Z OSTATNIEJ CHWILI

Duże wydatki na pomoc społeczną

Niemcy bardzo hojnie rozdają pieniądze! Szczególnie silnie rosną w Republice Federalnej Niemiec wydatki z tytułu pomocy społecznej, które w roku 2016 wyniosły aż 29 miliardów euro netto. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, odpowiada to zwiększeniu o 4,5% w stosunku do roku 2015. Z całkowitych wydatków netto w wysokości 29,0 miliardów euro na świadczenia socjalne przeznaczono 16,5 miliardów euro na zasiłek integracyjny dla osób niepełnosprawnych (+5,3% w porównaniu z rokiem poprzednim). Dla podstawowego ubezpieczenia na starość i przy obniżeniu zdolności do pracy zarobkowej wydano 6,1 miliardów euro (+2,4 %), na pomoc pielęgnacyjną 3,8 miliardów euro (+6,4 %”). Na pomoc związaną z kosztami utrzymania wypłynęły 1,4 miliardy euro (+2,3%) i na pomoc dla zdrowia, pomoc na przezwyciężenie trudności społecznych jak i pomoc w innych życiowych sytuacjach łącznie 1,2 miliardy euro. Tym samym przeważający udział wydatków netto na pomoc socjalną przeznaczono aż 56,8% na zasiłek integracyjny dla osób niepełnosprawnych. 20,9% wydatków poświęcono na podstawowe ubezpieczenie na starość i przy obniżonej zdolności do pracy zarobkowej, 13,1% na pomoc w opiece. 5,0% wydatków wpłynęło na pomoc w kosztach utrzymania i 4,2% w pozostałych świadczeń.

©finanzamt.pl

Wzrosła sprzedaż nowych samochodów w UE

Sprzedaż nowych aut znacznie wzrosła w ubiegłym miesiącu. W sierpniu poszły w górę liczba wydanych dopuszczeń do ruchu (o 5,5 %), o czym poinformował Europejski Związek Producentów (ACEA) w Brukseli. W sumie do ruchu zostało dopuszczonych więcej niż 865.000 nowych samochodów. Podczas gdy udział samochodów z silnikiem wysokoprężnym ponownie spadł, pojazdy o napędach alternatywnych znacznie wzrosły.

©finanzamt.pl

Coraz wyższy czynsz w niemieckich miastach

Według badania przeprowadzonego przez Fundację Hansa Böcklera ponad milion gospodarstw domowych z 1,6 milionem osób w 77 dużych miastach wydało nawet ponad połowę swoich dochodów na czynsz. Rosnące stawki najmu mieszkań powodują, że dla osób pracujących w Niemczech rosną koszty utrzymania się.

©finanzamt.pl

Zapowiedź dobrej koniunktury

Przewidywania niemieckich ekspertów co do koniunktury polepszyły się we wrześniu po spadku w ubiegłym miesiącu. Wskaźnik koniunktury Europejskiego Centrum Badań nad Gospodarką (ZEW) wzrósł o 7,0 pkt do 17 pkt. Tym samym nadrobiono spadek w ubiegłym miesiącu. Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką doprowadziło do poprawy dobrego wzrostu gospodarki w drugim kwartale, silnego wzrostu transakcji kredytowych banków i zachęcających inwestycji państwa i przedsiębiorstw.

©finanzamt.pl

Duży napływ zleceń w przemyśle budowlanym

Napływ zleceń uzależnionych od sezonu, pracy dziennej i ceny w przemyśle budowlanym był według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2017 o 3,9 % wyższy niż w maju 2017 roku. W słabszych podatnych na wahania trzech miesiącach porównawczych obniżyła się ilość zleceń. Od kwietnia do czerwca 2017 o 2,6 % w porównaniu do  okresu od stycznia roku 2017 do marca 2017.  W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano napływ zleceń uzależnionych od pracy dziennej i ceny w budownictwie o 1,3% wyższe niż w czerwcu 2017. W pierwszych sześciu miesiącach roku 2017 wzrósł on o 2,6 % w porównaniu do odpowiedniego przedziału czasowego roku poprzedniego. Napływ zleceń w budownictwie w zakładach przedsiębiorstw z 20 i więcej osobami zatrudnionymi były w czerwcu 2017 nominalnie około 6,8 miliardy euro (o 1,1%) wyższe niż w czerwcu roku 2016. Wyższy napływ zleceń osiągniętych w czerwcu został ostatnio odnotowany 21 lat temu. W roku 1996 wyniósł 7,1 miliarda euro. W porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy roku 2016 wzrósł napływ zleceń w pierwszych sześciu miesiącach roku 2017 nominalnie o 5,5%.

©finanzamt.pl

Koszty pracy w Niemczech znacznie wzrosły

Znacznie wyższe pensje zwiększyły czynnik pracy w drugim kwartale tego roku w Niemczech. Zarobki brutto były o 2,9 procent powyżej wartości w porównaniu do roku ubiegłego. Wynika to z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Wraz ze wzrostem dodatkowych kosztów utrzymania o 0,3 procenta zwiększyły się koszty pracy o 2,3 procent. W całym roku 2016 wzrosła wartość o 2,8 procent. Na tle europejskim (średnia wynosząca 1,7 procent) w Niemczech w pierwszym kwartale wzrost wyniósł 2,2 procent.

©finanzamt.pl

Coraz więcej umów o pracę tylko na czas określony

Prawie co druga nowo zatrudniona osoba otrzymała w ubiegłym roku umowę o pracę tylko na czas określony. W 2016 roku było to (oprócz osób uczących się i osób zatrudnionych na zasadzie Minijob) około 3,4 milionów nowo zatrudnionych osób zobowiązanych do ubezpieczenia społecznego.  Z tego było około 45%, a więc około 1,6 milionów stanowisk, na czas określony. Informację tę podała do publicznej wiadomości gazeta ,,Rheinischen Post” powołując się na zapisy dokumentacji rządu federalnego.W 2015 roku było 41 procent wszystkich nowo zatrudnionych osób na czas określony. Przede wszystkim wzrósł znacznie udział u pracowników pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. W roku 2016 aż 49% pracowników pracowało na czas określony. W roku 2015 odsetek ten wynosił 38%.

©finanzamt.pl

Unia Europejska chce więcej podatku od gigantów internetowych

Zgodnie z dokumentem Unia Europejska chce zażądać więcej pieniędzy od amerykańskich internetowych gigantów takich jak Google i Amazon. Ministrowie Finansów Unii Europejskiej chcą wprowadzić zmian przepisów, które mają na celu zwiększenie obciążenia podatkowego. To wynika z dokumentu Unii Europejskiej, który mogła przeglądać agencja prasowa Reuters. Pismo, które zostało przygotowane przez estońską prezydenturę, proponuje reformę międzynarodową przepisów podatkowych. Następnie koncerny internetowe powinny zostać opodatkowane, tam gdzie tworzą wartość, a nie tylko tam gdzie są przynależne do celów podatkowych.

©finanzamt.pl

Duży wzrost obrotów w przemyśle budowlanym

W czerwcu 2017 roku dochody w przemyśle budowlanym były wyższe o 3,4% niż w czerwcu 2016 roku. Jak poinformował Federalny Urząd Statystyczny według wstępnych wyników w czerwcu 2017 w przemyśle budowlanym było o 2,8% więcej zatrudnionych osób niż w podobnym okresie ubiegłego roku. Wzrost obrotu w porównaniu do czerwca 2016 był widoczny we wszystkich obszarach przemysłu budowlanego, tak jak i również w obu ważnych działach gospodarki budownictwa podziemnego (+4,9%) i budownictwa naziemnego (+3,2 %).

©finanzamt.pl

Zezwolenia na budowę budynków mieszkalnych

W pierwszej połowie 2017 roku w Niemczech zostało wydanych 7,3% lub około 13.400 mniej zezwoleń na budowę mieszkań niż w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zatwierdzono budowę łącznie 169.500 mieszkań. Liczba zezwoleń na budowę mieszkań w nowym budownictwie zmniejszyła się w budynkach mieszkalnych ogólnie w pierwszej połowie 2017 roku w porównaniu do roku poprzedniego o 4,9 % lub 7.500 mieszkań. Wbrew tendencji zezwolenia na budowę mieszkań w wielorodzinnych domach były lekko na plusie, tj. +1,8%, co dało 1.400 nowych mieszkań. Tym samym liczba zatwierdzonych mieszkań  w wielorodzinnych domach osiągnęła poziom 82.100 mieszkań. Jest to najwyższa wartość w pierwszej połowie roku odnotowana od dwudziestu lat. W 1997 roku były to 117.400 mieszkania. Zezwolenia na budowę mieszkań spadły w domach jednorodzinnych o -9,5%, co dało 4.800 mniej mieszkań i w domach bliźniakach, gdzie odnotowano spadek o -2,2%  (200 mieszkań). Zezwolenia na budowę domów również spadły i to aż o -31,8%, co daje nam 3.900 mniej mieszkań. Również spadła liczba mieszkań, które powinny powstać przez zatwierdzone w pierwszej połowie roku przebudowy i rozbudowy istniejących budynków. Spadek nastąpił o -22,2%, co daje 5.700 mniej mieszkań.

©finanzamt.pl

6,7% mniej upadłości przedsiębiorstw w pierwszej połowie 2017

W pierwszej połowie 2017 roku niemieckie sądy rejonowe zgłosiły 10.246 upadłości przedsiębiorstw. Było to 6,7% mniej niż w analogicznym czasie roku ubiegłego. Takie informacje przekazał Federalny Urząd Statystyczny według tymczasowych wyników. W dziedzinie gospodarki handlu (łącznie z utrzymaniem w dobrym stanie i naprawą pojazdów mechanicznych) dało to w pierwszej połowie 2017 roku na 1793 przypadków najwięcej upadłości przedsiębiorstw. 1712 wniosków o upadłość złożyły przedsiębiorstwa budowlane. W dziedzinie gospodarki świadczących usług wolnych zawodów, ekonomicznych i technicznych zostały zgłoszone 1144 wnioski o upadłość. Prawdopodobnie długi wierzycieli z wnioskowanych upadłości przedsiębiorstw opiewały w pierwszej połowie 2017 roku na niespełna 9,4 miliardów euro, co wynika z danych sądów rejonowych. W pierwszej połowie 2016 roku wyniosły one około 16,0 miliardów euro. Dodatkowo w pierwszej połowie 2017 roku do upadłości przedsiębiorstw zgłoszono 48.142 przypadków pozostałych dłużników (-5,9 w porównaniu do pierwszej połowy 2016 roku). Wśród nich było 36.123 wniosków o upadłość od konsumentów i 10.180 wniosków o upadłość od uprzednio prowadzących działalność gospodarczą, którzy przechodzą postępowanie upadłościowe.

©finanzamt.pl

Szybszy wzrost cen za domy

Boom w nieruchomościach w Niemczech doprowadził do wzrostu cen za mieszkania i domy w wielu miejscach. Mieszkania własnościowe podrożały w okresie od lipca 2016 do czerwca 2017 średnio o 6,5%, o czym poinformował Związek Nieruchomości IVD. Przy badaniu rok temu podano stan mieszkań z normalnym wyposażeniem na plusie 6%. Ceny domów jednorodzinnych podniosły się w całym kraju średnio o 5,4%, a więc bardziej niż w roku ubiegłym, gdzie wzrost wyniósł 4,3%.

©finanzamt.pl

Konsumenci pozostaną optymistyczni

Zgodnie z badaniem konsumenci w Neimczech patrzą obecnie tak optymistycznie w przyszłość jak nigdy dotąd. To wynika z indeksu ufności konsumentów Instytutu Analiz Gospodarczych Nielsen. Dobry nastrój dotyczy zarówno perspektywy zatrudnienia jak i osobistych sytuacji finansowych. W indeksie Nielsen wzrosła łączna wartość Niemiec w porównywalnym roku o 7 punktów na 103 punkty. Było to 18 punktów więcej niż europejska średnia wartość (85 punktów). Liderem indeksu jest Dania z 115 punktami przed Turcją mającą 107 punktów.

©finanzamt.pl

Niski poziom pożyczek federalnych

Władza monetarna Europejskiego Banku Centralnego (EZB) zakupiła w poprzednim miesiącu w ramach swojego programu kupna obligacji tak mało niemieckich państwowych obligacji jak nigdy dotąd.  W sumie w sierpniu  2017 roku dokonała zakupów na kwotę 9,8 miliardów euro. To wynika z danych, które opublikował Europejski Centralny Bank. To jest najsłabszy miesiąc od czasu rozpoczęcia zakup państwowych obligacji z państw euro przez EZB, co ma miejsce od 2015 roku.

©finanzamt.pl

Sklepy dyskontowe podnoszą znacznie ceny masła

Ceny masła ponownie znacznie wzrosły. Sklep Aldi Nord i Aldi Süd zwiększyły na początku miesiąca cenę niemieckich marek masła o 20 centów na 1,99 euro za 250 gramowe opakowanie. O podwyżce poinformowała opinię publiczną gazeta Bild. Oznacza to, że także dla Polaków pracujących w Niemczech wzrosły tam koszty życia.  Zdaniem Aldi Süd była to najwyższa cena od wprowadzenia w 2002 roku waluty euro. Przyczyną wzrostu cen były wyższe ceny zakupu, przede wszystkim tłuszczu.

©finanzamt.pl

Zwolnienie z powodu prywatnego wykorzystania internetu nie jest zgodne z prawem

Europejski Trybunał praw człowieka uregulował prawa pracowników i wydał orzeczenie, w którym stwierdził, iż zatrudnieni nie mogą zostać zwolnieni tak po prostu z powodu prywatnego korzystania z internetu. Oskarżony został rumuński inżynier, który skorzystał prywatnie ze swojego służbowego adresu E-Mail i dlatego został zwolniony z pracy. Niższe instancje nie zrównoważyły wystarczająco interesów przedsiębiorstwa i prawa pracowników w sferze prywatnej. Taki są wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

©finanzamt.pl

Wzrasta eksport przemysłu elektrycznego

Wyraźny wskaźnik na plusie eksportu w pierwszej połowie roku ożywia ufność dla niemieckiego przemysłu elektrycznego. W pierwszych sześciu miesiącach roku branża eksportowała towary o łącznej wartości 97,5 mld. euro, o czym poinformowało Centralne Stowarzyszenie Przemysłu Elektrotechniki i Elektroniki (ZVEI) we Frankfurcie nad Menem. Były to 10,4% więcej niż w roku ubiegłym. Głównymi odbiorcami niemieckich towarów były w pierwszej połowie roku w dalszym ciągu Chiny (9,1 mld, euro / +17,9%) , USA (8,6 mld./+8,5%) oraz Francja (6,1 mld./+6,7%).

©finanzamt.pl

Stabilna liczba uczniów w określonym zawodzie

Średniej wielkości przedsiębiorstwa biorą na swoje barki przeważającą część wykształcenia zawodowego w Niemczech. Według danych państwowego banku Kfw wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy  od 2012 roku niezmiennie kształcą około 1,2 milionów młodych ludzi. Liczba uczniów w określonym zawodzie w niemieckiej gospodarce zmniejszyła się w sumie w zeszłym roku na rekordowo niskie 1,32 milionów. W 3,76 milionach średnich przedsiębiorstw w całym kraju pracuje według danych banku około 90 procent wszystkich uczniów.

©finanzamt.pl

Znaczny wzrost wynagrodzenia taryfowego

Zarobki niemieckich pracowników taryfowych znacznie wzrosły w drugim kwartale 2017 roku. Łącznie z premią pracownicy otrzymali według danych Federalnego Urzędu Statystycznego 3,8 procent więcej pieniędzy niż rok temu. Bez premii wzrosły pensje o 3,4 procent. Zostało to zrekompensowane wzrostem o tylko 1,7 procent. Jednakże kwartalna wartość niektórych szczególnych wydarzeń zostanie zniekształcona. Poza podwyżką taryfową, pracownicy landów i gmin otrzymali również solidne wyrównanie pensji za poprzednie miesiące.

©finanzamt.pl

Znowu więcej pasażerów w autobusach i pociągach

Coraz więcej osób w Niemczech korzysta z autobusów i pociągów publicznej komunikacji miejskiej. Liczba pasażerów wzrosła w pierwszej połowie 2017 roku na 5,2 miliardy. Jest to o 1,5 procent więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Informacji te pochodzą od Stowarzyszenia Niemieckich Firm Transportowych. Zauważalnie więcej odnotowano klientów przede wszystkim miejskiej szybkiej kolei, metra, tramwajów oraz pociągów regionalnych. Z kolei w transporcie autobusowym liczba pasażerów wzrosła jedynie poniżej średniej w wyniku słabego obciążenia na wsi. Wpływy z biletów wzrosły według danych o 4 procent na poziom około 6,4 miliarda euro.

©finanzamt.pl

Rezerwy finansowe kas chorych wzrosły a 17,5 miliardy

Rekordowe zatrudnienie i dobra koniunktura napełniają kasy ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego i pozwalają członkom oszczędzać na razie przed wzrostem składek. Ustawowe kasy chorych osiągnęły w pierwszej połowie 2017 roku zysk w wysokości 1,4 miliarda euro. Finansowe rezerwy ustawowych kas chorych wzrosły przez to do połowy roku na około 17,5 miliardów euro.  To wynika z wstępnych raportów kas. W całym roku 2016 zostały osiągnięte dochody w wysokości 1,6 miliardów.

©finanzamt.pl

Producenci maszyn eksportują co raz więcej

Wzrost gospodarki światowej rozkręca transakcję eksportową niemieckich producentów maszyn. W pierwszych sześciu miesiącach eksportowano branże ukierunkowane na eksport maszyn i urządzeń o wartości 82,4 miliarda euro. To był wzrost o nominalne 5,9 procent w przeciwieństwie do roku ubiegłego. O danych poinformowała organizacja międzybranżowa VDMA.

©finanzamt.pl

Gospodarska niemiecka wzrasta o 0,6 procent

Gospodarka niemiecka pozostaje na ścieżce wzrostu. W drugim kwartale 2017 roku wzrósł produkt krajowy brutto w porównaniu do poprzedniego kwartału o 0,6%, jak poinformował w pierwszej ocenie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Na początku roku gospodarka wzrosła według najnowszych obliczeń o 0,7%, nieco bardziej niż na początku ustalano. Wzrost został umiarkowany od kwietnia do czerwca wraz ze wzrostem inwestycji przedsiębiorstw i konsumpcji w kraju.

©finanzamt.pl