Z OSTATNIEJ CHWILI

Wzrośnie minimalne wynagrodzenie w branży budowlanej

Wiele osób zatrudnionych w budownictwie otrzyma od roku 2018 wyższą płacę minimalną. W trzecim spotkaniu negocjacyjnym IG Bau i pracodawcy zgodzili się na wyraźny plus w drugim etapie. Wzrośnie zatem ogólnokrajowa obowiązująca minimalna płaca dla niewykwalifikowanych pracowników budowlanych z dotychczasowego 11,30 euro na 11,75 euro, a od pierwszego marca 2019 roku wejdzie na poziom 12,20 euro. Minimalne wynagrodzenie dla fachowców w Niemczech zachodnich wzrośnie z 14,70 euro na 15,20 euro, a w Berlinie z 14,55 euro na 15,05 euro. IG Bau na próżno postulował o ponowne wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla fachowców na wschodzie kraju.

©finanzamt.pl

Rosnące wynagrodzenia

Według badań wynagrodzenia w przemyśle i w sektorze usług w Niemczech są coraz bardziej rozbieżne. W latach 2000-2016 taryfowe stawki godzinowe przemysłu metalurgicznego i elektrycznego wzrosły o 51%, relacjonował ,,Rhenische Post” powołując się na badanie Instytutu Niemieckiej Gospodarski (IW). W sektorze publicznym był wzrost tylko 34,9%, a w handlu 36,9%. Podobny wysoki wzrost wynagrodzenia jak przemysł metalurgiczny miał tylko przemysł chemiczny.

©finanzamt.pl

Zmniejszają się koszty za gaz

Opłaty sieciowe za gaz będą nieco niższe w roku 2018. Średnio oczekuje się spadku o 1%, co ujawnił portal internetowy Check24. Istnieją różnice regionalne: w Hamburgu, Berlinie i w Schleswig-Holstein koszty obniżają się, natomiast w Baden-Württemberg i Bayern wzrastają. Koszty pochodzące z zasilania z sieci uwzględniane są w kalkulacji kosztów dostawców energii. Opłaty sieciowe stanowią około jednej trzeciej ceny gazu. Tym samym zwiększają się szanse, że cena gazu może pozostać nadal stosunkowo niska dla większości konsumentów.

©finanzamt.pl

Oszczędzanie na cenach benzyny

Od momentu, gdy kierowcy mają możliwośc porównania cen stacji benzynowych na smartfonie, tankują coraz częściej na tych stacjach, gdzie jest najtaniej. Wynika to z badania ekonomisty Justusa Haucap opublikowanego w ,,Wirtschaftsdienst “. Brał on udział w 2013 roku w tworzeniu stacji przejrzystości rynku. Według danych statystycznych opublikowanych w „Wirtschaftsdienst” prawie 60% benzyny w czterech badanych miastach sprzedano za korzystną cenę. Kierowcy zaoszczędzili przez celowe korzystanie z najkorzystniejszej oferty średnio 3,24 centa na litrze w porównaniu do średniej ceny paliwa.

©finanzamt.pl

Większe zyski operatora płatnych autostrad

Operator autostrad Abertis prowadzony przez niemiecki koncern budowlany Hochtief i włoską grupę Atlantia zwiększył znacznie swój zysk. Strategiczny dochód wzrósł w pierwszych miesiącach na porównywalnym poziomie o 14% na 2,754 mld euro, o czym opinię publiczną poinformował Abertis. Również dzięki programie oszczędnościowym zwiększył się zysk netto o 20% na 735 mln euro. Abertis odnotował więcej ruchu na swojej płatnej drodze. Przede wszystkim w Hiszpanii i we Włoszech więcej pojazdów korzystało z dróg zbudowanych przez Abertis.

©finanzamt.pl

Wysoka wartość eksportu

W roku 2016 wyeksportowano z Niemiec żywność i używki o wartości 69,9 miliardów euro, a importowano zaś do Niemiec o wartości 81,2 miliardów euro. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, eksport przemysłu żywnościowego stanowił udział 5,8% całkowitych  niemieckich eksportów, a import 8,5% niemieckich importów. Więcej niż połowa (50,7%) niemieckiego eksportu żywności stanowiła żywność pochodzenia roślinnego. Żywność pochodzenia zwierzęcego i żyjących zwierząt stanowiła 32,8% niemieckiego eksportu żywności. Używki takie jak wyroby tytoniowe, kawa, herbata czy też napoje stanowiły udział 16,5%. Po stronie importu również artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego stanowiły w większej części import żywności (59,9%). W przypadku importu udział żywności pochodzenia zwierzęcego i żyjących zwierząt wyniósł 26,8, przy czym udział używek 13,4%. Europa była w roku 2016 najważniejszym rynkiem dla dóbr gospodarki żywnościowej. Około 83% eksportu trafiało do innych europejskich krajów i 75% importu trafiało z Europy do Niemiec. W ramach eksportu do Azji trafiło około 10%, do Ameryki 4% i do Afryki 2% niemieckich towarów. W imporcie dużą rolę dla Niemiec odgrywają państwa spoza Europy.

©finanzamt.pl

Wzrost cen masła i produktów mlecznych

We wrześniu 2017 roku konsumenci w Niemczech musieli zapłacić za masło i produkty mleczne o 70% więcej niż w roku ubiegłym. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny wzrosły znacznie ceny konsumenckie produktów mlecznych o 15% w tym samym okresie. Największy wzrost ceny o około 30% odnotowano dla takich produktów jak śmietana, mleko i twaróg. Również produkty takie jak ser i jogurt kosztowały na skutek podwyżki cen w ostatnim miesiącu znacznie więcej niż rok temu. Tendencja rosnąca cen masła i produktów mlecznych w roku 2017 ukazała się nie tylko przy konsumentach, lecz odbiła się także na poziomie gospodarczym w podobnym wymiarze.  Ceny za mleko i produkty mleczne były w sierpniu 2017 roku zarówno w imporcie jak i w przypadku producentów komercyjnych około 20% większe niż w podobnym okresie ubiegłego roku.

©finanzamt.pl

Daimler planuje nową strukturę koncernu

Producent samochodów osobowych i ciężarowych Daimler podejmuje pierwsze kroki w kierunku nowej struktury koncernu. Są planowane trzy jednostki, które mają stworzyć nowy podział finansowy. Jednostki powinny działać niezależnie i stanowić odrębne podmioty prawne, które obejmą najważniejsze obszary działalności gospodarczej, na czele z samochodami osobowymi, ciężarowymi i busami, o czym poinformowało kierownictwo koncernu w Stuttgarcie. Zarząd i rada nadzorcza nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji. Nowa struktura koncernu mogłaby zostać zatwierdzona najwcześniej na walnym zgromadzaniu w 2019 roku.

©finanzamt.pl

Inflacja w strefie euro na poziomie 1,5%

Pomimo przepływu pieniędzy Europejskiego Banku Centralnego, to ceny w strefie euro wzrastają nie tak mocno jak życzył to sobie bank.  Roczna stopa opodatkowania pozostała we wrześniu na poziomie 1,5 procent, czyli dokładnie na takim samym poziomie jak w  poprzednim miesiącu, o czym informuje Europejski Urząd Statystyczny. Energie kosztowała w porównaniu z ubiegłym rokiem o 3,9 procent więcej. Tym samym wzrost nie był tak samo duży jak w sierpniu. Natomiast ceny za żywność, alkohol i tytoń zwiększyły się o 1,9 procent. Europejski Bank Centralny dąży do wartości ogólnej inflacji prawie dwóch procent.

©finanzamt.pl

Więcej powierzchni użytkowych w ogrodnictwie

W 2016 roku w Niemczech 27.200 przedsiębiorstw zagospodarowało ogrodnicze powierzchnie użytkowe o łącznej powierzchni 229.000 hektarów. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny zgodnie z wynikami ankiety ogrodnictwa, obniżyła się liczba przedsiębiorstw z uprawą wyrobów ogrodniczych w stosunku do liczby gospodarstw w 2010 roku (35.700) o prawie jedną czwartą (-24%). To bardzo dużo w tak krótkim okresie (6 lat).  Jednocześnie wzrosła liczba ogrodniczych powierzchni użytkowych w przeciwieństwie do roku 2010 o 5.600 hektarów lub 2,5%. Przeciętne zagospodarowanie ogrodniczych powierzchni w gospodarstwach wzrosło o 6,3 hektara w roku 2010 na 8,4 hektary w roku 2016. Na powierzchniach ogrodniczych uprawiano warzywa, owoce, kwiaty, rośliny ozdobne, produkty ze szkółki leśnej, rośliny ozdobne i lecznicze, jak i grzyby jadalne. Przeważająca część całej powierzchni ogrodniczej przypadła na 130.000 hektary warzywnictwa wraz z truskawkami (57%). W porównaniu do 121.500 hektarów w roku 2010 odpowiada to wzrostowi o 7%. Na gruncie uprawnym posadzono w roku 2016 drzewa owocowe i owoce jagodowe łącznie z orzechami (-1%), następne grunty uprawne z upraw ze szkółek leśnych 19.300 hektarów (-8%), powierzchnie uprawne dla kwiatów i roślin ozdobnych 7.300 hektarów(-13%) jak i leczniczych, aromatycznych i korzennych 7.100 hektarów(+4%). Pozostałe ogrodnicze uprawy o powierzchni 1.200 hektarów są rozmieszczone na nasiona ogrodowe, stałe rejony uprawne w wysokich stokach ochronnych i obszarach produkcyjnych grzybów jadalnych (+4%).

©finanzamt.pl

Unia Europejska wprowadza sankcje dla importerów stali

W celu zapobiegania taniemu importowi z Brazylii, Rosji, Ukrainy i Iranu – Unia Europejska wprowadziła dalsze sankcje karne. Na określone produkty metalu i stali, importerzy muszą uiścić w trybie natychmiastowym dopłatę w wysokości do 96,50 euro za tonę, o czym poinformowała Komisja Europejska. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczy to produktów przede wszystkim potrzebnych do produkcji rur stalowych oraz budowy statków i samochodów. Dopłaty powinny spowodować wzrost cen zagranicznych towarów i producentów produkujących w Europie oraz chronić przed nieuczciwą konkurencją.

©finanzamt.pl

Dużo zleceń dla niemieckiego przemysłu

Dobry okres dla przemysłu w Niemczech! Pomimo europejskiej rewaloryzacji zwiększa się liczba zamówień i to głównie dzięki dużemu popytowi zagranicznemu. W przedsiębiorstwach wzrosły zamówienia. W sierpniu było ich o 3,6 procent więcej niż w miesiącu ubiegłym. Zgodnie z informacjami Federalnego Ministerstwa Gospodarki jest to znaczący wzrost od grudnia 2016 roku. W lipcu nastąpił wprawdzie lekki spadek o 0,4 procent, co jednak nie wpłynęło w żaden sposób na sytuację rynkową. Działalność dotycząca zamówień znajduje się na wysokim poziomie i według prognoz będzie się jeszcze zwiększać.

©finanzamt.pl

BMW sonduje możliwość otwarcia fabryki w Rosji

BMW sonduje możliwość budowy pierwszej fabryki w Rosji. Jako potencjalną lokalizację wybrano Kaliningrad, obszar nad Morzem Bałtyckim wokół dawnego Królewca. BMW spogląda na Rosję jako rozwijający się rynek i obecnie analizuje go pod kątem działania na nim jako producent. Planowana inwestycja wynosiłaby kilkaset milionów euro. BMW współpracuje w Rosji od 1999 roku z kaliningradzkim producentem Awtotor.

©finanzamt.pl

Rzemiosło znów popularne wśród uczniów

Zawody rzemieślnicze znów mają wzięcie u młodych ludzi. Według danych Centralnego Stowarzyszenia Rzemiosła Niemieckiego prawie 4.000 więcej młodych ludzi rozpoczęło kształcenie w rzemiośle w bieżącym roku, porównując do liczby uczniów startujących w nauce zawodu w ubiegłym roku. Do końca września było 135.038  nowych zawartych umów o naukę zawodu, co spowodowało zwiększenie o +2,9 procent w stosunku do roku ubiegłego. Wiele zakładów miało jednakże w dalszym ciągu problemy, aby znaleźć młode kadry. Zdaniem ZDH puste miejsca są wciąż przede wszystkim w branży elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i fryzjerstwie.

©finanzamt.pl