Z OSTATNIEJ CHWILI

Duży wzrost obrotów w przemyśle budowlanym

Branża budowlana rozwija się w Niemczech w niesamowitym tempie. Znaczny wzrost obrotów jest najlepszym dowodem na to, iż polskie firmy budowlane mogą na niemieckim rynku budowlanym zdobyć wiele zleceń. Najnowsze dane statystyczne, które zostały podliczone dla miesiąca maja 2017 dowodzą, iż w miesiącu tym obroty w głównym przemyśle budowlanym były  o 12,8% wyższe niż w maju roku 2016. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, w maju 2017 roku w głównym przemyśle budowniczym było o 3,1 % więcej osób zatrudnionych niż w roku ubiegłym o tej samej porze. Na podstawie tych danych widać, jak dobrze prosperuje w tej chwili budowlanka w Niemczech. Silny wzrost obrotów z dwucyfrową stopą wzrostu ukazał się w prawie wszystkich obszarach głównego przemysłu budowlanego. To odnosiło się również do obydwu ważnych działów gospodarki przemysłu budowlanego, tj. budownictwa podziemnego, gdzie wzrost obrotów wzrósł o +13,7% w stosunku do maja 2016 oraz budownictwa naziemnego, które w tym samym okresie odnotowało wzrost o +13,3%. Na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane dane z miesięcy letnich, tj. czerwca, lipca i sierpnia. W tych miesiącach budowlanka notuje wysokie obroty z uwagi na szczyt sezonu.

©finanzamt.pl

Ochrona środowiska wypracowała 66 miliardów euro obrotu

Działania na rzecz ochrony środowiska są w Niemczech ważnym czynnikiem gospodarczym, który napędza koniunkturę. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, w roku 2015 zakłady produkcyjne firm jednoosobowych i sektory usług w Niemczech osiągnęły 66 miliardów euro obrotu w zakresie towarów, robót i usług na rzecz środowiska. Do najważniejszych składników zaliczały się środki mające na celu polepszenie zarówno wydajności, jak i oszczędzanie energii (19,8 miliardów euro) oraz środki służące do użytkowania energii odnawialnej (16,5 miliardów euro). To są aktualnie najważniejsze trendy w zakresie ochrony środowiska.  Gospodarka ochrony środowiska jest nastawiona w Niemczech w głównej mierze na rynek krajowy, co stanowi odzwierciedlenie w danych Federalnego Urzędu Statystycznego. W ten sposób osiągnięto w roku 2015 aż 41,4 miliardy euro obrotu (w przeliczeniu 62,7%), co stanowi prawie dwie trzecie obrotów całej branży ochrony środowiska. Jedynie 24,6 miliardów euro przypadło na eksport towarów, robót i usług w zakresie ochrony środowiska. Tylko niewiele sektorów składających się na ochronę środowiska wykazało wyższy udział obrotów z eksportu. W tym wąskim gronie są przykładowo dobra i usługi w zakresie energii wodnej i morskiej, gdyż w w tych sektorach aż 87,5 % obrotów stanowił eksport. Produkcja towarów, robót i usług dla ochrony środowiska wpływa również na zatrudnienie i tym samym jest ważnym czynnikiem odbijającym się na rynku pracy. W roku 2015 było w Niemczech 260.000 osób zatrudnionych w gospodarce ochrony środowiska. 174.000 osób w branży, a więc ponad dwie trzecie z ogółu zatrudnionych, pracowało w lokalnych jednostkach produkcyjnych. W przemyśle budowlanym było zatrudnionych nieco ponad 45.000 osób, w sektorze usługowym około 37.000, a w pozostałych branżach zatrudnionych było 2.000 osób. W Niemczech jest sporo ofert pracy dla specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Niemiecki rynek pracy jest w stanie przyjąć polskich pracowników, którzy wykazują chęć podjęcia zatrudnienia nad Renem. Branża ochrony środowiska jest na tyle perspektywiczna, że stwarza potencjalnym pracownikom duże możliwości rozwoju.

©finanzamt.pl

Niewielki spadek produkcji

Produkcja w przemyśle wytwórczym obniżyła się według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego o 1,1% pod względem czynników takich jak ceny, sezon i dzienna praca. Dane te dotyczą czerwca 2017 roku w stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei w maju 2017 odnotowano wzrost o 1,2% w stosunku do kwietnia 2017. Produkcja przemysłowa w czerwcu 2017 spadła na tle poprzedniego miesiąca o 1,4 %. W obrębie przemysłu zmniejszyła się produkcja dóbr inwestycyjnych o 1,9 %, a produkcja dóbr pośrednich o 1,2%. Biorąc pod uwagę dobra konsumpcyjne spadła produkcja w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 0,7%. Poza przemysłem wytwarzanie energii było w czerwcu 2017 o 1,4% wyższe niż w maju 2017, natomiast produkcja budowlana spadła o 1,0%. Mimo drobnego spadku sytuacja jest bardzo stabilna.

©finanzamt.pl

Prawie co czwarty pracownik jest zatrudniony na zasadzie Minijob

Polacy pracujący w Niemczech niechętnie podejmują prace, za które płaci się 450 euro. Dane z niemieckiego rynku pracy pokazują jednak, iż 23% pracowników najemnych zatrudnionych w Niemczech pracowało na koniec roku 2016 na zasadzie Minijob. To aż 7.630.000 pracowników! Wynika to z danych Federalnej Agencji Pracy, która oblicza nie tylko liczbę zatrudnionych, ale także rodzaj świadczonej pracy. Według tych samych danych 22% osób zatrudnionych było starszych niż 60 lat. Ich udział zwiększył się od roku 2006 aż o 48%. Sama liczba osób zatrudnionych na zasadzie Minijob dla grupy wiekowej powyżej 65 roku życia wzrosła w ostatnich dziesięciu latach aż o 38% do liczby ponad jednego miliona.

©finanzamt.pl

Wzrost w niemieckim eksporcie

W czerwcu 2017 wyesportowano z Niemiec towary o łącznej wartości 107,2 miliarda euro, natomiast wartość importowanych towarów była na poziomie 84,9 miliarda euro. Jak na podstawie wstępnych wyników informuje Federalny Urząd Statystyczny, niemiecki eksport był w czerwcu 2017 roku o 0,7% wyższy niż w czerwcu 2016 roku. Z kolei import zwiększył się w tym czasie aż o 3,6%. Biorąc pod uwagę miesiąc maj 2017 roku, zmniejszył się o 2,8% eksport dostosowany do sezonu i kalendarza. Trzeba także zauważyć, że ciągu tego samego okresu 12 miesięcy import obniżył się o 4,5%. Bilans handlu zagranicznego zakończył nadwyżkę w czerwcu 2017 roku w wysokości 22,3 miliardów euro. W czerwcu 2016 saldo bilansu handlu zagranicznego wynosiło +24,5 miliarda euro. Uzależniona od kalendarza i sezonu nadwyżka tego bilansu wynosiła w czerwcu 2017 aż 21,2 miliardów euro. Biorąc pod uwagę bilans handlu towarami łącznie z uzupełnieniem do handlu zagranicznego (+24,1 miliarda euro), usług (-1,5 miliarda euro), podstawowych dochodów (+4,6 miliarda euro) i drugorzędnych dochodów ( -3,6 miliarda euro) według wstępnych obliczeń Niemieckiego Banku Federalnego ukończono bilans handlowy w czerwcu 2017 z nadwyżką w wysokości 23,6 miliarda euro. W czerwcu 2016 niemiecki bilans handlowy wykazał saldo aktywne w wysokości 24 miliardów euro. W państwach członkowskich Unii Europejskiej w czerwcu 2017 eksportowane towary wyniosły wartość 63,9 miliarda euro, a importowano towary o wartości 56,1 miliarda euro. Eksport towarów poza UE wyniósł w czerwcu 2017 wartość 43,3 miliarda euro, natomiast import z krajów spoza Unii Europejskiej wyniósł 28,8 miliarda euro. W przeciwieństwie do czerwca roku 2016 zmniejszył się eksport do krajów spoza Unii Europejskiej i to o 1,7%. Import spoza UE wzrósł z kolei aż o 7,5%.

©finanzamt.pl

Deutsche Bank zarabia coraz więcej

Czołowy niemiecki bank – Deutsche Bank – zarabia coraz więcej pieniędzy na transakcjach pieniężnych i to pomimo spadku transakcji na głównych rynkach kapitałowych. W drugim kwartale 2017 roku wynik przed opodatkowaniem podwoił się i wskoczył na poziom 822 miliona euro, o czym opinię publiczną poinformował bank. Zyski Deutsche Bank za ten sam okres wyniosły 466 miliona euro, a wynik ten trzeba uznać za naprawdę dobry. Do końca 2017 roku Deutsche Bank może osiągnąć obrót w wysokości nawet 9 miliardów euro, a wypracowany zysk około 200 milionów euro. Ta prognoza powoduje, że Deutsche Bank wiele zyskał w oczach inwestorów i kapitałodawców.

©finanzamt.pl

Audi planuje zaoszczędzić miliardy

Audi chce obniżyć koszty rozwoju aż o kwotę 10 miliardów euro. Wszystko za sprawą  programu ,,Strategia 2025”, która przewiduje przestawienie części produkcji na auta napędzane prądem. O sprawie opinię publiczną poinformował ,,Handelsblatt”. Rozwój nowych pojazdów powinien kosztować w przyszłości tylko połowę, a tym samym zwiekszą się zyski producenta samochodów. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wspólnej platformie z Porsche w ramach produkcji nowych samochodów elektrycznych.

©finanzamt.pl

W Niemczech spada sprzedaż piwa

Sprzedaż piwa spadła w pierwszej połowie roku 2017 w porównaniu do roku ubiegłego o 2,1%, co stanowi 1 milion hektolitrów. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, istniejące w Niemczech browarstwo i składy piwa sprzedały w pierwszej połowie roku 2017 około 46,8 milionów hektolitrów piwa. W liczbach tych nie zostały zawarte ceny piwa bezalkoholowego, napojów słodowych, jak i importowanych piw z krajów nienależących do Unii Europejskiej. Piwo w miksie z lemoniadą, colą i sokami owocowymi oraz innymi bezalkoholowymi dodatkami  stanowiły w pierwszej połowie roku 2017 roku 4,5% całej sprzedaży piwa, co daje 2,1 mln hektolitrów napojów. 81,7% całego zbytu piwa było przeznaczone na konsumpcję krajową i zostało opodatkowane. Sprzedaż krajowa spadła w porównaniu do pierwszej połowy roku 2016 o 1,2% na poziom 38,8 mln hektolitrów.

©finanzamt.pl

Redukcja etatów w Commerzbank spowodowała stratę

Redukcja tysiąca stanowisk pracy odbijała się stratami w Commerzbank w drugim kwartale 2017 roku. Straty są dużo większe niż się tego spodziewano. Generalnie rzecz biorąc powstała strata w wysokości 637 miliona euro, gdyż zysk wyniósł 2015 milionów euro w tym samym okresie roku poprzedniego. Commerzbank zapowiedział, do 2020 roku zostanie w sumie zlikwidowanych 9600 miejsc pracy na pełnym etacie.

©finanzamt.pl

Wakacje w Uni Europejskiej

W ubiegłych latach wczasowicze mogli w korzystnej cenie spędzić urlop w Bułgarii. Według aktualnych danych Eurostat ceny za nocleg i restauracje w Bułgarii w 2016 były o 50% niższe niż w Niemczech. Podobnie przedstawia się sytuacja w Rumunii, gdzie ceny są o -52% niższe. Poza tym urlopowicze mogli zaoszczędzić w Chorwacji i Portugalii, gdzie w roku 2016 za gościńce i hotele płacono 34% do 31% miej niż w Republice Federalnej Niemiec. Jednak w wielu miastach Unii Europejskiej noclegi i restauracje są droższe niż w Niemczech. Sytuacja taka jest między innymi we Francji (+7%) i Irlandii (+10%). Największe koszty turyści odczują w północnej Europie, gdzie poziom cen noclegów w Danii jest o 38% wyższy niż w Niemczech, a w Szwecji o 32%. W całej Europie najdrożej można było spędzić urlop w Szwajcarii (+53%) i Islandii (+49%).

©finanzamt.pl

Skutki wysokich składek ubezpieczeń społecznych

Pracodawcy ostrzegają przed utratą pracy przez rosnące składki na ubezpieczenie społeczne. Każdy dodatkowy punkt składki będzie według szacunkowych obliczeń kosztował długoterminowo aż do roku 2040 około 90.000 miejsc pracy! Dane te przedstawiła Konfederacja Stowarzyszeń Niemieckich Pracodawców, powołując się na swoje badania prognozowe. Całkowita wysokość składki na kluczowych czterech ubezpieczeniach socjalnych nie może jednak przekroczyć pułapu 40 procent wynagrodzenia brutto pracowników.

©finanzamt.pl

Większe zyski Deutsche Bahn

W pierwszej połowie roku nastąpił wzrost sprzedaży i zysków Deutsche Bahn (niemiecka kolej). Rekord osiągnięto w liczbie pasażerów na trasach długodystansowych. Według danych podanych przez państwowy koncern w Berlinie, w porównaniu z tym samym okresem z 2016 roku sprzedaż wzrosła o 5,2 procent w liczbie 21,1 miliarda euro na dzień. W ruchu dalekobieżnym kolej osiągnęła nowy rekord w liczbie pasażerów. W pierwszych sześciu miesiącach przetransportowano 68 milionów podróżnych, co stanowiło o 2,4 procent więcej, niż w pierwszej połowie roku 2016. Od ubiegłego roku Deutsche Bahn znów jest rentowna.

©finanzamt.pl

Wzrost liczby zatrudnionych w przemyśle

Pod koniec maja 2017 w Niemczech w jednostkach produkcyjnych zatrudniających od 50 osób w wzwyż zatrudnionych było prawie 5,5 miliona osób. Jak wstępnie podaje Federalny Urząd  Statystyczny była to liczba około 78.000 pracowników, większa o 1.4% niż w maju ubiegłego roku. Tym wynikiem sektor produkcyjny osiągnął w maju 2017 najwyższy poziom zatrudnienia od stycznia 2005 roku. W maju 2017 w porównaniu z majem 2016 najbardziej wzrosła liczba pracowników zatrudnionych w produkcji wyrobów spożywczych, bo aż o 3,4%. Znacznie wyżej niż przeciętnie podwyższyła się również liczba pracowników w produkcji urządzeń elektrycznych ( +3,0%), jak również w produkcji nośników pamięci i wszelkiego rodzaju wyrobów elektronicznych oraz optycznych (+0,2%). Nieco powyżej średniej, bo z wynikiem + 1,8% wzrosła liczba pracujących zarówno w produkcji wyrobów z gumy i tworzywa sztucznego, jak i w produkcji wyrobów metalowych. W produkcji metali w porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego nastąpił spadek pracowników (-0,3%).  Porównując  z  tym samym miesiącem roku ubiegłego liczba godzin przepracowanych w maju 2017 wzrosła o 10,7% do 721 milionów godzin. Należy również uwzględnić, że zależnie od landu doszło do dwóch dodatkowych dni roboczych w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016. Płace dla pracujących w sektorze produkcyjnym wyniosły około 24,7 miliardów euro, a w porównaniu z poprzednim miesiącem stanowi to wzrost o 3,1%.

©finanzamt.pl

Dochody zajazdów gościnnych z maja 2017 skorygowane i są wyższe o 1,4% niż w roku 2016

Przemysł hotelarski w Niemczech po uwzględnieniu inflacji przyniósł zyski o 1,4% większe niż w maju 2016. Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny dochód wzrasta nominalnie (bez uwzględnienia inflacji) o 3,1 %. Noclegownie wykazały  w porównaniu maja 2017 do maja roku 2016 obroty wyższe o 5,0%  (realnie) i 6,7% (nominalnie). W ujęciu realnym sprzedaż w gastronomii spadła w maju 2017 o 1,0% i wzrosła nominalnie o 0,8% w porównaniu z majem 2016. W sektorze gastronomii i cateringu sprzedaż wyniosła realnie 5,5%, a nominalnie 7,5% w porównaniu z wartością z maja roku 2016. Od stycznia do maja 2017 przychód w przemyśle restauracyjnym wzrósł w porównaniu do poprzedniego sezonu realnie o 0,1 % i nominalnie o 1,9%. Według kalendarza i sezonowej korekty (Verfahren Census X-12-ARIMA) przychód w maju 2017 wzrósł w porównaniu z kwietniem 2017 o 0,5% realnie oraz o 0,7% nominalnie. Jak widać na podstawie przytoczonych danych branża hotelowa i gastronomiczna funkcjonuje w Niemczech na dobrym poziomie.

©finanzamt.pl

Pracownicy na urlopie są dostępni dla swoich pracodawców

71 procent pracowników w Niemczech pozostaje także w trakcie urlopu do dyspozycji pracodawcy. Wynika to z aktualnej ankiety Bitkom Research. Jednak w trakcie wakacji maile służbowe odczytuje tylko czterech na dziesięciu pracowników (38 procent), 58- względnie, a  59 procent jest dostępnych przez Messenger’a bądź też Whatsapp’a . Najwyższy stopień dostępności notuje się u osób w wieku od 30 do 49 lat. Do badań przystąpiło 1000 osób, z czego 346 osób to osoby zatrudnione, które w czasie wakacji wyjadą na urlop.

©finanzamt.pl

Konzern VW sprzedaje więcej samochodów

W pierwszej połowie roku 2017 koncern Volkswagen zwiększył nieznacznie sprzedaż swoich samochodów. Do połowy czerwca VW sprzedał 5,2 miliona samochodów swoim klientom. Jest to liczba o 0,8 % większa w porównaniu z rokiem 2016. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku tegoroczna dostawa wzrosła o 4,2 procent do liczby 921.000 nowych samochodów, co wynika z danych przedstawionych przez koncern. Warto dodać, że samochody Volkswagena stanowią jedne z ulubionych pojazdów wśród Polaków.

©finanzamt.pl