Z OSTATNIEJ CHWILI

Pracownicy Daimlera z premią 5.400 euro!

Niemiecki gigant samochodowy Daimler również w tym roku wypłaci pokaźne premie swoim pracownikom. Jak informuje koncern, każdemu  z 130.000 pracowników w Niemczech przekaże kwotę w wysokości 5.400 euro. Kwota ta jest nieco mniejsza niż w roku ubiegłym. Rożnica wynosi 250 euro. Roczne premie pracownicze w roku ubiegłym wynosiły bowiem 5.650 euro. Wysokość premii pracowniczej każdorazowo jest uzależniona od wypracowanego zysku. Niestety zysk operacyjny spadł do poziomu 12,9 miliarda euro, co było spowodowane dodatkowymi kosztami. W tej sytuacji premia musiała być nieco niższa. Warto dodać, że na całym świecie koncern Daimler zatrudniał na koniec 2016 roku 282.488 pracowników, natomiast na koniec 2015 roku było to 248.015. /zatrudnienie wzrosło zatem w ciągu tylko jednego roku aż o 34.473 pracowników. Tyle bowiem w roku 2016 powstało nowych stanowisk pracy. O ile trens wzrostowy był na całym świecie, to na rynku rodzimym zanotowano lekki spadek zatrudnienia. W ciągu 12 miesięcy w samych Niemczech liczba pracowników nieznacznie spadła. Na koniec roku 2016 Daimler miał w Niemczech 170.034 zatrudnionych, natomiast na koniec roku 2015 było to 170.454 osób. Spadek zatrudnienia wyniósł zatem 420 osób. W kontekście ponad 170.000 zatrudnionych liczba ta nie robi może większego wrażenia, jednak mimo wszystko zlikwidowano 420 stanowisk pracy.

©finanzamt.pl

Spadek produkcji w Niemczech

Produkcja w Niemczech zanotowała nieoczekiwany spadek na koniec 2016 roku. Jak wynika z danych statystycznych Federalnego Urzędu Statystycznego w miesiącu grudniu cała produkcja w kraju spadła o 3 procent w porównaniu z miesiącem poprzednim. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 0,3 procenta. Tak jednak się nie stało. Jeszcze w listopadzie produkcja zwiększyła się zmiennie o 0,5 procenta. Produkcja przemysłowa odnotowała w grudniu spadek aż o 3,4 procent. Produkcja dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych także odnotowała zauważalny spadek. Spadek także był zauważalny w produkcji energii przemysłowej. Wyniósł on 0,9 procenta. Natomiast produkcja w branży budowlanej odnotowała spadek o 1,7 procent. Eksperci są pełni obaw o nowy rok, jednakże mówią otwarcie o przyczynach takowego stanu rzeczy. Mają na to wpływ wyjście Wielkiej Brytanii z Unii oraz co najważniejsze bardzo duża niepewność związana z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak zawsze są to tylko spekulacja i trudno w tej chwili ocenić, jak będzie wyglądała sytuacja na koniec 2017 roku.

©finanzamt.pl

Emerytury mężczyzn są nadal wyższe od emerytur kobiet

Pomimo wszystkich zmian jakie zachodzą w Niemczech, mężczyźni nadal wypracowywują znacznie większy dochód niż kobiety. Różnice w wysokości emerytur mężczyzn i kobiet są wprawdzie coraz mniejsze, ale nadal bardzo widoczne. Powodem malejących różnic nie są coraz lepsze emerytury dla kobiet, ale coraz niższe przeciętne emerytury dla mężczyzn. Różnice w wypłatach emerytur pomiędzy mężczyznami a kobietami to aż 42 procent na zachodzie i 23 procent na wschodzie, co wynika z obliczeń Niemieckiego Instytutu Badania Gospodarki. Kto przeszedł na emeryturę w 2014 roku, ten na zachodzie jako mężczyzna otrzymuje 994 euro, natomiast jako kobieta 576 euro. Z kolei we wschodnich Niemczech mężczyźni otrzymują średnio 1.057 euro, a kobiety 818 euro. Różnice pomiędzy emeryturami wypłacanymi mężczyznom a kobietom są spowodowane tym, iż kobiety bardzo często pracują w sektorach, w których występuje bardzo niska płaca. To zaś skutkuje później bardzo niską emeryturą. Trzeba także podkreślić, że kobiety są mniej aktywne na rynku pracy, a coraz częściej wpływ na to mają względy rodzinne. W bardzo dużej ilości przypadków kobiety pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy, a jeszcze częściej pracują w sektorach o bardzo słabym wynagrodzeniu.

©finanzamt.pl

Liczba bezrobotnych wzrosła w ciągu miesiąca o 260.000

Tradycyjnie okres zimowy powoduje zamieszanie na rynku pracy. Przede wszystkim skutki zimy są odczuwalne w sektorze budowlanym, w którym to zima czasowo blokuje wiele prac i inwestycji. To z kolei przekłada się na spadek zatrudnienia, gdyż wielu pracowników właśnie zimą traci tymczasowo pracę. Nie inaczej sytuacja kształtowała się na początku 2017 roku. Przerwa zimowa na wielu budowach i w zawodach powiązanych z budownictwem spowodowała wzrost liczby bezrobotnych w miesiącu styczniu. Stan ten nie powinien nikogo dziwić, gdyż takie właśnie były przewidywania co do dynamiki rynku pracy i liczby bezrobotnych. Jak wynika z danych Federalnej Agencji Pracy łącznie w styczniu na terenie Niemiec było 2.828 miliona kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Daje nam to liczbę większa o 260.000 niż w miesięcy grudniu, ale o 90.000 mniej niż w roku ubiegłym o tej samej porze. Za wzrost bezrobocia odpowiedzialne są czynniki sezonowe. Bez efektów sezonowych bezrobocie spadałoby z początkiem roku tylko nieznacznie. W miesiącach zimowych liczba bezrobotnych rośnie, wiosną zaś spada. Z kolei latem dochodzi do stagnacji, która trwa do jesieni. Przed końcem roku odnotowuje się znów nieznaczny wzrost bezrobocia. Taki jest co roku cykl wzrostu i spadku liczby bezrobotnych w Niemczech. Jednakże trzeba wyraźnie przyznać, iż niemiecki rynek pracy jest odporny w porównaniu do globalnej niepewności i dysponuje dużą liczbą wolnych miejsc pracy. Obecnie niemieckie firmy potrzebują tak wielu nowych pracowników, jak nigdy przedtem w historii. Zgodnie z obecnym indeksem bezrobocia BA-X, wzrósł on w styczniu do najlepszego dotąd poziomu z ilością 228 punków. Daje to aż 18 punktów więcej niż w roku ubiegłym. Federalna Agencja Pracy wychodzi z założenia, że wolne miejsca pracy są niemalże w każdej branży. Najsilniejszy popyt na pracę jest jednak w usługach okołobiznesowych. Ponadto istnieje dużo wolnych wakatów w handlu, przemyśle i budownictwie. Miejsca pracy w dwóch ostatnich branżach cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród pracowników z Polski wyjeżdżających do pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Coraz większe opłaty bankowe

Polacy pracujący bądź prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech muszą liczyć się z większymi kosztami opłat bankowych związanych z prowadzeniem konta. Zwiększenie opłat bankowych w Niemczech spowodowało, że trudno już otworzyć i prowadzić w jakimkolwiek niemieckim banku całkowicie darmowego rachunku. Wiele usług, które wcześniej były usługami bezpłatnymi, wymagają już opłaty. Wysokość opłat uzależniona jest od instytucji finansowej. W jednym banku ceny usług mogą rosnąć tylko nieznacznie i podwyżka może być nałożona tylko na pewien pakiet usług, natomiast w innym banku podwyżki mogą objąć wszystkie usługi, co spowoduje znaczny koszt. W 2017 roku osoby posiadające w Niemczech rachunki bankowe powinny dokładnie przyjrzeć się i sprawdzić aktualny cennik proponowany przez ich bank. W wielu przypadkach rzekome darmowe konta wcale nie okażą się darmowe. Wręcz przeciwnie,  będą miały ukryte koszty.

©finanzamt.pl

Spór o podatki

U progu wyborów parlamentarnych w Niemczech dochodzi do coraz większych spięć. Kością niezgody są podatki i ich wysokość. Dwie wiodące partie polityczne w Niemczech podejmują ciągłą polemikę co do podwyższenia podatków. CSU jest przeciwko jakimkolwiek podwyżkom podatków, natomiast CDU widzi opcję w podwyższeniu obciążeń podatkowych. Tak gorąca wymiana zdań między partiami ma na celu zdobycie w nadchodzących wyborach jak największej liczby głosów. W związku z zaistniałą sytuacją nie można wykluczyć podwyżki podatków w następnym okresie legislacyjnym. W przypadku podwyższenia podatków w Niemczech odczują to także polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech na stałe, jak i pracownicy delegowani do Niemiec na okres powyżej pół roku, gdyż po przekroczeniu 183 dni ich dochody będą już na pewno podlegały pod niemiecki podatek dochodowy. W momencie gdy będzie on przez podwyżkę wyższy, to z pensji pracownika zostanie potrącona większa kwota pieniędzy na rzecz niemieckiego fiskusa.

©finanzamt.pl

Zmiany dla kierowców po ukończeniu 75 roku życia

Nowości dla kierowców w podeszłym wieku, których czekają nie tylko nowe ubezpieczenia, ale także obowiązkowe egzaminy. Kto ukończył 75 lat i chce nadal prowadzić pojazdy, ten będzie zobowiązany poddać się kontrolnej jeździe z instruktorem! Zmianę przepisów wymusiła duża liczba wypadków spowodowanych przez seniorów. Osoby w podeszłym wieku powodują w  Niemczech naprawdę sporo wypadków. Niemiecki ustawodawca widział konieczność działania w tym zakresie, stąd zmiana przepisów.

©finanzamt.pl