Z OSTATNIEJ CHWILI

W niemieckich firmach budowlanych trwa ożywienie

Silny popyt i niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych w 2015 roku pobudziły branżę budownictwa mieszkaniowego w Niemczech. Według Federalnego Urzędu Statystycznego aż 300.000 nowych mieszkań zostało wprowadzonych na rynek. Jest to pierwszy raz tak duża Ilość począwaszy od 2000 roku. Ogólnie rzecz biorąc liczba ta wzrosła o 8,4 procent do około 309.000 domów. Rozpoczęte w 2009 roku pozytywne zmiany w budownictwie mieszkaniowym mają swoje odzwierciedlenie na rynku budowlanym właśnie teraz. Szczególnie wyraźny wzrost był w pozwoleniach na budowę budynków mieszkalnych, bo aż o 6,9 procent. W przypadku domów jednorodzinnych to wzrost o 8,1 procent. Zezwolenia dla domów dwurodzinnych wzrosły o 5,3 procent.

©finanzamt.pl

Premie dla pracowników zatrudnionych w Porsche

Świetna wiadomość dla osób zatrudnionych w fabrykach Porsche w Niemczech. Pracownicy zakładów Porsche otrzymają premie, które to zawdzięczają bardzo dobremu wynikowi finansowemu w 2015 roku. Porsche osiągnęło w 2015 roku dużo lepszy wynik, niż w roku 2014. Prawie 20 tys. osób, które pracowały przy samochodach sportowych i terenowych w Stuttgarcie i Lipsku dostaną premię za swoją dobrą pracę wykonaną w ubiegłym roku. Przewidziane premie wynoszą 8.911 euro na głowę, co daje o 311 euro więcej niż w roku poprzednim. Bonus podzielony jest na nagrody pieniężne (8.211 euro) oraz zasiłek emerytalny (700 euro). Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymają kwoty odpowiednio niższe. Kwota 8.911 euro jest nawiązaniem do sportowego modelu Porsche 911. Korzyści w Porsche AG w Stuttgarcie otrzyma około 15.600 pracowników, natomiast w spółce zależnej Porsche w Lipsku z premii skorzysta około 3.800 osób. Porsche ma najlepszy rok finansowy w historii firmy. Sprzedaż wzrosła o jedną czwartą do 21,5 miliarda euro, zysk po opodatkowaniu wzrósł o sześć procent do 2.335 miliarda euro. Spółka dominująca VW do niedawna nagradzała swoich pracowników bonusem 5.900 euro na osobę. Ze względu na skandal z emisją spalin spółka odniosła straty. Jednak VW i Rada zgodziły się na pewnego rodzaju dowód uznania dla pracowników w formie pieniężnej, jednakże dokładna kwota wypłacana poszczególnym pracownikom nie jest jeszcze ustalona.

©finanzamt.pl

Niemiecka koleje ze znaczną stratą w roku 2015

Straty jakie odnotowały niemieckie koleje osiągnęły poziom 1,3 miliarda euro, co ogłosiło Deutsche Bahn. Jest to pierwszy deficyty od dwunastu lat. Rok wcześniej grupa osiągnęła zysk w wysokości 988 milionów euro. Przyczyny strat to koszty specjalnej amortyzacji w kolejowych przewozach towarowych i specjalnych opłat z tytułu restrukturyzacji koncernu. Przychody grupy wzrosły o 1,9 procent do rekordowego poziomu 40,5 miliarda euro. Już teraz koncern zainicjował restrukturyzację oraz program Kolej Przyszłości.

©finanzamt.pl

Wzrost sprzedaży w branży hotelarskiej

Branża hotelarska w Niemczech ogłosiła wzrost sprzedaży w roku 2016. Restauratorzy i hotelarze w styczniu 2016 roku pod uwzględnieniu inflacji odnotowali wzrost o +1,7 procenta w stosunku do miesiąca poprzedniego. Z wyjątkiem zmian cen wzrost wyniósł 4 procent. Hotele zarejestrowały silny wzrost o 3,3 procenta w ujęciu realnym. Obroty w gastronomii wzrosły realnie o +0,9 proc. Badanie Urzędu Statystycznego w Wiesbaden obejmowało przedsiębiorstwa o obrotach co najmniej 150.000 EUR rocznie. W roku ubiegłym wzrost wydatków w sektorze był największy od 1994 roku. A to daje całej branży hotelarskiej i restauratorskiej bardzo dobre widoki na cały rok 2016.

©finanzamt.pl

Niemiecka branża sprzedaży detaliczna z zyskiem

Wyraźny wzrost sprzedaży w miesiącu lutym odnotował sektor sprzedaży detalicznej. Jednym z powodów był dłuższy miesiąc (o jeden dzień w porównaniu do trzech poprzednich lat). W roku przestępnym lutowy wynik sprzedaży wzrósł w porównaniu do lutego 2015. W podsumowaniu tegoroczny luty osiągnął wzrost sprzedaży na poziomie 5,4 procenta, co podał do publicznej wiadomości Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Tak korzystna wartość wynikła zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w skorygowanej cenie sprzedaży. W styczniu kupcy ponieśli nawet straty sprzedażowe. Po skorygowaniu cen sprzedaży w pierwszych dwóch miesiącach roku, doprowadziło jedynie do 2% wzrostu. Szczególnie wyraźne zwiększenie zysków z przychodów odnotowały branże meblowe i żywnościowe. Natomiast internetowa sprzedaż wysyłkowa osiągnęła wyższe niż średnie tempo wzrostu cen skorygowanych. Było to aż 10 procent.

©finanzamt.pl

Będą budowane nowe mieszkania dla uchodźców

Instytut Badawczy Federalnej Agencji Pracy ostrzega przed nadmiernym wsparciem dla projektu uznania uchodźców za rezydenta i innych planów związanych z ustawą o integracji. Mobilność na rynku pracy jest jednym z najważniejszych warunków dla integracji uchodźców na rynku pracy. Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec Thomas de Maizière (CDU) ogłosił projekt ustawy, która powinna obejmować między innymi wsparcie budownictwa dla uchodźców. Zapobiegnie to niekontrolowanemu przenoszeniu się azylantów i zakładaniu w dużych miastach obozowisk. Dodatkowo pozwoli na kontrolowanie przemieszczających się azylantów.

©finanzamt.pl

Niemieccy pracodawcy chcą bardziej elastycznych godzin pracy

Niemieccy pracodawcy wymagają większej elastyczności w ustawowych przepisach dotyczących czasu pracy. Według niemieckiego Związku Pracodawców przepisy czasu pracy powinny być zmienione z maksymalnej codziennej na maksymalną tygodniową liczbę godzin pracy. Nie chodzi o to, aby przedłużyć dzienne godziny pracy, ale by móc elastycznie manewrować nimi w dni powszednie. Każda ze stron ma swoją wizję zmian. Niemiecka Federacja Związków Zawodowych jest zgodna, że większa elastyczność godzin pracy nie powinna być wprowadzona kosztem pracowników.

©finanzamt.pl

Uwaga na płatności dokonywane kartą

Wielu klientów banków może być zaskoczonych widząc historię swoich transakcji. W środę 23 marca 2016 roku karty płatnicze obsługiwane prze firmę TeleCash, obciążały konta klientów dwukrotnie. Pierwsze doniesienia prasowe w Niemczech mówiły tyko o klientach Sparkasse Bochum. Jednakże poszkodowanych jest więcej i to z różnych banków. Rzeczniczka operatora kart „TeleCash” wyjaśniła sytuację mówiąc, że „ przez błąd systemu pliki płatności były przetwarzań dwa razy między TeleCash, a bankami. To z kolei doprowadziło do podwójnego zbierania płatność z kont klientów. Szkody wyrządzone przez podwójne obciążenia mają być automatycznie wypłacane. Warto zatem przeanalizować swoje transakcje płatnicze.

©finanzamt.pl