Boom na opiekunki dla dzieci

W Niemczech dużym wzięciem na rynku pracy cieszą się opiekunki do dzieci. Gwałtownie rośnie liczba chętnych na zatrudnienie opiekunki, a braki w personelu są na tyle olbrzymie, że rosną stawki wynagrodzenia.

Jeżeli szukacie Państwo zatrudnienia w Niemczech w charakterze opiekunki do dziecka, to w tej chwili jest na to odpowiedni moment, aby zdobyć dla siebie zlecenia. Dlaczego? Otóż od wielu lat sytuacja na niemieckim rynku sprzyja zatrudnianiu osób trudniących się opieką nad dziećmi. Coraz więcej rodziców zostawia pod opieką swoje maleństwa opiekunce do dzieci lub w przedszkolu. Jednak boom na prywatne opiekunki trudniące się opieką nad małym dzieckiem zwiększył ogromnie możliwości zatrudnienia w Niemczech dla pracowników przedszkolnych.

Czytaj dalejBoom na opiekunki dla dzieci

Pewna praca dla opiekunek w Niemczech

Polskie opiekunki na długie lata mają pewną pracę w Niemczech, gdyż 27% niemieckiego społeczeństwa ma powyżej 60 lat, a Niemcy stoją przed wyzwaniem zapewnienia seniorom opieki na jesień życia.

Polskie opiekunki pracując w Niemczech świetnie spełniają się w swojej roli. Niemieccy seniorzy potrzebują fachowej opieki, a tą zapewniają im pracowite, zaangażowane i oddane swojej pracy Polki. Niestety polskich opiekunek jest w Niemczech wciąż za mało, a potrzeby rynku przeogromne. Osób mających minimum 60 lat żyje w Niemczech 22,2 miliona, a mających co najmniej 65 lat 17,1 miliona! Większość z nich będzie potrzebowała opieki. Od zjednoczenia Niemiec liczba osób w przedziale wiekowym +65 lat wzrosła o 5,2 miliona osób. To dobitnie pokazuje, jak szybko starzeje się niemieckie społeczeństwo. Do roku 2030 aż 35% niemieckiego społeczeństwa będzie miała 60 lat!

Czytaj dalejPewna praca dla opiekunek w Niemczech

Koniec łatwego delegowania opiekunek do Niemiec !

Firmy zajmujące się zarobkowo opieką (Pflege) podlegają pod ustawowy nadzór niemieckiego Urzędu Celnego, który wymogami i formalnościami utrudnia życie opiekunkom delegowanym z Polski do pracy w Niemczech.

Obowiązek rejestrowania w niemieckim Urzędzie Celnym wszystkich opiekunek delegowanych do pracy w Niemczech oznacza koniec ery łatwego delegowania opiekunek. Po pierwsze branża opieki została otoczona obowiązkowym nadzorem, po drugie wymogi formalne wymuszają na firmach zajmujących się opieką prowadzenie pełnej dokumentacji dot. pracy w Niemczech.

Niemieckie Urzędy Celne powołując się na zapisy niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników, w której to jest zapis o tym, że wszelkie Pflegeleistungen (usługi opieki) podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu w Niemczech, wymagają od polskich pracodawców, aby ci jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia opieki już zgłosili swoją działalność w Niemczech i odpowiednio zarejestrowali opiekunki. W wypadku niedopełnienia obowiązku pracodawcy grozi kara o astronomicznej wysokości. Przyłapanie firmy delegującej do Niemiec opiekunki z Polski bez uprzedniego dokonania rejestracji jest karane sowitą karą pieniężną sięgającą do pół miliona Euro !

Wśród polskich firm delegujących opiekunki do Niemiec nastało poczucie paniki z uwagi na nową rzeczywistość prawną. Większość firm nie dokonywała obowiązkowej rejestracji w Niemczech, jednak firmy te wystawiały do Niemiec rachunki za swoje usługi. Wystawiony niemieckiemu kontrahentowi rachunek to dokument, który potwierdza otrzymanie pieniędzy za usługę świadczenia opieki, a to już wystarczy, aby ukarać firmę, która nie dokonała zgłoszenia i rejestracji. Niemieccy zleceniodawcy, którymi najczęściej są osoby prywatne, otrzymują refundację kosztów poniesionych na zaangażowanie opiekunki, co umożliwia Pflegeversicherung. Tym samym polskie firmy wystawiając rachunek za opiekę są na celowniku niemieckich urzędów, gdyż urzędy mają dostęp do tychże rachunków. Na ich podstawie urzędy zdobywają informacje na temat firm z Polski, które świadczyły opiekę w Niemczech. Jeżeli widniejąca na rachunku polska firma nie dokonała zgłoszenia i rejestracji, to jest wzywana do dokonania obowiązków na niej ciążących pod rygorem kary pieniężnej sięgającej do 500.000 Euro.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

Pieniądze za sprawowanie opieki nad dzieckiem

Świetne możliwości finansowe dostrzegły Polki, które za pieniądze opiekują się dziećmi Niemców. Godzina pracy opiekunki jest nieźle płatna, a formalności związane z wykonywaniem opieki prawie żadne.

W Niemczech póki co nie istnieje żadna organizacja, związek lub instytucja, która nadzorowałaby pracę opiekunek. Do tego opiekunki nie są objęte umowami taryfowymi nakładającymi obowiązek wynagradzania według stawki minimalnej. Stąd Babysitting stał się popularną formą zarabiania pieniędzy wśród Polek wyjeżdżających do pracy w Niemczech. Wystarczy nawet podstawowa znajomość języka niemieckiego, aby zająć się kilkuletnim dzieckiem. Nie trzeba posiadać żadnych certyfikatów, pozwoleń, przechodzić badań, zapisywać się do jakichkolwiek organizacji, aby świadczyć usługi opieki nad dziećmi. W tym celu trzeba tylko otworzyć Gewerbe, co trwa 5 minut. Opiekunka dziecka zarabia w Niemczech przyzwoicie. Za godzinę pracy otrzymuje średnio 10 Euro. Dobra opiekunka dziecka trafiając do zamożnej rodziny zarabia kilkanaście Euro na godzinę. Co więcej, rodzice w Niemczech chętnie zatrudniają opiekunki do dzieci, gdyż przynajmniej część kosztów opieki mogą odliczyć od podatku. Opiekunka wystawiając rachunek niemieckiej rodzinie pozwala jej na odliczenie od podatku 2/3 wartości usługi, nie więcej jednak niż 4.000 Euro. Dla rodzin w Niemczech jest to jednak spora zachęta finansowa, aby zatrudnić opiekunkę do dziecka. Dlatego coraz więcej Polek decyduje się na otwarcie jednoosobowej firmy świadczącej usługi opieki nad dzieckiem i dobrze na tym wychodzi finansowo.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

Złoty interes na organizowaniu opieki w Niemczech

Do 2030 roku w Niemczech będzie żyło 1,7 miliona ludzi obłożnie chorych i wymagających opieki. Niemcy już zareagowali na te prognozy i od 2013r. wprowadzili dotacje finansowe do ubezpieczenia opiekuńczego.

Niemieckie społeczeństwo starzeje się, a liczba pracujących w Niemczech opiekunek absolutnie nie wystarcza do zapewnienia wszystkim potrzebującym opieki. Od strony finansowej Niemcy bardzo dobrze przygotowali się na problem starzejącego się społeczeństwa. Kwotą 60 Euro jest dotowane przez Państwo niemieckie prywatne ubezpieczenie opiekuńcze i to niezależnie od wysokości osiąganego dochodu przez ubezpieczonego. W praktyce oznacza to, że już od 10 Euro miesięcznej premii Niemcy dokładają kolejnych 5 Euro miesięcznie ! W ten sposób Państwo dokłada +50% do ubezpieczenia. Warunek stawiany przez ustawodawcę jest tylko jeden – minimalna kwota odprowadzanej składki ubezpieczenia opiekuńczego musi jednak wynosić przynajmniej 120 Euro.

Tylko w roku 2013 w niemieckim budżecie znalazło się 90 milionów Euro z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowego ubezpieczenia opiekuńczego. Kwota ta pozwoliła zabezpieczyć dotację dla liczby 1,5 miliona osób. Problemu nie stanowi więc sfinansowanie opieki osób starszych i schorowanych, lecz prawdziwy problem to nagminny brak w Niemczech opiekunek trudniących się zawodowo opieką. To przesłanki przemawiające za pozyskaniem opiekunek z zagranicy.

Wśród polskich opiekunek wyjeżdżających do pracy w Niemczech, ta forma zarobkowania cieszy się sporą popularnością, jednak zbyt słabo wykorzystuje się instrumenty prawno-podatkowe, które pozwoliłyby polskiej opiekunce zarobić dużo więcej pieniędzy na świadczeniu opieki. Przede wszystkim nie opłaca się z punktu widzenia finansów zatrudnienie opiekunki w Niemczech w charakterze pracownika z pełnymi składkami niemieckiego ubezpieczenia społecznego, ani także nie jest to optymalne rozwiązanie, aby zatrudnić opiekunkę w polskiej firmie, a następnie oddelegować ją jako pracownika delegowanego do pracy w Niemczech. Najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie przez opiekunkę indywidualnej działalności gospodarczej w Niemczech, czyli rejestracja popularnej Gewerbe. Dzięki temu opiekunka jako przedsiębiorca może zarobić nawet 50% więcej niż jako pracownik. Same koszty prowadzenia Gewerbe nie są wysokie. Podobnie podatki, które dzięki odpisom i ulgom podatkowym można zaniżyć lub wręcz całkowicie uniknąć płacenia podatku.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

Finansowe podstawy pracy opiekunek w Niemczech

Ponad 4 miliony niemieckich gospodarstw domowych korzysta regularnie z pomocy domowej. Ale w oficjalnych statystykach widnieje zaledwie 20.000 opiekunek posiadających opłacone składki ubezpieczenia społecznego.

Odkąd w Niemczech wprowadzono obowiązek opłacania składek na poczet Pflegeversicherung (ubezpieczenie opiekuńcze), to wzrosła automatycznie liczba osób chętnych do zatrudnienia opiekunki w domu. Powód takiego stanu rzeczy jest bardzo prosty – osoba objęta w Niemczech ubezpieczeniem opiekuńczym otrzymuje świadczenie pieniężne wypłacane na członków rodziny. Środki finansowe wypłacane z tytułu Pflegeversicherung można dobrowolnie rozdysponować. Rodzina osoby wymagającej opieki decyduje na co przeznaczyć pieniądze. Często otrzymywane pieniądze idą na opłacenie opiekunki.

Zgodnie z paragrafem 45a XI księgi socjalnej pomoc domowa jest przewidziana dla osoby wymagającej opieki, której członkowie rodziny dowiodą faktyczną potrzebę sprawowania opieki. W tym celu należy przedłożyć dokument o posiadaniu stopnia opieki w przedziale od kat. I do kat. III. Służba medyczna ubezpieczyciela dokonuje w tym celu stosownych badań i orzeka o potrzebie wprowadzenia opieki.

Do pierwszego stopnia opieki zaliczane są te osoby, które w ciągu jednego dnia wymagają opieki przez okres 90 minut. Drugi stopień wiąże się z opieką przez 180 minut w ciągu dnia. Trzeci stopień to opieka przez 300 minut dziennie.

Świadczenia pieniężne Pflegegeld wypłacane za opiekę w domu :

Stopień pierwszy: 235 Euro miesięcznie

Stopień drugi: 440 Euro miesięcznie

Stopień trzeci: 700 Euro miesięcznie

Pieniądze z tytułu Pflegegeld mogą zostać wypłacone zarówno na jedną osobę, jak i rozdzielone pomiędzy więcej osób (np. wypłacone na obu małżonków). Jeżeli osoba wymagająca opieki trafi do szpitala, to świadczenie przysługuje jeszcze tylko przez okres do 4 tygodni.

Większość opiekunek stanowią obcokrajowcy i nie zawsze całkiem legalnie świadczą pracę lub usługę w Niemczech. Zarobkowe świadczenie opieki może być wykonywane w dwojaki sposób. Albo opiekunka zostaje zatrudniona przez pracodawcę, albo prowadzi własną działalność gospodarczą.

Stosunek pracy określa obowiązki pracodawcy wobec opiekunki. Tygodniowy czas pracy opiekunki musi odpowiadać ustaleniom taryfowym, a te przewidują 38,5 godzin pracy w tygodniu. Również płaca musi opierać się o umowę taryfową, a stosunek pracy musi zostać poparty umową o pracę na czas określony. Przepisy prawne nie nakładają jakiś szczególnych obowiązków na opiekunkę w zakresie zawodowych i językowych kwalifikacji. Wystarczy ukończone 18 lat.

Własna działalność gospodarcza stwarza opiekunce większe możliwości. Usługę może teoretycznie świadczyć nawet 24 godziny na dobę, a zarobek po odliczeniu kosztów będzie większy, niż zawierając  umowę o pracę, gdyż jako firma opiekunka może więcej wydatków wliczyć  w koszty. To spowoduje wystąpienie dużo niższego podatku.

W tym celu opiekunka rejestruje jednoosobową działalność (Gewerbe), świadczy usługi opieki, na które nie potrzebuje żadnych dodatkowych zezwoleń i dokumentów potwierdzających zawód, wykształcenie lub znajomość języka niemieckiego. Raz na jakiś czas (najlepiej pod koniec każdego miesiąca) wystawia rachunek za wykonane prace w danym okresie czasu (np. w ciągu całego jednego miesiąca). W ten sposób opiekunka może nawet świadczyć usługę opieki dla dwóch lub więcej osób.

Według danych statystycznych opiekunka decydująca się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej zarabia na rękę o 20% do 30% więcej, niż opiekunka będąca pracownikiem. W przypadku opiekunek wypożyczanych przez agencje pracy, różnica w wynagrodzeniu może wynosić nawet więcej.

Opracowanie własne na podstawie XI księgi socjalnej, danych statystycznych, umów taryfowych  i przepisów podatkowych. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Opiekunka osób starszych w Niemczech

Opiekunki starszych osób są i będą nadal poszukiwane w Niemczech. Społeczeństwo niemieckie starzeje się. W miarę tanie opiekunki z Polski wypełniają lukę na niemieckim rynku pracy. Polka opiekująca się starszą osobą oprócz wynagrodzenia otrzymuje dodatkowo wyżywienie oraz dach nad głową. Jednak w zamian za to musi być dyspozycyjna, często 24 godziny na dobę. Nie dla każdego praca w roli opiekunki jest spełnieniem jego marzeń. Jest to zajęcie trudne i wymagające dużego poświęcenia. Jednak kto zamierza zarobkować w Niemczech jako opiekun nad osobami starszymi, przed tym jawi się w następnych latach okres prosperity w tej branży.

Jak poinformował opinię publiczną niemiecki Federalny Urząd Statystyczny, aktualnie długość życia w Niemczech kształtuje się dla kobiet i mężczyzn następująco:

średnia długość życia kobiety – 82 lata i 7 miesięcy

średnia długość życia mężczyzny – 77 lat i 6 miesięcy

Sześćdziesiąty rok życia osiąga w Niemczech 94% kobiet oraz 89% mężczyzn. Jeżeli Niemiec przekroczy 65 rok życia, a więc mówimy w tym przypadku już o grupie osób, która mogłaby potrzebować opieki, a taką usługę na wysokim poziomie oferują polskie opiekunki, to warto zauważyć, że po ukończeniu wspomnianego wieku przeciętna niemiecka kobieta żyje jeszcze średnio ponad 20, a przeciętny niemiecki mężczyzna ponad 17 lat. Zatem polskie pracownice w zawodzie opiekunki mają zapewnione zajęcie na długie lata.

Długość życia w porównaniu z rokiem 2009 (a więc dane statystyczne sprzed dwóch lat) wzrosła o dokładnie 1 miesiąc. Jest to wyraźny wskaźnik, że osoby starsze w Niemczech żyją coraz to dłużej. Warto zatem zainteresować się tę właśnie branżą i otworzyć w Niemczech przedsiębiorstwo oferujące usługi starszym i schorowanym ludziom. Na pewno pracy będzie sporo.

Jeżeli jakaś z pań wybiera się do Niemiec jako opiekunka, to najlepiej zarejestrować w Niemczech własną działalność gospodarczą i każdego miesiąca wystawiać rachunek za wykonaną usługę opieki. Przed podjęciem zlecenia warto zapoznać się z proponowanymi warunkami odpłatności za wykonywaną usługę oraz zawrzeć umowę na wykonanie usługi opieki, która zagwarantuje opiekunce wypłacalność wynagrodzenia. W umowie powinna zostać także zawarta klauzula o wyżywieniu i noclegu opiekunki.

Źródło: Na podstawie danych Federalnego Urzędu Statystycznego.

Wyższe zarobki osób wyjeżdżających do opieki

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę jako opiekunki lub opiekunowie, mają zagwarantowane wynagrodzenie minimalne za każdą przepracowaną godzinę pracy w Niemczech. Stawka minimalna gwarantuje pracownikowi zarobek na ściśle określonym poziomie, poniżej którego nie można wynagradzać pracownika.

Przepis ten dotyczy zarówno osób podejmujących zatrudnienie bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy, jak również osób oddelegowanych z polskich firm do pracy w Niemczech. Decydujące znaczenie ma tu bowiem miejsce wykonywania pracy (opieki), a ta jest wykonywana na obszarze Niemiec – stąd obowiązywanie niemieckich stawek minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2012 obowiązują nowe stawki wynagrodzenia minimalnego dla osób pracujących jako opiekunki i opiekunowie.

Minimalne wynagrodzenie wynosi od 01.01.2012:

ZACHODNIE LANDY    8,75 €

WSCHODNIE LANDY   7,75 €

Stawki wynagrodzenia minimalnego wzrosły z początkiem 2012 roku o 25 Centów i będą obowiązywały do 30 czerwca 2013. W okresie wcześniejszym, tj. od 01.08.2010 do 31.12.2011, w zachodnich Landach obowiązywała jeszcze stawka 8,50 Euro za godzinę pracy, natomiast we wschodnich 7,50 Euro.

Najbliższa planowana podwyżka wynagrodzenia:

a) od 01.07.2013 kwota zostanie podniesiona o kolejne 25 centów i wyniesie odpowiednio 9,00 € w zachodnich Landach,

b) od 01.07.2013 kwota zostanie podniesiona o kolejne 25 centów i wyniesie odpowiednio 8,00 € we wschodnich Landach.

Podwyżka dotyczy zarówno opiekunów będących obywatelami Niemiec, jak i opiekunów z zagranicy. Pod opiekę kwalifikują się wszystkie usługi związane z opieką stacjonarną ludzi, wyżywieniem oraz ćwiczeniami ruchowymi. Podwyżka nie dotyczy osób kształcących się w zawodzie opiekuna, praktykantów oraz pokojówek.

W branży opiekuńczej w Niemczech pracuje aktualnie 800.000 osób, z czego 560.000 jako opiekunowie z tzw. grupy opieki podstawowej. Aktualnie ok. 2,25 miliona Niemców wymaga stałej opieki. Do roku 2050 liczba ta ma wzrosnąć do 4 milionów.

Opracowanie własne na podstawie wynagrodzenia minimalnego w branży opiekuńczej.

Opodatkowanie osób z Polski wyjeżdżających do opieki

Wyższa Dyrekcja Finansowa w Muenster zajmuje się właśnie problematyką opodatkowania osób, które wyjeżdżają z nowoczłonkowskich krajów Unii Europejskiej do opieki nad osobami starszymi i chorymi w Niemczech.

Chodzi o opodatkowanie opiekunów i pielęgniarzy z krajów, które z dniem 01.05.2004 oraz 01.01.2007 weszły do Unii Europejskiej. W tym gronie znajduje się także Polska. W związku z regulacją przejściową pracownicy z krajów nowoczłonkowskich (w tym obywatele polscy) nie mieli kiedyś generalnie dostępu do niemieckiego rynku pracy. Sytuacja zmieniła się całkowicie dopiero z dniem 30.04.2011, kiedy skończył się okres przejściowy dla pracowników z Polski. Od 01.05.2011 obywatele nowych członków UE (w tym Polacy) nie muszą już ubiegać się o zezwolenie na pracę w Niemczech. Tym samym polskie opiekunki mogą podjąć legalne zatrudnienie w Republice Federalnej Niemiec.

Aby ominąć wcześniejsze ograniczenia wynikające z regulacji przejściowej w/s zatrudniania pracowników z Polski do pracy w Niemczech, zleceniodawcy niemieccy organizujący opiekę nad osobami starszymi i chorymi zawierali najczęściej umowy o wykonanie usługi z polskimi usługodawcami, którymi są jednoosobowe firmy. Umowy te musiały być jednak zawierane na okres krótszy niż 6 miesięcy. a przedmiotem usługi była opieka całodobowa nad osobą starszą lub chorą. W zamian za świadczenie usługi opieki, firma otrzymuje poza miesięcznym wynagrodzeniem finansowym, również dach nad głową (nocleg) i wyżywienie.

Wspomniana wcześniej Wyższa Dyrekcja Finansowa bada aktualnie:

* sposób opodatkowania osób/firm z Polski świadczących usługę opieki nad osobami chorymi i starszymi,

* prawo do zasiłku rodzinnego dla opiekunów pracujących/działających w Niemczech,

* opodatkowanie działalności niemieckim podatkiem VAT,

* wymianę informacji z właściwymi urzędami w Polsce (obieg informacji pomiędzy urzędami niemieckimi a polskimi).

Wkrótce będą znane wyniki prac Wyższej Dyrekcji Finansowej w Muenster i należy spodziewać się sformalizowania oraz ustalenia jasnych zasad działania polskich opiekunów działających w Niemczech jako opieka nad osobami starszymi i chorymi, w tym w najważniejszej kwestii – opodatkowania takiej pracy i działalności, za którą otrzymuje się nie tylko świadczenia pieniężne w postaci wynagrodzenia, ale także świadczenia niepieniężne w postaci noclegu i wyżywienia.

Podstawa prawna: Wyższa Dyrekcja Finansowa w Muenster WYNAGRODZENIE nr sprawy S 1300 248 St 45 32

Zakładowe zabezpieczenie starości

O zakładowym zabezpieczeniu starości mówi się, gdy pracodawca udzieli swojemu pracownikowi zgody na świadczenia opiekuńcze po zakończeniu stosunku pracy. Jest ono regulowane przez prawo emerytur zakładowych (BetrAVG), a wcześniej przez ustawę o ulepszeniu zakładowych zabezpieczeń starości. Dodatkowo zabezpieczenie obejmuje stronę finansową w postaci ochrony podatkowej, aby wzmocnić ten rodzaj opieki na starość.
Ustawa o emeryturach zakładowych przewidziała prawo pracownika do zakładowego zabezpieczenia starości. Polega ono na zamianie wynagrodzenia, czyli najprościej mówiąc rezygnacji z przyszłej wypłaty na rzecz świadczeń opiekuńczych. Wariant ten przynosi zalety podatkowe zarówno dla pracodawcy jak i pracownika, dlatego też cieszy się w Niemczech wzrastającą popularnością.

Zakładowe zabezpieczenie starości może zostać zrealizowane w różnoraki sposób.

Ustawa o emeryturach zakładowych mówi o pięciu możliwych formach:
1. Bezpośrednie zobowiązanie – pracodawca wypłaca z własnych środków emeryturę zakładową swojemu byłemu pracownikowi. Przez to nie musi uiszczać żadnych świadczeń do instytucji, który w przyszłości miałyby wypłacać rentę pracownikowi. Pieniądze te zostają w przedsiębiorstwie.
2.   Kasa emerytalna.
3.   Fundusz emerytalny.
4.   Kasa zapomogowa.
5.   Ubezpieczenie bezpośrednie.

Pracownik w zasadzie nie ma możliwości wyboru formy zakładowego zabezpieczenia starości. Ma on prawo do tego tylko w przypadku, gdy realizacja zabezpieczenia starości następuje poprzez kasę emerytalną, fundusz emerytalny lub ubezpieczenie bezpośrednie w postaci zmiany wynagrodzenia, gdyż spełnia on wtedy wymogi finansowania państwowego.

Problemem zakładowych zabezpieczeń starości mogą okazać się regulacje w przypadku przedwczesnego odejścia z pracy bez wystąpienia konieczności opieki.

Możliwości kontynuowania programu opiekuńczego u nowego pracodawcy – co oznacza dla niego przejęcie zobowiązań – są stale ulepszane przez ustawodawstwo. Jednakże prawo do tego (wyjątek stanowi zmiana wynagrodzenia) zostaje zapewnione dopiero po upływie pewnego terminu (prawnie nie może on stracić na ważności). Jednak przy zbyt przedwczesnej zmianie może przepaść nawet całe prawo pracownika do opieki. Dla zobowiązań, które zostały udzielone po 31. grudnia 2000 termin wynosi 5 lat. Dodatkowo osoba musi w momencie odejścia z pracy mieć ukończone 30 lat. Dotyczy to przyznanych zobowiązań do 31. grudnia 2008. Zaś od 1. stycznia 2009 granica wiekowa została zmniejszona do 25 roku życia.

Prawo do świadczenia jest skierowane ostatecznie zawsze przeciwko pracodawcy, także wtedy, gdy została wybrana eksternistyczna forma zakładowych zabezpieczeń starości (odpowiedzialność osobista wspólnika za zobowiązania spółki).

W przypadku ogłoszenia upadłości przez pracodawcę świadczenie opiekuńcze gwarantuje Związek Zabezpieczeń Emerytalnych. Kasy Emerytalne i bezpośrednie ubezpieczenia w najczęstszych przypadkach zajmują się roszczeniami prawnymi, w taki sposób, że podmiot odpowiedzialny za zapewnienie świadczeń opiekuńczych w przypadku utrzymującej się niewypłacalności pracodawcy nie musi być angażowany w przypadku upadłości.

Opracowanie własne na podstawie niemieckiej ustawy o zakładowym zabezpieczeniu starości.

 

Statystyki dotyczące zakładowego zabezpieczenia starości

W Niemczech 38% pracowników odkłada poprzez pracodawcę swoje pieniądze na emeryturę. Taka forma zabezpieczenia życia na starość to tzw. zakładowe zabezpieczenie starości.

W przedziale wiekowym 40-49 lat grupa ta jest już nieco większa i sięga 52%.

Z kolei niewielu młodych pracowników – do lat 29 – korzysta z tej możliwości. W tej grupie wiekowej jedynie 22% pracowników odkłada pieniądze na emeryturę na starość.

Wyżej wspomniana forma zabezpieczenia życia na starość pracownika zatrudnionego w Niemczech ma dwie różne formy:

a) pracodawca opłaca pracownikowi składki na zakładowe zabezpieczenie starości,

b) pracownik sam z własnej kieszeni opłaca składki na zakładowe zabezpieczenia starości.

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, pracownik sporo zyskuje na podatkach.

Źródło: Badania Gothaer Versicherungen Köln.