Kary pieniężne

Wysokość kar pieniężnych  przy wykroczeniach, które podlegają pod działania Kontroli Finansowej Zatrudnienia na Czarno (FKS) sięga do 500.000 Euro (pięćset tysięcy Euro), np.: przy wykroczeniach związanych z ustawowym minimalnym wynagrodzeniem lub nielegalnym zatrudnieniem obcokrajowców. Osiągnięte przez niedozwolone działanie sprawcy korzyści majątkowe mogą zostać zabrane wraz z kara pieniężną. W efekcie może to prowadzić do przekroczenia wysokości grzywny. W pojedynczych przypadkach możliwe są kary pieniężne liczone w milionach Euro.

Jeśli nie zostanie nałożona grzywna, bo np. winny nie może zostać odnaleziony, to w postępowaniu w sprawach zagrożonych grzywną może zostać skonfiskowany majątek winnego. Konfiskata staje się prawomocna po wydaniu decyzji o przepadnięciu majątku. Wartość majątku, który przepadnie, może zostać ustalony do kwoty odpowiadającej wysokości uzyskanej przy popełnieniu wykroczenia. Urząd Celny może zabezpieczyć wszystkie dobra materialne. Przez to należy rozumieć nie tylko  uzyskane przychody wszelkiego rodzaju, ale również zaoszczędzone wydatki. Obowiązuje zasada brutto, tzn. koszty, które poniósł zainteresowany aby osiągnąć wartość majątku, nie pomniejszają wysokości konfiskaty.