Z OSTATNIEJ CHWILI

Niemiecki handel zagraniczny na rekordowo wysokim poziomie!

Mimo słabego ostatniego miesiąca roku 2015, cały rok uzyskał rekordowo wysoki wzrost niemieckiego handlu zagranicznego. W 2015 roku eksport zwiększył się o 6,4 procenta, a import o 4,2 procenta w porównaniu do roku 2014. Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny, niemieckie produkty wywożone za granicę w roku 2015 uzyskały równowartość 1,196 biliona euro. Import wzrósł do 948 miliardów euro. Bilans handlowy eksportu i importu, zamknął się rekordową nadwyżką 247,8 miliardów euro. Po mimo dość słabej końcówki roku, cały rok 2015 okazał się bardzo dobry dla niemieckiego eksportu i importu. Zarówno eksport, jak i import, spadł w grudniu o 1,6 procenta w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Według prognoz ekonomistów rok 2016 dla eksportu i importu ma wyglądać imponująco.

©finanzamt.pl

Aż 11,92 miliarda zagranicznych aut ciężarowych na niemieckich drogach!

Zagraniczne ciężarówki zalewają Niemcy. Ogromna liczba obcych samochodów ciężarowych na niemieckich autostradach i głównych drogach to coraz większy problem w kraju nad Renem. Według Federalnego Urzędu Transportu Towarowego w roku 2015 po drogach niemieckich przewinęło się aż 11,92 miliarda obcych samochodów ciężarowych. Tak dużo jak nigdy dotąd w historii! Ogólnie rzecz biorąc Federalny Urząd zarejestrował w ubiegłym roku około 29,73 miliarda płatnych kilometrów przejechanych przez zagraniczne ciężarówki. Ich ilość stale rośnie, a to głównie za sprawą ciężarówek z Europy Wschodniej – w tym ciężarówek z Polski. To właśnie one swoje główne trasy wykonują po niemieckich drogach. Jak obliczył Federalnu Urząd Transportu Towarowego na pierwszym miejscu wśród cudzoziemców są ciężarówki z Polski z wynikiem około 4 miliarda kilometrów. Na drugim miejscu są pojazdy z Czech z wynikiem „zaledwie” 1,26 miliarda kilometrów. Warto podkreślić, że polskie ciężarówki przejeżdżają po niemieckich autostradach ponad 3 razy wiecej kilometrów niż uplasowane na drugiej pozycji ciężarówki z Czech. Inne kraje Europy Wschodniej mają dużo mniej rzeczywiście przejechanych płatnych kilometrów, ale ich liczba sukcesywnie wzrasta.  Przykładowe to: Chorwacja z liczbą 105 milionów płatnych kilometrów, Rumunia to 853 miliona, Bułgaria to 388 miliona, a Słowacja ma 333 miliona przejechanych płatnych kilometrów. Przyczynami tak dużego natężenia zagranicznych przewoźników na niemieckich drogach jest to, że płacą swoim pracownikom dużo mniejsze płace. A to z kolei sprawia, że dużo bardziej atrakcyjny i znacznie tańszy jest zagraniczny przewoźnik niż niemiecka konkurencja. Znajduje to bardzo duże odzwierciedlenie w statystykach. Na niemieckich drogach tylko ciężarówki holenderskich przewoźników mają silny udział w ruchu.

©finanzamt.pl

Plany wycofania z obrotu nominału 500 euro!

Europejski Bank Centralny analizuje możliwosć wycofania z obrotu banknotu o nominale 500 euro, o czym informuje prezydent banku Mario Draghi. Chociaż władze nie podjęły jeszcze żadnej wiążącej decyzji co do wycofanie najwyższego banknotu w strefie euro, to plany takowe są i mają się ziścić w najbliższej przyszłości. W tej chwili jest dużo wątpliwości co do wdrożenia decyzji w życie, gdyż musi być stworzony bardzo dobry plan techniczny z jasnymi wytycznymi. Zmiany są niezbędne, ale muszą one nastąpić w sposób uporządkowany. O zniesieniu banknotu 500 euro muszą zdecydować prezesowie wszystkich 19 banków centralnych krajów strefy euro. Wycofanie służyć ma walce z przestępczością. Przede wszystkim przestępcy ukrywający zyski z nielegalnych źródeł dochodu lubią ukrywać pieniądze w najwyższym nominale. Drugim problemem jest podrabianie banknotu o nominale 500 euro. Podrabianie banknotów stało się trudne w ostatnich latach, ale nie niemożliwe. W Niemczech płatności gotówkowe nadal odgrywają znacznie większą rolę niż w wielu innych krajach europejskich. Po przeprowadzonych przez Bundesbank badaniach zachowań płatniczych w roku 2014 wyniki są jednoznaczne. Prawie 80 procent wszystkich płatności w Niemczech nadal wykonywana jest w formie płatności gotówkowej.

©finanzamt.pl

Podróże niemieckimi kolejami będą dłuższe

W tym roku podróżujący pociągami w Niemczech będą musieli przy planowaniu swoich podróży wziąć pod uwagę następujący aspekt: dłuższy czas przejazdu! Powodem opóźnień są duże modernizacje istniejących linii, jak również tworzenie nowych połączeń kolejowych. Jak informuje Federalne Ministerstwo Ruchu na rok 2016 zaplanowano wymianę 3200 km torów, 2,9 mln podkładów oraz 150 mostów. Koszt całej modernizacji przewidzianej na lata 2015-2019 wyniesie 28 miliarda Euro, co daje o 200 miliona więcej, niż było planowane w 2015. Kto zatem będzie korzystał w najbliższym okresie z pociągów w Niemczech, ten powinien wkalkulować w podróż opóźnienia wynikające z modernizacji infrastruktury kolejowej.

©finanzamt.pl