Z OSTATNIEJ CHWILI

Siemens chce zlikwidować 11.600  stanowisk pracy !

Niemiecki koncern Siemens planuje likwidacji 11.600 stanowisk pracy. Najpierw została ogłoszona informacja o przebudowie i reorganizacji koncernu. Według wstępnego planu koszty miały być zmniejszone o miliard Euro. Jednak plany wzbudziły obawy, że pracownicy będą musieli liczyć się z cięciami. Według wypowiedzi szefa koncernu ogłoszono najpierw ile stanowisk zostanie objętych reorganizacją, z kolei likwidacja stanowisk nie oznacza automatycznie utraty pracy. Reorganizacja zaś dotyczy wszystkich oddziałów koncernu na świecie.

©finanzamt.pl

Mniejsze bezrobocie

Wiosna przyczyniła się do nieznacznej poprawy na rynku pracy. Liczba osób bezrobotnych w strefie Euro spadła do najniższego stanu od 1,5 roku. Liczba ta spadła do 18,75 mln – to 76.000  mniej niż miesiąc wcześniej, a 487.000 mniej niż rok wcześniej. Tym samym stopa bezrobocia spadła do 11,7% z 11,8% w marcu. Spadek w obrębie Unii walutowej pozostaje duży. W Austrii (4,9%), w Niemczech (5,2%), w Luksemburgu (6,1%) stopa bezrobocia jest najniższa. Najwyższa jest zaś w krajach, w których panuje kryzys, czyli w: Grecji (26,5%), Hiszpanii (25,1%). Obserwując wskaźniki bezrobocia w Austrii i Niemczech należy zauważyć, że do tych dwóch krajów wyjeżdża w ostatnich miesiącach najwięcej pracowników z Polski.

©finanzamt.pl

Znaczny spadek stopy wzrostu inflacji

Ceny dla nabywców w Niemczech słabiej wzrosły w maju i tym samym utwierdziły oczekiwania na dalsze rozluźnienie polityki pieniężnej w strefie Euro.  Roczna stopa inflacji znajdowała się na poziomie 0,9%. W kwietniu stopa wynosiła 1,3%. Na maj oczekiwano spadku do poziomu 1,1%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca poziom cen spadł w maju o 0,1%, zaś ekonomiści oczekiwali wzrostu o 0,1%.

©finanzamt.pl

Dobry nastrój gospodarczy w strefie Euro

Nastrój gospodarczy w strefie Euro umocnił się w maju. Opublikowany przez Unie Europejską indeks zbiorowy, mający na celu oszacowania rozwoju gospodarczego, wzrósł z 102,0 do 102,7 punktów.Obliczony dla całej Unii Europejskiej wskaźnik wzrósł do 106,5 punktów z wcześniejszych 106,3 punktów. Indeks zbiorowy dla nastroju gospodarczego obejmuje ocenę przemysłu, branży budowlanej, działalności usługodawczej, jak i zaufania konsumentów oraz rozwój handlu detalicznego w Unii Europejskiej. Dla Niemiec indeks wzrósł do 107,8 punktów z 107,1 w poprzednim miesiącu. Dobry nastrój gospodarczy oznacza wzmożony ruch na rynku inwestycyjnym, co powinno pociągnąć za sobą nowe miejsca pracy.

©finanzamt.pl

Handel detaliczny ze spadkiem sprzedaży

Okres wielkanocny spowodował, że niemiecki handel detaliczny doznał pierwszego spadku sprzedaży w tym roku. Od marca do kwietnia 2014 roku dochody spadły realnie o 0,9%, a nominalnie o 1,0%. W porównaniu do kwietnia 2013 roku wynik jest jednak trochę lepszy i to pomimo, że kwiecień w tym roku liczył jeden dzień mniej jeśli chodzi o sprzedaż. Realnie zarobiono w handlu detalicznym 3,4% więcej, nominalnie 4,0%.

©finanzamt.pl