Z OSTATNIEJ CHWILI

Niemiecki rynek pracy jest stabilny w okresie letnim

Świetne informacje dla pracujących w Niemczech Polaków (lub planujących dopiero wyjechać w celach zarobkowych do Niemiec): rynek pracy w Niemczech w słabszych miesiącach letnich jest tradycyjnie w dobrej formie i to pomimo faktu, że liczba bezrobotnych wzrosła w lipcu o 61.000 do 2.773.000. Według Federalnej Agencji Zatrudnienia jest to jednak o 99.000 mniej niż rok temu. Stopa bezrobocia minimalnie wzrosła do 6,3 procent. Z początkiem letniej przerwy w lipcu zwiększyła się liczba bezrobotnych, ponieważ szczególnie młodzi ludzie albo stracili pracę, albo ukończyli szkolenia i szukają miejsc pracy. W sezonie jest 9.000 bezrobotnych więcej niż w czerwcu. Spodziewano się jednak spadku o 5.000 osób. Ogólnie rzecz biorąc sytuacja na niemieckim rynku pracy jest dobra. W czerwcu liczba bezrobotnych spadła do najniższego poziomu od prawie 24 lat.

©finanzamt.pl

Pozem przeciwko Niemcom za pobieranie opłat za przejazdy autostradami

Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko kontrowersyjnemu wprowadzeniu myta w Niemczech. Ministerstwo Transportu w Berlinie stoi na stanowisku, że nie ma informacji ze strony Komisji Europejskiej na ten temat. Niemiecki Bundestag i Bundesrat orzekli zgodność tego prawa z prawodawstwem europejskim. Według raportu pozew ten może doprowadzić do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zależy to również od tego, kiedy tekst został opublikowany w niemieckim Dzienniku Ustaw. Rada Federacji zatwierdziła projekt na początku maja, mimo sprzeciwu wielu Landów. Opłata za przejazd weszłaby w życie w 2016 roku. Mieszkańcy Niemiec płaciliby za roczny przejazd na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Opłata uzależniona byłaby od wielkości i ekologiczności samochodów, średnio 74 euro. Cudzoziemcy płaciliby za przejazd na autostradach za dziesięć dni lub za dwa miesiące.

©finanzamt.pl

Niemieckie kasy chorych pobierają dodatkowe składki

Kto płaci zbyt wysokie składki, ten może rozwiazać umowę z Kasą Chorych. Od 1 stycznia 2015r. ustawowe kasy chorych mogą zmniejszyć standardową składkę (od 2009 roku 15,5%)  do 14,6 procent dochodu brutto. Nie wyklucza to jednak możliwości nałożenia innych składek. Następnie powstają także dodatkowe uzależnione od wysokości dochodów, które członkowie kasy muszą całkowicie zapłacić sami. W tym przypadku istnieje specjalne prawo do rozwiązania umowy z kasą chorych. W Niemczech sprawdzono 92 publicznych kas chorych w odniesieniu do dodatkowej składki i trzeba zauważyc, że tylko dwie nie wprowadziły żadnej dodatkowej składki – BKK Euroregio i Metzinger BKK. Niestety, członkami tych kas chorych są osoby z regionu Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg.

Następujące pięć kas chorych najbardziej drastycznie zmniejszyło na początku roku swoje składki:

► BKK: 14,6 procent (tylko dla osób ubezpieczonych w Hamburgu i Nordrhein-Westfalen)

► Metzinger BKK: 14,6 procent (tylko dla osób ubezpieczonych w Baden-Württemberg)

► BKK MEM: 14,9 procent (tylko dla osób ubezpieczonych w Thüringen)

► AOK Plus: 14,9 procent (tylko dla osób ubezpieczonych w Sachsen und Thüringen)

► AOK Sachsen-Anhalt: 14,9 procent (tylko dla osób ubezpieczonych w achsen-Anhalt)

©finanzamt.pl

Co piąty mieszkaniec Niemiec ma zagraniczne korzenie

W 2014 roku w Niemczech było około 16,4 mln ludzi, którzy posiadają zagraniczne korzenie. Takie dane na podstawie spisu ludności z 2014 roku podaje niemiecki Urząd Statystyczny. Odpowiada to 20,3 % udziału w ogólnej populacji i jest to wzrost w stosunku do poprzedniego roku aż o 3,0 proc. Większość imigrantów posiadało niemiecki paszport (56%). W porównaniu do 2011 roku liczba imigrantów stanowi ponad 1,5 mln osób. Jest to wzrost o 10,3 %. Szczególnie wyraźnie wzrosła liczba imigrantów z Unii Europejskiej o 620 000 osób (+ 18,3 %). Wzrost liczby imigrantów nastąpił przede wszystkim z Polski o 179.000 osób (+ 16,7 %), z Rumunii o 109.000 osób (+ 28,7 %), z Włoch o 55.000 osób  (+ 14,6 %), z Bułgarii o 53.000 osób (+ 79,4 %) oraz z Węgier o 53.000 osób (+51,9 %). Poziom wykształcenia imigrantów znacznie się zmienił jak pokazuje statystyka dotycząca osób w wieku od 25 do 35 lat. W 2014 roku 18,1 % osób przybyłych do Niemiec do 1990 roku miało wyższe wykształcenie, a dla porównania aż 43,7 % osób zamieszkałych w tym kraju od roku 2011. Dla porównania w roku 2014 dokładnie 24,1 % populacji Niemiec nie wywodzącej się ze środowiska migracyjnego mogło pochwalić się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

©finanzamt.pl