Z OSTATNIEJ CHWILI 6

Inflacja pochłania podwyżki płac

W 2. kwartale tego roku inflacja odbiła się negatywnie na zwiększeniu dochodów. Jak donosi Federalny Urząd Statystyczny od kwietnia do czerwca zarówno płace jak i ceny dla nabywcy wzrosły o 1,5%. Realne wynagrodzenia nie zostały zatem zmienione.Według statystyk przeciętny pracownik na pełnym etacie zarabiał 3447 Euro brutto miesięcznie. Największe wynagrodzenia były wypłacane w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych (4535 Euro) oraz w przedsiębiorstwach dostarczających energię elektryczną (4522 Euro). Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w branży hotelarskiej (2013 Euro).

© finanzamt.pl

Mniej zleceń dla branży przemysłowej

W sierpniu niemiecki przemysł pozyskał dla siebie zaskakująco mniej zleceń. Według danych Federalnego Ministerstwa do spraw Gospodarki w porównaniu do miesiąca poprzedniego ich liczba spadła o -0,3 %. W lipcu zamówienia spadły o -1,9% (do tej pory 2,7 %). W sierpniu duże zlecenia wypadły ponownie poniżej przeciętnej. Podczas gdy zamówienia krajowe zwyżkowały o +2,2 %, o tyle zlecenia zagraniczne spadły o -2,1 %. Popyt na takie dobra inwestycyjne jak pojazdy i maszyny spadł o -0,7 %.

© finanzamt.pl

Badania przewidują boom eksportowy do 2030r.

Według badań brytyjskiego banku HSBC światowy handel towarami do roku 2030 zwiększy się prawie czterokrotnie. Siłą napędzającą będzie gwałtowny nacisk krajów, które się szybko rozwijają, na poprawę infrastruktury. Rodzi się zatem duża szansa na bardzo dobrą wymianę handlową pomiędzy Polską a Niemcami, na czym skorzystają eksporterzy towarów i usług.

© finanzamt.pl

Lekki wzrost eksportu

Niemiecki eksport lekko zwyżkował w sierpniu. Według Federalnego Urzędu Statystycznego niemieckie przedsiębiorstwa eksportowały zagranicę towary o wartości 85,3 miliardy Euro. Pomimo, iż w liczbach było to mniej o 5,4% niż w lipcu, to uwzględniając wszystkie wahania dla całego roku eksport wzrósł szacunkowo o +1,0 %. Wzrost eksportu stał się możliwy głównie dzięki eksportowi do Azji i Ameryki. 

© finanzamt.pl

HRE-Bank zmienia plany dotyczące zysków w 2013r.

Upaństwowiony holding finansowy Hypo Real Estate, który jest złożony z wielu banków finansujących nieruchomości podniósł sobie poprzeczkę. Po mocnym wzroście zysków w pierwszych dziewięciu miesiącach roku Deutsche Pfandbriefbank, z którym HRE jest szczególnie związany, liczy się z wynikiem przed opodatkowaniem dla roku 2013, który wynosi minimum 150 milionów Euro zamiast z zakładanymi 100 milionami Euro.W pierwszych dziewięciu miesiącach bank osiągnął większość celów zakładanych na ten rok. Zysk przed opodatkowaniem opiewał na kwotę większą niż 120 milionów Euro.

© finanzamt.pl

Niemcy oszczędzają coraz mniej

Obywatele Niemiec odkładają coraz mniej pieniędzy na czarną godzinę. Według danych Federalnego Związku Niemieckich Banków (Volksbanken) i banku Raiffeisen w roku 2012 stopa oszczędności, czyli stosunek między sumą oszczędności a dochodem do dyspozycji spadła o 0,1 punktu procentowego i wynosiła10,3 %. W pierwszych sześciu miesiącach 2013 mieliśmy dalej tendencję zniżkową i wynosiła ona 10,0 %. Zdaniem Andreasa Martin- członka zarządu BVR główną przyczyną spadku jest luźna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego (EZB). Niskie odsetki pomniejszają dochody z konwencjonalnych produktów zabezpieczających przyszłość a tym samym wpływają na obniżenie motywacji do oszczędzania.

© finanzamt.pl

Wyższe kary za niedozwolony telemarketing

Od środy 09.10.2013 niedozwolona sprzedaż produktów przez telefon będzie surowiej karana. Według Bundesnetzagentur firmy od zaraz muszą liczyć się z karami pieniężnymi nawet do 300.000 Euro jeśli naruszą powszechnie obowiązujące regulacje prawne. Do tej pory grzywna ograniczała się do kwoty 50.000 Euro. Kary mogą zostać również nałożone na niedozwolone rozmowy przychodzące, które prowadzi system komputerowy. Konsumenci powinni niezwłocznie zgłaszać takie telefony do Bundesnetzagentur. Koniecznym będzie tylko podanie daty połączenia, numeru rozmówcy oraz opisanie do jakiego produktu zachęcano i wreszcie kto był zleceniodawcą.

© finanzamt.pl

Konto bankowe a spadkobiercy

Trybunał Federalny (BGH) w Karlsruhe wyznaczył bankom i kasom oszczędnościowym granice. Instytucje te nie mają prawa uzależniać dostęp spadkobiercom do konta zmarłego od przedłożenia płatnego potwierdzenia nabycia spadku. Koszt takiego zaświadczenia zależy od wysokości spadku i waha się od 10 do 1.557 Euro. Jak zadecydował 08.10.2013 BGH takie klauzule w ogólnych warunkach handlowych zostają pozbawione mocy prawnej. Spadkobiercy mogą okazać się umową o spadek lub uwierzytelnionym testamentem zmarłego.

© finanzamt.pl

Wzrost kosztów ekologicznej energii elektrycznej

Opłata za ekologiczną energię eklektyczną, która jest zawarta w ogólnej cenie prądu wzrośnie przewidywalnie na 6,3 Centa za kilowatogodzinę. Do tej pory wynosiła ona 5,277 Centów za kilowatogodzinę, co przeciętne gospodarstwo domowe za zużycie 3500 kWh kosztowało w ciągu roku 185 Euro. Minimalne zmiany są jeszcze możliwe. Wysokości ostatecznej opłaty dla roku 2014 zostanie podane do wiadomości publicznej przez czterech odpowiedzialnych operatorów sieci przesyłowych 15. października. Początkowo oczekiwano większego wzrostu.

© finanzamt.pl

IWF obniża prognozę wzrostu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IWF) częściowo obniżył swoją prognozę wzrozstu dla najważniejszych krajów przemysłowych oraz szybko się rozwijających. Niemcy wypadają jednak całkiem nieźle. Według badań funduszu gospodarka światowa wzrośnie w tym roku o 2,9 % a w roku nastepnym o 3,6%. To jest o 0,3 ewentualnie 0,2 punkty mniej niż szacowano w lipcu. Podstawą tej prognozy jest jednak założenie, że USA szybko rozwiąże ich tak zacięcie prowadzony spór o budżet a limity zadłużenia zostaną na nowo podniesione.

© finanzamt.pl

Iskierka nadziei dla branży stalowej

We wrześniu po raz pierwszy od siedmiu miesięcy znowu lekko wzrosła niemiecka produkcja stali surowej. Według badań Gospodarczego Związku Stali z Düsseldorf w porównaniu z tym samym miesiącem roku ubiegłego produkcja podwyższyła się o 1,4% na 3,6 milionów ton.Produkcja od początku roku z prawie 31,8 milionami ton, to nadal jednak o 2,2 % poniżej wartości z poprzedniego roku. Dane z września potwierdzają jednak, że koniunkturalna tendencja jest lekko wzrostowa.

© finanzamt.pl


Ponowny wzrost liczby zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Według badań Instytutu ds. badania rynku pracy oraz zatrudnienia (IAB) w Nürnberg wzrasta liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. W czerwcu 2011 roku 5,7 miliona osób pracowało na pół etatu, co w porównaniu z rokiem 2006 daje +25%. Wzrost ten jest zauważalny przy zatrudnieniu nowych pracowników. Blisko jedna piąta (18 %) osób zatrudnionych w roku 2012 pracuje na pół etatu. Nowe stanowiska pracy ze zredukowanym czasem pracy w większości (78%) zajmują kobiety.

© finanzamt.pl

Niemieckie dyskonty będą droższe

W minionych miesiącach dość drastycznie wzrosły ceny w dyskontach Aldi, Lidl i Co. w porównaniu z „klasycznymi” supermarketami. Tak wynika z analizy rynku Stowarzyszenia Badań Konsumenckich (GfK). W sierpniu klienci dyskontów zapłacili według badań GfK 4 % więcej za swoje zakupy niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Przy czym w „klasycznych” supermarketach koszyk produktów podrożał tylko o 1,6%.

© finanzamt.pl


Niemcy kupują coraz więcej produktów Sprawiedliwego Handlu

Niemieccy konsumenci w pierwszej połowie roku kupowali wyraźnie więcej produktów Sprawiedliwego Handlu. Jak donosi Stowarzyszenie Handlowe Transfair z Kolonii obroty ze sprzedaż tych towarów wzrosły o 1 /5 w porównaniu z rokiem poprzednim i wynoszą 300 milionów Euro. Ilość sprzedanych produktów zwyżkowała o 45 procent. Zbyt wzrósł o 33.740 ton. W pierwszym półroczu sprzedano 16.930 ton bananów. W porównaniu z rokiem poprzednim wynik ten się podwoił.

© finanzamt.pl

Najbogatsi Niemcy: sieć Aldi nadal przoduje

Według obliczeń „Manager Magazin” właściciele sieci marketów spożywczo-przemysłowych Aldi pozostają najbogatszymi Niemcami. Majątek Karla Albrecht (93 l.) właściciela Aldi Süd wynosi ponad 17,8 miliardów Euro z nadwyżką 600 milionów Euro. Rodzina po jego zmarłym bracie Theo Albrecht z Aldi-Nord posiada 16 miliardów Euro. Na dalszych miejscach plasują się: Dieter Schwarz (Lidl/Kaufland, 13 miliardów Euro), rodzina Reimann (Reckitt Benckiser/Coty, 12 miliardów Euro) und Susanne Klatten (BMW/Altana, 10 miliardów Euro). Majątek „Top 100” osiągnął w ostatnich 12 miesiącach rekordową wysokość 337 miliardów Euro.

© finanzamt.pl