Wysokość zasiłku rodzinnego w Austrii

Kto z pracowników zatrudnionych w Austrii posiada dziecko bądź dzieci, tego w pierwszej kolejności interesuje wysokość przysługującego mu austriackiego zasiłku rodzinnego. Familienbeihilfe (wcześniej Kinderbeihilfe) wypłacane jest w Austrii co drugi miesiąc, a nie tak jak przykładowo Kindergeld w Niemczech, który rodzice otrzymują każdego miesiąca. Mimo wszystko wysokość zasiłku rodzinnego w Austrii jest na przyzwoitym poziomie.

Na pierwsze dziecko:

Na każde dziecko: 105,40 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończy 3 lata: 112,70 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 10 lat: 130,90 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 19 lat: 152,70 Euro

Na drugie dziecko:

 

Na każde dziecko: 118,20 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończy 3 lata: 125,50 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 10 lat: 143,70 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 19 lat: 165,50 Euro

 

Na trzecie dziecko:

Na każde dziecko: 140,40 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończy 3 lata: 147,70 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 10 lat: 165,90 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 19 lat: 187,70 Euro

Na czwarte dziecko i każde następne:

Na każde dziecko: 155,40 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończy 3 lata: 162,70 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 10 lat: 180,90 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 19 lat: 202,70 Euro

 

 

W Austrii występuje także tzw. zwiększony zasiłek rodzinny. Na niepełnosprawne dzieci o wysokim stopniu niepełnosprawności stawka zasiłku rodzinnego wzrosła o 138,30 € na miesiąc. Wraz ze złożeniem wniosku o zasiłek na niepełnosprawne dziecko należy załączyć do niego zaświadczenie lekarskie. Stopnień niepełnosprawności lub trwałej niezdolności musi być potwierdzony świadectwem z Federalnego Urzędu Opieki Społecznej.

W Austrii częstotliwość wypłacania zasiłku rodzinnego nie odbywa się tak jak w Niemczech każdego miesiąca. Zasiłek rodzinny wypłacany jest 6 razy do roku w dwumiesięcznych ratach. Trzynasty zasiłek rodzinny jest regulowany według ustaleń.

Od września 2011 r. do zasiłku rodzinnego wypłacana jest dodatkowa kwota 100 € wpisowego w szkole, specjalnie dla dzieci od 6 do 15 roku życia (tj. od 16 roku życia dziecka nie ma już opłaty rejestracyjnej w szkole).

Problemem, który sprawia rodzicom najwięcej kłopotów jest kwestia zarobku dziecka, które może ono osiągnąć bez odebrania lub wstrzymania rodzicom świadczenia. Dorosłe dzieci mogą mieć roczne dochody nie przekraczające maksymalnie 10.000 Euro (do roku 2010: 9.000 €), aby nie stracić prawa do świadczeń rodzinnych.

Kwota zarobku w wysokości 10.000 Euro jest podstawą podatku od dochodów osobistych, bez  uwzględnienia 13 i 14 wynagrodzenia. Odszkodowania dla uczniów lub też zapomogi dla sierot są dochodami, które nie podlegają opodatkowaniu.

Źródło: Familienbeihilfe.