Uprawnienia i ceny

Uprawnienia do rozliczania podatku

PRZEPISY W NIEMCZECH

Niemiecka ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec, wprowadza państwowe ograniczenia w dostępie do zawodów w art. 12 ust. 1 Grundgesetz. Ograniczenie dostępu do zawodu dotyczy min. zawodów związanych z doradzaniem w sprawach podatkowych.

W ten sposób nie dopuszcza się do zawodu osób nieuprawnionych, tj. bez niemieckich uprawnień i zaostrza dostęp usługodawców z zagranicy.

Ustawodawca tłumaczy te ograniczenia w dostępie do zawodu doradcy podatkowego poprzez działania zmierzające ku ochronie ważnego dobra wspólnego, jakim jest ochrona podatników. Ta interwencja Państwa w kwestię dostępu do zawodu jest znana w Europie jedynie w krajach niemieckojęzycznych.

Aby doradzać w kwestiach niemieckiego prawa podatkowego i niemieckich podatków oraz udzielać pomocy podatkowej i sporządzać niemieckie deklaracje podatkowe, to należy posiadać niemieckie uprawnienia w tym zakresie. Paragraf 2 ustawy StBerG reguluje kwestię osób, które mogą dokonywać rozliczeń niemieckiego podatku. Oto treść tego § 2 StBerG :

„Pomoc w sprawach podatkowych może być wykonywana tylko przez osoby i zrzeszenia, które są do tego uprawnione. Niezależnie od tego, czy jest to główne zajęcie, dodatkowe zajęcie, zarobkowe czy darmowe.”

Paragraf 33 StBerG definiuje z kolei, co może wykonywać osoba z uprawnieniami. Otóż może ona na dla zleceniodawcy doradzać w sprawach podatkowych, ją reprezentować przed organami administracji skarbowej, pomagać przy dokumentach podatkowych oraz pomagać przy wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Paragraf 3a ustęp 2 zdanie 1 StBerG nakłada obowiązek zgłoszenia w Niemczech działalności podatkowej prowadzonej w innym kraju Unii Europejskiej. Na mocy tego przepisu wszyscy usługodawcy rozliczający niemieckie podatki w Polsce muszą uzyskać urzędową zgodę w Niemczech na prowadzenie takiej działalności na obszarze Unii.

Firma zarejestrowana poza Republiką Federalną Niemiec, a więc np. w Polsce, musi poinformować właściwy niemiecki Urząd Skarbowy o reprezentowaniu podatnika (klienta) i dołączyć do dokumentacji podatkowej pełnomocnictwo podpisane przez klienta. Niemiecki Urząd Skarbowy w każdym przypadku rozpatruje, czy polska firma i w jakim zakresie może reprezentować podatnika, a także ma prawo wydać zakaz prowadzenia przez polską firmę działalności w zakresie niemieckich podatków (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 StBerG).

Podstawa prawna:

Steuerberatungsgesetz vom 4. November 1975 (Bundesgesetzblatt I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 9 Absatz 8 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (Bundesgesetzblatt I S. 2449) geändert worden ist.

Ustawa o zawodzie doradcy podatkowego z 4 listopada 1975 (Dziennik Ustaw I S. 2735), która ostatnio została zmieniona artykułem 9 ustęp 8 ustawy z 30 lipca 2009 (Dziennik Ustaw I S. 2449).

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949. Letzte Änderung vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944).

Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23.05.1949. Ostatnia zmiana z 21 lipca 2010 (Dziennik Ustaw I S. 944).

PRZEPISY W UNII EUROPEJSKIEJ

W Unii Europejskiej przepisy prawne definiują, kto będący osobą zaufania publicznego może, a kto nie mający uprawnień nie może rozliczać podatków.

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego podlega na obszarze Unii ustawowej ochronie. Ochrona zawodu obowiązuje niemal w każdym kraju Unii Europejskiej, w tym w Niemczech, Austrii i w Polsce. Jedynie w Wielkiej Brytanii oraz Holandii panuje nieco bardziej liberalne podejście do kwestii doradzania w/s podatkowych i wykonywania zawodu.

Z racji doradzania w kwestiach podatkowych wynikają ograniczenia w wykonywaniu innych usług i profesji. Osoba rozliczająca podatek nie może trudnić się innymi usługami i branżami, bo zabraniają tego przepisy wewnętrzne Niemiec, Austrii i Polski. Zakaz ten znajduje się w ustawie o doradztwie podatkowym, która obowiązuje w tych krajach. Zawodu doradcy podatkowego (lub pokrewnego zawodu) nie można łączyć z żadną inną branżą.

W Polsce artykuł 31 polskiej ustawy o doradztwie podatkowym (Dziennik Ustaw 1996.102.475) wprowadza zakaz prowadzenia działalności innej niż doradztwo podatkowe dla osób doradzających w kwestiach podatkowych.

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania społecznego i osoba doradzająca podatnikom w rozliczeniu podatku nie może trudnić się przykładowo taką branżą jak wysyłanie ludzi do pracy zagranicą, doradztwem personalnym czy sprzedażą ubezpieczeń. Jeśli ktoś doradza w/s podatkowych i jednocześnie prowadzi działalność o innym profilu (np. pośrednictwo pracy, handel, turystyka, ubezpieczenia, przewozy, itd.), to albo utracił uprawnienia do zawodu doradcy podatkowego, albo takowych nigdy nie posiadał. Rozliczanie niemieckich, austriackich i polskich podatków jest wtedy wykonywane w szarej strefie. Wiele firm oferujących zagraniczne rozliczenia robi to po prostu nielegalnie.

KARY ZA BRAK UPRAWNIEŃ

W przypadku dokonywania rozliczeń przez osoby do tego nieuprawnione zastosowanie ma paragraf 5 ustawy StBerG – zakaz udzielania pomocy w sprawach podatkowych przez osoby nieuprawnione.

Zgodnie z § 5 kto udziela pomocy w sprawach podatkowych bez uprawnień podlega karze grzywny, a podszywanie się pod osobę mającą uprawnienia do udzielania pomocy w sprawach podatkowych jest przestępstwem w myśl kodeksu karnego, co reguluje § 132a Abs. 1 Nr. 2 tejże ustawy.

Wysokość kary pieniężnej także określa niemiecka ustawa o doradztwie podatkowym. Najwyższa kara pieniężna pojawiająca się w ustawie jest zdefiniowana w paragrafie 90 StBerG ustęp 3.  Zgodnie z zapisem  przytoczonego przepisu kara może wynieść kwotę w wysokości do 50.000 EUR.


Zakaz rozliczania podatku

UWAŻAJ NA OSZUSTÓW

puszczą Cię boso z płaczem…
…oraz bez pieniędzy !!!

Wiele firm w branży zagranicznych podatków działa nielegalnie. Nie mają uprawnień, nie opłacają licencji, nie ujawniają swoich danych w dokumentacji (nie przybijają pieczątek), a mimo to robią podatki biorąc za to pieniądze i z premedytacją wykorzystują naiwność ludzi.

Proceder nielegalnego rozliczania podatków to tak masowy problem, że państwo niemieckie ściga już nawet podatników za współudział. 16.01.2011 BDL z siedzibą w Berlinie oficjalnie poinformowała, iż podatnicy, którzy korzystają z usług osób lub firm, które nie posiadają niemieckich uprawnień do świadczenia doradztwa podatkowego, podlegają karze grzywny – i Niemcy egzekwują to do 10 lat wstecz.

Wobec w/w przepisu podatnikowi grozi kara grzywny, jeżeli powierzy rozliczenie niemieckiego podatku niewłaściwym osobom.

PSEUDO-DORADCY udają podatkowych specjalistów !!!

Jest ich pełno. Na ulicach, w internecie oferują Ci tanie i szybkie rozliczenie podatku. Choć podpisują z Tobą umowę, to nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności. W dokumentacji wpływającej do urzędów nie ma nawet śladu adnotacji, że oni ją robili. Gdyby działali legalnie, to przecież na Twojej deklaracji podatkowej daliby pieczątkę. Ale jej nie dają i mogą wpisać Ci do papierów co tylko chcą. Urzędnicy przecież myślą, że to Ty sam pisałeś. I wtedy urząd bierze się za Ciebie.

Zgodnie z prawem NIE MOGĄ ROZLICZAĆ PODATKÓW:

Doradztwo personalne zajmuje się doradzaniem w/s zatrudnienia i nie jest doradztwem podatkowym

Personal Service serwis personalny nie jest serwisem podatkowym

Agencje pracy i pośrednicy pracy posiadają certyfikat Marszałka Województwa, ale on nie uprawnia do rozliczania podatków

Agenci TAX nie reprezentują niemieckich Urzędów Skarbowych, gdyż nie są doradcami podatkowymi z licencją niemiecką

Akwizytorzy nie prowadzą biura, a jest ustawą wymagane

Punkty w centrach handlowych nie zapewniają poufności rozmów, a ustawa to nakazuje. Na szybko, byle jak, byleby zarobić na kliencie

Consulting zajmuje się konsultowaniem działań gospodarczych, ale nie jest to konsultowanie spraw podatkowych. Nie jest też ani doradzaniem w/s podatkowych, ani nie jest rozliczaniem podatków

Biura tłumaczeń tłumaczą dokumenty, ale nie mogą tworzyć zeznań podatkowych i reprezentować podatników przed fiskusem

Firmy ubezpieczeniowe sprzedają polisy, a rozliczeń podatkowych się nie sprzedaje, tylko świadczy się odpłatnie doradztwo podatkowe

Pośrednicy finansowi pośredniczą w transferach pieniędzy, ale Urzędy Skarbowe przelewają pieniądze prosto na konto podatnika

Oni nie są doradcami podatkowymi dla fiskusa!
Oni napaskudzą Ci w papierach!


ZADZWOŃ DO URZĘDU

Wystarczy zadzwonić do niemieckiego Urzędu Skarbowego i zapytać: czy na naszej dokumentacji podatkowej (aktualnej lub sprzed lat) znajdowała się w ogóle adnotacja o firmie lub osobie, która doradzała i sporządzała nam deklarację podatkową ???
ZAPYTAJ

Urzędnicy skarbowi poinformują Cię o udziale doradcy podatkowego.

W ten sposób da się sprawdzić czy firma, której powierzyliśmy uzyskanie zwrotu naszego podatku, działa legalnie – czy jest to kolejny oszust, który ukrywa swoją tożsamość, szuka szybkiego zarobku i żeruje na ludzkiej niewiedzy i naiwności.

Jeśli otrzymamy informację, że jesteśmy oficjalnie reprezentowani przed niemieckim Urzędem Skarbowym, to wszystko jest OK. Jeśli jednak urząd nic nie wie, że ktoś nas miał reprezentować, a my powierzyliśmy firmie nasze sprawy podatkowe…

REAGUJ !!!

BO PÓJDZIESZ Z TORBAMI !!!

Wpaść w finansowe długi wobec niemieckiej skarbówki możesz bardzo szybko. Ale później spłacanie długów trwa bardzo długo. A jeśli na stare lata nie starczy Ci pieniędzy nawet na…herbatę?

SPRAWDŹ ROZLICZENIE
NIM WRÓCISZ DO KRAJU

 

Tak wygląda BEZPIECZNE ROZLICZENIE podatku:

 

Jak chronić się przed OSZUSTAMI i nie stać się ich ofiarą?

Każdego roku ponad 30.000 Polaków pada ofiarami oszustw związanych ze złym rozliczeniem niemieckiego podatku. Szczególnie dramatycznie wygląda sytuacja osób nie znających niemieckiego języka i niemieckich przepisów.

Aby nie paść ofiarą oszusta, należy bardzo dobrze zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością finansową, majątkową i prawną w momencie korzystania z pomocy osób trzecich (np. agentów, pośredników, konsultantów, firm) przy rozliczeniu się z niemieckim Urzędem Skarbowym z osiągniętych w Niemczech dochodów. Niezależnie od tego, czy dokumenty do rozliczenia niemieckiego podatku składamy w Polsce lub w Niemczech, to zadawajmy szczegółowe pytania osobie, której powierzamy dokumentację. Bądźmy dociekliwi i żądajmy zawsze sprecyzowanych (a nie wymijających) odpowiedzi. W szczególności jeśli nie znamy wystarczająco języka lub przepisów, to zabezpieczajmy się na wszelkie możliwe sposoby, aby nie paść ofiarą oszustów szukających na nas łatwego zarobku, którzy tylko udają doradców podatkowych i chcą nas naciągnąć !!!

90% z działających w Polsce firm rozliczających niemieckie podatki robi to z pominięciem obowiązku przybicia swojej pieczątki na deklaracji robionej dla klienta i nie ujawnia Urzędom Skarbowym swojej tożsamości jako wykonawcy usługi podatkowej.

Firma podatkowa może dać nam umowę, wystawić rachunek, a wcale nie nabije pieczątki na dokumentacji… Szczególnie niebezpieczne dla podatnika (klienta) są ryzykowne ulgi podatkowe proponowane przez te firmy do zastosowania w rozliczeniu podatkowym – fikcyjne zapomogi na krewnych w Polsce, stosowanie ulg podatkowych pomimo braku przelewów i rachunków, problematyczne zaświadczenia, niezrozumiałe dokumenty i upoważnienia w języku niemieckim do podpisania…   Wielu Polaków pracujących w Niemczech nie zna przecież na tyle dobrze języka niemieckiego, aby biegle posługiwać się nim w obejściu z prawem podatkowym. Urzędnik skarbowy nie widząc jednak adnotacji, kto sporządzał deklarację podatkową i jakie biuro podatkowe dokonywało rozliczenia, to wyjdzie z założenia, że to podatnik sam, bez niczyjej pomocy się rozliczał. Tylko kto będzie za to wszystko odpowiadał finansowo i prawnie przed niemieckim Urzędem Skarbowym ? Wtedy my sami podatnicy odpowiadamy naszym majątkiem za porady biura podatkowego !

Zastanówmy się – dlaczego biura podatkowe uciekają świadomie przed odpowiedzialnością i na sporządzanych dla klienta deklaracjach podatkowych celowo nie przybijają swojej pieczątki?

 

Odpowiedź jest prosta – albo biura te nie mają niemieckich uprawnień do rozliczenia podatku, albo stosują ryzykowne rozwiązania i niedozwolone ulgi w rozliczeniu podatnika!

 

Poniższy zestaw pytań pozwoli nam bezpiecznie rozliczyć się z podatku:

1. Czyja pieczątka znajdzie się na mojej deklaracji podatkowej ?

2. Kto z imienia i nazwiska ponosi odpowiedzialność za wypełnienie deklaracji ?

3. Do której Izby Doradców Podatkowych jest zgłoszona osoba lub firma widniejąca na pieczątce ?

 

Jeżeli zdecydowaliśmy się powierzyć sporządzenie naszego zeznania podatkowego osobie trzeciej, to dla własnego bezpieczeństwa wymagajmy od niego wypełnienia obowiązków. A gdyby ktoś zagarnął nasz zwrot podatku, przetrzymywał go na swoim koncie, nie zachował terminu, źle nam doradził lub w innym sposób wyrządził nam szkodę, to wtedy możemy zwrócić się o pomoc do niemieckich instytucji. I taką pomoc otrzymamy.

Należy pamiętać o tym, aby otrzymać umowę w formie papierowej. Umowa ma potwierdzić, kto wypełnia deklarację podatkową. Na rynku  rozliczeń podatkowych działa wielu oszustów, którzy dokonują rozliczenia zwrotu podatku, a następnie ściągają na swoje konta pieniądze należne klientom. Podatnik, który nie ma żadnego pisemnego potwierdzenia, nie jest w stanie odzyskać swoich pieniędzy nawet przed sądem !

Umowę z osobą sporządzającą deklarację podatkową w naszym imieniu należy zawrzeć także dlatego, aby mieć pewność, kto wykonuje nasze rozliczenie podatkowe. Umowa musi określać, kto robi dla nas deklarację podatkową i kto świadczy usługę doradztwa podatkowego.

Samo udzielenie podatnikowi wskazówek dotyczących rozliczenia (nawet nieodpłatnie) jest zgodnie z par. 5 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (Steuerberatungsgesetz) formą doradztwa podatkowego. Dlatego zajmując się obsługą klienta składającego dokumenty rozliczeniowe świadczy się dla niego już doradztwo podatkowe.

Posiadając umowę, w której jest określony podmiot biorący odpowiedzialność za doradztwo podatkowe, możemy zawsze sprawdzić w niemieckim Urzędzie Skarbowym, czy firma, z którą zawarliśmy umowę, wywiązała się ze zobowiązania i złożyła w naszym imieniu odpowiednie dokumenty potwierdzone przez doradcę podatkowego. Gdyby tego nie zrobiła, to na podstawie zawartej umowy możemy dochodzić swoich praw.

Jeśli cię oszukano, to szukaj pomocy !

Jeżeli ktoś na rozliczeniu podatku nas oszukał, wykorzystał lub wykonał usługę źle, to pamiętajmy, że są instytucje czuwające nad jakością świadczonych usług w zakresie niemieckich podatków.

Nad usługami podatkowymi istnieje tzw. nadzór zawodowy i sprawuje go zgodnie z § 73 StBerG Izba Doradców Podatkowych (Steuerberaterkammer). Takich izb jest na terenie Niemiec 21. Nadzorowi zawodowemu podlegają nie tylko niemieckie, ale także i polskie firmy rozliczające niemiecki podatek. Polskie firmy zajmujące się niemieckimi podatkami, które nie mają przedstawicielstwa w Niemczech, podlegają pod Izbę Doradców Podatkowych Brandenburg z siedzibą w Poczdamie (§ 3a StBerG).

Izba brandenburska prowadzi rejestr polskich doradców i kontroluje ich działania w zakresie niemieckich podatków. Polska firma przed podjęciem działalności musi złożyć wniosek do Izby Doradców Podatkowych na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu, aby uzyskać pozwolenie na prowadzenie działalności związanej z niemieckimi podatkami (zarządzenie Izby Brandenburg z dnia 21.07.2008).

Zezwolenie jest wydawane jest na okres jednego roku i obejmuje jedynie przejściowe oraz okazyjne świadczenie pomocy w sprawach podatkowych. Polska firma musi co roku składać pisemne sprawozdanie z prowadzonej działalności.

 


Ceny

Ceny usług podatkowych są ściśle określone w przepisach prawnych.

Usługi podatkowe nie są wolnym rynkiem, gdzie można sobie dowolnie naliczać stawki za rozliczenie. Zawyżanie lub zaniżanie stawek jest zabronione i grożą za to sankcje prawne.

Ustwa StBGebV określa ceny za rozliczenie niemieckiego podatku według tabel, w których stawki rosną proporcjonalnie w górę. Im większy dochód i podatek oraz im większy stopień trudności, tym większa opłata za rozliczenie. Tabele wynagrodzeń – czyli przepisy wykonawcze do ustawy StBGebV – ściśle określają proporcjonalne wynagrodzenie za rozliczenie niemieckiego podatku.

Za sporządzenie niemieckiego zeznania podatkowego należy z góry pobrać zaliczkę, o czym informuje § 8 ustawy Vorschuß (zaliczka).

Podstawa prawna
„Steuerberatergebührenverordnung vom 17. Dezember 1981 (Bundesgesetzblatt I S. 1442), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. April 2008 (Bundesgesetzblatt I S. 666) geändert worden ist”
„Rozporządzenie w/s opłat dla doradców podatkowych z 17 grudnia 1981 (Dziennik Ustaw I S. 1442), ostatnio zmieniony artykułem 5 ustawy z 8 kwietnia 2008 (Dziennik Ustaw I S. 666)“

Stawka zryczałtowana – ZABRONIONA

Paragraf 14 ust. 2 StBGebV zabrania stosowania stawek zryczałtowanych.

Oto brzmienie § 14 ust. 2 :
„Ustalenie stawki zryczałtowanej za sporządzenie powtarzających się zeznań podatkowych jest niedopuszczalne.”
Nie wolno zatem stosować za rozliczenie niemieckiego podatku jednej, stałej i niezmiennej kwoty wynagrodzenia, a kto taką stosuje, to łamie prawo.

Zabronione jest żądać tylko stałego ryczałtu za rozliczenie podatku, gdyż obowiązuje zasada:
im wyższy dochód i podatek oraz im większy stopień trudności, tym większa cena za rozliczenie.

Jeżeli ktoś zatem określi cenę tylko jako stała kwota xx bez uwzględnienia proporcjonalnego wzrostu ceny w górę w zależności od dochodów i podatku, to nie zastosował paragrafu 14 ust. 2 i złamał prawo.