Wykrywalność

6.700 celników i celniczek z działu Kontroli Finansowej Zatrudnienia na Czarno skontrolowało w ubiegłym roku ponad 523.000 osób fizycznych i 64.000 pracodawców.

Przy okazji przeprowadzonych kontroli wykryto szkody na kwotę ponad 777 milionów Euro i wszczęto ponad 135.000 postępowań przygotowawczych ze względu na czyny karalne lub wykroczenia. W wyniku zamkniętych postępowań dotyczących czynów karalnych lub wykroczeń udało się zainkasować grzywny w całkowitej kwocie około 18 milionów Euro. Niemiecki Urząd Celny oprócz tradycyjnych kontroli stawia również na współpracę z pracodawcami oraz związkami zawodowymi z branż dotkniętych ryzykiem (np. w budownictwie).

 

Dane o skuteczności są imponujące:
dzięki niemieckiej administracji celnej wpłynęło w minionym roku do budżetu Niemiec ponad 119 miliardów Euro.
Kwota ta odpowiada połowie kwoty wpływającej z poboru podatków w Niemczech !!!!

To niesamowite jak skuteczni są niemieccy celnicy. Państwo niemieckie w wyniku działań aparatu celnego otrzymuje potężny zastrzyk gotówki do budżetu. Z tego powodu nasilane są kontrole wśród eksporterów, importerów i pracodawców.

Kontrole celne transgranicznego ruchu środków pieniężnych mają na celu zapobieganie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i uchylania się od płacenia podatków.

W ubiegłym roku celnicy oraz celniczki zabezpieczyli tymczasowo środki pieniężne w kwocie ponad pół miliarda Euro. Powodem tego zabezpieczenia było niejasne pochodzenie owych środków. Do tego nałożono grzywny w kwocie 10 milionów Euro – głównie z powodu niezgłoszenia kwot przez podróżujących.

W ponad 1.800 przypadkach urząd celny przekazał administracjom finansowym poszczególnych krajów związkowych dowody (np. wyciągi z kont bankowych)  na posiadanie zagranicznych lokat kapitału w kwocie prawie 346 milionów Euro.