Emerytury i składki

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych od 2017 roku.

Osoby pracujące w Niemczech będą od roku 2017 dłużej czekały, aby nabyć prawo do niemieckiego świadczenia emerytalnego. Wszystko za sprawą podniesienia przez ustawodawcę granicy wieku emerytalnego, od którego przysługuje świadczenie emerytalne oraz podniesienia granicy wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę. Niemieckie przepisy pozwalają jednak emerytom dorobić sobie do emerytury więcej pieniędzy niż dotychczas, dzięki czemu emeryt może podreparować swój budżet dodatkowym zarobkiem.

Więcej: Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

 

Dzieci i wykształcenie wpływają na wysoką emeryturę w Niemczech!

Polacy pracujący w Niemczech nabywają prawo do niemieckiej emerytury po przepracowaniu 5 lat. Posiadanie dzieci oraz odpowiedniego wykształcenia zawodowego zwiększa wysokość wypłacanego świadczenia!

Pracując w Niemczech możemy bezpośrednio wpłynąć na wysokość późniejszego świadczenia emerytalnego. Niestety wielu pracowników czynnych zawodowo nie robi nic, aby zabezpieczyć środki finansowe na bezpieczną starość i po powrocie do kraju otrzymywać w Polsce wysoką niemiecką emeryturę. Wystarczy poznać niemiecki system obliczania przyszłej emerytury, aby w odpowiedni sposób wpłynąć na wyższe świadczenie. A przecież tak niewiele trzeba, by podnieść sobie wysokość przyszłej emerytury. Wystarczą dzieci i odpowiednie wykształcenie.

Więcej: Dzieci i wykształcenie wpływają na wysoką emeryturę w Niemczech!

 

Coraz więcej osób pobiera niemiecką emeryturę!

Mając 63 – 67 lat może zostać rozpoczęte wypłacanie niemieckiej emerytury pracowniczej. Warunki jakie trzeba spełnić nie są wygórowane, dlatego już teraz warto ustalić kapitał początkowy w Niemczech.

Coraz więcej osób korzysta z niemieckich świadczeń emerytalnych. Zgodnie z danymi Niemieckiego Ubezpieczenia Rentowego prawie 18 milionów osób pobiera niemiecką emeryturę. Wśród tych osób są także emeryci mieszkający w Polsce, a w przeszłości pracujący w Niemczech. Wypłaty comiesięcznego świadczenia emerytalnego można być pewnym już po przepracowaniu 5 lat w Niemczech, a wiele osób bez problemu spełnia ten warunek. Trzeba tylko ustalić niemiecki kapitał początkowy, a najlepiej zrobić to jeszcze przed uzyskaniem wieku emerytalnego.

Więcej: Coraz więcej osób pobiera niemiecką emeryturę!

 

Rozliczenie podatkowe niemieckiej emerytury w 2015 roku

Osoby pobierające niemieckie świadczenia emerytalne mają obowiązek złożyć roczną deklarację podatkową w Niemczech. Obowiązek ten obejmuje także Polaków pobierających niemiecką emeryturę.

Niestety więcej niż połowa niemieckiego świadczenia emerytalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (Einkommensteuer). W związku z tym, że niemiecki ustawodawca nakłada obowiązek opodatkowania emerytur, to emeryci muszą corocznie składać deklaracje podatkowe, w których wykazują wysokość otrzymanego świadczenia za rok ubiegły. W 2015 roku emeryt dokonuje rozliczenia za 2014 rok. Jest to obowiązek bardzo uciążliwy – szczególnie dla osób otrzymujących niewielkie emerytury. Nawet te niskie świadczenia trzeba wykazać.

Więcej: Rozliczenie podatkowe niemieckiej emerytury w 2015 roku

 

Wzrost składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech

Wraz z początkiem 2015 roku wchodzi w życie nowa ustawa, która przewiduje wzrost kosztów ubezpieczenia społecznego. Wprowadzenie nowych przepisów odczują finansowo zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Od 1 stycznia 2015 ruszają nowe zmiany względem ubezpieczenia społecznego w Niemczech. Obowiązek odprowadzania wyższych składek na ubezpieczenie społeczne wchodzi w życie wraz z nowym rokiem podatkowym. Zmiany dotyczą głównie przesunięcia progu dochodowego, który określa wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika lub pracodawcy.

Więcej: Wzrost składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech

 

Pakiet reform zabezpieczający ubezpieczenia na życie

Stare regulacje obowiązujące w Niemczech w kwestii ubezpieczeń na życie budziły sporo kontrowersji z uwagi na zbyt małe zabezpieczenia kapitału. Wprowadzone reformy zmieniły na korzyść prawa ubezpieczonych.

Osoby, które zawierały w Niemczech umowy ubezpieczenia na życie, często po latach płacenia wcale nie małych składek ubezpieczeniowych dysponowały de facto tylko niewiele wartym papierem, który nie gwarantował im wypłaty wszystkich nagromadzonych pieniędzy. W wielu przypadkach pieniądze osób ubezpieczonych były po prostu konsumowane przez ubezpieczalnie w postaci wysokich wypłat dla zarządu. Ubezpieczeni nie mogli zapobiec temu procederowi, gdyż podpisywali wyjątkowe niekorzystne dla siebie umowy ubezpieczenia.

Więcej: Pakiet reform zabezpieczający ubezpieczenia na życie

 

Podstawy niemieckiego ubezpieczenia społecznego

Od początku 2014 roku obowiązują w Niemczech na terenie całego kraju nowe, wyższe podstawy naliczania wysokości składek odprowadzanych na poczet ubezpieczenia społecznego.

Ustawowe ubezpieczenie społeczne w Niemczech związane jest bezpośrednio z obowiązkiem ubezpieczenia, co z kolei wpływa na fakt, że wszystkie osoby mają możliwość podlegania pod to ubezpieczenie, a którego to wszystkim osobom nie gwarantują prywatne ubezpieczalnie lub koszty prywatnego ubezpieczenia są dla wielu zbyt drogie. Poniższa tabela przedstawia kwoty w stosunku miesięcznym i rocznym począwszy od wysokości podstawy wymiaru składek dla ogólnego i górniczego ubezpieczenia emerytalnego, poprzez wysokość podstawy wymiaru składek dla ubezpieczenia od skutków bezrobocia, wysokości limitu obowiązkowego ubezpieczenia dla ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego, wysokości podstawy wymiaru składek dla ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego, a skończywszy na wysokości poborów w ubezpieczeniu socjalnym.

Zachód Niemiec

Wschód Niemiec

miesięcznie

rocznie

miesięcznie

rocznie

Podstawa wymiaru składek dla ogólnego ubezpieczenia emerytalnego

5.950 EUR

71.400 EUR

5.000 EUR

60.000 EUR

Podstawa wymiaru składek dla górniczego ubezpieczenia emerytalnego

7.300 EUR

87.600 EUR

6.150 EUR

73.800 EUR

Podstawa wymiaru składek dla ubezpieczenia od skutków bezrobocia

5.950 EUR

71.400 EUR

5.000 EUR

60.000 EUR

Limit obowiązkowego ubezpieczenia dla ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego

4.462,50 EUR

53.550 EUR

4.462,50 EUR

53.550 EUR

Podstawa wymiaru składek dla ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego

4.050 EUR

48.600 EUR

4.050 EUR

48.600 EUR

Wysokość poborów w ubezpieczeniu socjalnym

2.765 EUR

33.180 EUR

2.345 EUR

28.140 EUR

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

 

Ubezpieczenie społeczne w Niemczech w 2014r.

Drastycznie zwiększają się dla pracowników i pracodawców koszty ubezpieczenia społecznego w Niemczech, gdyż wzrostowi ulegają podstawy do naliczania składek, a tym samym rośnie wysokość samych składek.

Pracownicy i pracodawcy odczują na swoich kieszeniach podwyżkę ubezpieczeń społecznych. Wzrostowi ulegają składka zdrowotna, składka emerytalna, składka pielęgnacyjny oraz składka na przeciwdziałanie bezrobociu. Podwyżka podyktowana jest dopasowaniem wysokości składek do aktualnych wynagrodzeń, a te w ostatnich latach wzrastały. Skoro pracownicy zaczęli zarabiać więcej, to aparat państwowy chce na tym skorzystać finansowo i wykorzystując dobrą koniunkturę panującą w gospodarce oraz na rynku pracy zwiększa koszty pracy.

Podstawa wymiaru składek dla ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia od skutków bezrobocia wzrasta od 01.01.2014r. o 150 Euro w Landach zachodnich oraz o 100 Euro w Landach wschodnich. Jednocześnie wzrasta podstawa wymiaru składek dla ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia pielęgnacyjnego i to zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie o 112,50 Euro.

Polskie firmy delegujące pracowników do Niemiec mogą przez pierwsze 24 miesiące pracy opłacać składki ubezpieczenia społecznego w Polsce, natomiast po upływie tego okresu ubezpieczenie społeczne należy zapłacić w Niemczech.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

 

Pieniądze za zwrot składek z ubezpieczenia na życie

Kto zawarł w Niemczech Lebensversicherung, ten może liczyć na zwrot płaconych składek ! Wszystko za sprawą serii orzeczeń niemieckiego Najwyższego Sądu Krajowego, który stanął po stronie płatników składek ubezpieczeniowych.

Wielu pracowników z Polski przyjeżdżając do Niemiec zawierała umowy z ubezpieczycielami, które kosztowały ich każdego miesiąca sporo pieniędzy. Pora odzyskać te pieniądze, które pochłonęły składki ubezpieczeniowe, gdyż podstawy prawne na to w końcu pozwalają. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zwrotu składek jest złożenie skutecznego wypowiedzenia zawartej wcześniej umowy. To pierwszy krok na drodze do odzyskania swoich pieniędzy. Jak to mogą być duże kwoty do odzyskania zależy przede wszystkim od okresu obowiązywania ubezpieczenia oraz wysokości zapłaconych składek. Jeżeli osoba była przez kilka lat ubezpieczona, to kwota należna do zwrotu będzie z pewnością oscylowała w granicach kilku tysięcy Euro, a więc bądź co bądź wyraźnie wskazuje na to, że warto rozpocząć całą procedurę. Bardzo ważną sprawą jest kwestia przedawnienia. Szczególnie w przypadku osób, które w przeszłości pracowały i mieszkały w Niemczech, a po powrocie do Polski chciałyby odzyskać płacone w przeszłości składki. Oczywiście, że zwrot składek wstecz jest możliwy, ale przepisy mówią wyraźnie, iż umowa z ubezpieczycielem mogła być wypowiedziana nie później, niż w 2009 roku. Kto wcześniej wypowiedział umowę z ubezpieczycielem, ten na zwrot składek generalnie liczyć nie może. Mimo wszystko wiele osób ma nadal ważne umowy z ubezpieczycielami, choć nie są już płacone składki. Dzieje się tak dlatego, że sporo umów z ubezpieczalniami nie zostało prawnie wypowiedzianych i nadal obowiązują. W myśl prawa są one traktowane jako zawieszone. Dlatego warto w każdym przypadku zbadać, czy umowa z ubezpieczalnią została faktycznie wypowiedziana, czy tylko zawieszona. Jeżeli zawieszona, to istnieją bardzo duże szanse na uzyskanie płaconych w przeszłości składek.

Źródło: informacje prasowe.

 

Krankenkasse wypłaca pieniądze z tytułu premii

Pracownicy pracujący i ubezpieczeni w Niemczech, w tym również pracownicy z Polski, otrzymają pieniądze od swoich Kas Chorych, które pochodzą z nagromadzonej nadwyżki składek sięgającej zawrotnej sumy ponad 11 miliardów Euro.

Od 60 Euro do 120 Euro otrzymają osoby ubezpieczone w drugiej co do wielkości Kasie Chorych w Niemczech – Techniker Krankenkasse. Ta niemiecka instytucja ubezpieczeniowa zgromadziła na swoich kontach nadwyżkę w wysokości ponad 2 miliardów Euro. Pieniądze zostaną rozdysponowane pomiędzy wszystkich członków kasy, a jest ich 5,9 miliona osób. Również osoby, które dopiero rozpoczęły pracę w Niemczech i skorzystały z niemieckiego ubezpieczenia społecznego w TK otrzymają pieniądze. Wypłata nastąpi w postaci przelewu na konto, a jeżeli Krankenkasse nie będzie znany numer konta osoby ubezpieczonej, to wtedy wystawi ona czek i wyśle go pocztą na adres ubezpieczonego, a ten spienięży go.

Techniker Krankenkasse (fot.) - ta niemiecka Kasa Chorych już wypłaca pieniądze ubezpieczonym.

Pozostałe niemieckie Kasy Chorych również planują wypłatę środków pieniężnych i rozdysponowanie ich wśród wszystkich ubezpieczonych, lecz nie są jeszcze znane kwoty zwrotu – te zostaną ustalone w drodze decyzji poszczególnych zarządów. Polscy pracownicy podejmujący legalne zatrudnienie w Niemczech również otrzymają pieniądze. Warunkiem niezbędnym jest jednak opłacanie składek ubezpieczeniowych w Niemczech. W ten sposób pracownicy oddelegowani z polskich firm do pracy w Niemczech, których składki ubezpieczeniowe są odprowadzane do polskiego ZUS-u, nie mogą liczyć na tego typu bonus. Pracownicy ubezpieczeni w Polsce nie otrzymają żadnego zwrotu pieniędzy z tytułu nadwyżki składek, gdyż nie opłacali ubezpieczenia w Niemczech. Po raz kolejny pojawia się niezbity dowód na to, iż pracownikom z Polski dużo bardziej z punktu widzenia finansów opłaca się pracować w Niemczech na niemieckich warunkach pracy i płacić ubezpieczenie społeczne w Niemczech. Aby skorzystać z możliwości otrzymania pieniędzy od niemieckiej Kasy Chorych warto zmienić polskiego ubezpieczyciela na niemieckiego, gdyż nawet nowi członkowie Kas Chorych otrzymają wspomnianą premię. W tym celu należy wypowiedzieć dotychczasową umowę i wybrać nowego, lepszego ubezpieczyciela w Niemczech.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Wysokość odprowadzanych składek wpływa na wysokość emerytury

Zwieńczeniem pracy w Niemczech jest otrzymanie przez pracownika niemieckiego świadczenia emerytalnego. Ile jednak powinni odkładać każdego miesiąca pracownicy z Polski zatrudnieni w Niemczech, aby po uzyskaniu wieku emerytalnego otrzymać godziwej wielkości emeryturę za okresy przepracowane na terenie Niemiec ?

Legalne zatrudnienie w Niemczech na warunkach niemieckich wiąże się z opłacaniem przez pracodawców obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego. Tym samym z pensji pracownika co miesiąc potrącana jest składka, którą odprowadza się na konto niemieckiego ubezpieczyciela. Połowę składki płaci pracownik (odciąga się ją z pensji), a połowę składki pracodawca. Oprócz ubezpieczenia obowiązkowego, które związane jest z podjęciem legalnej pracy w Niemczech, pracownik może ubezpieczyć się  dodatkowo dobrowolnie.  Im pracownik jest młodszy i prędzej zaczyna pracę w Niemczech, tym mniej odkłada miesięcznie na późniejszą emeryturę. Jeżeli pracownik w średnim wieku wyjeżdża z Polski za chlebem do Niemiec, to miesięcznie musi już odkładać większe kwoty.

Aby po uzyskaniu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie emerytalne w wysokości 100 Euro miesięcznie, to 20-latek powinien miesięcznie dodatkowo odkładać na emeryturę 16 Euro z pensji, 30-latek już 25 Euro, a 40-latek ponad 40 Euro.

By uzyskać miesięcznie 300 Euro emerytury, 20-latek musiałby płacić składkę w wysokości 45 Euro miesięcznie, 30-latek w wysokości 70 Euro, natomiast 40-latek w wysokości 120 Euro.

By uzyskać miesięcznie 700 Euro emerytury, 20-latek musiałby płacić składkę w wysokości 100 Euro miesięcznie, 30-latek w wysokości 164 Euro, natomiast 40-latek w wysokości 280 Euro.

1.000 Euro emerytury na miesiąc otrzyma ten, kto jako 20-latek zapłaci składkę w wysokości 145 Euro miesięcznie, 30-latek w wysokości 234 Euro, natomiast 40-latek w wysokości 398 Euro.

Niezależnie od tego, czy pracownik płacił składki obowiązkowe lub dobrowolne, jeszcze przed uzyskaniem wieku emerytalnego powinien złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego w Niemczech, a po uzyskaniu wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury złożyć wniosek o wypłacenie świadczenia emerytalnego.

Opracowanie własne na podstawie ustawy emerytalnej oraz danych Niemieckiego Związku Gospodarki Ubezpieczeniowej. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Strona 1 z 2

«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.