Z OSTATNIEJ CHWILI


Oszczędzanie pieniędzy wśród pracowników

Pracownicy zatrudnieni w Niemczech odkładają około 10% zarobionych pieniędzy na konta bankowe. O dziwo, grupą odkładającą proporcjonalnie najwięcej pieniędzy są młodzi pracownicy do lat 25, którzy średnio odkładają 28% swoich zarobków. Najbardziej popularnym bankiem, w którym lokuje się oszczędności pozostaje Deutsche Bank.

© finanzamt.pl

 

Wolne miejsca do nauki zawodów

W Niemczech jest 146.000 nieobsadzonych miejsc, w których młodzież mogłaby zdobyć zawód (Lehrstelle). Tyle bowiem miejsc do zdobycia zawodu oferują jeszcze niemieckie zakłady pracy. Jest to świetna okazja dla młodzieży z Polski, która chciałaby zdobyć praktyczny zawód w Niemczech.

© finanzamt.pl

 

Pieniądze w posiadaniu dzieci

Kwota blisko 5 miliardów EUR należy w Niemczech do dzieci będących w wieku od 6 do 13 lat. Na pieniądze te składają się oszczędności, podarunki pieniężne oraz kieszonkowe. Jak obliczyło wydawnictwo Egmont Ehapa roczna kwota samego tylko kieszonkowego wynosi 1,87 miliarda EUR. Średnia miesięczna wysokość kieszonkowego wynosi w Niemczech 27,56 EUR na jedno dziecko.

© finanzamt.pl


Liczba opiekunów pracujących w Niemczech

1.300.000 opiekunów będącymi członkami rodziny zajmuje się w Niemczech osobami starszymi i chorymi. W grupie tej znajdują się także opiekunowie i opiekunki wyjeżdżający z Polski, aby opiekować się krewnym mieszkającym w Niemczech. Praca opiekunów jest dotowana poprzez świadczenie socjalne zwane Pflegegeld.

© finanzamt.pl


60.000 nowych miejsc pracy

W Niemczech do końca 2013r. powstanie przynajmniej 60.000 nowych stanowisk pracy w przemyśle medycznym, co dokumentują najnowsze obliczenia Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dzięki temu fachowcy z Polski mogą znaleźć dobrze płatną pracę w przemyśle farmaceutycznym, hurtowniach farmaceutycznych, technice medycznej, a także w aptekach i przychodniach lekarskich.

© finanzamt.pl


Termin na złożenie wniosku o zasiłek opiekuńczy

Rodzicom od 1 sierpnia 2013r. przysługuje kolejne świadczenie na dzieci o charakterze socjalnym w wysokości 100 EUR miesięcznie. Warto jak najszybciej złożyć wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją o wypłatę niemieckiego zasiłku opiekuńczego. Warunkiem niezbędnym do uzyskania pieniędzy jest sprawowanie opieki nad dzieckiem.  

© finanzamt.pl


Duże oszczędności pieniężne dzięki kryzysowi finansowemu

Niemcy obawiając się o swoje pieniądze w dobie światowego kryzysu finansowego, lokują je bardzo często w gotówce w bankach, w papierach wartościowych lub zakładają lokaty. W ten sposób zgromadzili zawrotną sumę 4992 miliarda EUR. W ciągu zaledwie jednego kwartału oszczędności Niemców wzrosły o +52 miliardy EUR, a więc o +1,1%. Społeczeństwo niemieckie jest zatem bardzo bogate.  

© finanzamt.pl


Finansowanie dzięki wysokim podatkom

Roczne przychody z tytułu podatków wynoszą w Niemczech 620 miliardów EUR !!! Mimo tak ogromnych wpływów podatkowych rozważa się w Niemczech wprowadzenie podatku dochodowego na poziomie 53%, co ma pomóc w sfinansowaniu wielu wydatków, w tym wydatków na świadczenia socjalne. Aktualnie najwyższy próg podatkowy w Niemczech wynosi 45%, co powoduje już jedne z najwyższych obciążeń podatkowych w Unii Europejskiej. 

© finanzamt.pl

 

Zasiłek opiekuńczy na dzieci

Wprowadzenie w Niemczech od 01.08.2013r. zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 3 spowodowało lawinę podań od rodziców pragnących uzyskać wypłatę świadczenia. Jego wysokość od początku sierpnia 2013 do końca lipca 2014 wynosi 100 EUR miesięcznie na dziecko, natomiast od 01.08.2014r. wzrasta do 150 EUR.

© finanzamt.pl

 

Wzrost płacy minimalnej w pralniach

Osoby zatrudnione w pralniach oraz serwisie związanym z czyszczeniem zarabiają od 01.08.2013 więcej za godzinę pracy. Stawka minimalna w zachodnich Landach wynosi nie mniej niż 8,25 Euro, a we wschodnich Landach nie mniej niż 7,50 Euro. Szacuje się, że w branży pracuje w Niemczech około 34.000 zatrudnionych.

© finanzamt.pl

 

Nowa forma prawna działalności gospodarczej

W Niemczech wprowadzono nową formę prawną PartG mbB, pod jaką przedsiębiorcy mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą. Jest to spółka partnerska o ograniczonej odpowiedzialności zawodowej, a przeznaczona jest głównie dla przedsiębiorców działających w wolnych zawodach. Główną przesłanką stworzenia takiej formy prawnej było ograniczenie odpowiedzialności wspólników za błędy związane z wykonywaniem zawodu.

© finanzamt.pl

 

Wzrost zapłaconych podatków

Coraz więcej pieniędzy z tytułu zapłaconych podatków wpływa do niemieckiego budżetu. W pierwszym półroczu 2013 roku wpływy z podatków wzrosły o +3,5% w porównaniu do pierwszego półrocza 2012r. W całym roku 2013 wpływy z podatków mają wzrosnąć o +2,5% w stosunku do 2012r.

© finanzamt.pl

 

Finansowe wspieranie uczniów i studentów

Osoby uczące się i studiujące są wspierane w Niemczech finansowo. 308.000 uczniów oraz 671.000 studentów otrzymuje pomoc finansową, która średnio wynosi dla uczniów 401 Euro miesięcznie oraz 448 Euro miesięcznie dla studentów. Pomoc ta pochłania rocznie 3,3 miliarda Euro.

© finanzamt.pl


Liczba złożonych samo-donosów przez skruszonych podatników

Do niemieckich Urzędów Skarbowych w pierwszym półroczu 2013r. wpłynęło 14.500 samo-donosów od osób, które ukryły przed fiskusem nieopodatkowane źródła dochodu. Wzrost liczby samo-donosów jest bardzo duży. Dla porównania w całym roku 2012 do niemieckich Urzędów Skarbowych wpłynęło 14.644 podobnych donosów, a więc ich skok w 2013r. wynosi niemal 100%.

© finanzamt.pl

 

Wzrost płacy minimalnej w budownictwie

W Niemczech wprowadzono po raz pierwszy płacę minimalną dla monterów rusztowań. Od 1 sierpnia 2013r. minimalna stawka godzinowa za pracę montera nie może być mniejsza aniżeli 10 Euro. Szacuje się, że w Niemczech pracuje około 20.000 osób jako monterzy rusztowań. W grupie tej znajduje się wielu fachowców z Polski.

© finanzamt.pl

 

Federalny Sąd Pracy zwiększa pracownikom prawa do decydowania

Niemiecki  Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht) w Erfurt zwiększył prawa Rad Zakładowych wydając orzeczenie pozwalające Radzie w imieniu pracowników zatrudnionych na stałe zablokować zatrudnianie w zakładach pracy pracowników wypożyczanych (Akta sprawy: 7 ABR 91/11). Dzięki temu Rada Zakładowa może złożyć veto w przypadku wypożyczania personelu przez długi okres czasu. Orzeczenie powinno przyczynić się do zwiększenia w niemieckich firmach liczby pracowników zatrudnionych na stałe.

© finanzamt.pl


Boom budowlany w Niemczech

Niemiecka branża budowlana po latach recesji spowodowanej światowym kryzysem gospodarczym znów ożyła dzięki zleceniom min. w sektorze budownictwa mieszkalnego. W roku 2012 wybudowano w Niemczech aż 200.500 nowych mieszkań, więc o 9,5% niż rok wcześniej. W roku 2011 wzrost wyniósł 14,6%. W roku 2013 ma powstać dodatkowe 230.000 mieszkań. Dane te pozwalają z optymizmem spoglądać na przyszłość w branży, gdzie nie zabraknie pracy również dla firm budowlanych z Polski.

© finanzamt.pl


Koszty podwyżki Kindergeld

Zwiększenie Kindergeld pociągnie za sobą w Niemczech ogromne koszty, które zgodnie z prognozą mogą wynieść nawet 30 miliardów Euro. Podwyżki Kindergeld chce koalicja rządząca, jednak opozycja zarzuca jej brak funduszy na podwyżkę w budżecie z uwagi na wydatki ponoszone już na inne świadczenia socjalne, w tym na rodzinę. Zgodnie z zapowiedzią Kindergeld ma zwiększyć się o 35 Euro.

© finanzamt.pl

 

Katastrofa na rynku ubezpieczeń na życie

Nie lada kłopoty przeżywają osoby, które zawarły z firmami ubezpieczeniowymi polisy na życie. Ubezpieczalnie przeżywają głęboki kryzys, więc wartość polis drastycznie spada. Oprocentowanie kapitału zgromadzonego na polisach wynosiło w latach 90’ ubiegłego stulecia około 4%. W roku 2013 oprocentowanie wynosi zaledwie 1,75%. Ludzie oszczędzający przez dłuższy okres czasu na emeryturę potracili nawet więcej niż połowę. Gwarantowane oprocentowanie dla umów zawieranych w latach 2014-2015 ma spaść poniżej 1,75%, co absolutnie wyklucza ekonomiczność zawierania polis.

© finanzamt.pl


Projekt podatkowy socjaldemokratów

Niemieccy socjaldemokraci chcieliby zwiększenia podatku dochodowego. Ich celem jest podniesienie najwyższego progu podatkowego z dotychczasowych 42% do aż 49%. Zgodnie z założeniem dochody osiągane już na poziomie 100.000 Euro rocznie miałyby być obciążone podatkiem 49-procentowym. Spełnienie obietnicy wyborczej jest możliwe, gdyby socjaldemokraci uzyskali większość w niemieckim parlamencie.

© finanzamt.pl

 

Walka polityków o Kindergeld

Niemieckie partie polityczne walczą o wyborców obiecując podwyżkę Kindergeld. Jeżeli najbliższe wybory do niemieckiego parlamentu wygra partia rządząca CDU, to planuje podnieść Kindergeld na pierwsze dziecko do kwoty 219 Euro. Partia Zielonych chce podwyżki do poziomu 206 Euro. Pozostałe liczące się w Niemczech partie, a więc FDP i SPD chcą utrzymania Kindergeld dla pierwszego dziecka na dotychczasowym poziomie 184 Euro.

© finanzamt.pl


Zmniejsza się składka emerytalna na okres 4 lat !

Wysokość składki płaconej na poczet ubezpieczenia emerytalnego od roku 2014 spada z 18,9% na 18,4%. W takiej wysokości utrzyma się do końca roku 2017. Następna zmiana wysokości składki emerytalnej jest przewidziana na początek 2018r. Wysokość składki sukcesywnie spada. W roku 2011 wynosiła jeszcze 19,9%, a pod koniec 2012 roku 19,6%. Zmniejszenie kwot staje się możliwe dzięki nagromadzonym zapasom finansowym. 

© finanzamt.pl

 

Deutsche Bank traci wiarygodność

Agencja ratingowa S&P (Ratingagentur S&P) zmniejszyła wiarygodność kredytową czołowej niemieckiej instytucji finansowej jako podmiotu pożyczającego pieniądze. Deutsche Bank z poziomu „+A” zszedł do poziomu „A”. Mimo problemów Deutsche Bank za oceanem, pozostaje on jednym z czołowych banków w Europie, a jego kondycja finansowa jest lepsza od krajowej konkurencji. Wielu pracowników z Polski pracujących w Niemczech ma otwarte konta bankowe właśnie w Deutsche Bank.

© finanzamt.pl


Problemy finansowe lotnisk, z których korzystają Polacy

Zgodnie z planem Komisji Europejskiej niemieckie lotniska regionalne przestaną po 10 latach otrzymywać subwencje finansowe pochodzące z podatków (Steuergeld). Wspierane finansowo mają być tylko duże porty lotnicze. Konsekwencje finansowe odczują te lotniska, z których bardzo często korzystają Polacy pracujący w Niemczech, a więc Frankfurt-Hahn, Dortmund, Dresden, a także Friedrichshafen, Saarbrücken i Zweibrücken, a które są obsługiwane przez tanie linie lotnicze. Lotniska będę zmuszone utrzymywać się same. Nierentowne upadną.

© finanzamt.pl

 

Zwolnienia pracowników w branży solarnej

SMA Solar zwolni z pracy w Niemczech do końca 2014r. aż 800 pracowników, z czego 700 zatrudnionych na stałe w pełnym wymiarze czasu pracy (Vollzeit) oraz 100 pracowników wypożyczanych przez Leihfirmy. Firma ma problemy finansowe związane z kryzysem w branży solarnej. Zatrudnienie w firmie na koniec 2014r. ma wynosić po redukcji etatów 3.000 pracowników.

© finanzamt.pl


Uprawnieni do świadczeń nie chcą pobierać pieniędzy

Niemieckie Państwo oszczędza każdego roku 20 miliardów Euro na osobach, którym wprawdzie przysługuje wypłata świadczenia Hartz-IV, ale z tego prawa wcale nie korzystają. Niemieckie Ministerstwo Pracy zleciło przeprowadzenie stosownych badań Instytutowi Badań nad Rynkiem Pracy i Zawodami, a ten obliczył, że w grupie uprawnionych w Niemczech do świadczenia aż od 3,1 miliona do 4,9 miliona osób nie pobiera należnych im pieniędzy. Jest to łącznie od 33% do 44% uprawnionych.

© finanzamt.pl

 

Rosną zarobki kadry zarządzającej

Zarobki kadry zarządzającej rosną w Niemczech szybciej aniżeli zarobki szeregowych pracowników. W ciągu roku zarobki managerów wzrosły o +2,5%, natomiast pracowników o +2,1%, co obliczył Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Szczególnie wysokie zarobki kadrze zarządzającej wypłaca 30 niemieckich przedsiębiorstw notowanych na Deutscher Aktienindex. Średnia przypadająca na zarząd wynosi 3,2 miliona Euro. Najlepiej zarabiającym managerem jest szef Volkswagena Martin Winterkorn z rocznym uposażeniem 14,5 miliona Euro.

© finanzamt.pl

 

Niski poziom bezrobocia w Niemczech

Niemiecki rynek pracy ma się naprawdę doskonale. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nadal spada, gdyż osoby bez pracy podejmują częściej zatrudnienie i to często dzięki zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych. W połowie 2013 roku liczba bezrobotnych to 2.865.000 osób przy liczbie mieszkańców sięgającej ponad 80 milionów. Poziom bezrobocia wynosi w Niemczech 6,6%. W Niemczech są nadal mile widziani fachowcy z Polski, ponieważ na niemieckim rynku pracy bardzo trudno o wszelkiego rodzaju specjalistów. Największe szanse na zatrudnienie polscy pracownicy mają w zachodnio-południowej części kraju, a więc w Landzie Bawaria oraz Badenia-Wirtembergia. Również w Nadrenii-Westfalii, Dolnej Saksonii oraz Nadrenii-Palatynacie nie powinno być trudno o zatrudnienie. Najmniejsze szanse na znalezienie pracy będą mieli Polacy szukający jej we wschodnich Niemczech. 

© finanzamt.pl

 

Lider branży informatycznej zwiększa obroty

SAP – niemieckie międzynarodowe przedsiębiorstwo informatyczne notowane na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie nad Menem i będące europejskim liderem w dziedzinie oprogramowania, spodziewa się w roku 2013 wzrostu obrotów na poziomie 10%-14%, o czym w stacji telewizyjnej CNBC poinformował vice-szef SAP Bill McDermott. Koncern rozważa także zwiększenie zatrudnienia, a to pewna praca dla informatyków, programistów i specjalistów od wdrażania software.

© finanzamt.pl

 

Inwestorzy zagraniczni omijają Niemcy

Zagraniczne inwestycje w Niemczech drastycznie spadają. W przeszłości inwestorzy z zagranicy inwestowali rocznie w Republice Federalnej Niemiec nawet 49 miliardów dolarów, natomiast w roku ubiegłym zaledwie 6,5 miliarda. Z badań UNCTAD wynika, że po raz pierwszy w historii światowego rankingu inwestycji zagranicznych RFN nie mieści się w pierwszej dwudziestce. Ba, zajmuje dopiero 39 pozycję. Na całe szczęście krajowi inwestorzy są nadal bardzo aktywni na niemieckim rynku.

© finanzamt.pl

 

Berlin wprowadza Begrüßungsgeld w wysokości 300 EUR

Jako reakcja na wyniki liczenia ludności w Berlinie, które dowiodły, że w stolicy mieszka 180.000 mniej mieszkańców niż uprzednio zakładano, każdy student przyjeżdżający na studia do miasta otrzyma jednorazowo pieniądze na przywitanie w wysokości 300 Euro. Dzięki temu ma wzrosnąć liczba mieszkańców Berlina, a tym samym wzrosnąć wyrównanie finansowe otrzymywane z budżetu centralnego.

© finanzamt.pl

 

Model oszczędzania na podatkach „Goldfinger”

Z niemieckiej ustawy o podatku dochodowym zostaje skreślony zapis mówiący o modelu oszczędzania na podatkach przy okazji handlu złotem. Model ten zwany „Goldfinger” pozwalał firmom inwestującym w złoto wykorzystywać zagraniczne przepisy prawne, w efekcie czego wysoki dochód był zbijany do poziomu zero i firmy unikały płacenia należnego podatku dochodowego.

© finanzamt.pl

 

Bundesrat chce wydłużyć terminy przedawnienia

W celu zwalczania problemu uchylania się od podatku niemiecki Bundesrat chce wydłużyć okresy przedawnienia we wszystkich przypadkach do lat 10. Powodem takiego stanu rzeczy jest coraz większa liczba podatników, która ukrywa swoje źródła dochodu, w szczególności w przypadku dochodów osiąganych poza granicami Niemiec. Szczegóły zostały opublikowane przez Bundesrat w BT-Drucks. 17/13664.

© finanzamt.pl

 

Koniunktura w drugim półroczu 2013r.

Europejskie Centrum Badania Gospodarki przewiduje zwiększoną koniunkturę w drugim półroczu 2013 roku. Prezydent centrum mającego siedzibę w niemieckim Mannheim – Clemens Fuest – powiedział, iż wyniki badań przeprowadzonych wśród 257 ekonomistów, inwestorów i analityków potwierdzają ożywienie niemieckiej koniunktury, choć prawie połowa pytanych wypowiada się na temat najbliższej przyszłości gospodarczej kraju z umiarkowanym optymizmem.

© finanzamt.pl

 

Miesięczne zarobki taryfowe rosną w Niemczech o +2,8%

Obowiązujące w Niemczech umowy taryfowe, które przewidują minimalne wynagrodzenie godzinowe dla pracowników zatrudnionych w danym sektorze gospodarki rosną w skali roku o +2,8%, co jest wskaźnikiem wyższym od wielu innych krajów Europy Zachodniej. Dla porównania umowy taryfowe we Francji wzrastają rocznie już tylko o +2,1%.

© finanzamt.pl

 

250.000 wolnych miejsc pracy w Niemczech

Niemieckie przedsiębiorstwa utworzą w 2013r. nowe miejsca pracy w liczbie 250.000. Wcześniejsze obliczenia Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej z początku roku wskazywały na 150.000 dodatkowych stanowisk pracy. Dobra koniunktura w niemieckiej gospodarce powoduje większe zapotrzebowanie na specjalistów. 70.000 pracowników potrzebnych jest w usługach, 65.000 w branży IT, 40.000 w metalowej i elektrycznej oraz 30.000 w budownictwie.

© finanzamt.pl

 

Wzrost kosztów pracy w Niemczech

Zatrudnianie pracowników w Niemczech nie było tak drogie od czasów światowego kryzysu gospodarczego. Zarobki brutto pracowników oraz koszty związane ze świadczeniem pracy (podatek dochodowy od wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego) wzrosły w 2013 roku aż o +3,9% w stosunku do tego samego okresu w roku 2012. W ostatnich 16 latach wyższy wzrost zarobków brutto i kosztów pracy zanotowano jedynie u progu wielkiego kryzysu gospodarczego w 2009r., kiedy wzrost wyniósł +4,5%. W samym roku 2012 koszty pracy wzrosły o +2,7% gdy średnia unijna wyniosła +1,6%.

© finanzamt.pl


Nowi emeryci dostają coraz wyższe emerytury

Przechodząc w wieku 65 lat na emeryturę niemieckie świadczenie emerytalne wynosi miesięcznie dla mężczyzn średnio 898 Euro w zachodnich Landach oraz 903 Euro we wschodnich Landach. Z kolei kobiety otrzymują średnio miesięcznie 493 Euro na zachodzie kraju oraz 753 Euro na wschodzie. Osoby przechodzące w 2013 roku na emeryturę otrzymują nawet +72 Euro więcej, niż osoby otrzymujące po raz pierwszy rok wcześniej świadczenie emerytalne.

© finanzamt.pl


Coraz lepsza koniunktura w Niemczech

Zgodnie z obliczeniami Niemieckiego Instytutu Badania Gospodarki w okresie pomiędzy kwietniem a czerwcem 2013 roku następuje w Niemczech wzrost gospodarczy o +0,3%. Cała wiosna i lato 2013 roku to zdecydowany wzrost koniunktury w Niemczech, głównie w budownictwie. Opłaca się zatem poszukać wolnych zleceń na niemieckim rynku, gdyż gospodarka Niemiec ma się coraz lepiej.

© finanzamt.pl


Spadek liczby bezrobotnych w Niemczech

W maju 2013 roku było zarejestrowanych 2.937.000 bezrobotnych osób. Jest to spadek w porównaniu do kwietnia 2013 o dokładnie 83.000 bezrobotnych. Dobra koniunktura w przemyśle i budownictwie przyczyniła się do większego zapotrzebowania na pracowników na niemieckim rynku pracy. Stopa bezrobocia w Niemczech wynosi zatem 6,8%

© finanzamt.pl


Wzrost wynagrodzeń w Volkswagenie

Pracownicy zatrudnieni w koncernie samochodowym Volkswagen otrzymają w zachodniej części Niemiec dwustopniową podwyżkę wynagrodzenia wynoszącą łącznie aż +5,6%. Podwyżką objęta jest grupa 102.000 pracowników. Wzrost wynagrodzeń stał się możliwy dzięki nowej umowie taryfowej obowiązującej przez kolejnych 20 miesięcy. Od września 2013 pensje wzrastają o +3,4% oraz od lipca 2014 o kolejne +2,2%. Pracownicy otrzymają ponadto jednorazowo 300 Euro wpłacone na poczet betriebliche Altersvorsorge.

© finanzamt.pl


Średnia wysokość zwrotu podatku

Pracownik zatrudniony w Niemczech otrzymuje statystycznie 823 Euro z tytułu zwrotu podatku. Z tego powodu nie warto zwlekać ze złożeniem rocznej deklaracji podatkowej. Największe zwroty otrzymują pracownicy posiadający pierwszą, czwartą oraz szóstą klasę podatkową. Największe ryzyko dopłaty do podatku występuje przy trzeciej i piątej klasie podatkowej.

© finanzamt.pl


Najbardziej zaufane wśród klientów banki w Niemczech

Największe zaufanie klienci niemieckich banków mają do popularnej Kasy Oszczędnościowej – Sparkasse (84%). Również Volksbank należy do grupy banków o dużym zaufaniu społecznym. 76 % osób zarobkujących w Niemczech uważa właśnie Volksbank za godny zaufania. Na trzecim miejscu klasyfikuje się Postbank (58 %). Bankiem o najmniejszym zaufaniu jest Targobank (następca Citibank), któremu ufa zaledwie 22 % zarobkujących.

© finanzamt.pl


Coraz więcej ojców pobiera Elterngeld

180.000 ojców z grupy 663.000 uprawnionych pobiera w Niemczech zasiłek rodzicielski Elterngeld, który przysługuje rodzicom na nowonarodzone dzieci. Oznacza to, że z ogółu osób otrzymujących Elterngeld 27,3% stanowią ojcowie. Największa grupa ojców otrzymujących Elterngeld znajduje się w Landzie Bayern (35,8 %) oraz Sachsen (35,6 %). Rodzice otrzymują w zachodnich Landach na miesiąc średnio ponad 1.200 Euro z tytułu Elterngeld.  

© finanzamt.pl


Wysokość Solidaritätszuschlag utrzymana do 2017r.

Podatek solidarnościowy płacony w zachodnich Niemczech na poczet wschodniej części kraju, a będący częścią podatku dochodowego od wynagrodzenia, nie ulegnie zmianie do 2017r. pod warunkiem, że wcześniej nie zmieni się rząd. Wybory do Bundestagu odbywają się 22.09.2013. Roczne przychody Niemiec z tytułu Solidaritätszuschlag to 615,2 miliarda Euro.

© finanzamt.pl


Od 1 lipca 2013r. wyższe emerytury

Z dniem 01.07.2013 roku wzrastają w całych Niemczech emerytury. Wzrost świadczenia emerytalnego dla zachodnich Landów wynosi +0,25%, a dla wschodnich Landów +3,29%. Dla osoby pobierającej emeryturę w wysokości 1.000 Euro miesięcznie oznacza to podwyżkę odpowiednio o 2,5 Euro oraz o 32,90 Euro. Niemiecką emeryturę pobiera ok. 16,6 miliona osób.

© finanzamt.pl


775.000 nowych firm w Niemczech

Rocznie w Niemczech 775.000 przedsiębiorców decyduje się na otwarcie działalności gospodarczej i prowadzenia firmy na własny rachunek. Pomimo, iż najbardziej popularną formą zarobkowania pieniędzy pozostaje tradycyjny stosunek pracy oparty na umowie o pracę, to niewygórowana biurokracja i niskie podatki skłaniają ku otwarciu w Niemczech Gewerbe.

© finanzamt.pl


Roczne deklaracje podatkowe do 31 maja

Niemieckie rozliczenia podatkowe za rok 2012 powinny zostać złożone do niemieckich Urzędów Skarbowych najpóźniej do dnia 31 maja 2013 roku. UWAGA – o dacie wpłynięcia dokumentów do Urzędu Skarbowego nie decyduje dzień nadania na poczcie listu zawierającego dokumentację rozliczeniową, lecz moment wpłynięcia dokumentacji do urzędu.

© finanztamt.pl


Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego malarzy i lakierników

Od maja 2013 roku obowiązuje w Niemczech nowa stawka 12,15 Euro minimalnego wynagrodzenia godzinowego malarzy i lakierników posiadających wykształcenie w zawodzie. Dla osób pracujących w branży malarsko-lakierniczej bez posiadania zawodu stawka wynagrodzenia minimalnego wynosi 9,90 Euro. Stawki obowiązują na obszarze całych Niemiec i obejmują zarówno pracowników krajowych, jak i zagranicznych, w tym pracowników delegowanych. Szacowana liczba osób pracujących w branży to 114.000 pracowników.

© finanzamt.pl


Zollamt zwiększa wymogi wobec polskich firm budowlanych

Niemiecki Urząd Celny przeprowadzając kontrole wśród polskich firm delegujących pracowników budowlanych do Niemiec wymaga, aby zgodnie z zapisem par. 18 AEntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz ustawa o delegowaniu pracowników) jeszcze przed podjęciem pierwszego zlecenia polski podmiot zarejestrował się w Urzędzie Celnym i przedstawił pełną listę pracowników oddelegowanych do pracy na niemieckich budowach. Następnie niemiecki Urząd Celny dane pracowników budowlanych przesyła do ULAK celem zabezpieczenia finansowego roszczeń urlopowych oddelegowanego personelu.

© finanzamt.pl


Niemiecki ThyssenKrupp zwalnia 3.000 pracowników

Niemiecki koncern ThyssenKrupp, który odczuwa skutki kryzysu gospodarczego, jest zmuszony złożyć wypowiedzenie o pracę aż 3.000 pracowników, z czego 1.500 zwolnień dotyczy zakładów pracy w Niemczech, a kolejne 1.500 w filiach na całym świecie. Tylko w drugim kwartale 2013 roku ThyssenKrupp zanotował stratę w wysokości 656 milionów Euro.

© finanzamt.pl


Wzrost liczby samo-donosów  do Urzędów Skarbowych

Niemieckie Urzędu Skarbowe otrzymują coraz więcej samo-donosów (Selbstanzeige) od skruszonych podatników, którzy nie ujawnili przed fiskusem całości osiąganych dochodów. W samym tylko Landzie Dolna Saksonia wpłynęło w ciągu 4 tygodni ponad 1.000 donosów ujawniających źródła nieopodatkowanego dochodu. Afera i burza medialna związana z osobą Uli Hoeneßa wpłynęła na wzrost samo-donosów.

© finanzamt.pl


Bundesbank chce utrzymania monet 1- oraz 2-centowych

Prezydent Bundesbanku Jens Weidmann opowiada się za utrzymaniem w Niemczech monet o nominale jednego centa oraz o nominale dwóch centów i jest przeciwny, by 5 Eurocentów było najniższym środkiem płatniczym na obszarze Niemiec. Woli przypomnienia, Komisja Europejska planuje wycofanie z obiegu płatniczego jedno- i dwucentówki ze względu na zbyt wysokie koszty ich produkcji, które przekraczają ich nominalną wartość. To rozwiązanie z kolei nie leży w interesie niemieckich konsumentów i handlowców, którzy chętnie korzystają w obrocie gospodarczym zarówno z monet jedno-, jak i dwu-centowych.

© finanzamt.pl


275.000 nowych miejsc pracy w Niemczech w produkcji

Zgodnie z badaniami i obliczeniami Instytutu Niemieckiej Gospodarki w Köln do 2014 roku niemieckie firmy stworzą 275.000 dodatkowych miejsc pracy dzięki rozbudowaniu działów produkcji. Wydatki niemieckich firm na nowe parki maszynowe i urządzenia potrzebne do produkcji wzrastają w ciągu roku aż o 5,5%, co wiąże się z uzyskaniem nowych stanowisk pracy, które w zdecydowanej większości obsadzą pracownicy zagraniczni.

© finanzamt.pl

Geralt