Z OSTATNIEJ CHWILI

Ożywienie rynku pracy

Badacze niemieckiego rynku pracy spodziewają się po miesiącach zastoju na rynku pracy, iż w roku 2014 ponownie nastąpi ożywienie. Perspektywy dla osób poszukujących pracy powinny poprawić się w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Bezrobocie, które spowodowane jest także sezonem zimowym, znacznie spadnie na początku roku. Federalna Agencja Pracy powołuje się na swój miesięczny barometr rynku pracy. Wskaźnik wzrósł w styczniu o jeden punkt do 101,6 pkt i tym samym osiągnął najwyższy poziom od lipca 2011 roku.

© finanzamt.pl

Podatek od transakcji finansowych wprowadzany etapami

Planowane w Niemczech i dziesięciu innych krajach UE wprowadzenie podatku od transakcji finansowych ma być przeprowadzone etapami. Podatek ten będzie dotyczył początkowo wyłącznie kilku transakcji kapitałowych. Pierwszym krokiem będzie podatek od obrotu giełdowego, który istnieje już w kilku krajach UE.

© finanzamt.pl

Wskaźnik klimatu gospodarczego wzrasta

Z początkiem roku nastroje w niemieckiej gospodarce rozjaśniły się i to znacznie. Klimat gospodarczy wzrósł o 1,1 pkt do poziomu 110,6. Ekonomiści bankowi oczekiwali polepszenia, ale tylko do 110,0 punktów. Zarówno oczekiwania dotyczące najbliższych sześciu miesięcy, jak również ocena obecnej sytuacji są obiecujące.

© finanzamt.pl

Klasa średnia jest finansowo bardzo stabilna

Klasa średnia ma się obecnie bardzo dobrze w odniesieniu do finansów. To wynik badania przeprowadzonego przez niemieckie banki oszczędnościowe. Tak więc kapitał własny niemieckiej klasy średniej osiągnął rekordową stawkę 21%, przez co dogonił w swoich rozmiarach standardy międzynarodowe.

© finanzamt.pl

Spadek cen importowych

Ze względu na niższe ceny energii spadły ceny importu w Niemczech w 2013 roku. Ogólnie rzecz biorąc, ceny importowe spadły w 2013r. w skali rocznej średnio o 2,6%. W poprzednim roku wzrosły one o 2,2%. Główną przyczyną rozwoju były źródła energii, które w roku poprzednim potaniały o 7,0%. Ceny ropy naftowej spadły o 6,2%, importowane produkty naftowe były tańsze niż rok wcześniej średnio o 6,9%. Ceny gazu ziemnego spadły średnio o 7,4%.

© finanzamt.pl

Co trzecie stanowisko w branży solarnej jest wolne

W niemieckim sektorze energii słonecznej zlikwidowano w ostatnich latach tysiące miejsc pracy. W listopadzie ubiegłego roku przy produkcji ogniw i modułów słonecznych było zatrudnionych 4800 osób. Tym sposobem w ciągu roku zlikwidowane zostało co trzecie stanowisko pracy.

© finanzamt.pl

Stypendia studenckie coraz więcej kosztują

Niemcy wydali w 2012 roku więcej pieniędzy na państwowe wsparcie edukacyjne niż kiedykolwiek wcześniej. Z wypłaconych 3,34 mld Euro rząd federalny wziął na siebie koszty w wysokości 2,17 mld Euro, a reszta została rozliczona przez poszczególne Landy. Dwa lata wcześniej kwota wynosiła 2,84 miliardów Euro.

© finanzamt.pl

Mniej udzielanych kredytów

Banki w strefie Euro poskąpiły udzielania kredytów na koniec roku. Zmniejszyła się ilość kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Łączna wysokość kredytów zmniejszyła się o 2,3 % (listopad: 2,3) w stosunku do miesiąca roku poprzedzającego, jak to ogłosił Europejski Bank Centralny (EBC). Coraz częściej Polacy zarobkujący w Niemczech decydują się na wzięcie kredytu.

© finanzamt.pl

Problemy ze zmianami SEPA

Odroczenie terminu wprowadzenia SEPA na 1. sierpnia hamuje w przedsiębiorstwach przeprowadzanie zmian dotyczących jednolitego przepływu płatności w UE. Co szósta firma chce (16 %) już teraz spowolnić proces, a nawet go całkowicie zatrzymać. Znacznie więcej niż połowa firm (60 %) przyznało, że liczyło na poniesienie mniejszych kosztów związanych z przejściem na SEPA. Jedna na pięć firm (22 %) skarży się również na brak informacji i brak własnego potencjału pracowników (16 %). 93 % ankietowanych firm byłoby gotowych do zmian w pierwotnym terminie. Tylko 7% stwierdziło, że nie zdążyłoby się przygotować.

© finanzamt.pl

Mniej energii elektrycznej, wyższe koszty

Wydatki w niemieckich gospodarstwach domowych na energię elektryczną rosną mimo spadku zużycia. Zużycie prądu w gospodarstwach domowych spadło w latach 2010 do 2012 średnio o 4,1%, z 293 do 281 kilowatogodzin miesięcznie. Jednocześnie odnotowano wzrost wydatków z 69,40 Euro do 72,70 Euro miesięcznie. Cena hurtowa na rynku energii elektrycznej spadła w latach 2011 do 2013 o 5,11 centów do 3,8 centów za kilowatogodzinę (- 25,6%). Powodem wzrostu cen jest repartycja kosztów energii ekologicznej.

© finanzamt.pl

Cios dla handlu detalicznego

Niemiecki sektor detaliczny przeżył w okresie Bożego Narodzenia rozczarowanie. W grudniu sprzedaż spadła, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 2,4%. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 1,9%. Chociaż przemysł od czerwca miał gorsze liczby, niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku, sprzedawcy byli w stanie ukończyć cały rok po raz kolejny z rzędu z plusem. Rzeczywiście sprzedaż wzrosła nieznacznie o 0,1% w ujęciu nominalnym o 1,4% w porównaniu z 2012 rokiem.

© finanzamt.pl