Z OSTATNIEJ CHWILI

Od 2017 wzrastają składki na ubezpieczenie społeczne!

Wszystkie osoby pracujące w Niemczech i odprowadzające tam podatki i ubezpieczenia, muszą być przygotowane na wyższe składki ubezpieczenia społecznego. Składki te wzrosną nawet do 13 euro miesięcznie. Wzrost składki uzależniony będzie od wysokości miesięcznych dochodów brutto. Im wyższy zarobek, tym wyższa składka. Jak informuje NOZ już wzrosła stawka ubezpieczenia opiekuńczego o 0,2 pkt do 2,55 % (dla osób bezdzietnych 2,8%). Ponadto te większe firmy ubezpieczeniowe podniosły także składkę dodatkową średnio o 0,2 punkta. Na wygranej pozycji stoją polskie firmy delegujące pracowników do pracy w Niemczech, ponieważ przez pierwsze 24 miesiące składki ubezpieczenia społecznego mogą opłacać za swoich pracowników w Polsce, a tym samym wzrost składek w Niemczech nie będzie wiązał się dla nich z większymi kosztami wykonywanej pracy. Z kolei firmy odprowadzające składki ubezpieczeniowe za pracowników w Niemczech muszą liczyć się z większymi kosztami, gdyż wzrost składek spowoduje wyższe kwoty obowiązkowego ubezpieczenia.

Więcej na temat pracy w Niemczech i delegowania pracowników do Niemiec przeczytacie Państwo na portalu www.arbeitsamt.pl

©finanzamt.pl

W niemieckim Siemensie jest zagrożonych 2.000 miejsc pracy

Pracujecie Państwo w Siemensie? Uwaga! Siemens planuje restrukturyzację i zmiany z powodu mniejszego popytu ze strony przemysłu wydobywczego ropy. Jak informuje niemiecki koncern, zlikwidowanych ma zostać w Niemczech aż 1.000 miejsc pracy, a kolejne 1.000 miejsc pracy ma zostać przeniesionych do innych fabryk znajdujących się w Europie Wschodniej i Azji. Oznaczo to utratę 2.000 miejsc pracy w Niemczech. We wszystkich fabrykach Siemensa na całym świecie ryzykiem utraty pracy jest zagrożonych około 2500 osób. Jak wypowiadają się reprezentanci grupy Siemens, powodem takiego stanu rzeczy jest załamanie na rynku surowców. To w konsekwencji doprowadziło do znacznego nasilenia się konkurencji, zwłaszcza z Azji. W związku z tym grupa będzie zmuszona zmniejszyć liczbę miejsc produkcyjnych. Najbardziej odczuwalne zmiany będą miały miejsce w kraju zwiazkowym Bawaria. To tutaj zgodnie z informacjami ze związków zawodowych poszkodowanych ma być aż 1.800 pracowników, którzy mogą utracić zatrudnienie. W Siemensie przy produkcji pracuje spora grupa pracowników z Polski, głównie wypożyczana przez agencje pracy. Pracownicy zatrudniani przez pośrednika (Leihfirma) w pierwszej kolejności są narażeni na utratę pracy.

©finanzamt.pl

Rozpoczęcie negocjacji w/s wynagrodzenia w przemyśle metalowym i elektrotechnicznym

W Nadrenii Północnej-Westfalii w poniedziałek 14.03.2016 rozpoczęły się negocjacje zbiorowe w przemyśle metalowym i elektrotechnicznym dotyczące nowej stawki wynagrodzenia minimalnego, która miałaby obowiązywać począwszy od 1 stycznia 2017 roku. Pracodawcy Krefeld i ID Metall rozpoczynają pierwsze rundy negocjacji, które to dotyczą 700 tys. pracowników. Unia żąda 5 procent więcej pieniędzy dla każdego z nich. Tak duży wzrost płac podpierają bardzo stabilnym wykorzystaniem mocy produkcyjnej oraz dobrą sytuacją na rynku pracy w gospodarstwach rolnych. Kontra pracodawców mówi o irracjonalnym popycie. Ostatecznego wyniku negocjacji startowych nie da się jeszcze przewidzieć. Jedno jest jednak pewne – pracownicy zatrudnieni w przemyśle metalowym i elektrotechnicznym od 01.01.2017r. muszą otrzymać wyższą stawkę wynagrodzenia minimalnego. Jak wysok będie to stawka, przekonamy się dopiero za jakiś czas.

©finanzamt.pl

NRW Bank w 2015 roku osiągnął rekordowy wynik finansowania

NRW Bank w ubiegłym roku miał tak wiele środków finansowych na projekty infrastrukturalne, mieszkania socjalne i rozpoczynanie działalności gospodarczej, niż kiedykolwiek wcześniej. Ogólnie rzecz biorąc, Krajowy Bank Rozwoju zatwierdził 36.000 wniosków o łącznej wartości 9,7 miliarda euro. Zobowiązania wzrosły o 9 procent w stosunku do roku poprzedniego. Sfinansowane projekty infrastrukturalne w najludniejszej część Niemiec wyniosły 2,1 miliarda euro. Daje to 23 procent więcej niż przed rokiem. Wchodzi w to wsparcie dla rozbudowy dużych przedsięwzięć oraz renowacji zabytków. Zobowiązania do nowo wynajętych zakwaterowań wzrosły o 17 procent do 460 milionów euro. Dla ustanowienia ośrodków i mieszkań dla uchodźców, NRW Bank przekazał fundusze na sumę 240 milionów euro. Wydatki na wspieranie nowych firmy, ale także małych i średnich przedsiębiorstw wzrosły o 5 procent do 3,3 miliarda euro. W sumie NRW Bank osiągnął zysk netto w wysokości 13,8 mln euro, o łącznej wartości aktywów ponad 141 miliardów euro.

©finanzamt.pl