Dzieci i socjale

Dodatkowe 4 miliardy EUR na świadczenia pro-rodzinne i Kindergeld

Niemcy gwarantują zatrudnionym u siebie pracownikom najwyższe w Unii Europejskiej świadczenia pro-rodzinne, wydając co roku ze swojego budżetu niewyobrażalne kwoty pieniędzy na dzieci i rodziny pracowników. Część ze środków finansowych trafia do kieszeni zatrudnionych w Niemczech Polaków, co pracę zarobkową nad Renem czyni jeszcze bardziej opłacalną i atrakcyjną.

Wypłacając Kindergeld, który należy się na wszystkie dzieci do lat 18, a także na dzieci uczące się do lat 25 i niepracujące do lat 21, Niemcy muszą każdego roku przygotować w budżecie kwotę 4,6 miliarda Euro. Według danych statystycznych w Niemczech w skali jednego tylko roku wypłaca się Kindergeld na ponad 18 milionów dzieci. Najniższa miesięczna stawka Kindergeld wynosi 184 Euro, natomiast najwyższa 215 Euro. Ocenia się, że ok. 400.000 wnioskodawców niemieckiego zasiłku rodzinnego wydaje otrzymane z tytułu Kindergeld pieniądze tylko i wyłącznie w Polsce, a więc w kraju pochodzenia.

Dokształcanie i integracja dzieci obcokrajowców, aby te znały język niemiecki i zintegrowały się ze społeczeństwem, kosztuje rocznie budżet Niemiec okrąglłę 400 milionów Euro. Dodatkowo Niemcy wspierają 2 miliony dzieci pochodzące z biedniejszych rodzin, gwarantując im świadczenia zgodnie z drugą księgą socjalną, co kosztuje niemiecki budżet kolejne 772 miliony Euro rocznie.

Od 2013 roku koszty związane z wydatkami pro-rodzinnymi wzrastają w Niemczech o 4 miliardy Euro w stosunku do wydatków z roku 2012. Wszystko za sprawą środków finansowych na dzieci do lat 3. Otóż państwo niemieckie zapewnia od 2013 roku dodatkową pomoc finansową związaną z wychowywaniem przez rodziców najmłodszych pociech, co łącznie będzie kosztowało budżet Niemiec wspomnianą kwotę 4 miliardów Euro.

Elterngeld, a więc zasiłek rodzicielski, kosztuje niemiecki budżet 4,5 miliarda Euro. Pieniądze te są rozdzielane pomiędzy rodziców nowonarodzonych dzieci. Najniższa kwota zasiłku rodzicielskiego wynosi 300 Euro na miesiąc, natomiast najwyższa aż 1.800 Euro miesięcznie. Świadczenie otrzymuje się przez okres 12 lub 14 miesięcy po narodzeniu dziecka.

Powyższe przykłady dobitnie pokazują, że mało gdzie tak dba się o rodzinę i dzieci swoich pracowników, jak właśnie w Niemczech. Z uwagi na pojawiające się coraz to większe pieniądze w niemieckim budżecie na finansowanie polityki pro-rodzinnej, coraz bardziej opłaca się podejmować Polakom zatrudnienie w Niemczech i korzystać z dobrodziejstw tamtejszego systemu socjalnego. Szczególnie z uwagi na przygotowane fundusze pieniężne bardzo opłacalny dla rodzin będzie rok 2013 i następne lata po nim następujące. Warunkiem jest jednak podjęcie legalnej pracy w Niemczech.

Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych, ministerialnych i danych pochodzących z ustawy budżetowej. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Kindergeld 2012

Kto otrzymywał w 2011 roku Kindergeld, ten pracując przez cały okrągły rok w 2012r. otrzyma na pierwsze dziecko 2.208 Euro. Kto posiada dwójkę dzieci, ten otrzyma za 2012r. kwotę 4.416 Euro. Z kolei te osoby, które posiadają trójkę dzieci, otrzymają na nie 6.696 Euro. Przy czwórce dzieci Kindergeld w 2012 roku wyniesie 9.276 Euro. 

Ostatnia podwyżka Kindergeld miała miejsce wraz z początkiem stycznia 2010 roku. Wtedy Kindergeld wzrósł o 20 Euro. W efekcie na pierwsze dziecko przysługuje 184 Euro miesięcznie. Podobnie jest z drugim dzieckiem, na nie także rodzice otrzymują 184 Euro każdego miesiąca. Kindergeld na trzecie dziecko wynosi już 190 Euro, natomiast na czwarte dziecko i każde następne to dodatkowe 215 Euro co miesiąc. Kto ma niskie dochody, ten może otrzymać oprócz Kindergeld dodatkowe świadczenie na dzieci w postaci tzw. dodatku na dzieci. Ten dodatek jest uzupełnieniem Kindergeld. Maksymalna wysokość dodatku na dzieci wynosi 140 Euro na każde dziecko żyjące razem z rodzicami. Jednakże o dodatek na dzieci mogą ubiegać się tylko ci rodzice, którzy mają niskie dochody.

Zmiany związane z Kindergeld od 01.01.2012:

a)      kto pobiera Kindergeld na pełnoletnie dzieci, ten nie musi przedstawiać zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez dzieci mające powyżej 18 lat (z drugiej zaś strony dzieci pełnoletnie nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin, a jedynie do 20 godzin tygodniowo)

b)       na dzieci będzie można więcej odliczyć od podatku w momencie składania rocznej deklaracji podatkowej (z drugiej zaś strony trzeba dobrze znać aktualne przepisy podatkowe)

 

Kindergeld 2013 – zapowiedź

Umowa koalicyjna niemieckiego rządu przewiduje, że kolejna podwyżka stawki Kindergeld będzie miała miejsce w 2013 roku. Jednakże rząd przewiduje dla rodziców pobierających Kindergeld pewną niespodziankę. Otóż mimo podwyżki nie będzie ona wypłacona w pieniądzach, jak to miało miejsce do tej pory (rodzice otrzymywali przelew na konto). Rodzice będą otrzymywali bony, które będą do zrealizowania na konkretne cele. Urzędnicy ministerialni chcą w ten sposób zapewnić dzieciom wsparcie, jakim w swoim przeznaczeniu jest Kindergeld.

Zważywszy na to, że wielu rodziców pieniędzy otrzymywanych z tytułu Kindergeld wcale ale to wcale nie wydaje zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby dzieci, a wręcz przeciwnie - na swoje własne potrzeby, to pomysł z wprowadzeniem bonów nie jest może aż taki zły. Przynajmniej zdyscyplinuje tych rodziców, którzy własne potrzeby stawiają ponad potrzeby dzieci. Dzięki wprowadzeniu bonów uda się urzędnikom zrealizować jeden z zamierzonych celów. Otóż Kindergeld w postaci bonu towarowego trafi tak naprawdę bezpośrednio do dziecka, a nie do jego rodzica. Pieniądze rodzic zawsze przecież może wydać na swoje wydatki, ale bonu towarowego już nie spienięży, a tylko może go zrealizować, tj. wymienić na jakiś konkretny produkt niezbędny dziecku.

Opracowanie własne na podstawie Kindergeld 2012.

Wysokość Kindergeld w Europie

Kto pracuje poza granicami Polski, ten powinien przyjrzeć się poniższemu zestawieniu, które przedstawia wysokość zasiłku rodzinnego w różnych krajach europejskich. Na tle Europy niemiecki Kindergeld wygląda naprawdę świetnie, co wyraźnie podkreśla, że praca w Niemczech przez dłuższy okres czasu jest naprawdę atrakcyjna dla pracowników z Polski, którzy posiadają dzieci. Mało który europejski kraj można pod tym względem porównać do Niemiec. Jedynie Francja i kraje skandynawskie mogą w zakresie zasiłku rodzinnego konkurować z Niemcami. Natomiast wysokość świadczenia np. w Anglii rozczarowuje. Poniższe zestawienie bardzo trafnie pokazuje, jak rośnie wysokość Kindergeld w przypadku rodzin (rodzica) posiadającego większą ilość dzieci.

Niemcy
Pierwsze dziecko: 184 €
Dwoje dzieci: 368 €
Troje dzieci: 558 €
Każde następne dziecko: +215 €

Belgia
Pierwsze dziecko: 77,05 €
Drugie dziecko: 219,63 €
Trzecie dziecko: 432,50 €
Każde następne dziecko: 212,87 €

Dania
Pierwsze dziecko: 145 €
Drugie dziecko: 131 €
Trzecie dziecko: 103 €

Grecja
Pierwsze dziecko: 5,87 €
Drugie dziecko: 18 €
Trzecie dziecko: 40 €
Czwarte Dziecko: 48 €
Każde następne dziecko: 8,07 €

Francja
Pierwsze dziecko: 0,00 €
Drugie dziecko: 120,32 €
Trzecie dziecko: 274,47 €
Czwarte dziecko: 428,62 €
Piąte dziecko: 582,77 €
Każde następne dziecko: 154,15 €

Irlandia
Pierwsze dziecko: 160 €
Drugie dziecko: 320 €
Trzecie dziecko: 515 €
Bliźniaki: 1,5-krotne świadczenie na dziecko
Trojaczki: 2,0-krotne świadczenie na dziecko
Czworaczki: 2,0-krotne świadczenie na dziecko

Islandia
Pierwsze dziecko: 115,25 € (rodzice po ślubie)               
Drugie dziecko: 137,17 € (rodzice po ślubie)
Samotni rodzice: 191,92 € lub 196,83 €

Włochy
Roczne dochody rodziców do € 11,422.98: € 250,48
Roczne dochody rodziców między 27.693,04 € a 30,403.39 : € 38,73
Roczne dochody od € 43.962,05: 0 €

Luksemburg
Pierwsze dziecko: 185,60 €
Drugie dziecko: 440,72 €
Trzecie dziecko: 802,74 €
Czwarte dziecko i każde następne dziecko: 361,82 €

Holandia
Dzieci poniżej 6 roku życia: 58,11 €
Dzieci między 6-11 rokiem życia: 70,57 €
Dzieci między 12-17 rokiem życia: 82,02 €

Norwegia
Dla dzieci ur. po 1 stycznia 1995 - Dla każdego dziecka: NOK 972 (121 €)
Dodatkowo dla dzieci zamieszkałych na północy kraju: 316 (43 €)NOK 316 (43 €)

Austria
Pierwsze dziecko: 105,40 €
od 3 roku życia: 112,70 €
od 10 roku życia: 130,90 €
od 19 roku życia: 152,70 €
Przy dwójce dzieci: + 12,80 €
Przy trójce dzieci: + 25,50 € (za dziecko)

Finlandia
Pierwsze dziecko: 100 €
Drugie dziecko: 110,50 €
Trzecie dziecko: 131 €
Czwarte dziecko 151,50 €
Każde następne dziecko: 172 €

Szwecja
Pierwsze dziecko: SEK 1050 (95 €)
Drugie dziecko: SEK 2200 (198 €)
Trzecie dziecko: SEK 3604 (324 €)
Czwarte dziecko: SEK 5514 (496 €)
Każde następne dziecko: SEK 1910 (172 €)

Anglia
płatność zasiłku rodzinnego dla dzieci poniżej 10 roku życia
Pierwsze dziecko: 105 €
Drugie dziecko: 70 €

Liechtenstein
Pierwsze dziecko: CHF 260 (179 €)
Bliźniaki lub więcej niż trzy dzieci: CHF 310 (213 €)
Dzieci powyżej 10 roku życia: dla wszystkich CHF 310 (213 €)

Hiszpania
Dzieci powyżej 18 roku życia: 24,25 € dzieci zdrowe,
48,47 € dzieci upośledzone
dzieci poniżej 18 roku życia: upośledzone w stopniu >65%: 260,79 €
upośledzone w stopniu >75%: 381,19 €

Szwajcaria
Zasiłek na dziecko do lat 16
(W zależności od kantonu, a liczba dzieci) od CHF 200 do CHF 375
(od 155 € do 290 €)

Zasiłek dla uczących się od 16 do 25 roku życia
(W zależności od kantonu, a liczba dzieci) CHF 250 bis CHF 525
(od 195 € do 405 €)

Źródło: Tabela europejskiego zasiłku rodzinnego.

 

Historia Kindergeld na przestrzeni dziejów

Znany nam Kindergeld został wprowadzony w Niemczech już przed wojną w 1935 roku ! Wtedy jeszcze za czasów ówczesnego dyktatora przyznano jednorazowo tzw. "Kinderbeihilfe". Był to wrzesień 1935r. Od kwietnia 1936 roku przyznawano już comiesięczne pieniądze na dzieci. Oczywiście wtedy zasady przyznawania Kindergeld były zupełnie inne, tak samo jak inne to były czasy od współczesnych, a o wszystkim przed wojną decydowała rasa aryjska. I to była podstawowa przesłanka do przyznania pieniędzy na dzieci przed wojną. Również wysokość przedwojennej "Kinderbeihilfe" była zupełnie inna. Na dziecko przysługiwało 10 Reichsmark, ale dopiero od piątego dziecka. Dodatkowym warunkiem było posiadanie dochodów mniejszych niż 185 Reichsmark miesięcznie. Dopiero od 1938 roku zasiłek ten przysługiwał od trzeciego dziecka.

Przyznawanie pieniędzy na dzieci wznowiono w Niemczech również po II wojnie światowej, a wypłata rozpoczęła się w 1954 roku. Również wtedy pieniądze przysługiwały dopiero od trzeciego dziecka. Należna kwota to 25 DM. Powołano w powojennych Niemczech tzw. "Familienausgleichskassen", które zajmowały się rozdysponowaniem pieniędzy na dzieci. Od 1961 roku pieniądze na dzieci przysługiwały już także na drugie dziecko. W 1964 roku zlikwidowano w Niemczech "Familienausgleichskassen".

Od 1975 roku Kindergeld przysługuje już na każde dziecko (także na pierworodne). Natomiast od 1988 roku Kindergeld mogły pobierać w Niemczech również osoby zastępujące rodziców (np. opiekunowie dzieci).

W zamyśle ustawodawców Kindergeld miał przysługiwać tym wszystkim rodzicom, którzy przynajmniej przez pół roku pracowali u pracodawcy mającego siedzibę lub zakład na terenie Niemiec. Kindergeld w dzisiejszej formie obowiązuje dokładnie od 01.01.1996, a większe zmiany w przepisach zostały wprowadzone dopiero 01.01.1999. Od 01.05.2004 Kindergeld przysługuje także Polakom zatrudnionym min. 6 miesięcy w Niemczech i tam podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co wynika bezpośrednio z niemieckiej ustawy o podatku dochodowym.

Poniżej znajduje się zestawienie pokazujące, jak na przestrzeni lat kształtowała się wysokość niemieckiego zasiłku rodzinnego. W pierwszej rubryce znajdziemy rok, w którym przysługiwało świadczenie, w drugiej kolumnie podana została wysokość świadczenia przysługująca na pierwsze dziecko, w trzeciej kolumnie odnajdziemy wysokość Kindergeld przypadająca na drugie dziecko, w czwartej kolumnie znajduje się wysokość Kindergeld na trzecie dziecko, a w ostatniej kolumnie jest kwota Kindergeld przysługująca na każde dziecko od czwartego wzwyż. Dane do roku 2001 są podane w DM - markach niemieckich, które wtedy były obowiązującą walutą w Niemczech - a dodatkowo przeliczone na Euro, aby łatwiej porównać sobie wartość świadczenia w przeszłości. Dane z lat 2002-2011 są podane oczywiście tylko w Euro.

1975     26 EUR(50 DM)     36 EUR(70 DM)     61 EUR(120 DM)     61 EUR(120 DM)     

1976      26 EUR(50 DM)     36 EUR(70 DM)     61 EUR(120 DM)     61 EUR(120 DM)     

1977      26 EUR(50 DM)     36 EUR(70 DM)     61 EUR(120 DM)     61 EUR(120 DM)     

1978     26 EUR(50 DM)     41 EUR(78 DM)     77 EUR(150 DM)     77 EUR(150 DM)     

1989     26 EUR(50 DM)     51 EUR(100 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1990      26 EUR(50 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     
(od lipca)

1991     26 EUR(50 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1992     36 EUR(70 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1993     36 EUR(70 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1994     36 EUR(70 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1995     36 EUR(70 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1996     102 EUR(200 DM)     102 EUR(200 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)     

1997     112 EUR(220 DM)     112 EUR(220 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)     

1998     112 EUR(220 DM)     112 EUR(220 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)     

1999     128 EUR(250 DM)     128 EUR(250 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)

2000     138 EUR(270 DM)     138 EUR(270 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)     

2001     138 EUR(270 DM)     138 EUR(270 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)     

2002     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2003     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2004     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2005     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2006     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2007     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2008     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2009     164,00 EUR     164,00 EUR     170,00 EUR     195,00 EUR

2010     184,00 EUR     184,00 EUR     190,00 EUR     215,00 EUR

2011     184,00 EUR     184,00 EUR     190,00 EUR     215,00 EUR

Źródło: Instytut Zaludnienia, Rozwoju, Danych Dzieci oraz Polityki Rodzinnej.

 

Strona 9 z 9

«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.