Holenderski zasiłek rodzinny a nauka dziecka

Wiele osób pracujących w Holandii ściąga za sobą dzieci będące w wieku szkolnym, co pociąga za sobą wystąpienie obowiązku szkolnego. Gorzej, jeżeli nauka dziecka ustanie, a ono nie osiągnęło jeszcze pełnoletniości.

Świadectwo ukończenia szkoły odpowiada w Holandii ukończeniu szkoły mbo-Niveau 2 albo wyższej, havo lub vwo. Dzieci są zobowiązane ukończyć szkołę, a zwolnione z tego, jeśli np. są upośledzone albo uczęszczały na zajęcia praktyczne bądź do szkoły specjalnej. Obowiązek zdobycia świadectwa ukończenia szkoły („startkwalificatie”), jak i zwolnienie z tego obowiązku są w tej formie poza Holandią nieznane. Z kwalifikowanym ukończeniem szkoły w Holandii mamy do czynienia wtedy, gdy młodzież po zakończeniu nauki ma zupełnie dobre szanse na znalezienie pracy, do podjęcia której zdobyła odpowiednie kwalifikacje. Zwolnieniu podlegają także np. te dzieci, które wskutek choroby bądź upośledzenia nie są w stanie uczęszczać do szkoły.

Jeśli dziecko jest bezrobotne, to rejestracja w urzędzie pośrednictwa pracy poza Holandią będzie traktowana na równi z rejestracją w holenderskim Urzędzie Pracy. Jeśli w innym państwie nie ma żadnego urzędu pośrednictwa pracy, musi zostać jasno określone, że dziecko jest bezrobotne i do predysponowane do rynku pracy. Na całe szczęście w Polsce sprawnie działają polskie Urzędy Pracy, które w razie potrzeby są w stanie wydać odpowiednie zaświadczenie. Wtedy warto udać się do PUP w Polsce celem wydania zaświadczenia potwierdzającego status bezrobotnego.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl