Ważny komunikat!

PRZYGOTOWANIE DO DELEGOWANIA

Delegowanie pracowników do Niemiec tylko wtedy ma sens, jeżeli jest bezpieczne i przynosi dochód. Aby działać z sukcesem na rynku niemieckim i bezpiecznie zarabiać pieniądze w Niemczech, trzeba doskonale znać materię niemieckiego systemu gospodarczego, prawnego, podatkowego i biznesowego. Uczestnicząc w naszych zamkniętych szkoleniach przygotowujemy Państwa na zderzenie z niezwykle wymagającym rynkiem, który nie wybacza błędów – zamiast tracić pieniądze na kary, odszkodowania i niedochodowe przedsięwzięcia, zainwestujcie Państwo w wiedzę, która pomoże Waszej firmie bardzo profesjonalnie i niezwykle skutecznie działać w Niemczech.

 

Nowe zasady delegowania do Niemiec !

Kilkadziesiąt tysięcy polskich firm delegujących personel pracowniczy musi dostosować się do wymogów nowej dyrektywy unijnej o delegowaniu pracowników. Pomimo licznych protestów polskich przedsiębiorców działających na rynkach unijnych, państwa Europy Zachodniej na czele z Niemcami wymuszają na polskich firmach stosowanie przepisów lokalnych kraju, do którego delegowany jest pracownik. Przy wykorzystaniu jednostek Policji, służby celnej i całego aparatu kontrolnego polskie firmy zostają poddawane szczegółowym inspekcjom i kontrolom. Sprawdza się, czy polscy przedsiębiorcy stosują się do norm prawnych obowiązujących w miejscu świadczenia usługi i pracy. Za nieprzestrzeganie lokalnego prawa stosowane są sankcje finansowe i karne. Na polskie firmy delegujące pracowników do pracy w Niemczech nakłada się wysokie kary pieniężne i sankcje prawne w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Niemiecki system prawny jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów na świecie, a ilość przepisów, norm, wymogów i obowiązków które musi znać polski przedsiębiorca działający w Niemczech, przybiera niewyobrażalne rozmiary. Dziesiątki tysięcy unormowań, do których trzeba się stosować i których trzeba przestrzegać.

Jak zgłębić tak olbrzymią wiedzę?

W związku z obowiązywaniem nowych zasada delegowania pracowników zagranicę oferujemy specjalistyczne szkolenia o charakterze zamkniętym – przeznaczone dla pracodawców delegujących polskich pracowników do Niemiec. Celem szkoleń jest profesjonalne przygotowanie polskich podmiotów do funkcjonowania w realiach finansowych, podatkowych, prawnych, biznesowych i gospodarczych rynku niemieckiego.

Szkolenia prowadzone w wąskich grupach są każdorazowo dopasowywane do profilu firmy i pracodawcy, a obejmują bardzo szeroki zasób niezbędnej wiedzy, której znajomość wymagana jest w trakcie wykonywania umów o dzieło, zleceń oraz prac na terenie Niemiec oraz podczas procesu wypożyczania personelu niemieckim zleceniodawcom.

Nowe zasady delegowania pracowników zagranicę wymuszają na polskich pracodawcach restrykcyjne obowiązki oraz wprowadzają nowe regulacje prawne, które dotąd nie były znane.

Nowe zasady delegowania to min.: kontrolowanie pracowników delegowanych przez służby kontrolne, stosowanie otwartej listy środków kontrolnych przez państwo przyjmujące, stosowanie przepisów prawa pracy kraju, w którym wykonywana jest praca, obowiązek prowadzenia dokumentacji wg zasad kraju przyjmującego, przechowywanie dokumentacji w kraju wykonywania pracy, solidarna odpowiedzialność klienta za świadczenia wobec pracownika.

 

Uczestnictwo w szkoleniu niesie za sobą wiele plusów :

Połączenie wiedzy i praktyki – doświadczeni trenerzy przekażą Państwu niezbędną i bardzo obszerną wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie delegować pracowników na obszar Niemiec, jak rozmawiać z kontrahentami, jak przygotować się na kontrolę w Niemczech, jak uniknąć płacenia kar i jak zarabiać na delegowaniu.

Kompleksowy serwis – każdy krok przedsiębiorcy na terenie Niemiec wspierany jest przez kompetentny team złożony z wysoko wykwalifikowanych fachowców służących pomocą na wszystkich szczeblach prowadzania działalności gospodarczej w Niemczech.

Własny know-how – wypracowany co do każdego szczegółu i sprawdzony przez lata praktyki skuteczny sposób osiągania celów finansowych i gospodarczych w Niemczech wdrażany jest w polskich firmach, które bezpiecznie, profesjonalnie i komercyjnie chcą działać na bardzo wymagającym rynku niemieckim.

Oszczędność czasu i kłopotów – profesjonalne przygotowanie do działania na rynku niemieckim pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, który trzeba byłoby samemu zainwestować w poznanie specyfiki prawnej Niemiec i uniknąć wielu kłopotów, które mogłyby wyniknąć z nieznajomości prawa obowiązującego w Niemczech.

Już dziś zapisz się na profesjonalne szkolenie dotyczące tematyki delegowania polskich pracowników do Niemiec, wysyłając swoje zgłoszenie drogą elektroniczną na: szkolenia@finanzamt.pl

 

Szkolenia dot. delegowania pracowników do pracy w Niemczech

Zapraszamy firmy delegujące polskich pracowników do pracy w Niemczech do skorzystania z profesjonalnych szkoleń o charakterze zamkniętym, a dotyczących tematyki delegowania personelu do Niemiec.

Podwyższone wymogi formalno-prawne są nieodzownym elementem nowych zasad delegowania do pracy zagranicę, co wymusza na polskich firmach znajomość obowiązków ciążących na pracodawcy zagranicą, stosowanie się do wymogów formalno-administracyjnych w kraju wykonywania pracy, przestrzeganie lokalnego prawa pracy, pozostawaniu do pełnej dyspozycji zagranicznych instytucji kontrolnych oraz przejęcia pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za ewentualne błędy.

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów pozwalają poznać szczegółowo obowiązki polskiego pracodawcy po stronie niemieckiej, poznać wymagania formalno-administracyjne Niemiec wobec pracowników delegowanych, poznać lokalne prawo pracy obowiązujące w Niemczech oraz przygotować się do przyjęcia kontroli ze strony niemieckich służb celnych i finansowych.

Uczestnicy szkoleń są tylko i wyłącznie szkoleni w małych grupach, co daje pewność, że wszyscy pracownicy danej firmy zostaną bardzo dobrze przygotowani do nowych zasad delegowania.

Profesjonalne przygotowywanie do delegowania obejmuje wszystkich pracowników przedsiębiorstwa pracujących na wszystkich szczeblach.

Uczestnikami szkolenia są :

  1. Prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy zarządzający odpowiedzialni za prowadzoną w Niemczech działalność i przestrzeganie norm prawnych obowiązujących w Niemczech.
  2. Pion kierowniczy i pion nadzoru sprawujący bezpośrednią kontrolę nad świadczoną pracą oraz warunkami zatrudnienia.
  3. Pracownicy przebywającymi bezpośrednio w miejscu wykonywania pracy w Niemczech, a więc kierownicy, mistrzowie, czeladnicy i pomocnicy.

Po ukończeniu kompleksowego szkolenia firma delegująca swój personel pracowniczy do Niemiec potrafi swobodnie poruszać się w gąszczu niemieckich przepisów prawnych, zna wszystkie obowiązki, wie jak się do nich zastosować, a przede wszystkim zna procedurę postępowania w sytuacji wystąpienia kontroli.

Wiedza przekazana na szkoleniu wraz ze wskazówkami jej praktycznego zastosowania jest niezbędna wszystkim firmom pragnącym całkowicie legalnie, w 100% bezpiecznie oraz biznesowo skutecznie działać na wymagającym rynku niemieckim.

Nowe zasady delegowania w obrębie Unii Europejskiej są absolutną nowością dla polskich pracodawców, gdyż delegowanie wiąże się bezpośrednio z doskonałą znajomością wewnętrznych przepisów kraju, do którego pracodawca deleguje personel. W przypadku delegowania do Niemiec wymagana jest znajomość przepisów obowiązujących w Niemczech, a także ich przestrzeganie pod groźbą kar finansowych.

Zapytania prosimy kierować drogą mailową na : szkolenia@finanzamt.pl

 

Przygotowanie polskiej agencji pracy do pośrednictwa pracy w Niemczech

Zapraszamy prywatnych pośredników pracy do skorzystania z możliwości kompleksowego przygotowania wejścia na rynek niemiecki, począwszy od uzyskania niemieckich certyfikatów uprawniających do wypożyczania pracowników do Niemiec, przez wszelkie umowy niezbędne w trakcie świadczenia pośrednictwa pracy, po przygotowanie zawodowe, socjalne, prawne i podatkowe.

Własna agencja pośrednictwa pracy (Leihfirma) bądź własna agencja pracy czasowej (Zeitarbeit) to doskonałe źródło dochodu dla firm wypożyczających personel pracowniczy, a zważywszy na ogromny potencjał niemieckiego rynku pracy, na którym brakuje pracowników w wielu branżach oraz na atrakcyjne stawki finansowe oferowane za każdą przepracowaną godzinę wypożyczanego pracownika, to własna Leihfirma lub Zeitarbeit-Firma już średniej wielkości jest sposobem na zarabianie milionów.

Prywatni pośrednicy pracy posiadając niemiecką agencję pracy mogą :

  1. Legalnie wypożyczać personel pracowniczy niemieckim pracodawcom.
  2. Zarabiać na pracy pracownika wypożyczanego.
  3. Rozliczać się na godziny z niemieckim zleceniodawcą.

W ramach przygotowania polskiej agencji pracy do pośrednictwa pracy w Niemczech sporządzane są min. :

a)       dokumentacja niezbędna do uzyskania niemieckiego certyfikatu dla prywatnej agencji pracy

b)      umowa prawna pomiędzy prywatnym pośrednikiem pracy a niemieckim zakładem pracy na wypożyczenie personelu do zakładu pracy

c)       niemiecka umowa o pracę pomiędzy prywatnym pośrednikiem pracy a pracownikiem wypożyczanym

Wypożyczanie pracowników do Niemiec wymaga posiadania stosownego w tym zakresie niemieckiego zezwolenia. Polskie certyfikaty wydawane agencjom pracy nie obejmują swoim zasięgiem wypożyczania pracowników na terenie Niemiec i nie są akceptowane przez niemieckie służby kontrolne. Aby prowadzić prywatną agencję pracy, która wypożycza pracowników niemieckim zakładom pracy, należy posiadać stosowne uprawnienia nabyte w Niemczech. Uprawnienia w postaci niemieckiego certyfikatu agencji pośrednictwa pracy może nabyć zarówno polska, jak i niemiecka firma. Ponadto prywatni pośrednicy pracy posiadając niemiecki certyfikat unikają płacenia kary 30.000 EUR, którą nakłada się na podmioty wypożyczające personel pracowniczy bez posiadania stosownych uprawnień nabytych w Niemczech.

Procedura uzyskania niemieckich certyfikatów uprawniających do wypożyczania pracowników do Niemiec jest wyjątkowo pracochłonna i czasochłonna, a sam wniosek składa się z ponad 100 dokumentów. Stąd zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty.

Zapytania prosimy kierować drogą mailową na : szkolenia@finanzamt.pl

 

Przygotowanie zawodowe polskich pracowników do pracy w Niemczech

Zapraszamy pracowników posiadających polskie dyplomy do skorzystania z możliwości przygotowania zawodowego do pracy w Niemczech.

Przygotowanie do pracy w Niemczech polega na uzyskaniu potwierdzenia polskiego dyplomu w Niemczech oraz wypracowaniu indywidualnej koncepcji finansowej pozwalającego na zwiększenie dochodów podczas wykonywania pracy.

Aby potwierdzić dyplom w Niemczech jedynym wymogiem jest posiadanie polskiego dyplomu. Osoby posiadające np. dyplom mistrza, czeladnika, magistra, inżyniera, itd. mogą skorzystać z tej opcji i nabyć tym samym niemieckie uprawnienia co prowadzi do zwiększenia zarobków.

Dzięki naszemu przygotowaniu zawodowemu pracownika dostęp do niemieckiego dyplomu jest ułatwiony, tzn. :

a)      pracownik nie musi znać języka niemieckiego

b)      pracownik nie musi mieszkać w Niemczech

c)       pracownik może nie mieć doświadczenia w  pracy w Niemczech

d)      pracownik nie musi zdawać w Niemczech żadnego egzaminu

Zanim pracownik wyruszy do pracy w Niemczech może będąc jeszcze w Polsce już ubiegać się o potwierdzenie polskiego dyplomu. W tym celu warto skorzystać z opcji przygotowania zawodowego oferowanego z myślą o osobach wyjeżdżających do pracy.

Istnieje wiele powodów, dla których warto posiadać niemiecki dyplom :
a) wyższa stawka godzinowa podczas pracy w Niemczech (tak sama jak Niemca),
b) legitymowanie się niemieckimi uprawnieniami w CV zwiększa szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy w Niemczech,
c) możliwość dodatkowego zatrudnienia na kilku etatach (np. osoba z niemieckim dyplomem mistrza budowlanego może być zatrudniona w kilku firmach budowlanych, aby firmy te nabyły uprawnienia do wykonywania w Niemczech prac budowlanych).

Zapytania prosimy kierować drogą mailową na : szkolenia@finanzamt.pl