Uznanie polskiego dyplomu w Niemczech

Wszystkich tych, którzy pracują w Niemczech, a zdobyli zawód i wykształcenie w Polsce, z pewnością zainteresuje niniejsza informacja – od lutego 2012r. wchodzi w Niemczech w życie ustawa polepszająca ustalenie oraz uznanie zdobytych zagranicą kwalifikacji zawodowych. Ustawa ta to tzw. „Anerkennungsgesetz”.

W wyniku nowych przepisów pracownicy spoza Niemiec (w tym i z Polski) będą mieli łatwiejszy dostęp do niemieckiego rynku pracy, niż ma to miejsce w tej chwili. Decydującym czynnikiem jest bowiem uznanie zdobytych zagranicą (np. w Polsce) dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe. Zatem zarówno fachowcy posiadający polski tytuł mistrza, jak i absolwenci z dyplomem w ręku polskich wyższych uczelni skorzystają na wprowadzeniu wspomnianej ustawy. A bezpośrednio dotyczyć ona będzie bagatela 300.000 osób, które zdobyły swój zawód w innym kraju niż Niemcy. Specjaliści oceniają bowiem, że właśnie mniej więcej 300.000 wystąpi o uznanie zagranicznego dyplomu w Niemczech.

Wpływ nowej ustawy na pracowników zatrudnionych w Niemczech ma jednak o wiele większy wymiar. Przede wszystkim należy sięgnąć do danych statystycznych dotyczących struktury ludności w Niemczech. Ostatnie dostępne dane pochodzą z 2009r. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w niemieckim Urzędzie Statystycznym w Niemczech zamieszkuje grupa 15,7 miliona osób obcego pochodzenia. Potocznie nazywa ich się w Niemczech jako tzw. „Menschen mit Migrationshintergrund”. Ze wspomnianych 15,7 miliona ludzi aż 3 miliony zdobyło swój zawód w kraju pochodzenia. Biorąc emigrację zarobkową na przykładzie pracownika pochodzącego z Polski, to zdobył on wykształcenie i dyplom w Polsce, ale pracuje już w Niemczech. I właśnie takim osobom ma pomóc nowa ustawa Anerkennungsgesetz, dzięki której również w Polsce zdobyte dyplomy będą na równi traktowane z niemieckimi dyplomami.  

Znany od wielu lat problem emigracji zarobkowej z Polski, która pracuje w Niemczech poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, może zostać wkrótce rozwiązany. Od lutego 2012 roku będzie można bowiem łatwiej, szybciej i bez niepotrzebnej biurokracji potwierdzić swój polski dyplom w Niemczech.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Technologii oraz dane Urzędu Statystycznego.