Z OSTATNIEJ CHWILI

Zatrudnienie w Niemczech na rekordowym poziomie

Zatrudnienie w Niemczech wzrosło w ostatnim kwartale 2013 roku. Stało się tak dzięki silnemu zapotrzebowaniu na pracę w sektorze usług. Liczba pracowników zwiększyła się o 0,6% do 42,2 milionów ludzi. Instytuty badawcze przewidują na bieżący rok ożywienie gospodarcze i dalszy wzrost zatrudnienia. W porównaniu do poprzedniego kwartału, liczba zatrudnionych wzrosła w czwartym kwartale o 0,2%. W czwartym kwartale motorem wzrostu zatrudnienia były firmy świadczące usługi. W sektorze produkcji (z wyłączeniem budownictwa), liczba ta wzrosła o 0,1%. W budownictwie odnotowano niewielkie przyspieszenie wzrostu zatrudnienia. W czwartym kwartale było w tym sektorze zatrudnionych o 1,1% osób więcej niż w poprzednim roku. Zatrudnienie w budownictwie wzrasta najczęściej w miesiącach marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Szczególnie pracownicy budowlani  z Polski są potrzebni w tym okresie na rynku pracy w Niemczech.

© finanzamt.pl

Eksport motorem niemieckiej gospodarki

Napędzana silnym handlem zagranicznym, niemiecka gospodarka nadal przyspiesza.Produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł w ostatnim kwartale 2013 roku w stosunku do poprzedniego kwartału, o 0,4 %. Tak ogłosił Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, potwierdzając wcześniejsze szacunki. Na początku roku niemiecka gospodarka stanęła w miejscu, potem odnotowano wzrost, w porównaniu do poprzedniego kwartału, o 0,7% w drugim i o 0,3% w trzecim kwartale. Na cały rok statystycy potwierdzili wzrost o 0,4%. Eksport powoduje rozkwit niemieckiej gospodarki.

© finanzamt.pl

Spadek płac realnych

Płace realne, tzn. miesięczne zarobki brutto (biorąc pod uwagę rozwój cen) w Niemczech spadły w 2013 r. ,w stosunku do poprzedniego roku, średnio o 0,2%. Po trzech latach zysków jest to pierwszy spadek płac od 2009 roku. Na podstawie wstępnych wyników, płace nominalne w 2013 r. wzrosły o 1,3% w stosunku do poprzedniego roku. Ceny konsumpcyjne wzrosły w tym samym okresie o 1,5%.

© finanzamt.pl

Spowolnienie w firmie Henkel

W 2014 roku grupa Henkel spodziewa się minimalnego wzrostu marży zysku z 15,4 do 15,5%. 40% interesów firmy Henkel przeprowadzanych jest na rynkach krajów, które się szybko rozwijają, przez co firma jest podatna na wahania kursów walut. W czwartym kwartale sprzedaż spadła o 3,7% do 3,85 mld Euro. Obrót był mniejszy niż oszacowali go analitycy. Jak widać, kryzys walutowy spowalnia firmę Henkel.

© finanzamt.pl

Wzrost indeksu gospodarczego

Nastrój w zarządach przedsiębiorstw gospodarki niemieckiej zaskakująco się rozjaśnił w lutym i to czwarty taki miesiąc z rzędu. Barometr koniunktury wzrósł do 111,3 z 110,6 pkt w styczniu. Według Ifo, niemiecka gospodarka sprawdza się w nieuregulowanej ogólnej sytuacji pogodowej. Perspektywy na najbliższe sześć miesięcy zostały jednak ocenione raczej pesymistycznie. Barometr spadł o 0,6 pkt do 108,3.  
© finanzamt.pl

Ceny konsumpcyjne

Wzrost cen konsumpcyjnych w strefie euro był  na początku roku na poziomie 0,8%. Stopa inflacji w styczniu pozostała bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Według pierwszych szacowań, Eurostat nadal przewiduje tylko niewielki spadek do 0,7%. Ceny konsumpcyjne pozostają zatem stabilne, co powinno ucieszyć Polaków robiących w Niemczech zakupy.

© finanzamt.pl

Rosnące ceny energii elektrycznej w Niemczech

Wzrastają ceny prądu w Niemczech. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego będzie to oznaczać dodatkowe koszty w wysokości 44 Euro rocznie. W sumie 80 podstawowych dostawców energii elektrycznej ogłosiło podwyżki cen o średnio 4%. Około pięć milionów gospodarstw domowych będzie (od lutego, marca lub kwietnia) zmuszonych więcej zapłacić za energię elektryczną. Rosnące ceny energii elektrycznej w Niemczech zwiększają Polakom zatrudnionym nad Renem i tak już wcale nie małe koszty utrzymania.

© finanzamt.pl

Wpadka z niemieckimi numerami podatkowymi

Zła wiadomość dla podatników rozliczających się w Niemczech – najprawdopodobniej wydano podwójnie Steueridentifikationsnummer (numer identyfikacji podatkowej). Zdarzyły się przypadki, w których jedna osoba otrzymała kilka numerów lub przypadki, w których dwie osoby mają ten sam numer podatkowy. Do początku grudnia ubiegłego roku wyjaśniono 106.000 przypadków. Kolejnych 14.000 spraw czeka nadal w kolejce do opracowania. Wpadka z niemieckimi numerami podatkowymi nie jest już pierwszym błędem niemieckich organów skarbowych.

@finanzamt.pl

Wzrost zatrudnienia w przemyśle niemieckim

Pomimo spadku eksportu, liczba osób zatrudnionych w przemyśle niemieckim jest tak wielka, jakiej nie było od 2005 roku. W 2013 r. zatrudnionych było średnio 5,2 mln osób ( 0,7% ) lub 35.000 więcej niż w 2012 roku. Pod koniec 2013 r. liczba była wyższa niż średnia roczna: w grudniu prawie 5,3 mln pracowników – to o 39.000 więcej niż rok wcześniej. Najsilniejszy wzrost odnotowano w branży samochodowej z 2,1%, następnie w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 1,4%. Mniej pracowników było zatrudnionych przy produkcji i przetwórstwie metali (- 0,9%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (-0,7%).

@finanzamt.pl

Spadek bezrobocia na wschodzie Niemiec

Spadek bezrobocia we wschodnich Niemczech jest także wynikiem spadku populacji. W związku z powyższym stopa bezrobocia na zachodzie Niemiec spadla od 2008 roku do 2013 roku o 0,4 pkt do 6,0%. Na wschodzie Niemiec spadła o 2,8 pkt do 10,3%. W tym samym czasie liczba pracowników na wschodzie Niemiec wzrosła (bez Berlina) tylko o 3,6%, a o 6,9% na zachodzie. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że wielu ludzi w wieku produkcyjnym opuściło wschodnią część Niemiec.

@finanzamt.pl

Niemiecki rynek ekologiczny

Popyt konsumentów żywności ekologicznej stale rośnie, zaś potencjał jest daleki od wyczerpania. Sprzedaż ekologicznej żywności i napojów ekologicznych wzrosła w Niemczech o 7,2%. Jeżeli chodzi o obszar zagospodarowany ekologicznie, to wzrost wynosi tylko 1% do 1,05 mln ha. Liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła o 2% do prawie 23.500. Rynek ekologiczny w Niemczech wzrósł w zeszłym roku do 7,55 miliardów Euro. Oznacza to duże powodzenie dla niemieckiego rynku ekologicznego.

@finanzamt.pl