Numer podatkowy

Podejmując pierwszą pracę w Niemczech lub otwierając firmę należy wystąpić do niemieckiego Urzędu Skarbowego o nadanie numeru podatkowego. Procedura wydania numeru trwa dosyć szybko, a jej zwieńczeniem jest przesłanie podatnikowi urzędowego pisma i określenie w nim obowiązującego podatnika cyfrowego numeru identyfikacyjnego dla poszczególnych rodzajów podatku.

Steuernummer (St.Nr.) jest w Niemczech odpowiednikiem polskiego numeru NIP. Numer jest nadawany od 01.07.2007 dożywotnio. Wcześniej podatnik mógł mieć teoretycznie kilka numerów podatkowych, co roku inny. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania podatnik otrzymywał w nowym miejscu zupełnie nowy Steuernummer. Do czerwca 2007r. numer podatkowy w Niemczech funkcjonował podobnie jak numer sprawy. Nowy numer podatkowy składa się z jedenastu cyfr. Obowiązuje podatnika przez całe życie i likwiduje się go dopiero w dwadzieścia lat po jego śmierci. Każdy podatnik podejmujący pracę lub działalność w Niemczech otrzymuje list urzędowy, w którym znajduje się informacja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej. Numer ten nosi nazwę Steuer-Identifikationsnummer i oznacza się go skrótem literowym ID-Nr. Niemiecki Numer Identyfikacji Podatkowej obowiązuje przez całe życie niezależnie od zmian personalnych podatnika, tj. obowiązuje zarówno w momencie przeprowadzki, jak i zmiany stanu cywilnego. Również polskie firmy podejmujące się zleceń w Niemczech muszą wystąpić o niemiecki numer podatkowy i prowadzić w związku z jego nadaniem ewidencję przychodów.

Numer Identyfikacji Podatkowej wykorzystuje się w Niemczech min. w następujących sytuacjach:

1. Podatnik składa swój pierwszy wniosek o dokument potrzebny do rozliczenia podatkowego (Lohnsteuerbescheinigung).

2. Podatnik zmienia klasę podatkową.  

3. Podatnik dokonuje różnego rodzaju zgłoszeń podatkowych.  

Wśród osób przyjeżdżających z zagranicy (np. z Polski) do Niemiec często pojawia się problem natury zagubienia, a i nieraz zapomnienia numeru identyfikacji podatkowej. Jest to spowodowane nienależytym obchodzeniem się z dokumentacją. Jednak pracując np. na budowie w różnych częściach Niemiec, podczas częstych przeprowadzek może się przecież zdarzyć, że dokument zaginie. Co robić w takiej sytuacji ?

Gdyby faktycznie przydarzyła się podatnikowi taka sytuacja, to poszukiwania Numeru Identyfikacji Podatkowej musiałyby być skierowane w kierunku ostatniej decyzji podatkowej. Tam właśnie urząd nanosi niemiecki odpowiednik NIP-u. Jeżeli jednak podatnikowi brakuje także i ostatniej decyzji podatkowej (np. dotyczącej zwrotu podatku), bo zaginęła mu cała dokumentacja w Niemczech, to powinien szukać karty podatkowej lub jakiegokolwiek dokumentu zastępczego. Gdy i ten sposób zawiedzie i nic nie uda się znaleźć, to podatnikowi pozostaje ostatnia szansa ratunku z tej sytuacji. Musi zwrócić się pisemnie do instytucji, która wydaje w Niemczech numery identyfikacji podatkowej. Nie jest to jednak Urząd Skarbowy.

Większość osób szuka pomocy w Urzędzie Skarbowym, ale to jest błędna droga. Właściwym rozwiązaniem jest napisanie do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. W odpowiedzi na zapytanie podatnika dotyczące Numeru Identyfikacji Podatkowej w Niemczech, otrzyma on pisemnie informację o jego ID-Nr.