Zwiększenie stawki minimalnej wynagrodzenia ze względu na tanich pracowników z Polski

Sprowadzanie do Niemiec tańszej siły roboczej z min. Polski (w szczególności po otwarciu niemieckiego rynku pracy) spotkało się po raz pierwszy z ostrą kontrreakcją niemieckich pracodawców w branży budowlanej.

W ostatnim okresie w Niemczech zatrudniano za śmiesznie niskie stawki zbrojarzy z Europy Wschodniej, gdyż w Niemczech od kilku lat nie obowiązywała minimalna stawka wynagrodzenia dla tego sektora. Napływ tanich zbrojarzy ze wschodu Europy wymusił jednak wprowadzenie stawki wynagrodzenia minimalnego, która to ma przyhamować proces napływu do Niemiec pracowników pracujących za bezcen.    

Od 01.08.2011 w Niemczech wprowadzono minimalną stawkę wynagrodzenia dla pracujących w branży budowlanej w sektorze uzbrojeń. Niezależnie od tego, czy praca będzie wykonywana w zachodnich, czy też we wschodnich Niemczech, umowa taryfowa przewiduje stawkę godzinnego wynagrodzenia na poziomie minimum 9,50 Euro.

Wprowadzenie w/w stawki minimalnej dotyczy 30.000 pracowników zatrudnionych w uzbrojeniu na terenie całych Niemiec. Póki co z dniem 1. sierpień parafowano umowę taryfową. Musi zostać ona jeszcze ogłoszona przez niemiecki rząd, jako minimalna stawka obowiązująca wszystkie przedsiębiorstwa. Tak ma się stać wraz z dniem 01.11.2011.

W branży uzbrojeń ostatnia umowa taryfowa obowiązywała zaledwie do 2005 roku. Gdy minął okres jej obowiązywania przez 6 lat nie podpisano nowej umowy gwarantującej minimalne wynagrodzenie. Umowa podpisana wraz z początkiem sierpnia kończy 6-letni okres, w którym sprawa minimalnego wynagrodzenia „wisiała w powietrzu„, co skrupulatnie wykorzystywały firmy budowlane zatrudniające tańszych pracowników ze wschodniej Europy, w tym i z Polski.  

Wynagrodzenie podstawowe zbrojarza w landach zachodnich wynosi 13,64 Euro. Dla porównania w roku 2005, a więc gdy obowiązywała ostatnia umowa taryfowa, wynagrodzenie podstawowe wynosiło 13,24 Euro.

W najbliższych trzech latach w landach wschodnich wynagrodzenie podstawowe zbrojarza nie może odbiegać od wynagrodzenia płaconego na wschodzie o więcej niż 3,74 %. Od roku 2014 stawki wynagrodzenia podstawowego mają być jednakowe zarówno w zachodnich Niemczech, jak i we wschodnich.

Źródło: Związek zawodowy branży budowlanej.