Dla pracowników

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla osób zatrudnionych w Niemczech zakresie zwrotu podatku, zasiłków rodzinnych, zasiłków socjalnych, zasiłków emerytalnych i rentowych, zasiłków pracowniczych, dodatków pieniężnych do wynagrodzenia oraz pomocy finansowej dla rodzin i dzieci.

Oferta skierowana jest do wszystkich pracowników pracujących w Niemczech, a w szczególności do pracowników sezonowych, delegowanych, wypożyczonych, samo zatrudnionych, zatrudnionych czasowo, zatrudnionych na stałe we wszystkich branżach i zawodach, a także do rodzin pracowników mieszkających zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Specjalizacja nr 1 : Niemieckie podatki i rozliczenia podatkowe

Specjalizacja nr 2 : Zasiłki rodzinne & Zasiłki na dzieci

Specjalizacja nr 3 : Emerytury, renty, urlopy, zasiłki pracownicze

Specjalizacja nr 4 : Uprawnienia i kompetencje zawodowe

Specjalizacja nr 5 : Kompleksowa obsługa samo zatrudnienia /Gewerbe/

Specjalizacja nr 6 : Sprawy międzynarodowe: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Holandia, Luksemburg

 

Oferujemy wsparcie wszystkich aspektów pracy wykonywanej w Niemczech w ujęciu finansowym i socjalnym, czym przyczyniamy się do zwiększenia zarobków osiąganych za pracę zagranicą.

ROZLICZENIA PODATKOWE

• uzyskiwanie maksymalnych zwrotów podatku

• dobieranie odpowiednich ulg i odpisów podatkowych

• dostosowanie rozliczeń do indywidualnej sytuacji podatnika

• przekazywanie dokumentacji do zagranicznych doradców podatkowych

ZASIŁKI RODZINNE

• uzyskiwanie (również wstecz) zasiłku rodzinnego Kindergeld

• uzyskiwanie całego pakietu świadczeń socjalnych dla rodziny i dzieci

• sporządzanie wszelkiego rodzaju wniosków i pilotowanie spraw

• Elterngeld, Betreuungsgeld, Landeserziehungsgeld, Kinderzuschlag

ZASIŁKI PRACOWNICZE

• uzyskiwanie świadczeń emerytalnych i rentowych

• uzyskiwanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych

• wypłata odszkodowań za niewybrany urlop

• rejestracje, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki pomostowe

SAMOZATRUDNIENIE

• rejestracja własnej działalności gospodarczej

• uproszczenie księgowości

• okresowe i roczne rozliczenia

• doradztwo gospodarcze

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

• Niemcy

• Austria

• Szwajcaria

• Holandia i Luksemburg

 

Więcej o usługach na stronie: www.kanzlei.pl