Z OSTATNIEJ CHWILI

Zwiększenie wpływów podatkowych

Mimo spowolnienia gospodarczego w drugim kwartale odnotowano nadal rosnące wpływy z podatków. Jak podaje Federalne Ministerstwo Finansów w swoim nowym raporcie miesięcznym, w lipcu dochody z odprowadzanych podatków w Niemczech sięgały 45,4 miliarda euro, co stanowi wzrost o 3,3% w porównaniu z zeszłym rokiem podatkowym. Przewidywane dochody z podatków dotyczące całego roku 2014 zostały szacunkowo obliczone w maju br. Jak wyraźnie widać, szacunkowy wynik został już przekroczony po upływie zaledwie siedmiu miesięcy, czyli w miesiącu lipcu. Zatem z końcem roku można spodziewać się jeszcze większych wpływów z podatków do niemieckiego skarbu państwa.

©finanzamt.pl

Wzrost osób o zagranicznym pochodzeniu zakładających firmy w Niemczech

Wciąż rośnie liczba chętnych, którzy decydują się na samozatrudnienie w Niemczech. Według doniesień Banku Rozwoju KfW przy otwarciu własnej działalności gospodarczej w 2013 roku w Niemczech aż 21% przypadków stanowią imigranci chcący zaistnieć na niemieckim rynku pracy. Porównując dane sprzed dwóch lat okazuje się, iż w 2012 roku na samozatrudnienie decydowało się ok. 19% obcokrajowców, czyli już w 2013 roku liczba chętnych decydujących się na otwarcie własnej firmy wzrosła do 93.000. Niestety Bank Rozwoju KfW nie podał żadnych danych dotyczących liczby otwarcia nowych firm w pierwszym półroczu bieżącego roku. Jednoosobowa działalność gospodarcza, znana pod nazwą „Gewerbe”, jest popularna wśród Polaków wyjeżdżających za chlebem do Niemiec. Po odliczeniu kosztów (podatki, księgowość, ubezpieczenia) najczęściej osobie samozatrudnionej zostaje na rękę więcej pieniędzy, niż osobie wykonującej tę samą pracę na podstawie stosunku pracy.

©finanzamt.pl

Miliardowa nadwyżka pieniężna dla Niemiec

W pierwszej połowie 2014 roku na niemieckim rynku pracy udało się wypracować nadwyżkę pieniężną w astronomicznej kwocie 16,1 mld euro, która zasiliła budżet niemieckiego państwa. Według wstępnych wyników pochodzących z budżetu federalnego, a także budżetów landów, gmin i ubezpieczeń społecznych, zamknięto pierwsze półrocze z zyskiem 1,1% pochodzącym z niemieckiej produkcji gospodarczej, co wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Polacy pracujący w Niemczech nie muszą się póki co bać, że mogłoby zabraknąć środków finansowych na pokrycie wypłaty świadczeń socjalnych, które są ważnym elementem związanym z wykonywaniem legalnej pracy w Niemczech. Wypracowana nadwyżka finansowa pozwala zabezpieczyć na jakiś czas wydatki państwa.

©finanzamt.pl

Gdzie najdłużej czekamy na zwrot podatku z Niemiec ?

Mimo nałożonego odgórnie terminu oddawania deklaracji podatkowej do niemieckiego Urzędu Skarbowego (do 31 maja za rok poprzedni), wiele osób składa swoje rozliczenie na ostatni dzwonek. Często są to ostatnie dni maja, albo dopiero okres wakacyjny lub jesień (po terminie). Często zdarza się tak, iż po oddaniu dokumentów do opracowania nic szczególnego się nie dzieje i jeszcze długo nie ma żadnej informacji ze strony urzędnika rozpatrującego sprawę. Dlaczego tak się dzieje, że nie ma jakiegokolwiek odzewu ze strony niemieckiego Urzędu Skarbowego względem naszego rozliczenia ? Odpowiedź jest prosta: nawał spraw podatkowych i wielokrotnie przeciążone urzędy. Z badań przeprowadzonych przez niemiecki popularny dziennik BILD wynika, iż czas oczekiwania na zwrot podatku jest tak samo zróżnicowany, jak tempo oraz nakład pracy każdego urzędnika rozliczającego zarówno osoby fizyczne, jak i firmy oraz duże przedsiębiorstwa. Z ananlizy badań można odczytać, że w ostatnim okresie najdłużej na decyzję o rozliczeniu oraz zwrot podatku czekali podatnicy z okolic Bremen. Nasze doświadczenia pokazują zgoła co innego. W przypadku polskich pracowników składających zeznania podatkowe w Niemczech dosyć długo (w stosunku do trwania takich samych spraw podatkowych w innych miastach) czeka się na decyzję podatkową w München. Mimo pięciu Urzędów Skarbowych w stolicy Bawarii nie nadążają one z opracowywaniem bieżących deklaracji napływających od podatników i urzędy monachijskie muszą być wspomagane przez ośrodki zamiejscowe (min. w Straubing, Ingolstadt, Dachau, itd.) znajdujące się w miastach powiatowych leżących nieopodal München.

©finanzamt.pl

Coraz mniej wypadków śmiertelnych w miejscu pracy w Niemczech

Z najnowszego, rocznego raportu ustawowego ubezpieczenia wypadkowego wynika, iż w 2013 roku 455 pracowników zginęło w wypadkach przy pracy w Niemczech. Jest to o 45 pracowników mniej niż w 2012 roku. Ogólną liczbę wypadków, która miała miejsce w 2013 roku, szacuję się na blisko 874.514 przypadków. Szczególnie narażoną na wypadki w miejscu pracy jest branża budowlana – tak przecież popularna wśród Polaków w Niemczech. Mimo zaostrzonych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracownika na budowie, wciąż dochodzi do wielu wypadków i incydentów. Niestety w szybkim tempie rośnie również liczba wypadków w drodze do pracy. W raporcie podano dokładną liczbę: 185 667, z tego 317 ze skutkiem śmiertelnym. Światowe statystyki wręcz przerażają liczbą wypadków w miejscu pracy. W ubiegłym roku, jak wynika z danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w ONZ, zginęło ok. 2,3 mln osób. W większości tragiczne w skutkach zdarzenia mają miejsce krajach Trzeciego Świata, ale także w Chinach i Rosji. Według światowych statystyk w wyniku wypadku w miejscu pracy dziennie ginie ok. 6300 osób.

©finanzamt.pl

Zapowiedź nadchodzących strajków na niemieckiej kolei i w transporcie lotniczym

Osoby wybierające się w podróż po Niemczech – uwaga, mogą nastąpić zmiany w planach lotów i rozkładów pociągów. Powodem są zapowiedzi strajków. Większe wynagrodzenia oraz lepsze warunki pracy – właśnie takie wymagania stawiają pracownicy i związkowcy (EVG) Niemieckiej Kolei Państwowej. Pracownicy niemieckiej kolei (w tym głównie maszyniści) domagają się o 6% zwiększonych płac, czyli co najmniej 150 euro zwiększonego miesięcznego wynagrodzenia oraz lepszych warunków do pracy. Również pracownicy niemieckiej Lufthansy zapowiadają strajk, w którym będą domagać się przede wszystkim zwiększenia płac oraz innych postulatów, które wkrótce mają zostać ujawnione. Oba związki – zarówno kolejowy jak i lotniczy – chcą uniknąć równoległych strajków, ponieważ takie działanie mogłoby wywołać nie tylko ogromne straty finansowe, ale również znaczny paraliż komunikacyjny.

©finanzamt.pl

Wzrost bezrobocia w Niemczech

Bazując na danych Federalnej Agencji Pracy liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła nieco mocniej, niż się tego wcześniej spodziewano. W porównaniu z poprzednim, wakacyjnym miesiącem, liczba bezrobotnych wzrosła o 30.000 do poziomu 2.902.000 osób ! Średnia wzrostu bezrobocia w ostatnich latach (w okresie wakacyjnym) wynosiła ok. +22.000. Zatem jest to w samym sierpniu wzrost z 6,6% na 6,7%. Taki nagły wzrost bezrobocia jest typowy dla letnich miesięcy, mimo tego w sierpniu był on znacznie silniejszy niż w ostatnich latach. Spekuluje się, iż powodem zwiększenia się stopy bezrobocia są letnie wakacje, które w wielu krajach zaczęły się nieco później oraz w większości z nich nadal się utrzymują.

©finanzamt.pl