Rozliczenie polskiego dochodu w Niemczech

Przy złożeniu rocznej deklaracji podatkowej w Niemczech do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, które osiągnięte zostały w Niemczech, dodajemy dochody osiągnięte w Polsce.
Polskie dochody uzyskują zwolnienie na podstawie niemiecko-polskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Od sumy niemieckich i polskich dochodów obliczamy podatek według obowiązującej skali podatkowej.