Z OSTATNIEJ CHWILI

Niemcy z nowym rekordem eksportowym

Świetne wyniki notuje niemiecki eksport. W ostatnim miesiącu starego roku sprzedano towary za granicę o wartości 108,5 miliardów euro. Daje to wynik dużo lepszy niż w jakimkolwiek innym miesiącu w ciągu całego roku 2016. Poprzedni rekordowy wynik, jaki udało się uzyskać w miesiącu marzec 2015 roku, został pobity o kwotę sięgającą blisko miliard euro. Słabe euro stymuluje przede wszystkim eksport do USA. Końcówka roku 2016 była także bardzo dobra jeśli chodzi o eksport do Chin i krajów produkujących ropę naftową. Popyt ze strefy euro był na koniec 2016 roku także na plusie. W porównaniu z poprzednim miesiącem eksport wzrósł ośmiokrotnie. W ciągu czerech i pół roku eksport był silny, na poziomie 3,9 procenta. Wszyscy z niepokojem oczekują w Niemczech danych eksportowych w roku 2017. Trudno w tej chwili ocenić, czy uda się powtórzyć świetny wynik z poprzedniego roku.

©finanzamt.pl

Duże wpływy z podatków

W roku 2016 niemieckie organy skarbowy ściągnęły ogromne kwoty należnego podatku. Zgodnie z danymi Federalnego Ministerstwa Finansów wysokość zapłaconych w ubiegłym roku podatków wyniosła prawie 700 miliardów euro, co odpowiada sporemu plusowi w porównaniu do roku 2015. Część z tych pieniędzy rząd przeznaczył na zmiany społeczne i politykę podatkową dla obywateli w roku 2017. Pierwsza z nich to większy próg podatkowy kwoty wolnej od podatku. To jednak nie koniec zmian. Ulga podatkowa na dziecko dla rodzica zwiększa się o 54 euro do 2358 euro. Ponadto zwiększa się zasiłek rodzinny Kindergeld. Dla pierwszego i drugiego dziecka o dwa euro i w roku 2017 wynosi 192 euro. Kindergeld na trzecie dziecko od 01.01.2017 wynosi już 198 euro, a za czwarte i kolejne dziecko niemieckie Kasy Rodzinne płacą już 223 euro. Niestety w roku 2017 mamy także do czynienia ze wzrostem składek społecznych.

©finanzamt.pl

Wcześniejsza emerytura w Niemczech w 2017 roku

Jeżeli pracownik zatrudniony w Niemczech chciałby przejść w 2017 roku na wcześniejszejszą emeryturę, to może mu się to finansowo nie opłacać. W tej sytuacji osoba taka musi liczyć się ze znacznym obniżeniem swoich miesięcznych dochodów. Jednakże zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy istnieje możliwość kompensacji przynajmniej części utraconych dochodów. Od pierwszego stycznia 2017 roku ustawa pozwala emerytom na dłuższą pracę. Tym samym emeryci mogą pracować, aby zarobić więcej pieniędzy bez konieczności akceptowania obniżek. Regularny wiek emerytalny rozpoczynający się w roku 2017  wynosi 65 lat i sześć miesięcy. Osoby chcące przejść na wcześniejszą emeryturę muszą mieć co najmniej 35 lat pracy i w całym tym okresie odprowadzać składki. Do końca 2016 roku obowiązywały przepisy, które umożliwiały przejście na wcześniejszą emeryturę tym pracownikom, którzy skończyli 63 lata i posiadali 45 lat stażu pracy wraz z opłacanymi składkami.

©finanzamt.pl

Zwiększa się wysokość składek ubezpieczeniowych w Niemczech

Bardzo niedobre informacje dla pracowników i pracodawców podlegających pod niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z informacjami prasowymi 27 z 113 funduszy podniesie wysokość swojej składki zdrowotnej. Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych wprowadziły zmiany z dniem pierwszym stycznia 2017 roku i od tego momentu w wielu Kasach Chorych zwiększyły się składki na ubezpieczenia. Droższe ubezpieczenia powodują wzrost kosztów pracy. Zakres podwyżek wyniósł od 14,6 procenta do 16,4 procenta w zależności od Kasy Chorych. Powodem, dla którego niektórzy ubezpieczycieli zdecydowali się na taki krok jest kosztowna reforma niemieckiej służby zdrowia. Chodzi tu przede wszystkim o pokrycie zwiększonych kosztów finansowania szpitali. Dlatego dla całej branży ubezpieczeniowej rok poza 2017 jest pod znakiem wyższych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

©finanzamt.pl

Co piąty pracujący w Niemczech otrzymuje niskie zarobki

Ponad pięć milionów ludzi w Niemczech otrzymuje niskie wynagrodzenia i to pomimo zdobytego zawodu. Jak wynika z danych rządu federalnego niskie wynagrodzenie brutto stanowi mniej niż dwie trzecie średniej płacy brutto w Niemczech, a niskie zarobki zaczynają się poniżej 10 euro za godzinę pracy lub 1993 euro miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Daje nam to 5,1 miliona (20,9 procent) pracowników z dobrymi kwalifikacjami zawodowymi. Na wschodzie odsetek wynosi jeszcze więcej, bo aż 38,8 procent. Często wśród osób najgorzej opłacanych są obcokrajowcy, którzy za pracą przybywają do Niemiec w tym celu, aby obsadzić wolne stanowiska pracy, na których nie było chętnych wśród Niemców.

©finanzamt.pl

Mała liczba bezrobotnych w Hamburgu

Agencja Pracy z Hamburga poinformowała, że w mieście portowym w roku 2016 było około 70.600 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych rośnie, ale spowodowane jest to zastojem w branżach sezonowych. Rok 2017 może przynieść w Hamburgu większe bezrobocie. W tym drugim co do wielkości mieście w Niemczech (ze względu na liczbę mieszkańców) miesięcznie może przybyć nawet do 2 tysięcy bezrobotnych. Wpływ na taki stan rzeczy mają przede wszystkim uchodźcy. Tendencja ta widoczna jest nie tylko w Hamburgu, ale także w wielu innych regionach kraju. Prawie 19.000 uchodźców chce pracować w Hamburgu, ale tylko około jednej czwarta osób z tej liczby do tej pory zarejestrowała się jako bezrobotni. Większość uchodźców uczy się niemieckiego, odbywa staże lub przechodzi kursy kwalifikacyjne. Jednak problem polega na tym, że wielu uchodźców nie kwapi się z podjęciem pracy. To z kolei powoduje rosnącą liczbę bezrobotnych.

©finanzamt.pl