Gewerbesteuer

Gewerbesteuer (GewSt) jest podatkiem od prowadzonej działalności przemysłowej i handlowej. Podatek ten płaci każda firma po przekroczeniu obrotów 24.500 EUR w stosunku rocznym. Gewerbesteuer pobierany jest od roku 1998  przez władze lokalne i finansuje działalność gmin. Większe zmiany miały miejsce w 2008 roku w związku z wprowadzoną reformą  opodatkowania przedsiębiorstw. Podatek o takim charakterze praktycznie nigdzie nie występuje na świecie, jedynie porównywalną konstrukcję ma podatek komunalny w Austrii. Odpowiednika tego podatku nie ma w Polsce. Charakter niemieckiego Gewerbesteuer jest zatem unikalny. Podatek od prowadzonej działalności przemysłowej i handlowej ma różną wielkość w różnych niemieckich gminach, ale najczęściej jego wysokość to 18%. Gminy w Niemczech uzyskały w 2019 r. około 69,8 mld euro wpływów z podatków realnych (podatek od nieruchomości oraz Gewerbesteuer). Jest to spadek o 0,2 mld euro lub -0,3% w porównaniu z 2018 r.

Obok podatku od gruntów to właśnie Gewerbesteuer jest głównym podatkiem wpływającym do kas gminnych. W zachodnich Landach stanowi średnio 13% budżetu gminy. W Landach wschodnich jego znaczenie jest mniejsze, gdyż średnio tylko 6% budżetu gminnego pochodzi z Gewerbesteuer. Podatek ten pojawił się w Niemczech pierwszy raz już w 1936r., a po wojnie obowiązuje w Niemczech nieprzerwanie od 1981r.

Gewerbesteuer regulują przepisy ustawy Gewerbesteuergesetz z 15 października 2002 (BGBl Teil I S. 4167), ostatnia zmiana spowodowana reformą ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej z 14 sierpnia 2007 (BGBl Teil I S.1912) z późniejszymi zmianami, a także przepisy wykonawcze Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung i.d.F. z 15 października 2002 (BGBl Teil I S. 4180).