Z OSTATNIEJ CHWILI

Wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą w Niemczech

Doskonałe informacje dla osób pragnących podjąć pracę w Niemczech. Nad Renem wzrasta popyt na siłę roboczą. Indeks Federalnej Agencji Zatrudnienia wzrósł w marcu o +1 punkt, tj. z 153 punktów odnotowanych w poprzednim miesiącu aktualny poziom wynosi 154 punkty.  Przede wszystkim wzrasta popyt na pracę na tzw. pierwszym rynku pracy. W Niemczech pierwszy rynek pracy obejmuje stosunek pracy zawarty bezpośrednio przez pracodawcę i pracownika bez występowania czynników dofinansowania, np. dodatków finansowych wypłacanych pracodawcom przez Urzędy Pracy jako zachętę do zatrudniania bezrobotnych  Podczas gdy liczba bezrobocia reaguje z kilkumiesięcznym opóźnieniem na zmiany koniunkturalne, to gotowość przedsiębiorstw na zatrudnienie nowych pracowników jest odczytywana jako wczesny sygnał rozwoju na rynku pracy. Świetną sprawą jest właśnie to, że pracodawcy sami szukają nowych pracowników. Tu właśnie powstaje szansa dla polskich fachowców, którzy jednak aby myśleć o atrakcyjnych warunkach płacowych zatrudnienia, powinni szukać pracy bezpośrednio u pracodawców potrzebujących rąk do pracy.

©finanzamt.pl


Niemieccy sprzedawcy odnotowują silny wzrost sprzedaży

Dobre nastroje niemieckich konsumentów odzwierciedlają się wśród detalistów specjalizujących się w większej sprzedaży. Sprzedawcy sprzedali w lutym o 1,3% więcej niż miesiąc wcześniej. Ekonomiści prognozowali spadek o 0,5%. W styczniu sprzedaż wzrosła do 1,7%. Patrząc na cały rok, sprzedaż wzrosła w lutym o 2,0% w realnym ujęciu. W pierwszych dwóch miesiącach roku odnotowano o 3,1% większy wzrost sprzedaży w niemieckim sektorze sprzedaży detalicznej, niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Sektor detaliczny stanowi około 25% konsumpcji prywatnej w Niemczech. Warto tu przypomnieć, że coraz więcej polskich konsumentów wybiera się na zakupy do Niemiec. Powodem takiego stanu rzeczy są atrakcyjne ceny produktów i ich wysoka jakość.

©finanzamt.pl


Niemieckiej firmy otrzymują łatwo kredyty bankowe

Po kredyt warto udać się do Niemiec. Niemieckie firmy mają niewielkie problemy z uzyskaniem kredytów bankowych. Mało która z niemieckich firm skarży się na restrykcyjne praktyki udzielania kredytów przez banki. Tak więc problemy z otrzymaniem kredytu spadły do rekordowo niskiego poziomu. Możliwości finansowania przedsiębiorstw w Niemczech dzięki kredytom bankowym są doskonałe. Jak wynika z danych statystycznych w sektorze produkcji ograniczenia kredytowe znacząco spadły do 17,0% z 17,7%. Spadek odnotowano we wszystkich  klasach. W szczególności w przypadku dużych firm jest coraz mniej problemów z otrzymaniem kredytu. Jednak w handlu historyczna wartość minimalna nie utrzymała się. Ograniczenie kredytu wzrosło do 18,1% z 17,2%. W budownictwie ograniczenia kredytowe stały się mniej wyraźne. Z 23,3% w marcu, po 24,6 procentach w lutym, znajdują się już tylko 0,1 punktu procentowego powyżej najniższego poziomu.

©finanzamt.pl


Federalne Ministerstwo Finansów oczekuje wyższych stóp procentowych

Rząd federalny oczekuje, że Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższy za niedługo stopy procentowe. Obecnie oprocentowanie wynosi około 1,5%. W tym roku budżet federalny jeszcze korzystał z niskich kosztów finansowania. Jaka będzie sytuacja w przyszłości, zależy od poczynań EBC.

©finanzamt.pl


Deutsche Post liczy na duży zysk do 2020 roku

Niemiecka Poczta (Deutsche Post) chce do 2020 osiągnąć wysokie zyski w związku z rozwijającą się sprzedażą internetową. Koncern na podstawie zysku operacyjnego w wysokości 2,86 mld euro w 2013 roku, dąży do rocznego wzrostu wyników o średnio więcej niż 8%. Przeliczając spółka Deutsche Post osiągnęłaby zysk operacyjny w kwocie 5 mld euro. Szef zarządu spółki stawia przy tym bardziej na działalność związaną z wysyłką paczek. Udział szybko rozwijających się krajów w obrotach firmy ma wzrosnąć z 22% do 30%.

©finanzamt.pl

Spadek zamówień  na niemieckie maszyny

Po karuzeli zamówień w ostatnich miesiącach, producenci maszyn ponownie odczuli cios w postaci  spadku ilości zamówień. Podczas gdy na początku roku było więcej zamówień, które dawały nadzieję na większe pieniądze, to niestety w lutym popyt na maszyny z Niemiec spadł aż o 4%. Jest jednak nadzieja na poprawę sytuacji na rynku, gdyż wahania (raz spadek, raz wzrost) są rzeczą zupełnie normalną na rynku sprzedaży maszyn.

©finanzamt.pl