Z OSTATNIEJ CHWILI

1/4 Niemców pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy lub tymczasowo

Prawie jedna czwarta Niemców obecnie pracuje w niepełnym wymiarze godzin, w pracy tymczasowej, mają Mini-Job lub pracują na czas określony. Wynika to z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Pracy (IZA). Część tzw. nietypowo zatrudnionych pracowników wśród wszystkich potencjalnych pracowników wynosiła ostatnio 24 %, zaś w 2003 roku tylko 19 %. Jednocześnie wzrósł odsetek pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – począwszy od 39 % w 2003 r. do obecnie 41 % całej populacji w wieku produkcyjnym. Odsetek osób, które nie są aktywne na rynku pracy, spadł z 24 % do 19 %.

© finanzamt.pl

25.000 nowych miejsc pracy w rzemiośle

Niemieckie zakłady rzemieślnicze mogą stworzyć w 2014 roku 25.000 nowych miejsc pracy. Spodziewany wzrost to około 2% – taką nadzieję ma prezydent Stowarzyszenia Niemieckiego Rzemiosła. Większość firm członkowskich Stowarzyszenia jest zadowolona z sytuacji gospodarczej.

© finanzamt.pl

Pełny etat poniżej 1.926,00 Euro

Ponad cztery miliony pełnoetatowych pracowników w Niemczech zarabia mniej niż 1.926,00 Euro miesięcznie. Dane statystyczne są zatrważające. Na dzień 31 grudnia 2012 roku jeden na pięciu pełnoetatowych pracowników zarobił mniej niż 1.926,00 Euro brutto na miesiąc. Szczególnie wysoki jest odsetek osób o niskich dochodach we wschodnich Niemczech.

© finanzamt.pl

Bilety kolejowe 10% droższe!

Jeśli UE zniesie obecne rabaty dla niemieckiego przemysłu, to ucierpią na tym portfele firm i konsumentów. Prezes Deutsche Bahn, Rüdiger Grube, ogłosił, że bilety kolejowe mogą podrożeć do 10%. Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie w grudniu z powodu aktualnych zniżek dla niemieckich firm. Jej zarzut: wypaczenie konkurencji. Pod koniec procesu może zostać ogłoszony wyrok, który może obciążać winą Deutsche Bahn.Taki wyrok byłby związany ze zniesieniem obecnych rabatów dla energochłonnych przedsiębiorstw w Niemczech, takich właśnie jak niemieckie koleje (Deutsche Bahn). Niemieckie firmy byłyby w takiej sytuacji bardziej obciążone finansowo. Teraz wszyscy czekają na decyzję Komisji UE.

© finanzamt.pl

Więcej gospodarstw o charakterze rolnictwa ekologicznego

Liczba gospodarstw rolnych w Niemczech zmniejszyła się w ostatnich latach. W roku 2013 było w sumie 285 tysięcy gospodarstw rolnych, co stanowi około 5% mniej niż w 2010 roku. Liczba rolników, którzy prowadzą działalność związaną z rolnictwem ekologicznym jest większa. W roku 2013 było 18.000 gospodarstw w rolnictwie ekologicznym, a więc 9% więcej niż w 2010 roku. Jednak łączny udział gospodarstw ekologicznych w niemieckim rolnictwie pozostaje dość niski, tylko 6% to gospodarstwa ekologicznie.

© finanzamt.pl

Droższe artykuły spożywcze

Konsumenci w Niemczech muszą się pogodzić z faktem, że więcej zapłacą za artykuły spożywcze. Na świecie rośnie popyt ze strony rozwijających się regionów Azji, a to może mieć wpływ na ceny żywności. Ostatnio ceny żywności w Niemczech wzrosły bardziej niż ogólne ceny konsumpcyjne. Niemiecki Minister Rolnictwa podkreślił, że decyzje zakupowe klientów mogą mieć wpływ na sposoby produkcji (przykładowo mogą spowodować, że wzrośnie produkcja żywności ekologicznej). Na koniec roku, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły ponownie powyżej średniej. W grudniu odnotowano wzrost o 3,2 % w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

© finanzamt.pl

Spadek inflacji do 1,5 %

Spadek cen benzyny i oleju napędowego trzymały w ryzach inflację w 2013 roku. Koszty utrzymania wzrosły w porównaniu do 2012 r. o 1,5 %. Według danych statystycznych niższą inflację odnotowano ostatnio w 2010r. Osiągnęła wtedy poziom 1,1 %. W 2012r. stopa inflacji wynosiła 2,0 % , a w 2011 r. 2,1 %. Europejski Bank Centralny (EBC) twierdzi, że przy wartościach nieco poniżej dwóch procent mamy do czynienia ze zjawiskiem stabilnych cen. Konsumenci zostali odciążeni przez tańszy olej, który znacznie mniej kosztuje z powodu słabej globalnej gospodarki. Paliwo było dzięki temu tańsze o 3,4 %, lekki olej opałowy aż o 6,0 %. W przeciwieństwie do tego podrożał prąd na skutek wyższych opłat za zieloną energię (do 11,9 %).

© finanzamt.pl

Gospodarka rozwija się powoli

Zgodnie z najnowszymi danymi statystycznymi produkt krajowy brutto wzrósł w Niemczech o 0,4 %. W 2012 roku wystarczało do wzrostu o 0,7 %, w 2011 roku nawet do 3,3 %. Bundesbank przewiduje na rok 2014 ożywienie gospodarki oraz liczy na wzrost o 1,7 %. Planowany wzrost na 2015r. powinien sięgnąć nawet do 2,0 %.

© finanzamt.pl

Wzrost udziału węgla w energetyce

Udział węgla brunatnego i węgla kamiennego w energetyce niemieckiej w 2013 r. wzrósł do 45,5%. Jednocześnie, udział energii odnawialnej wzrósł z 22,8 do 23,4%, natomiast produkcja energii elektrycznej, zwłaszcza w droższych, ale mniej szkodliwych elektrowniach gazowych wyraźnie się załamała. Udział energii jądrowej spadł z 15,8 do 15,4%. BDEW zapowiedziało natychmiastowe reformy w promowaniu odnawialnych źródeł energii ze względu na koszty.

© finanzamt.pl

Wzrost produkcji w strefie euro

Dobre informacje dla producentów. W produkcji w strefie euro odnotowano w listopadzie tak duży wzrost jakiego nie było już od trzech lat. Przedsiębiorstwa produkują o 1,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, jak ogłosił urząd statystyczny Eurostat. Z sondażu Reuters wynika, że ekonomiści oczekiwali wzrostu o 1,4%, ponieważ jeszcze w październiku odnotowano 0,8% na minusie. Szczególnie silnie przyciągała produkcja dóbr inwestycyjnych, takich jak maszyny i pojazdy.

© finanzamt.pl

Spadek cen hurtowych

Poziom cen w grudniu w niemieckiej sprzedaży hurtowej nadal spadał, ale spadek był słabszy niż w poprzednich miesiącach. Statystycznie ceny hurtowe były niższe niż rok wcześniej o 1,8%. W listopadzie stopa spadła o 2,2%, w ubiegłym miesiącu minus 2,7%. W stosunku miesięcznym poziom cen wzrósł jednak na koniec roku o 0,4%. Przez cały 2013 rok ceny w hurtowniach były niższe o średnio 0,5% niż w 2012 r. Według oficjalnych danych statystycznych potaniały szczególnie paliwa i produkty naftowe.

© finanzamt.pl

Spadek cen producentów

Pierwszy raz od 2009 roku zmniejszył się w Niemczech poziom cen na poziomie producentów. Ceny statystycznie były niższe średnio o -0,1 % niż w roku 2012. Decydujące były przede wszystkim niższe ceny energii, które spadły w ciągu roku o -0,9 %. Szczególnie silne były ceny produktów ropopochodnych, takich jak benzyny lub oleju opałowego, spadły o -4,6 %. Gaz ziemny był jednak o +0,7 % droższy niż w ubiegłym roku. Również w grudniu ceny produkcji w dalszym ciągu spadały. Były niższe niż w poprzednim roku o -0,5 %.. W porównaniu miesięcznym poziom cen wzrósł jednak o +0,1 %.

© finanzamt.pl