Z OSTATNIEJ CHWILI 8

Coraz więcej starszych osób pobiera pomoc socjalną

W Niemczech wzrasta liczba seniorów, którzy skazani są na pomoc socjalną. W roku 2012 liczba osób powyżej 65-roku życia, które otrzymywało podstawowe zabezpieczenia emerytalne wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o +6,6 %. Na koniec roku 2012 prawie 465.000 osób pobierało zapomogę socjalną, dalsze 435.000 z powodu trwałej niezdolności do pracy musiało korzystać z zabezpieczeń emerytalnych. W szczególności starsze panie z Landów zachodnich są skazane na wsparcie państwa.

© finanzamt.pl

Niemiecka gospodarka planuje więcej inwestycji

Inwestycje gospodarcze zwyżkują, co widać po jesiennej ankiecie niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK). Dobre widoki na biznes skłaniają przedsiębiorców do ekspansywnych planów inwestycyjnych. Od zeszłego roku plany inwestycyjne przeżywały stagnację. 28.000 przedsiębiorstw poinformowało o swojej sytuacji gospodarczej i związanych z nią planach inwestycyjnych. Nowe inwestycje przyniosą nowe miejsca pracy, które będą mogli obsadzić min. pracownicy z Polski.

© finanzamt.pl

Co trzecie gospodarstwo domowe kupuje na kredyt

W okresie niskiego oprocentowania coraz więcej osób mieszkających w Niemczech pożycza pieniadze od banków na swoje zakupy. Według najnowszych statystyk 33 %  (przed rokiem było to 29%) gospodarstw domowych wykorzystuje kredyty ratalne, aby sprawić sobie np. nowy telewizor, kuchnie czy auto. 40% gospodarstw korzysta z kart kredytowych oraz leasingu (w roku poprzednim 39%). Miesięczne obciążenia domowego budżetu spowodowane zadłużeniem wynoszą około 296 Euro (nie uwzględnia się kredytów hipotecznych). Niemcy na kredyt kupują przede wszystkim auta. 1/3 wszystkich prywatnych samochodów jest zakupiona w ten właśnie sposób.

© finanzamt.pl

Darmowe korepetycje dla uczniów

Jak zadecydował Sąd Społeczny w Braunschweig uczniowie, których rodzice pobierają zasiłek Hartz-IV mogą rościć sobie prawo do bezpłatnych korepetycji. Sędziowie przyznali rację szesnastolatkowi, którem Agencja Pracy nie chciała dalej opłacać korepetycji z języka angielskiego. Sąd orzekł, że aby zapewnić minimum egzystencji godne człowieka, Państwo powinno również w sposób wystarczający pokrywać potrzeby uczniów związane ze wsparciem edukacyjnym. W uzasadnieniu zostało orzeczone, że dla powoda korepetycje umożliwiają kształcenie, które potrzebuje dla rozwoju zawodowego.

© finanzamt.pl

Wzrosły dochody z podatków

Po zaskakującym sierpniowym spadku dochody z podatków znowu mocno się podniosły. Według danych Federalnego Ministerstwa Finansów w poprzednim miesiącu niemieckie Urzędy Skarbowe zebrały 54,7 miliarda Euro, a tym samym o +7,8 % więcej niż w roku poprzednim. W pierwszych trzech kwartałach wpłynęło do kasy 416,4 miliardów Euro czyli więcej o +3,2% niż od stycznie do września 2012. Jeżeli ten trend się utrzyma, to zwiększy się prognoza dla całego roku 2013. Eksperci przewidzieli wzrost o +2,5%.

© finanzamt.pl