Ostrzeżenie

Pracownicy z Polski pracujący w Niemczech !

Podejmując się rozliczenia z niemieckiego podatku ostrzegamy przed oszustwami ze strony niekompetentnych osób, które próbują Was zwerbować do nielegalnego rozliczenia podatku z Niemiec.

Wiele firm rozliczających podatek robi to nielegalnie i popełnia przestępstwa, a Was naraża na kłopoty finansowe, prawne, formalne oraz karno-skarbowe.

Aby Was nie oszukano, nie okłamywano, nie wyzyskiwano i przede wszystkim, aby Was nikt nie okradł przeczytajcie.

Lista siedmiu czyhających na Was pułapek :

1. Kierowanie zwrotu podatku na konto firmy.

Pod żadnym pozorem nie zgadzajcie się na przelew pieniędzy ze zwrotu podatku na konto firmy, która Was rozlicza z podatku lub na jakiekolwiek inne obce konto. Taka zgoda oznacza zrzeczenie się prawa do pieniędzy z tytułu zwrotu podatku.

Kwestię tę reguluje Bürgerliches Gesetzbuch BGB Recht der Schuldverhältnisse (Prawo Stosunków Zadłużenia). Zgodnie z paragrafem 409 BGB  zgoda na przelew pieniędzy z tytułu zwrotu podatku na konto innej osoby jest zrzeczeniem się prawa do zwrotu.

Zawsze podawajcie swoje konto lub w ostateczności konto bardzo zaufanych osób. W innym przypadku ktoś może Wam nie zwrócić pieniędzy.

Co grozi:
Zgoda na przelew pieniędzy ze zwrotu podatku na obce konto jest równoznaczna ze zrzeczeniem się prawa do zwrotu. Firma rozliczająca może, ale wcale nie musi zwrócić Wam pieniędzy. To tylko zależy od jej dobrej woli. Jeśli jednak jej nie wykaże, to bezpowrotnie stracicie pieniądze. 

2. Niemieckie urzędy ścigają w całej Unii.

Urzędnicy niemieccy w towarzystwie polskich służb zaczynają przeprowadzać regularne kontrole w Polsce w agencjach pracy i firmach rozliczających podatek, które dopuszczają się nieprawidłowości. Jeżeli rozliczacie się w firmie, w której nie wszystko biegnie zgodnie z prawem, to Was też skontrolują !

Przykładowa akcja miała miejsce w Turawie, gdzie na jedną z firm wysyłających pracowników do pracy do Niemiec padło podejrzenie o zarzut nieprawidłowości. KLIKNIJ NA LINK o sprawie kontroli w Polsce niemieckiego Zollamt – Urzędu Celnego – pisało większość niemieckich i polskich gazet:

http://www.region24.info/art-146.html

Na dzień dzisiejszy niemieckie sądy prowadzą sprawy przeciwko dwóm firmom z Opola i jednej z Katowic, które oszukiwały przy rozliczeniach podatku.

Zgodnie z niemieckim prawem dokumenty podatkowe przechowuje się aż 10 lat. Kontrolerzy skarbowi mogą aż za tak długi okres czasu sprawdzać Wasze dokumenty podatkowe tj. – stare decyzje o przyznanym zwrocie, stare Lohnsteuerkarte, Wasze fikcyjne zapomogi dawane na krewnych w Polsce, itd. Wykryją jakąś nieprawidłowość i będziecie płacić karę finansową. A w dodatku oskarżą Was o przestępstwo karno-skarbowe. Dlatego nie rozliczajcie się w firmach, które prawnie i finansowo nie są w 100% czyste. Bo gdy one będą kontrolowane, to pociągną Was ze sobą na samo dno.

Co grozi:
Rozliczanie się w firmie nie mającej uprawnień lub dopuszczającej się nieprawidłowości grozi utratą zwrotu, przesłuchaniami na Policji, a także oskarżeniem o współudział w przestępstwie.  

3. Oferowanie rozliczeń podatkowych wraz z innymi usługami.

Oferowanie rozliczeń podatkowych (doradztwa podatkowego) wraz z innymi usługami jest w Unii Europejskiej zabronione.

Istnieją mimo to firmy (łamiące prawo), które rozliczenia podatkowe oferują razem z pracą zagranicą, ubezpieczeniami, biletami autokarowymi, itd.

Wystarczy sięgnąć do polskich przepisów, aby przekonać się, że jest to łamanie obowiązującego prawa. W Polsce artykuł 31 dpU wprowadza zakaz prowadzenia działalności innej niż doradztwo podatkowe dla osób doradzających w kwestiach podatkowych.

Jeżeli zauważycie, że osoba rozliczająca Was z jakiegokolwiek podatku oferuje również pracę, ubezpieczenia, bilety autokarowe lub jakiekolwiek inne usługi niezwiązane z podatkami, to wtedy istnieją tylko dwie możliwości takiego stanu rzeczy:
a) albo ta osoba utraciła uprawnienia,
b) albo takich uprawnień nigdy nie miała.

Zarówno pierwsza, jak i druga sytuacja są przestępstwem, które jest surowo karane.   

Uwaga:
Pośrednicy pracy i agencje pracy z uwagi na skomplikowane przepisy dokonują statystycznie najwięcej błędów i nieprawidłowości. Dlatego w pierwszej kolejności na nich są organizowane naloty służb celnych i podatkowych. Nie rozliczajcie się u pośredników pracy, bo oni rozliczają nielegalnie i w momencie kontroli u nich Wy możecie stracić swój zwrot podatku. Oni mają Wam organizować pracę, przejazd, nocleg, ale nie rozliczać Waszych rocznych dochodów.

4. Nielegalna stawka za rozliczenie podatku.

Jeżeli ktoś oferuje Wam rozliczenie niemieckiego podatku za 100 zł, 150 zł, 200 zł lub 250 zł jako jeden całkowity koszt rozliczenia – to trafiliście na oszusta !

Za taką cenę nie pracuje żaden doradca podatkowy. Nawet przepisy prawne mu tego zabraniają !

Pobieranie tylko jednej i zawsze jednakowej stawki za rozliczenia podatkowe to przestępstwo przeciwko niemieckim przepisom Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV) – przeciwko rozporządzeniu, które reguluje wynagrodzenia za rozliczenia podatkowe. Paragraf 14 ust. 2 StBGebV zabrania stosowania stawek zryczałtowanych. Honoraria za rozliczenie niemieckiego podatku są regulowane przepisami w/w rozporządzenia i nie można za nie naliczać tak niskich stawek. Rozporządzenie StBGebV definiuje dokładnie ceny za takie usługi.

Za ofertami za 100 zł czy 200 zł kryją się ludzie, którzy sporządzają Wam deklaracje podatkowe bez uprawnień.

Co grozi:
Rozliczając się u osób i w firmach bez uprawnień, Wy współuczestniczycie w przestępstwie. Za to grozi Wam przynajmniej grzywna. 

Co należy pamiętać:
Ewentualna nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku przestrzegania prawa.

5. Brak uprawnień do robienia zeznania podatkowego.

Za wieloma firmami kryją się niekompetentne osoby, które nie ponoszą żadnej odpowiedzialności przed niemieckim Urzędem Skarbowym za zrobione rozliczenie klienta. Na dokumentacji rozliczeniowej nie przybijają obowiązkowej pieczęci, bo jej zwyczajnie nie mają. Dokumentacje wpływające do Urzędów Skarbowych wyglądają tak, jakby podatnik sam wypełnił sobie formularze. W tej sytuacji cała odpowiedzialność spada na Was podatników.

A co, jeżeli Wy nie mówicie i nie piszecie perfekt po niemiecku ? Urzędnicy są przecież święcie przekonani, że Wy sami sobie zrobiliście deklarację podatkową, bo w dostarczonej do urzędu dokumentacji nie ma żadnej adnotacji, że jakaś firma podatkowa robiła dla Was to rozliczenie. Skoro firma nie ujawniła się w dokumentacji podatkowej przed urzędem, to co miała do ukrycia ? Anonimowo mogła tam wpisać cokolwiek – bo nie ujawniając się uciekła od odpowiedzialności. Wy za to poniesiecie odpowiedzialność za firmę, choć nie znacie przepisów i języka.

Zeznanie podatkowe musi być:

a) opatrzone pieczęcią osoby, która ją usługowo sporządzała dla klienta,

b) do niemieckiego Urzędu Skarbowego musi wpłynąć pisemne upoważnienie o reprezentowaniu Was przez firmę rozliczającą podatek,

c) decyzja o przyznanym zwrocie podatku (lub przynajmniej kopia decyzji) musi zostać dostarczona przez niemiecki Urząd Skarbowy na adres Waszego pełnomocnika, którym jest firma rozliczająca podatek.

Na co uważać:
Jeżeli te 3 powyższe warunki nie zostają spełnione, to macie pewność, że taka osoba nie ma uprawnień. Pomoc w sprawach podatkowych bez uprawnień jest karana.  

6. Wypłacanie zwrotu podatku przed wydaniem decyzji urzędowej.

Na rynku istnieją firmy, które „z góry” wypłacają klientowi pieniądze, a faktyczny zwrot podatku pobierają na swoje konto. Niektóre z nich wręcz skupują od podatników dokumenty do rozliczenia. Oczywiście płacą dużo mniej, niż wyniesie spodziewany zwrot, na czym Wy podatnicy jesteście stratni finansowo.

Proceder wygląda następująco:

1. Firma bierze kredyt w banku na zakup od klientów dokumentów rozliczeniowych (Besondere Lohnsteuerbescheinigung).

2. Firma wypłaca klientowi niewielką kwotę pieniędzy za zrzeczenie się prawa do zwrotu.

3. Firma rozlicza klienta z podatku i podaje do Urzędu Skarbowego swoje konto.

4. Firma otrzymuje przelew z kwotą o kilkaset procent (%) większą, niż zapłaciła klientowi za dokumenty rozliczeniowe.

Poza tym, że są to niedozwolone praktyki, to Wam nie opłaca się sprzedawać komukolwiek dokumentacji podatkowej, gdyż niemieckie Urzędy Skarbowe z reguły po kilku miesiącach przelewają zwrot podatku. Warto poczekać.

Co grozi: utrata pieniędzy na kwotę od kilkuset do kilku tysięcy Euro.

7. Zapłata za usługę po uzyskaniu zwrotu.

Jeżeli czytacie reklamę, że jakaś firma nie pobiera zaliczka za rozliczenie podatku, to powinno dać Wam to sporo do myślenia na temat takiej dziwnej firmy.   To zwykły haczyk.

Niemieckie przepisy wypowiadają się jednoznacznie w kwestii zaliczek w rozporządzeniu o opłatach dla doradców podatkowych. § 8 rozporządzenia StBGebV właśnie przewiduje zaliczkę za rozliczenie podatku.

Wiele firm obiecuje klientom mało formalności, niskie koszty usługi, a po czasie okazuje się, że Wasze pieniądze z tytułu zwrotu podatku wpłynęły na konto tej firmy. Albo pieniędzy już nie zobaczycie na oczy, albo w najlepszym przypadku przeleją Wam połowę, żebyście siedzieli cicho, a drugą połowę sobie zostawią.

Uwaga:
Firmy nie pobierające zaliczek wabią naiwnych klientów tylko po to, aby przelać na swoje konto Wasze pieniądze.

UWAGA ! W związku z powyższym prosimy, aby nie rozliczać podatku w firmach zajmujących się doradztwem personalnym, pośrednictwem pracy, consultingiem, sprzedażą ubezpieczeń, pośrednictwem finansowym i nie korzystać z usług wszelkich domokrążców, rozliczających w domach mieszkalnych, a także we wszelkich firmach zaniżających stawki oraz wszędzie tam, gdzie istnieją przesłanki do złamania prawa, gdyż firmy te działają nielegalnie.

Rozliczając się w takich firmach grozi Wam bezpowrotna utrata pieniędzy i kłopoty prawne.

Firmy te są pod obserwacją służb celnych oraz podatkowych i będą w nich organizowane kontrole.

Pamiętajcie, że w Niemczech można do 10 lat wstecz zrobić Wam korektę zeznania oraz w przypadku wykrycia nieprawidłowości naliczyć karę i odsetki za ostatnie dziesięć lat.

Zalecamy zatem Wam korzystanie z pomocy w rozliczeniu podatku tylko w uprawnionych do tego placówkach. Chodzi o Wasze bezpieczeństwo.

Wasz