Z OSTATNIEJ CHWILI

Milion nowych miejsc pracy w Niemczech do końca 2018 roku

Zgodnie z prognozami Instytutu Niemieckiej Gospodarki z Kolonii na rynku pracy w Niemczech pojawi się łącznie milion nowych miejsc pracy. Prognoza ta została wydana dla okresu od początku 2017 roku, aż do końca 2018 roku. Milion miejsc pracy w przeciągu zaledwie dwóch lat, to nieprawdopodobny wynik. Stopa bezrobocia spadnie o 6,1 procent do zaledwie 5,5 procent w 2018 roku. Pomimo Brexitu i tendencji protekcjonistycznych nowego rządu USA sytuacja ekonomiczna w Niemczech wygląda bardzo dobrze. Szczególnie przedsiębiorcy patrzą bardzo optymistycznie w przyszłość. Prawie połowa z nich oczekuje w tym roku wzrostu produkcji, a tylko co dziesiąta spadku. W związku z dobrą koniunkturą i świetnymi prognozami ekonomicznymi dla rynku pracy w Niemczech koło 40 procent wszystkich niemieckich firm planuje zatrudnić nowych pracowników. Dla porównania tylko 12 procent oczekuje spadku zatrudnienia. Także gotowość do inwestowania wyraźnie wzrosła. Jeszcze w roku 2016 firmy czuły się dość niepewnie, jednak w latach 2017-2018 tendencja całkowicie się zmienia. Prawie 43 procent firm zakłada wzrost inwestycji w porównaniu do roku 2016, a tylko 14 procent szacuje pomniejszenie swoich inwestycji w porównaniu do roku ubiegłego. Według prognoz, niemiecki krajowy produkt brutto w roku 2017 wyniesie 1,5 procenta, w roku 2018 zwiększy się do 1,75 procenta. Prognozy Instytutu Niemieckiej Gospodarki są na tyle dobre, że pozwalają Polakom zatrudnionym w Niemczech z optymizmem patrzeć na swoją przyszłość zawodową na rynku niemieckim. Bardzo dobra koniunktura będzie sprzyjała także polskim agencjom pośrednictwa pracy, które będą chciały jak największą liczbę pracowników wysłać do pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Niskie bezrobocie w Niemczech w latach 2017-2018

Niemiecki rynek pracy nadal będzie potrzebował nowej siły roboczej, gdyż sytuacja na nim panująca będzie jeszcze długo stabilna. Wynika to z najnowszego raportu rządu federalnego. Bez względu na napływ wielu uchodźców Rząd Republiki Federalnej Niemiec nie spodziewa się wzrostu stopy bezrobocia w ciągu najbliższych dwóch lat. W roku 2017 i 2018 będzie ona na poziomie 5,7 procenta. Poza tym prognozowany jest wzrost gospodarczy. Wielu uchodźców w bieżącym roku kończy kursy i szkolenia wsparcia integracyjnego, zatem w statystykach bezrobocia jeszcze się nie pojawiają. Brak wzrostu bezrobocia zawdzięczamy również dobrej kondycji gospodarki państwa. Trzeba jednak wiedzieć, że wielu uchodźców zwiększy wprawdzie szeregi bezrobotnych, ale nie wpłynie to znacząco na obsadzenie przez fachowców wolnych miejsc pracy nad Renem. Fachowców nadal będzie w Niemczech brakowało. Niemiecka gospodarka nadal ma się bardzo dobrze. Wszystko wskazuje na to, że wskaźniki gospodarcze będą do roku 2018 wzrastać. Według prognozy wiosennej w 2017 roku wzrost gospodarczy wyniesie nawet do 1,5 procenta. W roku 2018 roku rząd federalny spodziewa się wzrostu o +0,1% większego niż w 2017 roku tj. na poziomie 1,6 procenta.

©finanzamt.pl

Wzrost płacy dla najmniej zarabiających

Federalny Minister Pracy Andrea Nahles (SPD) chce narzucić wyższy system płac w obszarach o niskich dochodach. Podwyżka płac ma objąć takie branże jak opieka, pielęgniarstwo, handel detaliczny, a także usługi kurierskie. Wypowiedź pani Minister pojawiła się na łamach gazety „Bild am Sonntag”. Można się spodziewać, że wprowadzone zmiany w systemie wynagradzania najmniej zarabiających wpłyną na wzrost gospodarczy. Płace w opiece zdrowotnej, społecznej, handlu detalicznym i wśród pracowników poczty, a także w logistyce i gastronomii są w dużej stagnacji. W tych właśnie gałęziach należy szukać polepszenia warunków płacowych, a im bardziej godnie zarabiać będą pracownicy, tym większy wzrost osiągnie gospodarka. Jeżeli faktycznie w wymienionych branżach dojdzie do zwiększenia stawek płacowych, to zyskają na tym także Polacy zatrudnieni w Niemczech. Szczególnie polskie opiekunki odczują ewentualną podwyżkę.

©finanzamt.pl

BMW zwiększa zyski ze sprzedaży aut

Lider wśród producentów samochodów i motocykli na rynku niemieckim – koncern BMW – zdobył w pierwszym kwartale 2017 roku znacznie większe zyski niż rok temu. Nadwyżka wzrosła od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku o 31 procent do poziomu 2,15 miliardów euro. W najbliższym czasie największy konkurent BMW, koncern Daimler ze Stuttgartu, ogłosi swoje wyniki, co pozwoli na porównanie dwóch gigantów w dziedzinie motoryzacji. Firma BMW uzyskuje wzrost sprzedaży i gwałtowny wzrost zysku brutto w kwietniu. Nie jest zatem dużym zaskoczeniem tak znaczny wzrost nadwyżki. Koncern BMW potwierdził również swoje prognozy na bieżący rok, przedstawiając szczegółowe dane za pierwszy kwartał. Koncern zatrudnia w swoich fabrykach znaczną liczbę pracowników z Polski. Wzrost nadwyżki może oznaczać dla nich wyższe premie finansowe.

©finanzamt.pl

Rodzice w separacji mogą przenieść zasiłek na dziecko

Ulga podatkowa na dziecko czyni dla wielu rodziców opłacalne korzyści podatkowe. Gdy rodzice się rozstają można ulgę podatkową na dziecko przenieść całkowicie na jedno z nich. Jednak nie zawsze się to opłaca. Kwotę wolną od podatku we wniosku może wnieść każdy, kto opiekuję się i utrzymuje dziecko. Warunkiem przeniesienia jest to, by drugi rodzic pokrywał mniej niż 75 % kosztów utrzymania, co wynika z informacji przekazanej do publicznej wiadomości przez Federalne Zrzeszenie  Stowarzyszeń Pomocy Rozliczeń Podatku Dochodowego. Przeniesienie kwoty wolnej od podatku jest możliwe nawet wtedy, gdy jedno z rodziców  (to, które opiekuje się dzieckiem) ponownie weźmie ślub. Jeżeli jeden z rodziców nie żyje lub mieszka za granicą, nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, to zostanie wtedy automatycznie uwzględniona cała kwota wolna od podatku dla pozostałego rodzica. Oddzielne przeniesienie kwot wolnych od podatku na rzecz potrzeb dotyczących opieki, wychowania i kształcenia w późniejszym terminie jest niemożliwe.

©finanzamt.pl

2,8 mln pracowników to pracownicy tymczasowi!

W Niemczech około 2,8 miliona ludzi ma tymczasową pracę. Wynika to z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z tymi danymi szczególnie kobiety i młodzi ludzi pracują na umowach tymczasowych. Zaledwie 7,6 procent zatrudnionych kobiet ma umowę o pracę czasową, z czego 6,5 procent mężczyzn pracuje na umowach tymczasowych. Ponadto w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat więcej niż jeden na pięciu pracujących ma pracę na czas określony. Osoby w wieku od 25 do 34 lat to aż 13,1 procent posiadających umowy czasowe. Cudzoziemcy dwukrotnie częściej pracują na krótkich umowach, tj. około 13 procent. Proporcje wypadają różnie w zależności od gałęzi przemysłu. Większość z umów tymczasowych jest w edukacji, bo około 12,7 procent. Następnie mamy branżę hotelarską i gastronomiczną, gdzie jeden na dziesięciu pracowników ma umowy czasowe (10%). W usługach socjalnych i zdrowotnych około 8,8 procent pracowników pracuje z umową tymczasową. Problem ten dotyczy także Polaków wyjeżdżających do pracy w Niemczech, gdyż wielu z nich pracuje przez pośrednika, a charakter pracy jest tymczasowy.

©finanzamt.pl

Rekordowa suma oszczędności finansowych

Według danych Niemieckiego Banku Federalnego (odpowiednik NBP w Niemczech) wzrósł znacznie majątek gospodarstw domowych w Niemczech. Gotówka, papiery wartościowe, depozyty bankowe i roszczenia wobec towarzystw ubezpieczeniowych to oszczędności na poziomie 5.586 miliarda euro. Oznacza to, iż aktywa finansowe gospodarstw domowych w Niemczech wzrosły do rekordowego poziomu. Na dzień dzisiejszy niskie stopy procentowe bardzo martwią wszystkich oszczędzających w Niemczech. Problem dotyczy także Polaków, którzy mają w niemieckich bankach zlokalizowane środki finansowe pochodzące z pracy lub działalności zarobkowej. W tej sytuacji opłacalne są zwłaszcza akcje i fundusze. Niemcy pomimo niskich stóp procentowych posiadają tyle dóbr finansowych, jak nigdy przedtem w historii. Dzięki stabilności na rynku pracy i wzrostowi płacy realnej wielu ludziom udaje się odłożyć dużo więcej niż kiedyś. To z kolei dobry znak dla Polaków, którzy są w stanie także odłożyć dużo więcej pieniędzy podczas wyjazdu zarobkowego do Niemiec.

©finanzamt.pl

Nieprawidłowo przelane emerytury muszą być wypłacone na dobre konto

Zdarza się, że emerytura zostaje omyłkowo przelana na obce konto, a wtedy ubezpieczyciel ma obowiązek przelać ją jeszcze raz na właściwy numer rachunku bankowego. Doskonale pokazuje to przypadek zwieńczony decyzją Sądu Socjalnego w Koblencji (Sozialgericht Koblenz Ref.: S 1 R 291/16 ER). Przy zbliżającej się emeryturze za marzec 2016, beneficjent podał złe konto bankowe. Jednakże szybko poprawił swój błąd i przesłał do ubezpieczyciela poprawny numer, zarówno w formie pisemnej jak i telefonicznie. Pomimo takiej korekty ubezpieczalnia przelała miesięczny transfer na niewłaściwe konto, odmawiając tym samym ponownej zapłaty. Jednocześnie tłumaczyła, że beneficjent sam powinien skontaktować się z bankiem i poprosić o zwrot. Decyzja sądu jest jednoznaczna. Ubezpieczalnia jest zobowiązana do niezwłocznego przelania pieniędzy na właściwy numer konta emeryta – tak brzmi orzeczenie. To nie emeryt jest odpowiedzialny za brak informacji w wewnętrznym systemie ubezpieczalni, bowiem poinformował ją o błędzie we właściwym czasie. Wyrok ten może przydać się emerytom, którzy pobierają niemieckie świadczenie emerytalne i mają problem z otrzymaniem przelewu na właściwe konto.

©finanzamt.pl

Ceny energii elektrycznej wciąż idą w górę

Podatki, opłaty i inne należności związane z cenami za energię elektryczną wzrosły w tym roku do rekordowej sumy. Stanowią one obecnie 56 procent ceny energii elektrycznej dla klientów indywidualnych. Wzrost wynosi aż 17 punktów procentowych w porównaniu do okresu sprzed 10 lat. Dane te podał do publicznej wiadomości Verivox. W całym roku 2017 suma kosztów dla niemieckich gospodarstw domowych szacuje się na kwotę 21 miliardów euro. Obecny koszt przeciętnego gospodarstwa domowego ( 3500 kWh) zgodnego z indeksem cen konsumpcyjnych to do 994 euro rocznie. W skład opłat wchodzą 255 euro (ok. 26 procent) za użytkowanie sieci, 180 euro (18 procent) to opłaty dla dostawców energii dla zamówień, marży i sprzedaży. Pozostałe 559 euro (56 procent) stanowią podatki i opłaty. Udział podatku w opłatach za energię elektryczną wzrasta co roku. Dziesięć lat temu udział ten wynosił 39 procent. W roku 2012 było już 46 procent, a w 2013 obciążenie podatkowe po raz pierwszy przekroczyło 50 procent i rośnie aż do dziś.

©finanzamt.pl

Pracownicy wypożyczeni do Daimlera zarabiają zbyt mało

Osoby pracujące w koncernie Daimler Benz powinny liczyć na dodatkowe korzyści finansowe wynikające z faktu zatrudnienia w czołowym niemieckim przedsiębiorstwie produkującym samochody. Grupa Daimler produkująca pojazdy marki Mercedes świętowała w roku 2016 rekordowy rok. Sprzedaż, przychody i zysk netto były tak wysokie jak nigdy dotąd. Jednak sytuacja finansowa wielu pracowników pracujących przez pośredników nie jest wcale różowa. Co zaskakujące, w firmie tej jest bardzo duża grupa ludzi zarabiających tak mało, że otrzymują od państwa dotację Hartz IV. Grupa tych pracowników pracuje dla mniejszej firmy wykonującej pracę na terenie dużego potentata i jest połączona z główną siedzibą poprzez umowę o świadczenie usług. Powstanie mniejszej firmy zależnej miało na celu zmniejszenie kosztów. Rozwiązanie to zawsze jest niekorzystne dla pracowników. To samo odnosi się do specjalnych umów, które zawierane są z pracownikami tymczasowymi. Ponieważ wszystkie te umowy nie mają zastosowania dla pracowników firm wykonawczych, to jak donoszą dziennikarze SRW konsekwencje są takie, że pracownicy tymczasowi i podwykonawczych firm zarabiają znacznie mniej niż wynajęci bezpośrednio przez sam Daimler.

©finanzamt.pl

Podatek za samochód służbowy w sytuacji niezdolności do prowadzenia pojazdów

Pracownicy, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie mogą korzystać z posiadanego samochodu służbowego, są zwolnieni od zapłaty podatku za ten czas. Wynika to z wyroku Sądu Finansowego w Düsseldorfie. Pracownicy, którzy używają swoich samochodów firmowych i prywatnych muszą płacić podatek od tego świadczenia. W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy, czy też choroby, osoba jest w tym czasie zwolniona z obowiązku odprowadzenia podatku. W podobnych sytuacjach pracownicy powinni się odnieść do wyroku Sądu Finansowego, który dotyczy przypadku, w którym ciężko chory pracownik miał wprawdzie do dyspozycji służbowy samochód, ale jego stan zdrowia nie pozwalał mu prowadzić pojazdów. Pracownik doznał udaru mózgu, w wyniku czego lekarz prowadzący wystawił zakaz prowadzenia pojazdów na okres pięciu miesięcy. Urząd Skarbowy pomimo to zażądał podatku zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami. Warto przypomnieć, że w niemieckim ustawodawstwie obowiązuje zasada płacenia 1-go procenta w miesiącach, w których samochód był wykorzystywany przez podatnika. Sąd Finansowy uznał, że w w/w przypadku (Akta spawy 10 K 1932/16 S) poprzez przewlekłą chorobę nie było możliwości korzystania z samochodu służbowego, w wyniku czego jego opodatkowanie było bezpodstawne. Tym samym przepis o opodatkowaniu auta służbowego nie ma zastosowania w sytuacji, w której pracownik nie jest uprawniony do kierowanie ze względów medycznych.

©finanzamt.pl