Z OSTATNIEJ CHWILI

Wzrost obrotów w branży wykończeniowej o +2,8%

Świetnie informacje napływają do nas z branży budowlanej. W trzecim kwartale 2017 wzrosły obroty w branży wykończeniowej o +2,8% w stosunku do trzeciego kwartału roku 2016. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny według wstępnych danych, aż o 1,6% więcej osób zatrudnionych były w trzecim kwartale 2017 niż analogicznym okresie roku ubiegłego. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku obrót wzrósł o 2,8% i liczba zatrudnionych o 2% w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów roku 2016. Podobnie jak w poprzednich dwóch kwartałach, tak i w trzecim kwartale 2017, wszystkie sektory branży wykończeniowej odnotowały wzrost sprzedaży. W branży instalacyjnej wzrosła sprzedaż o 3,4% w porównaniu do roku 2016. W obrębie tego działu gospodarki największy wzrost sprzedaży nastąpił w instalacjach elektrycznych, bo aż +4,5%. W pozostałej „wykończeniówce” w trzecim kwartale 2017 roku wzrósł obrót o +1,8% w porównaniu do roku 2016. W pozostałych sektorach tej branży odnotowano największy wzrost obrotów w segmencie stolarki budowlanej i segmencie stolarskim, gdzie obroty wzrosły o +2,3%. Branża budowlana w Niemczech od lat cieszy się dużą popularnością wśród polskich firm budowlanych i montażowych, które podejmują zlecenia za zachodnią granicą. Jedną z najbardziej popularnych metod działalności jest wykonywanie usług poprzez firmę zarejestrowaną w Polsce i oddelegowywanie personelu budowlanego do wykonywania przejściowych prac na terenie Niemiec.

©finanzamt.pl

Wzrosły wydatki związane z zasiłkiem rodzicielskim Elterngeld

Koszty, jakie państwo niemieckie ponosi na rodziców, stale rosną i coraz bardziej obciążają budżet. Zgodnie z najnowszymi danymi, przez cały 2017 roku wzrosły wydatki związane z ustawowym zasiłkiem rodzicielskim. Zgodnie z informacjami gazety ,,Rheinische Post”, która opiera się na aktualnych danych Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, koszty Elterngeld stanowiły w ubiegłym roku nową rekordową wartość. Jest to kwota przewyższająca 6,5 miliardów euro. Powodami takiego dużego wzrostu były nieznacznie rosnący wskaźnik urodzeń, wyższe pensje wnioskujących rodziców, a także więcej wniosków składanych przez ojców dzieci. Podstawowy zasiłek rodzicielski jest wypłacany maksymalnie przez 14 miesięcy, a ubiegać się mogą o niego także Polacy legalnie zatrudnieni w Republice Federalnej Niemiec. Najniższa kwota Elterngeld, jaką miesięcznie można uzyskać, to 300 euro. Maksymalnie zasiłek rodzicielski wynosi 1.800 euro miesięcznie. Warto zatem skorzystać z możliwości uzyskania Elterngeld w momencie urodzenia dziecka.

©finanzamt.pl

Wysokość składek ubezpieczeniowych pozostanie stabilna

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (GKV) oczekuje w roku 2018 stabilnej wysokości składek. Ze względu na korzystną sytuację gospodarczą osoby posiadające ustawowe ubezpieczenie zdrowotne mogą liczyć w nadchodzącym roku nawet na niewielką obniżkę składek. Przeciętna dodatkowa stawka składki w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym dotycząca ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, za które muszą zapłacić pracownicy, została ustalona na 1,0 procent. W 2017 roku wynosiła ona 1,1 procent. Detaliczne fundusze mogą być poniżej lub powyżej tej stawki. Polscy pracownicy zatrudnieni na terenie Niemiec i odprowadzający tam składki ubezpieczenia społecznego, powinni cieszyć się ze stabilnej sytuacji panującej w chwili obecnej w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych (Krankenversicherung).

©finanzamt.pl

Niemcy intensywnie oszczędzają pieniądze

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem obywatele Niemiec w dalszym ciągu oszczędzają. Pomimo niskich stóp procentowych, wzmacniają swoje prywatne aktywa. Osoby, które nie miały żadnych udziałów w portfelu, musiały przyjąć straty w 2017 roku, spowodowane sytuacją stóp procentowych. Wynika to z badania przeprowadzonego przez niemiecki DZ-Bank. Generalnie rzecz ujmując w roku 2017 wzrósł prywatny majątek Niemców o około 300 miliardów euro, co dało wzrost na poziomie +5,2 procenta. Aktywa Niemców na koniec 2017 roku wyniosły 6,1 bilionów euro. Wzrost w roku 2017 był zdecydowanie większy niż w roku 2016. W przypadku polskich pracowników pracujących w Niemczech, większość zarobionych pieniędzy przywożona jest do Polski i przeznaczana na wydatki konsumpcyjne.

©finanzamt.pl

Niemcy patrzą optymistycznie na przyszłość

Ludzie w Niemczech spoglądają bardziej optymistycznie na swoją finansową przyszłość, jednakże wzrasta strach przed ubóstwem w starszym wieku. Tak wynika z ankiety firmy konsultingowej Ernst & Young. Aż 83% osób ankietowanych stwierdziło, iż patrzą na rok 2018 tak samo optymistycznie jak na rok 2017. Poza tym 22% osób uważa, że polepszy się w tym roku ich osobista sytuacja finansowa i gospodarcza. Rok wcześniej, tj. u progu 2017 roku taką prognozę składało 18% osób (zatem w ciągu 12 miesięcy kolejne 4% społeczeństwa zaczęło patrzeć optymistycznie w przyszłość).  Zaledwie 8% osób spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji finansowej. Przed rokiem takie osoby stanowiły 9%. Tylko niewiele z ankietowanych osób ma lęk przed utratą pracy. Wiąże się to z tym, że niemiecki rynek pracy jest bardzo stabilny i wciąż brakuje na nim fachowców. Optymistyczna sytuacja w Niemczech powinna przełożyć się na liczbę osób wyjeżdżających z Polski w celach zarobkowych do Niemiec.

©finanzamt.pl

Niemcy stawiają na markowe produkty

Niemieccy konsumenci wybierają znane produkty uznanych marek. Większość niemieckich konsumentów jest lojalna markowym produktom, ale spadek jakości lub skoki cenowe powstrzymują tę tendencję. Jak wynika z badań firmy konsultingowej PwC, prawie dwie trzecie konsumentów preferuje markowe produkty w przeciwieństwie do niemarkowych produktów. Jednakże w przypadku pogorszenia się jakości, to prawdopodobnie aż 91% ankietowanych zmieniłaby markę. Główne powody wyboru markowych produktów stanowią w 64 % wysoka jakość i w 54 % wysoką wartość rozpoznawcza. Dla 53 % ankietowanych ważną rolę odgrywa tradycja.

©finanzamt.pl

Emeryci otrzymują coraz dłużej niemiecką emeryturę

Emeryci pobierający w Niemczech świadczenie emerytalne otrzymują je przeciętnie przez blisko 20 lat. W przeciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci wzrósł przeciętny okres pobierania emerytur aż o 3,6 lat i obecnie niemiecka emerytura wypłacana jest przez 19,6 lat. Od roku 1960 okres pobierania emerytury zwiększył się dwukrotnie. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim to, że zwiększyła się średnia długość życia w ostatnich latach, co zawdzięczamy zarówno medycynie, jak i zdrowemu trybowi życia.

©finanzamt.pl

Deutsche Bank sprzedaje swoje działy w Polsce

Jak informuje największy niemiecki bank – Deutsche Bank – wycofuje się ze swojej działalności z klientami prywatnymi i korporacyjnymi w Polsce. Dział ten trafi za 305 mln euro do trzeciego co do wielkości banku w kraju, Banku Zachodniego WBK (BZ WBK), który w większości należy do hiszpańskiego giganta finansowego Santander. Deutsche Bank zamierza pozostać aktywny w Polsce w obszarach takich jak bankowość inwestycyjna, obrót płatniczy i transakcje kredytowe z dużymi klientami. Dużo Polaków przeliczyło się z kredytami w szwajcarskich frankach. Deutsche Bank otrzyma 80% ceny kupna w formie 2,75 mln nowych akcji BZ WBK.

©finanzamt.pl

Mniej gospodarstw uprawiających rośliny ozdobne

Niemieccy producenci roślin ozdobnych zmieszyli mocno swoje obroty. Obecna sytuacja na rynku roślin ozdobnych stwarza nowe możliwości dla polskich eksporterów, którzy zamierzają być aktywni na niemieckim rynku. W roku 2017 w Niemczech niespełna 3.700 gospodarstw zajmujących się roślinami ozdobnymi uprawiało na gruncie o łącznej powierzchni około 6.600 hektarów kwiaty i rośliny ozdobne. Liczba producentów uprawiających rośliny ozdobne znacznie spadła, bo aż o 18% w porównaniu do ostatniego sondażu na temat roślin ozdobnych, który miał miejsce w roku 2012, gdy powierzchnia przeznaczona pod uprawę zmniejszyła się nieco o 2%. Według informacji Federalnego Urzędu Statystycznego 1.700 hektarów więcej niż jedna czwarta powierzchni uprawnej znajdowały się pod wysoko chronionymi osłonami takimi jak szklarnie. W 2017 roku zaledwie 1.500 gospodarstw ogrodniczych wyprodukowało na całym terytorium Niemiec około 94 miliony roślin doniczkowych jako wyroby gotowe. Przy czym największy udział stanowiły poinsecje (17 milionów sztuk) a następnie fiołki alpejskie (13 milionów sztuk). Przez pojęcie „wyroby gotowe“ rozumie się rośliny, które przeszły przez wszystkie procesy produkcji i są sprzedawane konsumentowi.

©finanzamt.pl

Hurtownicy Niemieccy przed rekordowym rokiem

Hurtownicy z Niemiec zakończyli rekordowy rok. Zgodnie z informacjami Federalnego Urzędu Statystycznego ich obrót wzrósł w roku 2017 aż o +6,1% w porównaniu do podobnego okresu w 2016 roku. Przede wszystkim zachęcający popyt na dobra inwestycyjne i surowce, handel zagraniczny oraz hurt dobrami konsumpcyjnymi przyczyniły się do tak dużego wzrostu. Hurt jest ogniwem łączącym przemysł, rzemiosło, gastronomię z handlem detalicznym.

©finanzamt.pl

Bardzo wysoka liczba godzin pracy

Osoby zatrudnione w Niemczech przepracowały w trzecim kwartale 2017 prawie 15,4 mld godzin – tak nie było już od ćwierćwiecza. Jak informuje Instytut Badań nad Rynkiem Pracy i Zatrudnieniem od lipca do września 2017 roku zwiększyła się liczba godzin pracy o +1,3% w porównaniu do podobnego okresu roku ubiegłego. Więcej wypracowanych godzin zanotowano ostatnio 25 lat temu. W pierwszym kwartale 1992 roku zakres pracy wyniósł 15,38 mld godzin. Według instytucji badawczej jaką jest Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy i Zatrudnieniem, tendencja zwyżkowa zakresu pracy polega na ciągle wzrastającej liczbie osób zatrudnionych.

©finanzamt.pl

Rolnicy zarabiają więcej

Niemieccy rolnicy osiągają większy zysk po dwóch latach kryzysowych i liczą na dalszą poprawę sytuacji. Zgodnie z informacjami niemieckiego Związku Rolników w roku gospodarczym 2016/17 zysk przedsiębiorstw wzrósł średnio o +34 procent i wyniósł 56.800 euro. Sytuacja polepszyła się, a zwłaszcza w przypadku rolników prowadzących gospodarstwa mleczarskie i hodowlę trzody chlewnej, podczas gdy w uprawie roli sytuacja ustabilizowała się. Biorąc pod uwagę niskie ceny na rynku światowym dla kluczowych produktów, dochody z gospodarstw spadły przez okres dwóch lat z rzędu.

©finanzamt.pl

Spadek liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych

Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych osiągnie w roku 2017 prawdopodobnie niższy poziom od początku istnienia Republiki Federalnej. Według szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego, które bazują na przedłożonych danych od stycznia do września 2017 roku, liczba wypadków drogowych ma spaść o 1%. Wypadki mają zatem pochłonąć w 2017 roku 3.170 ofiar. W przypadku rannych spodziewany jest spadek w roku 2017 w porównaniu do 2016 roku o 2% na około 390.000. Do końca roku 2017 wzrośnie o około 1% liczba wypadków odnotowanych przez niemiecką Policję. Tym samym po raz pierwszy w 2017 roku na niemieckich drogach odnotowano ponad 2,6 miliona wypadków. Szacuje się jednak, że liczba wypadków związanych z obrażeniami ciała zmniejszy się o prawie 3% do poziomu 300.000. Oczekuje się natomiast wzrostu wypadków wyłącznie ze szkodami materialnymi o około 1% (2,3 miliona). Niestety Polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech pokonują sporo kilometrów w drodze do pracy i są narażeni do kolizje drogowe.

©finanzamt.pl

Ubezpieczalnia Ergo zarządza nadal starymi zapasami

Ubezpieczalnia Ergo z Düsseldorf zakończyła bezskuteczne poszukiwania nabywcy sześciu milionów starych kontraktów ubezpieczenia na życie. Dotychczasowe oferty nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób obecnej wartości akcji oraz potencjału jej wyniku finansowego. Z tego powodu na własną rękę zarządza się zapasami. Spółka zależna koncernu Munich Re z Monachium szukała potencjalnego nabywcy ze względu na obowiązujące przez lata niskie stopy procentowe.

©finanzamt.pl

Użytkowanie internetu w Niemczech

W roku 2017 w sumie 87% społeczeństwa od 10 roku życia mieszkająca w  Niemczech używała internetu. Wynik ten odpowiada 64,5 milionom ludzi. Zgodnie z informacjami z Federalnego Urzędu Statystycznego w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed sporządzeniem ankiety z internetu korzystało niespełna 86% ludności powyżej 10 roku życia (63,5 miliony). 77% osób korzystających z internetu w ostatnich 12 miesiącach przed ankietą dokonało wielu zakupów online. Więcej niż dwie trzecie (67%) zakupów w sieci stanowiły ubrania i artykuły sportowe. Niewiele ponad połowa (53%) to zakup towarów konsumenckich takich jak meble, zabawki oraz naczynia, które były bardzo popularne. Natomiast 45% kupujących zamawiało książki, gazety i czasopisma z internetu, przy czym 12% zakupów online stanowiły E-Booki i 6% elektroniczne gazety i czasopisma. Więcej niż jedna trzecia (37%) kupowało filmy i muzykę w internecie, zazwyczaj (26%) jako strumienie video i muzyczne.

©finanzamt.pl

Obawa przed cyfryzacją

Wielu pracowników w Niemczech obawia się redukcji miejsc pracy z powodu cyfryzacji. Udział osób, które boją się utraty pracy wynosi aż 38%.  Liczba ta jest dwukrotnie większa niż liczba pracowników, którzy postrzegają cyfryzację jako siłę roboczą. Informacje te wynikają z raportu zdrowotnego BKK przedłożonego w Berlinie. Największy odsetek osób ankietowanych (45%) uważa, że eliminacja i wzrost miejsc pracy zostanie zrównoważony przez cyfryzację.

©finanzamt.pl

VW rozdziela pieniądze na przyszłość

Volkswagen rozdziela inwestycje na najbliższe pięć lat. Kontrolerzy koncernu decydują o budżecie oraz dodatkowo o obciążeniu zakładu. Ostatecznie może chodzić o wysoką dwucyfrową miliardową sumę. Przed skandalem gazowym było to również ponad 100 miliardów euro. Afera gazowa i kryzys diesla generalnie wspierają inwestycję na przyszłość. Inwestycje w elktromobilność lub też autonomiczną jazdę są zbyt drogie. Jednocześnie w pierwszej kolejności muszą zostać polepszone systemy spalania.

©finanzamt.pl

Zasiłek integracyjny dla osób niepełnosprawnych:

Zgodnie z 6 rozdziałem dwunastej księgi kodeksu społecznego w roku 2016 na terenie Niemiec niespełna 895.000 osób otrzymało zasiłek integracyjny dla niepełnosprawnych. Zgodnie z informacjami z Federalnego Urzędy Statystycznego wzrosła liczba osób pobierających ten zasiłek w porównaniu do roku ubiegłego o +1,3%. Zasiłek integracyjny ma za zadanie zapobiec zbliżającej się niepełnosprawności, istniejącej niepełnosprawności oraz eliminować bądź też łagodzić niepełnosprawność lub jej skutki, a także włączyć osoby niepełnosprawne do społeczeństwa. W roku 2016 osoby pobierające zasiłek integracyjny były przeciętnie w wieku 34 lat. 59% odbiorców świadczenia stanowili mężczyźni, a 41 % kobiety. Na świadczenia zasiłku integracyjnego poświęcono około 16,5 miliardów euro netto w roku 2016 co stanowiło ponad połowę (57%) wszystkich wydatków na pomoc socjalną zgodnie z kodeksem społecznym księgi dwunastej w wysokości 29 miliardów euro netto.

©finanzamt.pl

Kobiety zarabiają znacznie mniej

Przepaść przy opłacaniu mężczyzn i kobiet prawie nigdzie w Europie nie jest tak duża jak w Niemczech. Z różnicą 22% przy średniej stawce godzinowej Republika Federalna znajduje się na 26 miejscu z 28 państw Unii Europejskiej. Te liczby przedłożyła Komisja Europejska. Za obywatelami Niemiec są tylko Czechy z 22,5 % i Estonia 26,9 %. Średnia w Unii Europejskiej mieści się w granicy 16,3%. We wiodących krajach, czyli we Włoszech i Luksemburgu, różnica stanowi tylko 5,5%.

©finanzamt.pl

0,6 % więcej rozpoczynających szkołę w 2017 roku w porównaniu do roku ubiegłego

Na początku roku szkolnego 2017/2018 według wstępnych danych w Niemczech zostało przyjętych do szkoły 725.100 dzieci. To było 0,6% więcej niż w 2016 roku. Zgodnie z informacjami z Federalnego Urzędu Statystycznego wzrosła liczba przyjęć do szkoły w porównaniu do roku poprzedniego we wszystkich landach z wyjątkiem Baden-Württemberg (-0,8%). Największy wzrost procentowy był w Thüringen (+2,5%) i Sachsen-Anhalt (+2,2%). Przeważająca część dzieci rozpoczęła kształcenie szkolne w szkołach podstawowych (93,4%). 3,1% pierwszaków przyjęto do szkół specjalnych, 2,6% do zintegrowanych szkół ponadpodstawowych i 0,9% do otwartych szkół. Spośród wszystkich przyjętych dzieci 48,5% stanowiły dziewczynki.

©finanzamt.pl

Lufthansa zapowiada nowe loty

Lufthansa zapowieda od stycznia 2018 roku miesięcznych 1000 nowych lotów wewnątrz Niemiec. Upadłość firmy Air Berlin doprowadziła do ograniczeń zdolności produkcyjnych. Obecnie trasy takie jak Berlin – München, czy też Berlin – Köln są prawie całkowicie zarezerwowane, a pozostałe bilety dostępne tylko w bardzo wysokich cenach. Część floty Air Berlin została przejęta przez firmę Lufthansa. 3000 pracowników powinno latać w Eurowings, która jest spółką córką firmy Lufthansa. 

©finanzamt.pl

Wydajność ciepła wzrosła o +3,2%

W roku 2016 operatorzy sieci oddali do dyspozycji około 162 terawatogodzin ciepła (TWh). Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny było to 3,2 % więcej niż w poprzednim roku. Wzrost spadł w zasadzie na wyższe zapotrzebowanie prywatnych gospodarstw. Najważniejszymi nośnikami energii do wytwarzanie ciepła były w roku 2016 gaz ziemny (45%), węgiel kamienny (22%) i odpady (15%). Skład nośników energii zmienił się w ostatnich latach. Udział gazu ziemnego znacznie spadł  w porównaniu do roku 2008 (52%). Natomiast udział odnawialnej energii zwiększył się dwukrotnie w tym samym czasie o 3% na 8%. Zgodnie z wynikami statystki dotyczącej ciepłowni, dostarczono 149 TWh w kraju (92%), 13 Twh (8%) ciepła zostało straconych podczas przeniesienia. Konsumentom końcowym oddano  w roku 2016 około 149 TWh ciepła. Z tego 48 TWh trafiło do przemysłu, 51 TWh do prywatnych gospodarstw, jak i 22 TWh do pozostałych konsumentów (łącznie z konsumentami zagranicznymi). W obrębie grupy końcowych konsumentów w 2016 roku miały największy wzrost pobieranego ciepła domy prywatne na plus 9,4% .

©finanzamt.pl

Spadek zysków BMW

BMW w III kwartale 2017 roku osiągnęło mniejsze zyski niż się spodziewano. Straty są spowodowane wysokimi kosztami związanymi z mobilnością elektryczną, autonomiczną jazdą i licznymi nowymi modelami. Wyniki koncernu przed opodatkowaniem spadły na 2,422 miliardy euro, a to 5,9% mniej niż przed upływem roku. Ostatecznie zysk spadł o 1,8% na 1,789 miliardy euro. BMW inwestuje dużą liczbę pieniędzy w rozbudowę badań i rozwoju. Dodatkowo koncern w latach 2017 i 2018 wprowadza na rynek około 40 nowych i przerobionych modeli marek BMW, Mini, i Rolls-Royce.

©finanzamt.pl

1,1 mln nowych miejsc pracy

Niemiecka gospodarka szuka w fazie zwiększonego rozwoju nowego personelu. W trzecim kwartale 2017 roku w całym kraju było prawie 1,1 milionów nowych stanowisk. Liczba ta stanowiła o 174.400 więcej niż w pierwszym kwartale i o 1.100 mniej niż poprzednim kwartale, jak wynika z reprezentatywnego badania Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy. Zgodnie z danymi w Niemczech zachodnich było 842.200 nowych stanowisk do przydzielenia, natomiast na wschodzie 255.400. Zgodnie z opinią ekspertów szczególnie mocno wzrósł popyt na personel w sektorze produkcyjnym oraz w obrębie transportu i magazynowania.

©finanzamt.pl

Porsche zarabia więcej

Dobre wyniki Volkswagena zapewniają imponujące zyski głównemu udziałowcowi Porsche SE. Jak poinformował Automobil Holding Porsche w Stuttgarcie, w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku wyniki koncernu wyniosły po opodatkowaniu około 2,2 miliardy euro. Wynik ten dał o jedną trzecią więcej zysku, niż w tym samym okresie 2016 roku. Na koniec roku przewiduje się łącznie wynik sięgający do 3,1 miliardów euro. W ubiegłym roku holding zaksięgował 1,37 miliardów zysku po opodatkowaniu.

©finanzamt.pl

Firma Flixbus planuje ekspansję w USA

Europejski operator autobusów międzymiastowych chce obecnie uruchomić sieć autobusów również w USA. Według firmy Flixbus zmienia się amerykański rynek mobilności. Publiczne środki transportu oraz dalekobieżne podróże bardziej zyskają na znaczeniu. Flixbus nie posiada własnych busów, używa średniej wielkości firm autobusowych. Planuje się ,że na tej samej zasadzie powstanie w Stanach Zjednoczonych sieć autobusów międzymiastowych i sieć linii kolejowych. Nie został jeszcze jednak ustalony termin rozpoczęcia wdrażania powstałych planów.

©finanzamt.pl

Rolnicy stawiają na większą uprawę dyni

Niemieccy rolnicy powiększają swoją powierzchnię uprawną. Powierzchnia upraw zwiększyła się w Niemczech od roku 2012 o jedna trzecią na około 4000 hektarów (ostatnie dostępne dane z 2016 roku), jak wynika z danych spółki informacyjnej dotyczącej rynku rolnego. Zbiory dyni były w roku 2017 zgodnie z oceną stowarzyszenie rolników tylko przeciętne. Około 2100 niemieckich rolników i ogrodników uprawiają duże jagody, roczne zbiory w ubiegłym roku wyniosły prawie 90.000 ton (2016), jest to dwa razy więcej niż 10 lat temu.

©finanzamt.pl

Handel detaliczny powoduje większy obrót

Handel detaliczny w Niemczech ponownie kieruje się do zwiększenia rocznego obrotu. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, od stycznia do września 2017 roku wzrosły o 3,0 % obroty handlarzy w oparciu o ceny. W miesiącu wrześniu wzrosły obroty w handlu ubraniem, biżuterią, obuwiem, meblami, sprzętem kuchennym, książkami, artykułami spożywczymi i napojami o +4,1%. Obroty sprzedawców detalicznych wzrosły od marca w każdym miesiącu. Szczególnie silny wzrost był w maju (5,9%). Warto mieć jednak na uwadze, że miesiąc ten miał jeden dzień sprzedaży więcej niż w maju 2016 roku.

©finanzamt.pl