Z OSTATNIEJ CHWILI 15

Uczniowie otrzymują więcej pieniędzy

Polakom opłaca się podejmować naukę w Niemczech. W roku 2013 uczniowie otrzymywali przeciętnie 767 Euro miesięcznie. Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego poinformował, że wynagrodzenie taryfowe dla uczniów wzrosło tym samym w porównaniu z rokiem poprzednim o +4,1%. We wschodnich Niemczech świadczenie wynosiło przeciętnie 708 Euro (+5%). Według danych Instytutu w roku 2013 zmniejszyła się różnica między wschodnim a zachodnim poziomem wynagrodzenia, a mianowicie na Wschodzie osiągnięto 92% wysokości wynagrodzenia, które otrzymywali uczniowie na Zachodzie. W roku 2012 było to 91%.

© finanzamt.pl

Liczba osób bezrobotnych rośnie wolno

Łagodna zima spowodowała, że niemiecki rynek pracy rozwija się jak na tę porę roku bardzo dobrze. Na koniec roku w Niemieckiej Agencji Pracy było zarejestrowanych 2,873 milionów bezrobotnych. To było o 67.000 więcej niż w listopadzie i o 33.000 więcej niż w roku ubiegłym. W poprzednich latach liczba osób bezrobotnych w grudniu wzrastała o blisko 80.000. Po raz pierwszy od 2009 w roku ubiegłym lekko wzrosła liczba osób bez pracy. Podniosła się ona o 53.000, utrzymując się jednak z wartością 2,95 milionów na drugim najniższym poziomie od 1991 roku. Jednocześnie wzrosła liczba osób czynnych zawodowo na 41,84 milionów osiągając najwyższy poziom od momentu zjednoczenia Niemiec.

© finanzamt.pl

Produkcja węgla brunatnego osiągnęła rekordową wartość

Pomimo dużego wydobycia energii odnawialnej produkcja prądu z węgla brunatnego, która jest szkodliwa dla klimatu w 2013 osiągnęła rekordową wartość od roku 1990. Ponad 162 miliardy kilowatogodzin prądu wytworzono w ubiegłym roku w elektrowniach opalanych węglem brunatnym. W roku 1990 było to blisko 171 miliardów kilowatogodzin. Pomimo, iż udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest duży, Niemcy muszą liczyć się ponownie ze znacznym wzrostem emisji CO2. Szczególnie w Rheinland i Lausitz produkuje się energię elektryczną z węgla brunatnego.

© finanzamt.pl

Spadek inflacji w  Niemczech

Tańsze tankowanie i ogrzewanie w roku 2013 przyczyniło się do spadku inflacji w Niemczech. Według oficjalnych danych statystycznych ceny dla nabywcy wzrosły przeciętnie tylko o +1,5%. W roku 2012 wskaźnik inflacji wynosił jeszcze +2%, a w 2011 roku nawet +2,1%. Zdaniem Europejskiego Banku Centralnego wartości lekko poniżej 2% sygnalizują stabilne ceny. Dzięki słabej koniunkturze światowej wyraźniej mniej kosztował olej. Podrożały jednak artykuły spożywcze. W grudniu kosztowały one aż o +3,8% więcej niż w roku ubiegłym.

© finanzamt.pl

Handel na lekkim plusie

Pomimo, iż jak zwykle okres świąteczny był bardzo dobry dla niemieckich handlarzy detalicznych, to jednak w całym roku 2013 osiągnęli oni najsłabszy wzrost obrotów od czterech lat. Według oficjalnych danych dochody wzrosły między 1,6 a 1,8 %. Jednak po odliczeniu podwyżek cen realny wzrost był wyższy już tylko o +0,5%. W latach od 2010 do 2012 odnotowano wzrost o więcej niż +2%.

© finanzamt.pl