Z OSTATNIEJ CHWILI

Niemiecki handel żywnością przyczynia się do wzrostu zysków finansowych

Piąty rok z rzędu niemiecki handel żywnością przybiera na sile i znaczeniu. Odnotowano ok. 2,7 % wzrostu całkowitej sprzedaży produktów żywnościowych w roku finansowym 2014. Skok wpływów finansowych liczy ok. 247,6 miliardów euro. Za sukcesem wzrostu handlu żywnością w Niemczech niewątpliwie stoi trend kupowania produktów oznakowanych symbolem: BIO oraz rozbudowa działu spożywczego w poszczególnych sieciach marketów i sklepów detalicznych.

©finanzamt.pl

Większe kontrole na granicach przy wjeździe do Niemiec

Rządzący niemiecką partią polityczną CDU i CSU zamierzają złożyć propozycję wprowadzenia dodatkowych kontroli na przejściach granicznych z Niemcami. Pomysł wprowadzenia dodatkowego nadzoru ma być omawiany z końcem czerwca br. na specjalnej konferencji MSW. Politycy obu partii chcą w ten sposób powstrzymać narastającą przestępczość i przemoc wśród ciągle przybywającej grupie imigrantów z całego świata do Niemiec. Od dawna na niemieckiej scenie politycznej, zarówno politycy jak i eksperci od rynku pracy bojkotują w sprawie nieuczciwego podziału uchodźców i niekontrolowanego przepuszczania imigrantów podążających często za lepszym życiem do Niemiec. Swoboda przepływu osób przez granice na terenie Europy dotyczy obecnie 26 krajów. Bezproblemowe przekraczanie granicy nie stanowi większej trudności również dla zorganizowanych grup przestępczych i przemytniczych. Narastający problem przestępczości, dyskryminacji rasowej jak i aspekty finansowe i społeczne w Niemczech coraz częściej podlegają otwartej dyskusji w mediach i na świecie. Rządzący w Niemczech są zgodni co do stworzenia nowych rozwiązań i podjęcia odpowiednich kroków w celu zmniejszenia przestępczości jak i incydentów antysemickich, które w ostatnim czasie wzrosły o ponad 25%.

©finanzamt.pl

Rozszerzenie strajku w Deutsche Post

Złe informacje dla osób korzystających z usług niemieckiej poczty napłynęły od Verdi. A wszystko to za sprawą niezadowolenia pracowników poczty z wysokości wynagrodzeń. Związki zawodowe Verdi dążą do rozszerzenia panującego w Niemczech od miesięcy strajku poczty w następujących Landach: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Stopniowo w panujący strajk przyłączają się kolejne działy niemieckiej poczty, tj. dział przeładunkowy oraz dział odpowiedzialny za dostawy listów i pakietów w kraju. Na wezwanie do przyłączenia się do panującego strajku oraz zaprzestania wykonywania pracy opowiedziało się  ok. 1 400 pracowników niemieckiej poczty z w/w Landów. Wśród strajkujących wlicza się również osiem regionalnych centrów dystrybucyjnych zajmujących się rozdzielaniem listów do wysyłki na poszczególne kierunki kraju. Jednym z wielu powodów, dla którego pracownicy niemieckiej poczty strajkują, jest otrzymywanie mniejszych wynagrodzeń w stosunku do płac firm konkurencyjnych.

©finanzamt.pl

Zamknięcie części oddziałów Commerzbank w Niemczech

Obecnie istnieje w Niemczech ok. 35 000 oddziałów Commerzbank, z czego do 10 lat zamkniętych zostanie ok. 1/3. Plany dotyczące zmniejszenia liczby oddziałów nie oznaczają jednak, że w Niemczech całkowicie upadnie sieć banku Commerzbank. Filie banków pozostaną punktem odniesienia dla ludzi, którzy nie chcą rezygnować z osobistego doradztwa tzn. punktu obsługi klienta indywidualnego. Commerzbank już w dużej mierze zakończył proces zamykania oddziałów, ponieważ zmniejszył już w ciągu ostatnich pięciu lat liczbę oddziałów w Niemczech z ponad 1 500 do około 1 100.

©finanzamt.pl