Z OSTATNIEJ CHWILI

Duże różnice w płacach w sektorach niemieckiej gospodarki mają wpływ na zarobki Polaków

Dysproporcja w wysokości płac w Niemczech jest ogromna. Branża oraz region, w którym dany pracownik jest zatrudniony, mają istotny wpływ na ostateczną wysokość zarobków pracownika. Jest to bardzo istotne dla polskich pracowników szukających zatrudnienia w Niemczech. W określonych branżach można zarobić w Niemczech świetne pieniądze, a dodatkowo wybierając jako miejsce emigracji zarobkowej odpowiedni region, można zwiększyć swoje dochody. Jak wynika z najnowszych danych Federalnego Urzędu Statystycznego osoby pracujące przykładowo w przetwórstwie ropy naftowej zarabiają zwykle ponad trzy razy tyle, co pracownicy zatrudnieni w sektorze sprzątającym. Oczywiście w przetwórstwie ropy naftowej zatrudnienie znajdzie wykwalifikowany personel, natomiast sprzątaczki nie potrzebują specjalnych kwalifikacji, by podjąć się prac polegających na sprzątaniu obiektów. Ta zasadnicza różnica pomiędzy personelem specjalistycznie wykwalifikowanym, a tym bez kwalifikacji zawodowych jest olbrzymia, stąd też inny poziom wynagradzania. Nie tylko branża ma wpływ na poziom zarobków, ale także miejsce świadczenia pracy. Szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich pracownicy mogą liczyć na odpowiednio wysokie zarobki. Z tym, że w dużych niemieckich miastach można znaleźć przeróżne oferty pracy, gdzie oferowana za podobną pracę stawka wynagrodzenia jest bardzo różnorodna. Przykładowo w Berlinie miesięczne zarobki różnią się w zależności od sektora nawet do kilku tysięcy euro. Najmniej zarabia się w salonach fryzjerskich, pralniach, salonach piękności, domach pogrzebowych, saunach, solariach i temu podobnych zakładach usługowych. Średnia płaca w tych zakładach pracy wynosi 1.672 euro brutto miesięcznie. Jak już wyżej wspomniano, największe dochody osiągają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach trudniących się wydobyciem ropy naftowej i gazu. W agencjach pracy pracownik biurowy zajmujący się weryfikowaniem kandydatów do pracy zarobi średnio około 1.758 euro. Udział niskich płac w gastronomii, w działalności gier hazardowych i zakładów to ponad 70 procent. W przypadku gazu, ropy naftowej, przeróbki ropy naftowej i ubezpieczeń jest to od 0,4 do 1,7 procenta. Jak widać na bazie przedstawionych przykładów mimo wszystko najwięcej osób znajduje w Niemczech zatrudnienie w słabo opłacanych branżach. W tej sytuacji dla polskich emigrantów zarobkowych najlepiej będzie najpierw uzyskać dobry zawód w Polsce i po zdobyciu na rodzimym rynku pracy doświadczenia zawodowego, poszukać odpowiednio dobrze wynagradzanej pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Ceny importowe najwyższe od sześciu lat

Uwaga polscy eksporterzy! Ceny towarów importowanych do Niemiec osiągnęły w lutym 2017 roku tak silny wzrost, jak nigdy wcześniej w przeciągu ostatnich sześciu lat. Według danych podanych przez Federalny Urząd Statystyczny, ceny importowe wzrosły w tym miesiącu o 7,4 procenta w porównaniu do tego samego miesiąca 2016 roku. W związku z tym bardzo opłaca się w tej chwili eksportować towary z Polski do Niemiec, gdyż niemieckie przedsiębiorstwa są w tej chwili w stanie płacić za eksportowane towary dużo większe pieniędze niż w ostatnich kilku latach. Sytuacja z lutego 2017 roku pokazuje nam, iż to najwyższy poziom cen od kwietnia 2011 roku. W styczniu 2017 roku wzrost był na poziomie +6,0 procenta, w grudniu 2016 roku na poziomie +3,5 procenta. Jak wyraźnie widać po przedstawionych danych, tendencja jest wzrostowa. Głównym powodem znacznych podwyżek cen to różnica w cenach energii. W lutym były o prawie połowę (49,7 procent) wyższe niż przed rokiem. Głównym powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, że ceny ropy gwałtownie spadały aż do początku 2016 roku. W porównaniu z tym okresem są one teraz znacznie wyższe. Dodatkowo inne paliwa, a w szczególności węgiel i energia elektryczna, były znacznie droższe niż rok temu.

©finanzamt.pl

Koncern BMW chce zwiększyć zysk brutto

Producent samochodów BMW chce zwiększyć swoje zyski brutto, a środkiem do tego ma być nowa gama produktów, które mają wzbudzić pożądanie wśród konsumentów. Jak wynika z planów monachijskiego koncernu, w ciągu najbliższych dwóch lat koncern BMW chce zmienić łącznie 40 modeli aut w trzech swoich markach premium. Według zarządu koncernu spowoduje to znaczący wzrost sprzedaż w segmencie aut premium, a tym samym zwiększy zyski. BMW w roku 2016 straciło koronę najlepszego producenta samochodów w segmencie premium na rzecz koncernu Daimler. W roku 2017 rozpoczyna się wdrożenie szerokiego planu zwiększenia sprzedaży, a tym samym zwiększenia przychodów i zysku brutto. Analitycy szacują, że sprzedaż i przychody koncernu w tym roku nieznacznie wzrosną. W roku 2016 przychód koncernu spadł o -0.3% z poziomu 9,2% do poziomu 8,9%. W roku 2017 sytuacja ma się ustabilizować, a od roku 2018 przychód koncernu powinien mocno wzrosnąć.

©finanzamt.pl

Spadek liczby bezrobotnych w Niemczech

Liczba bezrobotnych w Niemczech spadła w marcu 2017 roku aż o 100.000!!! W chwili obecnej zarejestrowanych bezrobotnych jest w Niemczech 2.662.000. W porównaniu do ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 183.000, co wynika z danych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze. Bezrobocie spadło znacznie mocniej niż średnia z ostatnich trzech lat. Poziom bezrobocia w Niemczech osiągnął najniższą wartość w miesiącu marcu licząc od 1991 roku!!! Stopa bezrobocia spadła o 0,3 pkt do 6,0 procent.

©finanzamt.pl

Spadek inflacji w strefie euro

W marcu 2017 roku spadła inflacja w strefie euro. Ceny konsumpcyjne wzrosły o +1,5% w porównaniu do marca 2016 roku, co do publicznej wiadomości podał Eurostat. W lutym stopa po raz pierwszy wzrosła do 2,0%. W marcu został także osłabiony wzrost cen żywności nieprzetworzonej i energii. Inflacja, która obejmuje żywność i ceny energii spadła z 0,9% w miesiącu lutym do poziomu 0,7% w marcu. Spadek w ciągu jednego miesiąca wyniósł zatem 0,2%.

©finanzamt.pl

Podwyżki płac dla pracowników ubezpieczalni

Około 170.000 pracowników branży ubezpieczeniowej otrzyma w Niemczech podwyżkę wynagrodzenia. Związek zawodowy Verdi na wstępie nogocjacji o ustalenie nowej umowy taryfowej żąda 4,5 procent więcej pieniędzy dla pracowników zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej oraz wprowadzenia zasady elastycznych godzin pracy i możliwości pracy mobilnej. Ponadto pracodawcy mają zapewnić, iż nie będzie w branży żadnych przymusowych zwolnień aż do 2020 roku. Dodatkowo Verdi żąda od pracodawców płacenia 80 euro miesięcznie na poczet zabezpieczenia emerytury dla każdego członka należącego do ich związku zawodowego.

©finanzamt.pl