Obliczanie Lohnsteuer

 Obliczanie Lohnsteuer

Przystępując do obliczenia niemieckiego podatku należy zacząć od zastosowania przepisów paragrafu 2 I EStG oraz zdefiniowania dochodów osiąganych na podstawie:

§ 13–14a EStG, §§ 15–17 EStG, § 18 EStG, §§ 19–19a EStG, § 20 EStG, § 21 EStG oraz  §§22–23 EStG

Suma wszystkich osiągniętych dochodów stanowi dochód przed opodatkowaniem. Zastosowanie poniższego wzoru pozwoli obliczyć kwotę podatku do zapłacenia. Proszę pamiętać, poniższy wzór jest prostym przykładem. Do obliczenie zwrotu należy uwzględnić wiele czynników. Jednak jest to kwestia indywidualna.  

 

 

Suma dochodów (brutto)

– koszty uzyskania dochodów (ryczałt 1.000 €)

– ubezpieczenia emerytalne

– ubezpieczenie zdrowotne

– ubezpieczenie bezrobotne

– ubezpieczenie pielęgnacyjne

–  inne wydatki specjalne

= Dochód podlegający opodatkowaniu

– wynikająca z tego wartość procentowa podlegająca opodatkowaniu według taryfy podstawowej

= naliczony podatek dochodowy

–  już zapłacony podatek

= zwrot podatku / podatek do zapłaty

 

ZALICZKI MIESIĘCZNE

NA POCZET

PODATKU DOCHODOWEGO

za rok 2021

(Landy zachodnie podatek kościelny 9%)

 

Lohn/ Dochód Lohnsteuer in Steuerklasse/ Podatek od wynagrodzeń w klasie podatkowej
bei € / w € I/IV II III V VI
1.000 0,00 0,00 0,00 100,66 112,75
1.100 0,00 0,00 0,00 111,83 123,91
1.200 9,75 0,00 0,00 122,91 142,83
1.300 22,83 0,00 0,00 139,91 176,16
1.400 39,41 11,25 0,00 177,41 213,66
1.500 60,08 28,16 0,00 219,16 255,50
1.600 81,16 45,75 0,00 257,50 293,83
1.700 103,25 65,33 0,00 295,83 332,08
1.800 124,00 85,08 0,00 331,08 367,33
1.900 144,58 105,00 0,00 365,58 401,83
2.000 165,58 125,33 0,00 400,08 434,83
2.100 186,91 146,00 0,00 433,50 463,66
2.200 208,50 167,00 10,00 462,16 493,00
2.300 230,50 188,25 24,00 491,50 523,00
2.400 254,83 211,91 40,33 524,16 556,50
2.500 277,58 234,00 56,50 554,83 588,00
2.600 300,58 256,33 73,66 586,33 620,16
2.700 323,91 279,00 91,66 618,50 652,83
2.800 347,66 302,08 109,16 651,33 686,33
2.900 371,66 325,50 127,16 684,66 720,50
3.000 396,08 349,16 146,00 718,83 755,00
3.100 420,75 373,25 165,50 753,25 789,50
3.200 445,83 445,83 185,33 787,75 824,00
3.300 471,25 422,41 205,50 822,33 858,58
3.400 496,91 447,50 225,66 856,83 893,08
3.500 525,41 475,25 247,83 894,50 930,75
3.600 551,83 501,00 268,33 929,00 965,25
3.700 578,66 527,08 289,00 963,50 999,75
3.800 605,75 553,58 310,00 998,00 1.034,25
3.900 633,16 580,41 331,00 1.032,50 1.068,75
4.000 661,00 607,50 352,16 1.067,08 1.103,33
4.100 689,16 635,00 373,50 1.101,58 1.137,83
4.200 717,58 662,83 395,16 1.136,08 1.172,33
4.300 746,41 691,00 416,83 1.170,58 1.206,83
4.400 775,58 719,50 438,66 1.205,08 1.241,41
4.500 807,75 750,91 462,83 1.242,75 1.279,00
4.600 837,58 780,16 485,00 1.277,25 1.313,58
4.700 867,83 809,66 507,50 1.311,83 1.348,08
4.800 898,33 839,58 530,00 1.346,33 1.382,58
4.900 931,41 872,00 554,50 1.383,33 1.419,58
5.000 966,16 905,91 580,00 1.421,66 1.457,91