Zakaz rozliczania podatku

UWAŻAJ NA OSZUSTÓW

puszczą Cię boso z płaczem…
…oraz bez pieniędzy !!!

Wiele firm w branży zagranicznych podatków działa nielegalnie. Nie mają uprawnień, nie opłacają licencji, nie ujawniają swoich danych w dokumentacji (nie przybijają pieczątek), a mimo to robią podatki biorąc za to pieniądze i z premedytacją wykorzystują naiwność ludzi.

Proceder nielegalnego rozliczania podatków to tak masowy problem, że państwo niemieckie ściga już nawet podatników za współudział. 16.01.2011 BDL z siedzibą w Berlinie oficjalnie poinformowała, iż podatnicy, którzy korzystają z usług osób lub firm, które nie posiadają niemieckich uprawnień do świadczenia doradztwa podatkowego, podlegają karze grzywny – i Niemcy egzekwują to do 10 lat wstecz.

Wobec w/w przepisu podatnikowi grozi kara grzywny, jeżeli powierzy rozliczenie niemieckiego podatku niewłaściwym osobom.

PSEUDO-DORADCY udają podatkowych specjalistów !!!

Jest ich pełno. Na ulicach, w internecie oferują Ci tanie i szybkie rozliczenie podatku. Choć podpisują z Tobą umowę, to nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności. W dokumentacji wpływającej do urzędów nie ma nawet śladu adnotacji, że oni ją robili. Gdyby działali legalnie, to przecież na Twojej deklaracji podatkowej daliby pieczątkę. Ale jej nie dają i mogą wpisać Ci do papierów co tylko chcą. Urzędnicy przecież myślą, że to Ty sam pisałeś. I wtedy urząd bierze się za Ciebie.

Zgodnie z prawem NIE MOGĄ ROZLICZAĆ PODATKÓW:

Doradztwo personalne zajmuje się doradzaniem w/s zatrudnienia i nie jest doradztwem podatkowym

Personal Service serwis personalny nie jest serwisem podatkowym

Agencje pracy i pośrednicy pracy posiadają certyfikat Marszałka Województwa, ale on nie uprawnia do rozliczania podatków

Agenci TAX nie reprezentują niemieckich Urzędów Skarbowych, gdyż nie są doradcami podatkowymi z licencją niemiecką

Akwizytorzy nie prowadzą biura, a jest ustawą wymagane

Punkty w centrach handlowych nie zapewniają poufności rozmów, a ustawa to nakazuje. Na szybko, byle jak, byleby zarobić na kliencie

Consulting zajmuje się konsultowaniem działań gospodarczych, ale nie jest to konsultowanie spraw podatkowych. Nie jest też ani doradzaniem w/s podatkowych, ani nie jest rozliczaniem podatków

Biura tłumaczeń tłumaczą dokumenty, ale nie mogą tworzyć zeznań podatkowych i reprezentować podatników przed fiskusem

Firmy ubezpieczeniowe sprzedają polisy, a rozliczeń podatkowych się nie sprzedaje, tylko świadczy się odpłatnie doradztwo podatkowe

Pośrednicy finansowi pośredniczą w transferach pieniędzy, ale Urzędy Skarbowe przelewają pieniądze prosto na konto podatnika

Oni nie są doradcami podatkowymi dla fiskusa!
Oni napaskudzą Ci w papierach!


ZADZWOŃ DO URZĘDU

Wystarczy zadzwonić do niemieckiego Urzędu Skarbowego i zapytać: czy na naszej dokumentacji podatkowej (aktualnej lub sprzed lat) znajdowała się w ogóle adnotacja o firmie lub osobie, która doradzała i sporządzała nam deklarację podatkową ???
ZAPYTAJ

Urzędnicy skarbowi poinformują Cię o udziale doradcy podatkowego.

W ten sposób da się sprawdzić czy firma, której powierzyliśmy uzyskanie zwrotu naszego podatku, działa legalnie – czy jest to kolejny oszust, który ukrywa swoją tożsamość, szuka szybkiego zarobku i żeruje na ludzkiej niewiedzy i naiwności.

Jeśli otrzymamy informację, że jesteśmy oficjalnie reprezentowani przed niemieckim Urzędem Skarbowym, to wszystko jest OK. Jeśli jednak urząd nic nie wie, że ktoś nas miał reprezentować, a my powierzyliśmy firmie nasze sprawy podatkowe…

REAGUJ !!!

BO PÓJDZIESZ Z TORBAMI !!!

Wpaść w finansowe długi wobec niemieckiej skarbówki możesz bardzo szybko. Ale później spłacanie długów trwa bardzo długo. A jeśli na stare lata nie starczy Ci pieniędzy nawet na…herbatę?

SPRAWDŹ ROZLICZENIE
NIM WRÓCISZ DO KRAJU

 

Tak wygląda BEZPIECZNE ROZLICZENIE podatku:

 

Jak chronić się przed OSZUSTAMI i nie stać się ich ofiarą?

Każdego roku ponad 30.000 Polaków pada ofiarami oszustw związanych ze złym rozliczeniem niemieckiego podatku. Szczególnie dramatycznie wygląda sytuacja osób nie znających niemieckiego języka i niemieckich przepisów.

Aby nie paść ofiarą oszusta, należy bardzo dobrze zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością finansową, majątkową i prawną w momencie korzystania z pomocy osób trzecich (np. agentów, pośredników, konsultantów, firm) przy rozliczeniu się z niemieckim Urzędem Skarbowym z osiągniętych w Niemczech dochodów. Niezależnie od tego, czy dokumenty do rozliczenia niemieckiego podatku składamy w Polsce lub w Niemczech, to zadawajmy szczegółowe pytania osobie, której powierzamy dokumentację. Bądźmy dociekliwi i żądajmy zawsze sprecyzowanych (a nie wymijających) odpowiedzi. W szczególności jeśli nie znamy wystarczająco języka lub przepisów, to zabezpieczajmy się na wszelkie możliwe sposoby, aby nie paść ofiarą oszustów szukających na nas łatwego zarobku, którzy tylko udają doradców podatkowych i chcą nas naciągnąć !!!

90% z działających w Polsce firm rozliczających niemieckie podatki robi to z pominięciem obowiązku przybicia swojej pieczątki na deklaracji robionej dla klienta i nie ujawnia Urzędom Skarbowym swojej tożsamości jako wykonawcy usługi podatkowej.

Firma podatkowa może dać nam umowę, wystawić rachunek, a wcale nie nabije pieczątki na dokumentacji… Szczególnie niebezpieczne dla podatnika (klienta) są ryzykowne ulgi podatkowe proponowane przez te firmy do zastosowania w rozliczeniu podatkowym – fikcyjne zapomogi na krewnych w Polsce, stosowanie ulg podatkowych pomimo braku przelewów i rachunków, problematyczne zaświadczenia, niezrozumiałe dokumenty i upoważnienia w języku niemieckim do podpisania…   Wielu Polaków pracujących w Niemczech nie zna przecież na tyle dobrze języka niemieckiego, aby biegle posługiwać się nim w obejściu z prawem podatkowym. Urzędnik skarbowy nie widząc jednak adnotacji, kto sporządzał deklarację podatkową i jakie biuro podatkowe dokonywało rozliczenia, to wyjdzie z założenia, że to podatnik sam, bez niczyjej pomocy się rozliczał. Tylko kto będzie za to wszystko odpowiadał finansowo i prawnie przed niemieckim Urzędem Skarbowym ? Wtedy my sami podatnicy odpowiadamy naszym majątkiem za porady biura podatkowego !

Zastanówmy się – dlaczego biura podatkowe uciekają świadomie przed odpowiedzialnością i na sporządzanych dla klienta deklaracjach podatkowych celowo nie przybijają swojej pieczątki?

 

Odpowiedź jest prosta – albo biura te nie mają niemieckich uprawnień do rozliczenia podatku, albo stosują ryzykowne rozwiązania i niedozwolone ulgi w rozliczeniu podatnika!

 

Poniższy zestaw pytań pozwoli nam bezpiecznie rozliczyć się z podatku:

1. Czyja pieczątka znajdzie się na mojej deklaracji podatkowej ?

2. Kto z imienia i nazwiska ponosi odpowiedzialność za wypełnienie deklaracji ?

3. Do której Izby Doradców Podatkowych jest zgłoszona osoba lub firma widniejąca na pieczątce ?

 

Jeżeli zdecydowaliśmy się powierzyć sporządzenie naszego zeznania podatkowego osobie trzeciej, to dla własnego bezpieczeństwa wymagajmy od niego wypełnienia obowiązków. A gdyby ktoś zagarnął nasz zwrot podatku, przetrzymywał go na swoim koncie, nie zachował terminu, źle nam doradził lub w innym sposób wyrządził nam szkodę, to wtedy możemy zwrócić się o pomoc do niemieckich instytucji. I taką pomoc otrzymamy.

Należy pamiętać o tym, aby otrzymać umowę w formie papierowej. Umowa ma potwierdzić, kto wypełnia deklarację podatkową. Na rynku  rozliczeń podatkowych działa wielu oszustów, którzy dokonują rozliczenia zwrotu podatku, a następnie ściągają na swoje konta pieniądze należne klientom. Podatnik, który nie ma żadnego pisemnego potwierdzenia, nie jest w stanie odzyskać swoich pieniędzy nawet przed sądem !

Umowę z osobą sporządzającą deklarację podatkową w naszym imieniu należy zawrzeć także dlatego, aby mieć pewność, kto wykonuje nasze rozliczenie podatkowe. Umowa musi określać, kto robi dla nas deklarację podatkową i kto świadczy usługę doradztwa podatkowego.

Samo udzielenie podatnikowi wskazówek dotyczących rozliczenia (nawet nieodpłatnie) jest zgodnie z par. 5 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (Steuerberatungsgesetz) formą doradztwa podatkowego. Dlatego zajmując się obsługą klienta składającego dokumenty rozliczeniowe świadczy się dla niego już doradztwo podatkowe.

Posiadając umowę, w której jest określony podmiot biorący odpowiedzialność za doradztwo podatkowe, możemy zawsze sprawdzić w niemieckim Urzędzie Skarbowym, czy firma, z którą zawarliśmy umowę, wywiązała się ze zobowiązania i złożyła w naszym imieniu odpowiednie dokumenty potwierdzone przez doradcę podatkowego. Gdyby tego nie zrobiła, to na podstawie zawartej umowy możemy dochodzić swoich praw.

Jeśli cię oszukano, to szukaj pomocy !

Jeżeli ktoś na rozliczeniu podatku nas oszukał, wykorzystał lub wykonał usługę źle, to pamiętajmy, że są instytucje czuwające nad jakością świadczonych usług w zakresie niemieckich podatków.

Nad usługami podatkowymi istnieje tzw. nadzór zawodowy i sprawuje go zgodnie z § 73 StBerG Izba Doradców Podatkowych (Steuerberaterkammer). Takich izb jest na terenie Niemiec 21. Nadzorowi zawodowemu podlegają nie tylko niemieckie, ale także i polskie firmy rozliczające niemiecki podatek. Polskie firmy zajmujące się niemieckimi podatkami, które nie mają przedstawicielstwa w Niemczech, podlegają pod Izbę Doradców Podatkowych Brandenburg z siedzibą w Poczdamie (§ 3a StBerG).

Izba brandenburska prowadzi rejestr polskich doradców i kontroluje ich działania w zakresie niemieckich podatków. Polska firma przed podjęciem działalności musi złożyć wniosek do Izby Doradców Podatkowych na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu, aby uzyskać pozwolenie na prowadzenie działalności związanej z niemieckimi podatkami (zarządzenie Izby Brandenburg z dnia 21.07.2008).

Zezwolenie jest wydawane jest na okres jednego roku i obejmuje jedynie przejściowe oraz okazyjne świadczenie pomocy w sprawach podatkowych. Polska firma musi co roku składać pisemne sprawozdanie z prowadzonej działalności.