Z OSTATNIEJ CHWILI 14

Płaca minimalna w wysokości 8,50 EUR dla wszystkich !

Nowa minister Pracy Andrea Nahles (SPD) zapewniła, że najpóźniej od roku 2017 będzie obowiązywać w całych Niemczech wynagrodzenie minimalne. Zagwarantowała, że ustalanie płacy minimalnej to był priorytet w umowie koalicyjnej, dlatego też od 01.01.2017 nikt w Niemczech nie będzie zarabiał mniej niż 8,50 Euro za godzinę. Jasno zapowiedziała, że nie będzie żadnych odstępstw i wyjątków. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Polaków pracujących w Niemczech, gdyż ich zarobki nie będą mogły być już zaniżane przez niemieckich pracodawców oraz przez polskie firmy delegujące do pracy w Niemczech. Obecnie w kilkunastu strategicznych branżach obowiązują płace minimalne obowiązujące każdego pracownika znajdującego się na obszarze Niemiec.

© finanzamt.pl

Obcokrajowcy zwiększą bezrobocie w 2014r.

Otwarcie niemieckiego rynku pracy z dniem 01.01.2014 dla obywateli Rumunii i Bułgarii może przyczynić się do wzrostu bezrobocia jeśli fala emigracji zarobkowej z tych krajów zalałaby Niemcy. Niestety pomimo lepszej koniunktury Instytut Badań Makroekonomicznych (IMK) informuje, że w roku 2014 wzrośnie liczba osób bezrobotnych w Niemczech. W ciągu roku średnio 3 miliony osób będzie bez pracy, a to jest o 50.000 więcej niż odnotowano w mijających dwunastu miesiącach. Prognozowany wzrost gospodarczy o +1,2% przyczyni się wprawdzie do tego, że będzie więcej osób zatrudnionych, jednak jest on zbyt słaby, aby znacząco zredukować bezrobocie. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to zwłaszcza kobiety, osoby zaawansowane wiekowo oraz imigranci nadal intensywnie poszukują i będą poszukiwać pracy.

© finanzamt.pl

Negocjacje wynagrodzenia minimalnego w przemyśle mięsnym

Rozmowy między pracodawcami a związkami zawodowymi dotyczące ustalenia płacy minimalnej w przemyśle mięsnym nadal nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Stowarzyszenie Przemysłu Spożywczego (VdEW) oferowało dla 80.000 zatrudnionych osób od 1 lipca 2014 płacę minimalną w wysokości 8 Euro, a od 1 lipca 2015 wynosiłaby ona 8,50 Euro. Związki zawodowe uważają, że kwoty te są zdecydowanie za małe. Nie ustalono nowego terminu negocjacji.

© finanzamt.pl

15 Euro za wyciąg bankowy

Trybunał Federalny w Karlsruhe (BGH) orzekł na korzyść rzecznika konsumentów, że banki nie mogą naliczać sobie zawyżonych cen za wystawienie archiwalnego wyciągu bankowego. Oddalił tym samym rewizją nadzwyczajną Commerzbank. Drugi co do wielkości niemiecki bank żądał bowiem do tej pory aż 15 Euro za wyciąg archiwalny. To zbyt duża kwota zdaniem BGH.

© finanzamt.pl

Większe zużycie gazu w roku 2013

W roku 2013 z powodu mroźnej zimy odnotowano zdecydowanie większe zużycie gazu ziemnego. Według informacji Federalnego Stowarzyszenia ds. Energii i Gospodarki Wodnej lekko spadło z kolei zapotrzebowanie na prąd. Jak pokazują pierwsze szacunki zużycie gazu zwiększyło się o prawie 7 % i wynosi 970 miliardów kilowatogodzin. Dla porównania w roku ubiegłym wynosiło 909 miliardów kilowatogodzin. Zużycie prądu spadło zaś o -1, 8 % na 596 miliardów kilowatogodzin. W roku 2012 zużycie wynosiło 607 miliardów kilowatogodzin.

© finanzamt.pl