Z OSTATNIEJ CHWILI

Niemiecki przemysł zwiększa inwestycje

W tym roku przemysł w Niemczech zwiększa inwestycje. W 2013 roku firmy zainwestowały około 57 mld Euro, a więc 3% więcej niż w poprzednim roku. Oczekuje się, że w bieżącym roku inwestycje wzrosną o 8%. Około 66% z 2500 badanych firm chce zwiększyć swoje inwestycje w 2014 roku. Największy wzrost – o 1/5 – możliwy w przemyśle farmaceutycznym. Podobnie wysokie inwestycje są oczekiwane w przetwarzaniu danych, elektronice i optyce.

© finanzamt.pl


Boom na pracę w Niemczech nadal trwa

Boom na zatrudnienia w Niemczech trwa w dalszym ciągu. Według danych statystycznych zatrudnionych w styczniu było około 41,7 mln osób. W porównaniu z poprzednim rokiem było to 297.000 osób lub 0,7% więcej. W stosunku miesięcznym zatrudnienie spadło o 367000 osób czyli 0,9%. Jednak spadek był sezonowy. Nie biorąc pod uwagę sezonu, 44000 osób znalazło nowe miejsca pracy. Oznacza to wzrost o 0,1%. Po wyrównaniu liczba zatrudnionych osób wynosi 41,95 miliony.

© finanzamt.pl


Niemieckie państwo zarobiło !

Niemcy mogą wykazać za ubiegły rok zrównoważony budżet. Państwo, kraje związkowe, gminy i ubezpieczenia społeczne osiągnęły w 2013 r. niewielką nadwyżkę (drugi rok z rzędu). Nadwyżka ta wynika z różnicy pomiędzy dochodami 1223,4 mld Euro a wydatkami w kwocie 1223,1 mld Euro. Państwo zarobiło 300 mln euro więcej niż wydało.

© finanzamt.pl


Płace taryfowe rosną wolniej

Płace 20 milionów zatrudnionych na podstawie zbiorowego układu pracy rosły wolniej w 2013 roku. Płace taryfowe obejmujące premie wzrosły o średnio 2,4% rocznie. W 2012 roku doszło do wzrostu o 2,7%. Ponad połowa pracowników jest związana taryfami. Najbardziej wzrosły płace w sektorze prywatnym w produkcji o 2,9%, a następnie w dostawie energii (+2,7) i budownictwie (+2,5).

© finanzamt.pl


Liczba bezrobotnych rośnie

Liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła w lutym o 2000 do 3.138.000. To 18000 mniej  osób bezrobotnych niż rok temu. Federalna Agencja Pracy w Norymberdze ogłosiła, że stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie 7,3%. Rynek pracy rozwinął się w lutym bardzo korzystnie. Bezrobocie ponownie zmalało (nie patrząc na sezon), a także szanse dla bezrobotnych stopniowo się polepszają. Nie biorąc pod uwagę sezonu, to liczba bezrobotnych w Niemczech spadła w lutym o 14000 do 2.914.000. Ekonomiści spodziewali się spadku o 10000. Pozbawiona sezonowych wpływów liczba bezrobotnych zmalała na zachodzie Niemiec o 8000, a na wschodzie o 6000.

© finanzamt.pl


Niemiecka gospodarka silna na początku roku

Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych oczekuje silnej gospodarki w pierwszym kwartale tego roku. W porównaniu do poprzedniego kwartału, produkt krajowy brutto Niemiec wzrośnie o 0,5%. Odpowiada to 2,2% wzrostu w stosunku do pierwszego kwartału 2013 roku. Początek roku wypadł lepiej niż się tego spodziewano. Stan niemieckiej gospodarki wpływa także na liczbę polskich firm realizujących kontrakty w Niemczech, a także na ilość tych kontraktów.

© finanzamt.pl


Niemieccy eksperci proponują obniżenie opłaty za abonament radiowy

Komisja finansowa KEF oficjalnie zaproponowała zmniejszenie opłat za abonament radiowy o 73 Centy. W ten sposób, będzie po raz pierwszy możliwe zwrócenie abonentom dodatkowych dochodów w ramach obniżenia składek. Składka może się zmniejszyć od 2015 roku o 17,25 Euro miesięcznie. Ostatecznie zadecydują parlamenty krajów związkowych o wysokości kwoty składki na abonament radiowy. Kraje są jednak ściśle związane z wnioskiem komisji i muszą podać powód ewentualnego odstępstwa.

© finanzamt.pl


Niemiecka branża turystyczna rozkwita

Niemiecka branża turystyczna jest na dobrej drodze, ponieważ odnotowano wzrost zysku o prawie miliard Euro. Jeśli chodzi o prognozy na cały rok, oczekuje się wzrostu sprzedaży od 2% do 4%. W zeszłym roku wycieczkowym 2012/2013 przychody organizatorów wzrosły o 3,5% do rekordowego poziomu 25,3 miliardów Euro – i to przy nieco wyższych cenach !

© finanzamt.pl


Niemcy pozwalają sobie na więcej

Ożywienie gospodarki spowodowało, że niemieccy konsumenci są w bardzo dobrym nastroju. W marcu klimat gospodarczy wzrośnie o 0,2 do 8,5 punktów – tak stanowi prognoza przeprowadzona przez firmy badające rynek. Tak dobrze nie było od stycznia 2007 roku. Niskie stopy procentowe, stabilna sytuacja na rynku pracy i rosnące dochody spowodowały, że konsumenci chętniej dokonywali większych zakupów i byli mniej skłonni do wpłacenia pieniędzy do banku.

© finanzamt.pl


Silny ostatni kwartał dla BASF

Największa na świecie firma chemiczna BASF zarobiła w czwartym kwartale znacznie więcej. Taki wynik dzięki jej najnowszym przejęciom oraz i wzrastającej sprzedaży. Wynik przed odsetkami, podatkami i nieoczekiwanymi sytuacjami (EBIT), to wzrost o 18,1% do zaledwie 1,5 mld Euro. Ostatecznie odnotowano pozostały do odliczenia dla akcjonariuszy zysk w wysokości 1,1 mld Euro, plus z 16,3% w porównaniu do poprzedniego roku.

© finanzamt.pl