Rodzina i dzieci

Nigdzie na świecie nie ma tak wysokich zasiłków rodzinnych jak w Niemczech. Rocznie Kindergeld na pierwsze dziecko wynosi 2.208 Euro, na dwójkę dzieci 4.416 Euro, na trójkę dzieci 6.696 Euro, a za każde następne dziecko + 2.580 Euro.

Podstawową zasadą świadczeń na dzieci jest to, że należą się one większości osób pracujących w Niemczech, ale należy złożyć o każde ze świadczeń stosowny wniosek. Istnieje zatem prawo, ale o samo świadczenie należy już się ubiegać. Gdyby osoba uprawniona nie złożyła wniosku o przyznanie konkretnego świadczenia na dzieci, to z tytułu samego prawa do pobieranie zasiłków na dzieci nie otrzyma przelewu środków finansowych. W każdym przypadku występuje wymóg złożenia wniosku.

Gdyby osoba z uprawnieniami nie złożyła stosownego wniosku o przyznanie konkretnego świadczenia i zrobiła to np. kilka miesięcy, a nawet kilka lat później od momentu wystąpienia przywileju pobrania zasiłku, to z upływem czasu coraz trudniej uzyskać zaległe świadczenie wstecz. Niektóre ze świadczeń socjalnych na dzieci nie przewidują żadnej rekompensaty wstecz, a niektóre tylko wypłatę świadczenia za 1 miesiąc do tyłu. Dlatego też przy okazji ubiegania się o którykolwiek z zasiłków na dzieci należy pamiętać, żeby od razu w momencie wystąpienia nowych okoliczności i prawa do pobrania zasiłku natychmiastowo o niego wystąpić i złożyć stosowny wniosek w urzędzie właściwym ze względu na wypłatę świadczenia.

Państwo niemieckie chętnie dba o dzieci i to niezależnie od ich obywatelstwa. Przesłanką do pobierania niemieckich zasiłków na dzieci jest posiadanie w Niemczech statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Aby taki status uzyskać, wystarczy przynajmniej półroczny okres nieprzerwanej pracy w Niemczech. Wystarczy zatem pracować w Niemczech sześć pełnych miesięcy, aby mieć w zasięgu ręki cały pakiet socjalny środków finansowych na dziecko. Co więcej, dziecko wcale nie musi być zameldowane w Niemczech. Nie musi tam też przebywać. Wystarczy, że znajduje się formalnie na terenie Unii Europejskiej. Zatem wystarcza, gdy dziecko jest zameldowane i przebywa w Polsce.

W Niemczech przysługuje szereg różnych świadczeń socjalnych związanych nie tylko z posiadaniem własnych dzieci i ich wychowywaniem, ale także związanych z wychowywaniem dzieci przysposobionych. Także młodym rodzicom przysługuje cały pakiet świadczeń socjalnych na małe dzieci. Począwszy od macierzyńskiego, zasiłku dla rodziców, a kończąc na dodatkach na dzieci i bonusie na dziecko. Tak sformułowane prawo socjalne jest bardzo przyjazne dla młodych małżeństw oraz rodzin wielodzietnych. Zasada państwa socjalnego stawia na piedestale rodzinę ze wszystkimi jej członkami, ale najważniejszym jej elementem są dzieci. I to właśnie dzieci mają wsparcie w przepisach prawnych w Niemczech.

Niemcy to państwo socjalne, które zabezpiecza finansowo rodziny i dzieci, a ustawa zasadnicza Niemiec gwarantuje nienaruszalną zasadę państwa socjalnego (art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 1 Grundgesetz). Polacy zatrudnieni legalnie w Niemczech mają także pełne prawo do zasiłku rodzinnego (Kindergeld), zasiłku rodzicielskiego (Elterngeld), macierzyńskiego (Mutterschaftsgeld), bonusu na dzieci (Kinderbonus), dodatku na dzieci (Kinderzuschlag), a także mogą odliczać od podatku koszty opieki nad dzieckiem.

Kindergeld

Niemiecki zasiłek rodzinny został przewidziany dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 18 lat, bądź dzieci starsze i pełnoletnie, które podejmują naukę. W przypadku dzieci pełnoletnich można w określonych ustawą przypadkach ubiegać się o świadczenia na dzieci, ale dzieci pełnoletnie muszą koniecznie kształcić się. Oprócz obowiązku nauki dzieci nie mogą mieć także więcej niż 25 lat.
Niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stałe, pracownikom sezonowym, pracownikom oddelegowanym z polskich firm do pracy w Niemczech oraz właścicielom firm, jeśli posiadają oni nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Kindergeld (zasiłek rodzinny) wypłacany jest w Niemczech na dzieci, które:
• mają mniej niż 18 lat
• są starsze niż 18 lat, ale uczą się (granica wieku: do 25 lat)
• są starsze niż 18 lat i nie uczą się, ale poszukują pracy (granica wieku: do 21 lat)
• mają mniej niż 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy

W pewnym przypadkach przepisy przewidują pobieranie zasiłku rodzinnego na dzieci powyżej 25 roku życia (np. na dzieci kalekie i upośledzone).

Niemiecki Kindergeld przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest tutaj wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego. Wystarczy posiadanie obywatelstwa polskiego.

Na następujące dzieci można otrzymać Kindergeld:
• własne dzieci
• adoptowane dzieci
• wychowywane dzieci (np. starsze, pełnoletnie rodzeństwo wychowuje młodsze)
• dzieci współmałżonka (o ile mieszkają razem z wnioskodawcą)
• wnuki (o ile rodzice już nie pobierają Kindergeld)

Aby ubiegać się o Kindergeld w Niemczech, rodzic musi podlegać pod tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy uzyskuje się po przepracowaniu w Niemczech 183 dni (pół roku). O nieograniczonym obowiązku podatkowym decyduje właściwy miejscem niemiecki Urząd Skarbowy. W przypadku gdyby rodzice dziecka nie posiadali niemieckiego obywatelstwa, to im także przysługuje prawo do Kindergeld. Musi być jednak spełniony jeden warunek. Jedno z rodziców jest podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Niemczech (pracuje lub ma firmę w Niemczech). Pracownikom sezonowym i oddelegowanym z polskich firm także przysługuje prawo do pobierania Kindergeld, jeśli posiadają oni nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Kindergeld przysługuje także na dzieci, które mieszkają w Polsce.
Gdyby dziecko było pełnoletnie (do 25 lat) i mieszkało oraz studiowało w Polsce, to rodzicom także przysługuje Kindergeld.

Elterngeld

Rodzicom nowonarodzonych dzieci przysługuje specjalne świadczenie o charakterze pieniężnym o nazwie rodzicielskie (Elterngeld). Przysługująca wysokość Elterngeld to 65% wynagrodzenia, nie mniej jednak niż 300 Euro i nie więcej niż 1.800 Euro. Dla rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji finansowej Elterngeld może być w pewnych przypadkach nawet zwiększony powyżej kwoty 1.800 Euro. Elterngeld nalicza się na podstawie 12 ostatnich miesięcy zatrudnienia w odniesieniu do zarobku netto. Warto przed urodzeniem dziecka postarać się o dobrze płatną pracę, gdyż średnią bierze się z 3 najlepszych miesięcy ostatniego roku i to one decydują o wysokości Elterngeld.

Gdyby matka dziecka pobierała po narodzeniu potomka macierzyńskie (Mutterschaftsgeld), to wtedy Elterngeld pomniejsza się właśnie o kwotę wypłaconego Mutterschaftsgeld.

Elterngeld należy się :

  • pracownikom
  • urzędnikom
  • prowadzącym firmę
  • bezrobotnym
  • uczącym się
  • na nowonarodzone dzieci.

Zasiłek ten jest przyznawany na okres co najmniej 12 miesięcy. W niektórych sytuacjach można otrzymać Elterngeld nawet przez 14 miesięcy. Aby otrzymywać Elterngeld przez 2 dodatkowe miesiące, wynagrodzenie małżonków w ostatnim roku (w pierwszym roku po narodzinach dziecka) musiałoby się zmniejszyć w stosunku do okresu sprzed narodzin dziecka.

Przesłanki do otrzymania Elterngeld :

  • rodzice po urodzeniu dziecka sami będą je wychowywać
  • nie będą pracowali tygodniowo więcej niż 30 godzin
  • dziecko będzie znajdowało się we wspólnym gospodarstwie domowym rodziców
  • przynajmniej jeden z rodziców mieszka lub przebywa w Niemczech

Wniosek o przyznanie Eltergeld najlepiej złożyć od razu po narodzinach dziecka. Gdyby rodzice złożyli wniosek później, to otrzymaliby zaległe świadczenie tylko i wyłącznie do 3 miesięcy wstecz.

Pozostałe świadczenia

System świadczeń socjalnych jest w Niemczech bardzo rozbudowany. Istnieje wiele różnych form pomocy pieniężnej dla rodzin, pracujących, bezrobotnych, podejmujących działalność, szukających zatrudnienia i będących w wieku przedemerytalnym. Poza zasiłkami związanymi z posiadaniem dzieci (zasiłkiem rodzinnym i rodzicielskim) istnieją także zasiłek dla bezrobotnych, przedłużony zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek socjalny, świadczenie zawodowej rehabilitacji, świadczenie z tytułu kształcenia zawodowego, przejęcie kosztów dokształcania się, dodatki do zatrudniania osób starszych, świadczenie pieniężne dla bezrobotnych otwierających działalność gospodarczą, zasiłek mieszkaniowy, zasiłek upadłościowy, zasiłek na okres skróconego czasu pracy, zasiłki dla niepełnosprawnych, zasiłek pomostowy, świadczenia przeznaczone na doradztwo i pośrednictwo. Wszystkie te świadczenia są w zasięgu ręki pracowników z Polski podejmujących legalne zatrudnienie w Niemczech i posiadających na terenie Niemiec status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym, który nabywa się po 183+1 dniach pracy.

To takie proste !

Wystarczy przepracować w Niemczech pół roku, aby nabyć prawo do całego pakietu świadczeń socjalnych !

 

Zadzwoń! Chętnie pomożemy Ci zdobyć świadczenia. TEL: 77 462 12 40