Z OSTATNIEJ CHWILI

W Niemczech jest 655.000 wolnych miejsc pracy!

Sytuacja na rynku pracy w Niemczech nie była od ćwierć wieku tak dobra jak teraz. Niemieckie firmy wchłaniają duże ilości pracowników dając im zatrudnienie. Jednak nadal mnóstwo niemieckich przedsiębiorstw ma wiele nieobsadzonych stanowisk pracy. Na tym mogą skorzystać polscy pracownicy, ponieważ w niemal wszystkich branżach w Niemczech jest duży niedobór zatrudnionych.  Liczba bezrobotnych w Niemczech spadła w maju 2016 roku o 80.000. Tym samym poziom bezrobocia w 05/2016 wynosi 2.664.000 zarejestrowanych bezrobotnych. UWAGA! Jest to najniższa wartość jaką odnotowano w Niemczech od 25 lat!!! Spadek w porównaniu do kwietnia był nieco większy niż średnia z ostatnich trzech lat. Taki stan rzeczy przekazała w Norymberdze Federalna Agencja Pracy. W porównaniu do roku ubiegłego w maju 2016 roku Niemcy miały 98.000 bezrobotnych mniej. Stopa bezrobocia spadła o 0,3 pkt do 6,0%. Zatrudnienie silnie wzrosło i popyt na pracę znacząco wzrósł. Miało na to wpływ wznowienie prac w firmach należących do sektorów uzależnionych od warunków pogodowych, które to zgarnęły dużą pulę bezrobotnych. Skorygowana sezonowa liczba bezrobotnych spadła o 11.000 osób do poziomu 2.695.000. Po skorygowaniu czynników sezonowych bezrobocie w Niemczech zachodnich spadło w porównaniu do kwietnia 2016 roku o 8.000 osób. Natomiast w Niemczech wschodnich spadek wyniósł 3.000 osób. Liczba zatrudnionych wzrosła w porównaniu do miesiąca kwietnia o 41.000 do poziomu 43.360.000. Daje to wynik lepszy o +544.000 w porównaniu do roku 2015. Firmy będą nadal poszukiwać wielu nowych pracowników: liczba wakatów wzrosła w maju w porównaniu do poprzedniego roku o 98.000 do poziomu 655.000 tysięcy. Daje to duże pole do popisu dla polskich pracowników, którzy mają wysokie kwalifikacje zawodowe. Należy jednak pamiętać, że polskie uprawnienia i dyplomy muszę być uznane na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Tylko wtedy pozwoli to Polakom zarabiać tyle samo, co ich niemiecki współpracownik na tym samym stanowisku.

©finanzamt.pl

Więcej o pracy w Niemczech na portalu www.arbeitsamt.pl

 

Niemiecka sprzedaż detaliczna odnotowuje nieznaczny spadek

W miesiącu kwiecień 2016 niespodziewanie spadła sprzedaż detaliczna w Niemczech, o czym poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Dochody przemysłu zostały skorygowane i osiągnęły spadek o -0,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.  Nominalnie, czyli bez uwzględnienia zmian cen, sprzedaż spadła o -0,5%. Ekonomiści przewidują jednak szybkie odbicie i wzrost. W porównaniu z kwietniem 2015 roku wyniki w kwietniu 2016 roku były i tak lepsze. Na ich podstawie sprzedaż wzrosła nominalnie o +2,3% w ujęciu realnym. Jednak w kwietniu 2016 roku miesiąc miał o dwa dni handlowe więcej, niż w kwietniu ubiegłego roku, a więc przez dodatkowe dwa dni odbywała się sprzedaż. Ten fakt wpłynął także na statystyki sprzedaży. W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku sprzedaż wzrosła o +1,9 w ujęciu realnym oraz o +2,0 w ujęciu nominalnym w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Powinniśmy się spodziewać, że miesiące letnie będą dobre dla sprzedaży detalicznej w Niemczech, na czym powinni skorzystać także polscy sprzedawcy oferujący swoje produkty na rynku niemieckim.

©finanzamt.pl

1.140.00 osób żyje w Niemczech od wielu lat na garnuszku państwa

W Niemczech nadal mnóstwo osób żyje na koszt państwa – mowa tu o osobach pobierających świadczenie socjalne o nazwie Hartz IV, które zasiłkobiorcy i jego rodzinie gwarantuje minimum na utrzymanie się. Około jedna czwarta wszystkich dorosłych odbiorców zasiłku Hartz IV pobiera to świadczenie już od ponad dziewięciu lat. Dane te podaje „Thüringer Allgemeine“ powołując się na odpowiedź rządu federalnego, który udzielił w Bundestagu odpowiedzi Zielonym na ich zapytanie. Zgodnie z tym w czerwcu 2015 roku było w sumie 4.400.000 zarejestrowanych odbiorców Hartz IV. Wśród nich było 1.140.000 miliona mężczyzn i kobiet, którzy już otrzymywali Hartz IV od dziewięciu lub więcej lat. Odbiorcami Hartz IV są nie tylko bezrobotni, ale także osoby które otrzymują zasiłek w uzupełnieniu do ich dochodu. Są to także ludzie, którzy dbają o członków rodziny pozostających poza rynkiem pracy. Ze świadczenia tego korzysta dużo emigrantów, którzy wcale nie palą się do podjęcia pracy. Dla wielu osób zasiłek Hartz IV stał się sposobem na życie.

©finanzamt.pl

Negocjacje w układzie zbiorowym w przemyśle chemicznym w Hessen

W Landzie Hessen rozpoczęła się pierwsza tura negocjacji zbiorowych w przemyśle chemicznym. Przedstawiciele związków zawodowych chcą wynegocjować jak najwyższą podwyżkę dla pracowników zatrudnionych w przemyśle chemicznym. Pierwsze negocjacje są prowadzone na szczeblu regionalnym (w danym Landzie), następne będą prowadzone na szczeblu ogólnokrajowym. Związek zawodowy IG BCE żąda 5 procent więcej pieniędzy i lepszej perspektywy przy zatrudnianiu przeszkolonych pracowników. Związek Pracodawców broni się i wskazuje na zastój w sytuacji gospodarczej. Tym działaniem pracodawcy chcą jak najniższej podwyżki płac. Negocjacje te są ważne także dla polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech, ponieważ od ich wyniku będzie uzależniona minimalna stawka wynagrodzenia obejmująca wszystkich pracowników sektora chemicznego w Niemczech, niezależnie od tego, czy dany pracownik należy do związków zawodowych, czy też nie.

©finanzamt.pl

Koncern BMW odnotowuje spadek sprzedaży w USA

W maju w koncernie BMW sprzedaż spadła o 8,8 procent do 33.612 sprzedanych samochodów. Dane pochodzą bezpośrednio od koncernu samochodowego z Monachium, który ogłosił te liczby. Za przyczynę spadku uznaje się mniejsze zapotrzebowania na modele limuzyn. Dodatkowo inne popularne modele SUV odnotowały spadek. Przede wszystkim liczba sprzedaży X5 zmniejszyła się znacząco. Jednak wpływ na to mógł mieć fakt, iż maj roku 2016 miał o dwa dni handlowe mniej, niż maj roku 2015. Koncern BMW spodziewa się, że wkrótce sprzedaży w USA wzrośnie. Dzięki temu koncern mógłby odrobić powstałą stratę spowodowaną spadkiem sprzedaży. Do tej pory sprzedaż BMW w ujęciu rocznym jest mniejsza o 9,8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

©finanzamt.pl

Problemy prawne koncernu Opel

Wkrótce na wokandę sądową trafi sprawa Opla. Niemieckie Stowarzyszenie Ochronny Środowiska w dalszym ciągu wywiera dużą presję na koncernie motoryzacyjnym Opel. Powodem podjęcia kroków prawnych przeciwko potentatowi jest podejrzenie o fałszywą reklamę i złe wyniki emisji badanych spalin. Pozew wobec koncernu został złożony przed Sądem Krajowym w Darmstadt, o czym w Berlinie poinformowało stowarzyszenie. Koncernowi zarzuca się, że mógł wprowadzać swoich klientów w błąd mówiąc, że emisja spalin była badana przy 30 stopniach. Obecnie koncern wykazał, że aktywne gazy przy oszczaniu spalin w temperaturze 17 stopni są aktywne w bardzo mały stopniu. Sprawa jest rozwojowa i w tej chwili trzeba ze spokojem czekać na dalszy rozwój wypadków, a przede wszystkim na orzeczenie Sądu Krajowego w Darmstadt, który zbada sprawę.

©finanzamt.pl

Intel planuje zmniejszyć ilość miejsc pracy w Niemczech

Uwaga pracownicy zatrudnieni w koncernie Intel – coraz silniej słychać głosy, że koncern będzie przechodził restrukturyzację, a to może pociągnąć za sobą zwolnienia. Takie niekorzystne dla pracowników zatrudnionych w Intel wieści przewinęły się przez całe Niemcy. Chodzi o pogłoski, że firma ma redukować zatrudnienie ze względu na kryzys w przedsiębiorstwach specjalizujących się w komputerach osobistych. Firma Intel chce ponoć wprowadzić w życie plany restrukturyzacyjne. W skład planu wchodzi zwolnienie od 300 do 350 osób z około 3.500 zatrudnianych obecnie ludzi. Informacja taka znalazła się w Wirtschaftswoche, a następnie powtórzyły są czołowe niemieckie dzienniki. Sama firma Intel odmówiła komentarza na temat tych planów. Domniemuje się, że lokalizacja w Ulm zatrudniająca 60 pracowników, może zostać całkowicie zamknięta. Wtedy ci pracownicy straciliby zatrudnienie. Przytoczone wyżej źródło podaje, że na całym świecie firma chce od 2017 roku zmniejszyć liczbę pracowników w sumie o około 12.000, co odpowiadałoby likwidacji około 11% miejsc pracowniczych. Firma postanowiła skoncentrować się w większym stopniu na procesorach dla serwerów i infrastrukturze dla Internetu. W pierwszym kwartale 2016 roku Intel odnotował mocny zysk w wysokości 2 miliardów dolarów. Tym samym sprzedaż wzrosła o siedem procent do 13,7 miliardów dolarów.

©finanzamt.pl

Ceny towarów importowych nadal spadają

Tak silna jak obecnie tendencja spadku cen towarów importowanych do Niemiec nie miała miejsca od sześciu lat. Federalny Urząd Statystyczny poinformował opinię publiczną, że ceny importu w kwietniu 2016 roku spadły o -6,6%. Daje na to wynik niższy niż w roku ubiegłym. To był największy spadek od października 2009 roku. W stosunku miesięcznym ceny importu nieznacznie spadły o -0,1%. Ważną przyczyną gwałtownego spadku cen towarów importowych są spadające ceny energii. Były one niższe niż w poprzednim miesiącu o blisko jedną trzecią (-30,8%). Ceny oleju były z kolei o 36,0% tańsze niż rok wcześniej. Produkty naftowe, takie jak benzyna, były o 33,1% tańsze. Dla Polaków mieszkających w Niemczech są to akurat dobre wieści. Dzięki niższym cenom za energię maleją nieco koszty utrzymania się w Niemczech, a dzięki niższym cenom towarów importowanych życie na obczyźnie staje się ciut tańsze.

©finanzamt.pl