Zwrot podatku

Zmiany w niemieckich rozliczeniach podatkowych

Osoby pracujące w Niemczech będą musiały do końca lipca rozliczyć się z podatku dochodowego za rok poprzedni i w tym celu złożyć do niemieckiego fiskusa roczną deklarację podatkową pod rygorem kary finansowej.

Nowość w niemieckich przepisach podatkowych dotyczących składania rocznych rozliczeń: Kto nie złoży do 31 lipca rocznej deklaracji podatkowej z dochodów uzyskanych w roku poprzednim na terenie Niemiec, ten zapłaci karę pieniężną za każdy miesiąc opóźnienia! Wysokość kary to co najmniej 25 euro za każdy miesiąc przypadający po ostatnim miesiącu rozliczenia (lipiec). W tej sytuacji warto zadbać o to, by każdy, kto pracuje w Niemczech, terminowo dopełnił obowiązek rozliczenia się z niemieckich dochodów.

Więcej: Zmiany w niemieckich rozliczeniach podatkowych

 

Wydłużenie terminu na rozliczenie podatkowe za 2016 rok

Począwszy od roku 2017 przedłuża się dla podatnika w Niemczech o dwa miesiące termin na złożenie niemieckiej rocznej deklaracji podatkowej z dochodów uzyskanych w Niemczech oraz poza granicami Niemiec.

Nowe przepisy dotyczące składania rocznych deklaracji podatkowych będą korzystniejsze dla podatników rozliczających się w Niemczech ze swoich dochodów. Według przepisów prawnych obowiązujących jeszcze w 2016 roku podatnicy powinni złożyć do niemieckich Urzędów Skarbowych roczne deklaracje podatkowe za rok ubiegły do końca maja. Termin ten ma zostać wydłużony. Tym samym rozliczenia za rok 2016 będzie można składać do końca lipca 2017. Kto przekroczy termin, ten zapłaci karę pieniężną za każdy miesiąc opóźnienia!

Więcej: Wydłużenie terminu na rozliczenie podatkowe za 2016 rok

 

Jakie zwroty podatku otrzymują Niemcy?

Kto pracował legalnie w Niemczech i odprowadzał tam podatki, temu przysługuje zwrot podatkowy. Zdecydowana większość osób pracujących w DE otrzymuje wysoki zwrot. Trzeba tylko terminowo się rozliczyć.

Podatek dochodowy od wynagrodzeń (Lohnsteuer), podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag) oraz podatek kościelny (Kirchensteuer) to 3 rodzaje podatku dochodowego, jakie z niemieckiego Urzędu Skarbowego może otrzymać pracownik zatrudniony legalnie w Niemczech.

Na jakiego rzędu zwrot podatku można liczyć? Ile pieniędzy zwraca niemiecki fiskus? Ile osób otrzymało zwroty? Na te pytania znamy odpowiedzi!

Więcej: Jakie zwroty podatku otrzymują Niemcy?

 

Od czego zależy długość opracowania rozliczenia przez niemiecki fiskus?

Aby zbyt długo nie czekać w Niemczech na zwrot należnego podatku, warto poznać nieco bliżej kilka czynników wpływających na czas opracowania dokumentacji w niemieckich Urzędach Skarbowych.

Wszyscy podatnicy chcieliby jak najszybciej uzyskać zwrot nadpłaconego podatku i cieszyć się z otrzymanego przelewu pieniędzy. Na szybkość opracowania dokumentacji ma wpływ kilka zasadniczych czynników: moment wpłynięcia dokumentacji do niemieckiego Urzędu Skarbowego, kolejność napływających deklaracji, komplet dokumentów, a także dostosowanie zmian w przepisach podatkowych do systemu software, na którym pracują urzędnicy niemieckiej skarbówki.  Poniżej przedstawiamy jak poszczególne czynniki są ważne dla sprawnego procesu rozliczenia niemieckiego podatku.

Więcej: Od czego zależy długość opracowania rozliczenia przez niemiecki fiskus?

 

Rozliczenie podatkowe za rok 2015

Roczną deklarację podatkową za rok 2015 można złożyć w Niemczech w okresie pomiędzy 1 stycznia 2016 roku a 31 grudnia 2019 roku. Rozliczenie podatkowe może być szczególnie opłacalne dla rodziców z uwagi na wysokie ulgi.

W niemieckim budżecie znajdują się odpowiednio wysokie środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z posiadaniem dzieci. Wystarczy złożyć w Niemczech deklarację roczną i zawnioskować o ulgi na dzieci!

Informacja o pieniądzach na ulgi związane z dziećmi powinna ucieszyć tych rodziców, z których przynajmniej jeden pracuje w Niemczech. Niezależnie od tego, czy dziecko przebywa w Niemczech, czy też w innym kraju unijnym (np. w Polsce), rodzic może odliczyć za rok 2015 bardzo wysokie ulgi związane z posiadaniem dzieci. Ale jest pewien haczyk z klasą podatkową...

Więcej: Rozliczenie podatkowe za rok 2015

 

Szybszy zwrot podatku z Niemiec

Zwrot niemieckiego podatku dochodowego będzie następował o wiele szybciej. Wszystko za sprawą nowego programu komputerowego, który wprowadzą niemieckie Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju.

Podatnik rozliczający się z niemieckiego podatku chce uzyskać jak najszybciej pieniądze przysługujące mu z tytułu zwrotu Lohnsteuer. W wielu niemieckich Urzędach Skarbowych prace nad opracowywaniem zeznań podatkowych wciąż trwają zbyt opieszale, ale to się zmieni. Procedura zwrotu podatku ma przebiegać szybko.

Więcej: Szybszy zwrot podatku z Niemiec

 

Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego

Bardzo wielu pracowników wyjeżdża z Polski w celach zarobkowych do Niemiec i Holandii. W obu tych krajach istnieją inne systemy podatkowe, a procedury zwrotu podatku dochodowego znacznie się różnią.

Kto ma obowiązek rozliczenia się z podatku ? Zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu krajach, wszystkie osoby pracujące, a tym samym posiadające numer identyfikacji podatkowej, zobowiązane są do  rozliczenia podatku. Obowiązek ten dotyczy także tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bądź otrzymują emeryturę, rentę, czy wszelkiego rodzaju inne świadczenia i zasiłki. W większości przypadków opłaca się rozliczyć podatek.

Więcej: Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego

 

Zwrot podatku dla obywateli UE w krajach niemieckojęzycznych

W Niemczech, Austrii i Szwajcarii obowiązują zupełnie inne przepisy podatkowe. O ile procedura i zasady zwrotu podatku z Niemiec i Austrii są do siebie zbliżone, to zgoła inaczej wyglądają one w Szwajcarii.

W Niemczech dokumentem niezbędnym do rozliczenia podatku jest Besondere Lohnsteuerbescheinugung, w Austrii takim dokumentem jest Lohnzettel, natomiast w Szwajcarii rolę dokumentu rozliczeniowego spełnia Lohnausweis. Podstawowy okres rozliczeniowy w Niemczech trwa do 31 maja, w Austrii do 30 kwietnia dla rozliczeń w formie papierowej i do 30 czerwca dla rozliczeń składanych drogą elektroniczną, a w Szwajcarii do 31 marca, który można przedłużyć do 30 września.

Więcej: Zwrot podatku dla obywateli UE w krajach niemieckojęzycznych

 

Procedurę zwrotu podatku kończy wydanie decyzji podatkowej

Niemieckie Urzędy Skarbowe przed przelaniem zwrotu podatku wydają pisemną decyzję, która określa wysokość zwrotu, wskazuje osobę pomagającą w dokonaniu rozliczeniu i potwierdza konto, na które wpłyną pieniądze.

Niemieckie roczne rozliczenia podatkowe można składać do 4 lat wstecz. Decyzja podatkowa wydawana przez Urzędy Skarbowe w Niemczech jest aktem administracyjnym, którym zawiera informacje dotyczące wysokości zwrotu podatku dochodowego. Decyzja określa kwoty zapłaconego wcześniej podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer), podatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag) oraz podatku kościelnego (Kirchensteuer), a także kwotę przyznanego zwrotu lub należnej do uregulowania dopłaty. Jeżeli podatnik w trakcie roku kalendarzowego zapłacił za dużo podatku, to następuje w części lub całości jego zwrot, natomiast jeżeli podatnik odprowadził za mało podatku, to występuje dopłata do podatku.

Na pierwszej stronie decyzji podatkowej odnajdziemy imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, której powierzyliśmy sporządzenie rocznego zeznania podatkowego. Logiczną konsekwencją reprezentowania podatnika przed niemieckim Urzędem Skarbowym jest podanie jego adresu korespondencyjnego, stąd taka informacja znajduje się w lewym nagłówku decyzji. Z punktu widzenia podatnika otrzymującego zwrot podatku bardzo ważne, aby na decyzji podatkowej znalazł się numer konta, na które są kierowane przelewem pieniądze z tytułu zwrotu. Częścią składową decyzji są obliczenia, które wskazują jakie ulgi podatkowe i jakie odpisy zostały w rozliczeniu uwzględnione. Każda decyzja podatkowa zawiera pisemne pouczenie, w którym to znajdują się informacje dotyczące środków zaskarżenia decyzji na wypadek, gdyby podatnik nie zgadzał się z treścią decyzji. Pouczenie informuje o dopuszczalnych przez prawo środkach odwoławczych, o okresie w jakim należy zachować termin oraz określa instytucję, do której to należy kierować odwołanie.

Źródło: Miesięczny Informator.

 

Duża liczba decyzji podatkowych zawiera rażące błędy !

Otrzymując decyzję podatkową o przyznanym zwrocie podatku należy bardzo dokładnie przeanalizować treść decyzji. Oficjalny raport mówi bowiem, że ponad 20% wydawanych w Niemczech decyzji podatkowych zawiera rażące błędy !

Zgodnie z badaniami niezależnej niemieckiej Fundacji Stiftung Warentest zajmującej się testowaniem produktów i usług, więcej niż 1/5 decyzji podatkowych wydawanych w Niemczech przez niemieckie Urzędy Skarbowe zawiera znaczące błędy. To bardzo silny i wiarygodny argument przemawiający za tym, aby każdy podatnik rozliczający się z niemieckiego podatku polecił swojemu doradcy podatkowemu dokładne sprawdzenie treści decyzji (Bescheid) i wyszukanie błędów mających wpływ na  wysokość zwrotu podatku.

Wydana decyzja podatkowa jest dla podatnika wiążąca nawet wtedy, gdy urząd popełnił błąd, a decyzja zawiera uchybienia. Stąd to tak ważne, aby czytać uważnie treść wydanej decyzji i analizować punkt po punkcie całość postanowienia. W treści decyzji można doszukać się błędów, które mają istotny wpływ na otrzymaną wysokość zwrotu. Jeżeli decyzja zawiera błędy, to podatnik może otrzymać dużo mniej pieniędzy, niż kwota w Euro faktycznie mu należna. I tak długo podatnik nie otrzyma dodatkowych, a należnych pieniędzy, dopóki nie zareaguje na błąd urzędnika. Dopiero gdy podatnik odwoła się od decyzji podatkowej, to wtedy zgodnie z prawem urząd może zmienić decyzję (§ 164 pkt 2 niemieckiej ordynacji podatkowej) na bardziej korzystną dla podatnika. Warto zatem działać.

Źródło: Dane statystyczne Fundacji Warentest.

 

Zwrot niemieckiego podatku za 2011 rok z dużym opóźnieniem

Pieniądze z tytułu zwrotu niemieckiego podatku dochodowego za rok 2011, które otrzymuje się na podstawie rozliczenia podatkowego dokonywanego w 2012 roku, będą wpływać na konta bankowe podatników z całych Niemiec z dużym opóźnieniem, o czym oficjalnie poinformowała Główna Dyrekcja Finansowa z siedzibą w Koblencji.

Opóźnienie dotyczy także zwrotu podatku pracowników z Polski, którzy legalnie pracowali w 2011 roku na terenie Niemiec i tam odprowadzali podatek dochodowy, a na początku 2012 roku będą chcieli złożyć roczną deklarację podatkową w Niemczech i uzyskać zwrot podatku.

Poślizg spowodowany jest tym, że obowiązujące od 2012 roku nowe przepisy względem przesyłania informacji podatkowych nakładają na pracodawców wydających dokumenty do rozliczenia (Lohnsteuerbescheinigung), a także na ubezpieczalnie i wszelkiego rodzaju instytucje zupełnie inne ramy czasowe, w których owe informacje podatkowe należy przesyłać Urzędom Skarbowym do ich informacji. Pracodawcy, ubezpieczalnie i wszelkie instytucje są wraz z rokiem 2012 zobowiązane do przesyłania niemieckiej skarbówce informacji znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych za rok 2011, w tym przede wszystkim danych dotyczących wysokości składek ubezpieczeniowych i wysokości zarobków, dopiero do dnia 28 luty 2012.

Zmiana przepisu o terminie przesyłania informacji oznacza, że do końca lutego 2012 niemieckie Urzędy Skarbowe nie mogą wydać decyzji przyznającej podatnikowi zwrot podatku, gdyż mogą nie mieć jeszcze u siebie w systemie danych dot. zarobków pracowników, które to są przesyłane przez pracodawców. W efekcie Urzędy Skarbowe nie będą mogły tak długo wydać ostatecznej decyzji podatkowej, jak długo będą czekały na niezbędne dane od pracodawców. A te jak wiadomo mogą wpłynąć nawet 28 lutego.

Niemieckie Urzędy Skarbowe będą rozpatrywały najwcześniej sprawy podatników dopiero w marcu 2012 roku co oznacza, że pierwsze decyzje podatkowe będą wystawiane w drugiej połowie marca i wtedy też dopiero będą realizowane przelewy zwrotu podatku.

Jeżeli pracownik zatrudniony w 2011 roku w Niemczech będzie składał na początku 2012 roku zeznanie podatkowe i trafi ono do właściwego miejscem Urzędu Skarbowego w Niemczech, to i tak podatnik (pracownik) nie od razu otrzyma decyzję. Najpierw niemiecki Urząd Skarbowy będzie czekał na potwierdzenie danych o zarobkach od pracodawcy, a jeśli ten prześle dane dopiero pod koniec lutego, to zwrot podatku może być realizowany dopiero w marcu, zatem opóźnienie może sięgać dwóch miesięcy.

W przypadku gdy wielu niemieckich pracodawców będzie zwlekało na ostatnią chwilę z przesłaniem do Urzędów Skarbowych danych dot. zarobków pracowników, to w marcu niemiecka skarbówka będzie zasypana zaległymi sprawami. Okaże się bowiem, że na raz trzeba będzie z trzech pierwszych miesięcy 2012r. wydać decyzje podatkowe tj. zeznania podatkowe, które wpłynęły w styczniu, lutym (przetrzymane sprawy) oraz zeznania podatkowe, które wpłynęły w marcu (bieżące sprawy). Ten nawał pracy z kolei spowoduje, iż wydawanie ostatecznych decyzji o przyznanym zwrocie podatku będzie się ciągle przesuwało w czasie na czym stracą podatnicy, gdyż będą wyjątkowo długo czekali w 2012 roku na zwrot należnego im podatku.

Źródło: Informacja prasowa Głównej Dyrekcji Finansowej w Koblenz.

 

Strona 1 z 2

«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.