BIZNES w Niemczech

Niemcy posiadają najsilniejszą gospodarkę w Europie i znajdują się w trójce największych gospodarczych potęg świata. Rozpoznawalny na całym świecie symbol Made in Germany stał się synonimem doskonałej jakości, wysokiego poziomu, nowoczesnej technologii, najwyższych standardów, dobrej organizacji oraz niezawodności produktów.

Biznesmeni z zagranicy chętnie otwierają i prowadzą w Niemczech działalność gospodarczą. Każdego roku zagraniczni inwestorzy lokują w Niemczech kilkanaście miliardów Euro, a liczba zagranicznych firm sięga aktualnie ponad 55.000 i przekłada się na ponad 3 miliony stworzonych w Niemczech przez zagranicznych przedsiębiorców stanowisk pracy.

Przyrost gospodarczy w Niemczech wynosi +3,00%, liczba pracowników czynnych zawodowo wynosi ponad 41 milionów osób, liczba prywatnych firm w Niemczech wynosi 3,6 miliona przedsiębiorstw, PKB wynosi 2.570,8 miliarda Euro, zarobki i wynagrodzenia brutto wynoszą 1.073,4 miliarda Euro, prywatne wydatki konsumpcyjne wynoszą 1.473,1 miliarda Euro, eksport wynosi 1.060 miliarda Euro, natomiast import 902 miliarda Euro. Różnica na korzyść eksportu wynosi +158 miliarda Euro. W przemyśle pracuje 7.120.000 osób, w budownictwie 2.421.000 osób, w rolnictwie 663.000 osób, w branży energetycznej  569.000 osób, w handlu, transporcie i gastronomii 9.502.000 osób, a kolejnych 20.819.000 osób jest zatrudnionych w innych sektorach usług. Zarobki brutto wzrastają rocznie średnio o +3,4%, płace realne o +1,1%, a zarobki taryfowe o +1,5%. Co roku rejestruje się w Niemczech ponad 800.000 nowych podmiotów gospodarczych. Średni miesięczny zarobek brutto wynosi 3.311 Euro, a jedna roboczogodzina kosztuje 29,90 Euro/h.

Niemcy są bezpiecznym i stabilnym miejscem na prowadzenie biznesu i zarabianie pieniędzy. Coraz częściej z tych dobrodziejstw korzystają polscy przedsiębiorcy, dla których Niemcy z racji swojego bliskiego sąsiedztwa z Polską i bardzo dobrych relacji gospodarczych, stały się rynkiem zbytu, rynkiem pracy, platformą biznesową i miejscem robienia interesów.

Niemiecka gospodarka narodowa zalicza się do najbardziej atrakcyjnych i światowych potęg gospodarczych. Nie bez powodu faworyzuje się w niemieckiej infrastrukturze dobrze wykształconych specjalistów, ponieważ zapotrzebowanie na nich jest ogromne. Podczas gdy Europa pogrążona jest w kryzysie, niemiecka gospodarka wręcz rozkwita i nadal się rozwija. Gospodarka narodowa Niemiec koncentruje się na produkcji dóbr oraz wykonywaniu poszczególnych usług. Do najlepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu należą: przemysł elektromaszynowy (w tym potężny przemysł samochodowy), energetyczny, rafineryjny oraz chemiczny. Francja jest najważniejszym partnerem handlowym Niemiec, zaraz po USA, Holandii i Chinach. Polska zajmuje od lat miejsce w pierwszej dziesiątce najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. W podsumowaniu rocznym łączna wartości eksportu z Niemiec do Francji sięga 90 miliardów Euro. Znajdujące się na drugim miejscu USA i Holandia szacują wartość wymiany handlowej z Niemcami (import + eksport) na poziomie 132 miliardów Euro. Chiny wzmocniły swoją pozycję jako trzeciego partnera handlowego Niemiec. Co ważne, Niemcy są obecnie drugim, po Chinach i przed USA, eksporterem na świecie. Ogromną rolę w gospodarce kraju odgrywają olbrzymie korporacje gotowe do inwestycji poza granicami kraju. Niewątpliwy sukces gospodarczy nie byłby możliwy bez rozwiniętego systemu komunikacyjnego, którego cechuje innowacyjność, nowoczesność, niekonwencjonalne i śmiałe rozwiązania. Najlepsza rozwinięta sieć autostrad, imponująca sieć kolejowa, po której poruszają się pociągi nawet do 300km/h oraz wzbudzające podziw lotniska, dzięki którym możliwy jest łatwy i mobilny transport towaru oraz handel zasobami. Niemiecki przemysł uwarunkowany jest systemem prawnym, który wbrew pozorom nie jest taki skomplikowany, za jakiego uchodzi, np. założenie własnego przedsiębiorstwa w Niemczech nie wymaga uzupełnienia sterty skomplikowanych dokumentów. Zagraniczni inwestorzy mają nieograniczony dostęp do wszystkich struktur społecznych w Niemczech. Niemcy w porównaniu z innymi światowymi potęgami gospodarczymi wyróżniają się poprzez konkurencyjny system podatkowy. Przeciętne obciążenie z tytułu podatku od działalności gospodarczej dla spółek kapitałowych sięga 29,83%, ale w niektórych niemieckich Landach stawka podatku sięga  tylko ok. 22%. Godnym odnotowania jest fakt, że w Niemczech nie istnieje jednakowa, ogólnokrajowa stawka opodatkowania spółki kapitałowej. Występujące różnice w ogólnym obciążeniu podatkowym wynikają z trzech różnych komponentów:

1)      podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftssteuer)

2)      podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag)

3)      podatek od działalności przemysłowej i handlowej (Gewerbesteuer)

Niemcy ze swoją konkurencyjną stawką podatkową dla przedsiębiorstw dorównują również atrakcyjnością inwestowania w porównaniu do krajów o niskich podatkach.