Z OSTATNIEJ CHWILI 3

Bum gospodarczy w Niemczech w 2014r.

Dla niemieckiej gospodarki rok 2014 będzie rokiem doskonałej prosperity, gdzie produkt krajowy brutto wzrośnie czterokrotnie w porównaniu z rokiem 2013. Zgodnie z przewidywaniami Instytutu Światowej Gospodarki zmniejszy się w 2014r. także liczba bezrobotnych. Będzie ich mniej o 50.000.

© finanzamt.pl

 

Odszkodowanie dla rodziców

Jeżeli rodzic nie otrzyma w Niemczech dla swojego dziecka wolnego miejsca w przedszkolu z powodu zbyt małej ilości miejsc, to przysługuje mu odszkodowanie finansowe za poniesione koszty na rzecz prywatnego przedszkola, o czym w najnowszym orzeczeniu informuje Federalny Sąd Administracyjny.

© finanzamt.pl

 

Nadzór nad unią bankową we Frankfurcie nad Menem

Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem przejmuje od jesieni 2014 roku kontrolę nad 130 najważniejszymi instytucjami bankowymi w strefie Euro. EBC będzie czuwał nad funkcjonowaniem jednolitych mechanizmów w bankach, nad regułami bankowymi i zabezpieczeniami wkładów pieniężnych.

© finanzamt.pl


10 milionów emigrantów w Niemczech

Niemcy zajmują trzecie miejsce na świecie spośród krajów, w których mieszka największa liczba emigrantów. Aż 10 milionów obcokrajowców żyje w Niemczech. Więcej emigrantów żyje jedynie w Stanach Zjednoczonych (46 milionów) oraz w Rosji (11 milionów).

© finanzamt.pl