Z OSTATNIEJ CHWILI

Coraz więcej fuszerek w budownictwie

Coraz więcej fuszerek na niemieckich budowach. Od 2009 do 2013 roku podwoiła się liczba ubezpieczonych szkód. Drastycznie wzrosły także średnie koszty szkód budowlanych – od 33 000 euro w roku 2002 do 67 000 EUR w 2013 roku. Łączna kwota powstałych strat wynosi 215 mln euro. Szkody najczęściej odnotowano w izolacjach cieplnych i technice budowlanej. Tylko w przypadku 1/5 zgłoszonych szkód zauważona jest ona na etapie budowy. Co drugie uszkodzenie zgłaszane jest dopiero po roku, a nawet do trzech lat od zakończeniu budowy domu. W związku z powyższym niemieccy inwestorzy coraz dokładniej przyglądają się jakości wykonanych prac budowlanych. Niestety z jakością jest z roku na rok gorzej. Polskie firmy budowlane wybierające się do Niemiec w celu realizacji umów o dzieło powinny pamiętać, że to wykononawcy ponoszą odpowiedzialność za wykonane prace. Rosnąca w ostatnich latach liczba fuszerek obudziła czujność inwestorów, którzy już na etapie budowy skrupulatnie przyglądają się wykonywanej pracy.

©finanzamt.pl

Obowiązek przerejestrowania samochodu w Niemczech

Coraz częściej niemiecka Polizei wraz z pracownikami Urzędu Celnego i Służby Granicznej kontrolują dokumenty kierowców poruszających się po Niemczech na obcych tablicach rejestracyjnych. Sprawdzane są min. prawa jazdy, dowód tożsamości, waga, tzn. dopuszczalne obciążenie samochodu, ubezpieczenie wraz z ważnym przeglądem technicznym pojazdu, posiadanie zameldowania w Niemczech oraz cel podróży. Masowa weryfikacja danych ma na celu wychwycenie pracowników mających zatrudnienie oraz zameldowanie w Niemczech powyżej roku, co obliguje do obowiązkowego przerejestrowania samochodu na niemieckie tablice rejestracyjne. W niemieckim prawie możemy znaleźć paragraf, który jasno określa wytyczne dotyczące przerejestrowania samochodu. Otóż samochody zarejestrowane na terenie UE mogą do roku czasu poruszać się na terenie Niemiec pod warunkiem, iż kierowcy są w posiadaniu dwóch dokumentów: pierwszy – dokument potwierdzający dopuszczenie samochodu do ruchu, drugi – przegląd techniczny pojazdu. Przy pierwszej kontroli niemieckiej służby kierowca zameldowany powyżej jednego roku w Niemczech i mający polskie tablice rejestracyjne otrzymuje najczęściej pouczenie oraz jest informowany o obowiązku przerejestrowania samochodu. Przy następnej kontroli niemieckiej służby tłumaczenia kierowców o jedynie krótkim pobycie w Niemczech mogą być niewystarczające z uwagi na możliwość sprawdzenia przez policję naszej historii zameldowania oraz pobytu w Niemczech. W takiej sytuacji można spodziewać się kary pieniężnej do zapłaty oraz pisemne wezwanie do pilnego przerejestrowania samochodu.

©finanzamt.pl

Coraz więcej wniosków na wcześniejszą niemiecką emeryturę

W Niemczech pracownik po ukończeniu 63 lat może przejść na wcześniejszą emeryturę – oczywiście po spełnieniu ustawowych przesłanek ku temu. Jedną z nich jest np. obowiązek opłacania przez 45 lat składek emerytalnych. Wielu pracowników korzysta z tego przywileju. Dla przykładu w lutym 2015 roku wniosek o wcześniejszą rentę, czyli po 45 latach opłacanych składek, zawnioskowało 23 000 pracowników. W sumie od lipca 2014 r. wpłynęło 255 000 wniosków. To aż o 55.000 więcej chętnych niż przewidywał niemiecki minister pracy. Płatnicy składek oraz firmy muszą wydać w najbliższych latach miliardowe sumy. Wg prognoz niemieckiego ministerstwa pracy szacuje się, że do 2030 roku wydatki osiągną łączną kwotę niemal 50 miliardów euro.

©finanzamt.pl

Szef Volkswagen zarobił w roku 2014 prawie 16 milionów Euro

O takich zarobkach polscy prezesi mogą tylko pomarzyć – szef Volkswagena Martin Winterkorn zarabia rocznie blisko 16 miliona euro. Na ten olbrzymi sukces finansowy wpłynęły rekordowy popyt, sprzedaż oraz zyski operacyjne. Szef dwunastu marek koncernu i jego 600 000 pracowników otrzymał w ostatnim roku około 15,9 mln euro pensji. Na wynagrodzenie zarządu oprócz stałej pensji składa się krótko- i długoterminowy udział w zyskach. Winterkorn otrzymuje także wynagrodzenie z Porsche-Holding, które to w roku 2013 wynosiło 800 000 euro. Poza tym Volkswagen stworzył dla Winterkorna rezerwę emerytalną opiewającą na prawie 29 milionów Euro. Są świetne wyniki, a więc jest i bajecznie wysokie wynagrodzenie.

©finanzamt.pl