Zasiłki emerytalne

Najlepiej połączyć niemieckie i polskie okresy ubezpieczenia. Wystarczy nawet krótki okres pracy w Niemczech, aby otrzymać pieniądze z tytułu zapłaconych składek ubezpieczeniowych.

Aby uzyskać prawo do niemieckiej emerytury lub renty wystarczy już 5-letni okres ubezpieczenia w Niemczech. Na tej podstawie otrzyma się świadczenie emerytalne w postaci emerytury. Kto nie spełnia tego warunku, ten może zwrócić się o wypłacenie składek. Wtedy otrzyma się zwrot pieniędzy pochłoniętych przez ubezpieczenie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, otrzymuje się pieniądze, tj. albo comiesięczną emeryturę, albo jednorazowy zwrot składek.

Okresami zaliczanymi do ubezpieczenia i uwzględnianymi podczas ustalania kapitału początkowego są przede wszystkim okresy pracy, okresy bezrobocia, choroby, ciąży, nauki szkolnej, studiów wyższych i okresy wychowywania dziecka.

Podstawową emeryturę nabywa się wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, tj. 65 lub 67 lat po udokumentowaniu min. pięcioletniego okresu składkowego. Dla urodzonych przed rokiem 1947 granica wieku emerytalnego obowiązuje jeszcze według starych zasad, tj. wiek emerytalny osiąga się po ukończeniu 65 lat. Kto urodził się w roku 1947 i później, ale nie później niż w 1963 roku, tego wiek emerytalny należy obliczyć proporcjonalnie.

Przejście na emeryturę:

 

Rocznik

Wiek przejścia na emeryturę
liczony w latach + miesiące

Rok przejścia
na emeryturę

1946

65

2011

1947

65+1

2012

1948

65+2

2013

1949

65+3

2014

1950

65+4

2015

1951

65+5

2016

1952

65+6

2017

1953

65+7

2018

1954

65+8

2019

1955

65+9

2020

1956

65+10

2021

1957

65+11

2022

1958

66

2023

1959

66+2

2024

1960

66+4

2025

1961

66+6

2026

1962

66+8

2027

1963

66+10

2028

od 1964

67

2029

 

Na wcześniejszą emeryturę będzie można przejść tylko w ściśle określonych przypadkach, a do takich należą następujące świadczenia: emerytura dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, emerytura dla osób pozostających przez wiele lat ubezpieczonymi oraz emerytura dla górników, którzy będąc od wielu lat ubezpieczonymi pracują pod ziemią. W Niemczech funkcjonuje także pojęcie emerytury dla szczególnie długo ubezpieczonych. Ten rodzaj emerytury umożliwia przejść na wiek emerytalny wraz z ukończeniem 65 roku życia, a więc jeszcze na starych zasadach.

Wypłata emerytury następuje wraz z miesiącem, który następuje po miesiącu uzyskania wieku emerytalnego. Jeżeli świeżo upieczony emeryt ma urodziny przykładowo w miesiącu styczniu, to emeryturę otrzyma począwszy od miesiąca następnego, co w tym konkretnym przypadku oznacza wypłacenie od miesiąca lutego świadczenia emerytalnego. Wniosek trzeba złożyć nie później niż 3 miesiące przed dniem uzyskania prawa do emerytury. Kto przegapi moment uzyskania prawa emerytalnego i złoży wniosek później, ten otrzyma emeryturę dopiero od momentu złożenia tego spóźnionego wniosku.

Kto zatem zbliża się do wieku emerytalnego, ten niezwłocznie powinien udokumentować lata pracy i okresy składkowe w Niemczech, a następnie ustalić swój kapitał początkowy i we właściwym czasie złożyć  skompletowany wniosek wypłatę niemieckiej emerytury lub renty. Świadczenie emerytalne zostanie wtedy przelane każdego miesiąca na wskazane konto, które może zostać otwarte nawet w banku w Polsce.